Statistieken wijk Bangert en Oosterpolder

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bangert en Oosterpolder in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bangert en Oosterpolder in de gemeente Hoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Bangert en Oosterpolder telt 7.395 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bangert en Oosterpolder.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bangert en Oosterpolder:

JaarAantal inwoners de wijk Bangert en Oosterpolder% verschil
20237.3954,08%
20227.1054,87%
20216.7754,47%
20206.4855,1%
20196.1706,3%
20185.8058%
20175.3755,3%
20165.1058,2%
20154.7206,8%
20144.4206,4%
20134.155geen data

De bevolking van de wijk Bangert en Oosterpolder is met 3.240 personen gestegen van 4.155 personen in 2013 tot 7.395 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 324 personen (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder:

In 2013 waren er 4.155 inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder. Het aantal van 4.155 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.395 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 3.240 (78%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 290 (4,08%). Het aantal van 7.395 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Bangert en Oosterpolder

Wijk Bangert en Oosterpolder heeft afgerond een totale oppervlakte van 172 hectare, waarvan 168 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.101 adressen per km2. De wijk Bangert en Oosterpolder ligt in de gemeente Hoorn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Bangert en Oosterpolder
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bangert en Oosterpolder met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02, 2: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01, 3: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 04, 4: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03, 5: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 06, 6: Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 05.

Woningkenmerken
Er zijn 2.625 woningen in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Bangert en Oosterpolder was €445.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bangert en Oosterpolder:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Bangert en Oosterpolder% verschil
2023€445.00016%
2022€383.00012%
2021€342.0008,9%
2020€314.00011%
2019€282.00014%
2018€248.0006,9%
2017€232.0001,75%
2016€228.000-0,87%
2015€230.000-2,95%
2014€237.000-4,44%
2013€248.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Bangert en Oosterpolder is met €197.000 gegroeid van €248.000 in 2013 tot €445.000 in 2023 (dat is een stijging van 79%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.700 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Hoorn.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Bangert en Oosterpolder is €445.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 2.625 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hoorn (geel), 3 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De wijk Bangert en Oosterpolder wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Bangert en Oosterpolder: er zijn 1.125 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Bangert en Oosterpolder.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.090 totaal in de wijk Bangert en Oosterpolder

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Bangert en Oosterpolder telt in totaal 3.090 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in wijk Bangert en Oosterpolder liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Bangert en Oosterpolder zijn er 3.059 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Bangert en Oosterpolder.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.066 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Bangert en Oosterpolder. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Bangert en Oosterpolder

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Bangert en Oosterpolder. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Bangert en Oosterpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Bangert en Oosterpolder


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Bangert en Oosterpolder per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Bangert en Oosterpolder:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.8204201.160
20225.7003731.032
20215.490342943
20205.300315870
20195.040300830
20184.745282778
20174.410257708
20164.195242668
20153.865227628
20143.624211585
20133.449188518

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 4,52% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Bangert en Oosterpolder
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Bangert en Oosterpolder in 2022 zijn Westers (545 inwoners) en Overig (320 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Bangert en Oosterpolder: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Bangert en Oosterpolder.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Bangert en Oosterpolder. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Bangert en Oosterpolder:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.920370
Tussenwoning2.870720
Hoekwoning3.360880
Twee onder één kap woning4.070890
Vrijstaande woning4.4901.300
Huurwoning2.400570
Eigen woning3.470880

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Bangert en Oosterpolder zijn A (2.287 adressen) en A+++ (214 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Bangert en Oosterpolder. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Bangert en Oosterpolder: 2.287 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Bangert en Oosterpolder voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Bangert en Oosterpolder voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Bangert en Oosterpolder
Bevolking5334.402
Adressen2.0551.101
Autos2651.854

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Bangert en Oosterpolder ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Bangert en Oosterpolder. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Bangert en Oosterpolder vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
MFA de Kreek stembureau in Zwaag

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in MFA de Kreek stembureau in Zwaag is uitgebracht. MFA de Kreek stembureau in Zwaag was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Bangert en Oosterpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te MFA de Kreek stembureau in Zwaag bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de wijk Bangert en Oosterpolder stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 56 stembureaus in de gemeente Hoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Stembureaus Hoorn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Bangert en Oosterpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Hoorn (wijk Bangert en Oosterpolder is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Bangert en Oosterpolder is €31.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.100. Wijk Bangert en Oosterpolder telt 5.000 inkomensontvangers op 7.395 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de wijk Bangert en Oosterpolder heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hoorn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (750 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Bangert en Oosterpolder voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Bangert en Oosterpolder zijn in totaal 750 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 750 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 745 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Bangert en Oosterpolder. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Bangert en Oosterpolder
Er zijn 137 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Bangert en Oosterpolder op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 137 elektrische auto’s in de wijk Bangert en Oosterpolder. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Bangert en Oosterpolder die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.010 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Bangert en Oosterpolder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bangert en Oosterpolder geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.233 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Bangert en Oosterpolder (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.084 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Bangert en Oosterpolder in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Bangert en Oosterpolder geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Bangert en Oosterpolder. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 131 misdrijven in de wijk Bangert en Oosterpolder geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Bangert en Oosterpolder, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Bangert en Oosterpolder zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.206 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Bangert en Oosterpolder 131 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Bangert en Oosterpolder in 2023 zijn Horizontale fraude (38 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Bangert en Oosterpolder.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de wijk Bangert en Oosterpolder geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Bangert en Oosterpolder met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Bangert en Oosterpolder over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Bangert en Oosterpolder.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Bangert en Oosterpolder. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Bangert en Oosterpolder.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Bangert en Oosterpolder ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Bangert en Oosterpolder per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Bangert en Oosterpolder geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Bangert en Oosterpolder. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Bangert en Oosterpolder is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Bangert en Oosterpolder.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Bangert en Oosterpolder voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal750Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie120Aantal2023
G+I Handel en horeca80Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening190Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg150Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.395Aantal2023
Mannen3.740Aantal2023
Vrouwen3.660Aantal2023
0 tot 15 jaar2.125Aantal2023
15 tot 25 jaar700Aantal2023
25 tot 45 jaar2.620Aantal2023
45 tot 65 jaar1.415Aantal2023
65 jaar of ouder535Aantal2023
Ongehuwd4.300Aantal2023
Gehuwd2.655Aantal2023
Gescheiden345Aantal2023
Verweduwd90Aantal2023
Geboorte totaal120Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.402Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.020Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.090Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.880Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura225Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2022
WMO cliënten175Aantal2022
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning880Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel177Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel722Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.191Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++10Aantal2024
Energielabels A+++214Aantal2024
Energielabels A++141Aantal2024
Energielabels A+61Aantal2024
Energielabels A2.287Aantal2024
Energielabels B78Aantal2024
Energielabels C21Aantal2024
Energielabels D28Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F19Aantal2024
Energielabels G51Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters62%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk25%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens530Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen545Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.520Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen27%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen17%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen37%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€245x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO230Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW480Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.820Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.580Aantal2023
Herkomst Europa420Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.160Aantal2023
Geboren in Nederland5.820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa215Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa715Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa445Aantal2023
Autochtoon5.700Aantal2022
Westers totaal545Aantal2022
Niet-westers totaal860Aantal2022
Marokko70Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname150Aantal2022
Turkije265Aantal2022
Overig niet-westers320Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven16Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting45Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling14Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven131Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand24,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK040535Code2023
RegionaamBangert en OosterpolderNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04053500Code2023
Oppervlakte totaal172Aantal hectaren2023
Oppervlakte land168Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.101Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.090Aantal2024
Adressen met postcode3.082Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.059Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten3.090Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.648Aantal2024
Adressen met pand3.089Aantal2024
Percelen met adres2.406Aantal2024
Adressen met perceel3.090Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.090Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.059Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190020Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192521Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195027Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197031Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198012Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19907Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.066Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020908Aantal2024
Panden met adres 2020 en later538Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190021Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192521Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195027Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197031Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200017Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.181Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.109Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later662Aantal2024
Postcodegebied1689CB-1695EZNaam2024
Meest voorkomende postcode1689Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode78%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.115Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.430Aantal2023
Personenautos - overige brandstof685Aantal2023
Personenautos per huishouden1,20Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.854Aantal2023
Motorfietsen265Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.625Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€445.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen82%Percentage2023
Huurwoningen totaal18%Percentage2023
In bezit woningcorporatie11%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20005%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200095%Percentage2023
Appartement451Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.125Aantal2024
Hoekwoning527Aantal2024
Tweeonder1kap427Aantal2024
Vrijstaande woning529Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.31Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Bangert en Oosterpolder: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!