Statistieken wijk Heerlerbaan-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Heerlerbaan-Centrum telt 3.975 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Heerlerbaan-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Heerlerbaan-Centrum:

JaarAantal inwoners de wijk Heerlerbaan-Centrum% verschil
20233.9750,38%
20223.9600,51%
20213.940-0,13%
20203.9451,02%
20193.9050,64%
20183.880-0,51%
20173.900-1,39%
20163.955-0,38%
20153.970-0,50%
20143.990-2,44%
20134.090geen data

Het aantal inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is met 115 inwoners gedaald van 4.090 inwoners in 2013 tot 3.975 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 2,81%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -12 inwoners (-0,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heerlen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum:

In 2013 telde de wijk Heerlerbaan-Centrum 4.090 inwoners. Het aantal van 4.090 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2018 is het aantal gedaald tot 3.880 inwoners. Dit is een daling van 210 (-5,1%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -20 (-0,51%). Het aantal van 3.880 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 3.975 inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

Over de wijk Heerlerbaan-Centrum

Wijk Heerlerbaan-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 69 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.854 adressen per km2. De wijk Heerlerbaan-Centrum ligt in de gemeente Heerlen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Heerlerbaan-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heerlen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Mariarade, 2: Vrieheide-De Stack, 3: Hoensbroek-De Dem, 4: Maria Gewanden en Terschuren, 5: Heerlerheide-Passart ...Toon meer... Kaart van de gemeente Heerlen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Mariarade, 2: Vrieheide-De Stack, 3: Hoensbroek-De Dem, 4: Maria Gewanden en Terschuren, 5: Heerlerheide-Passart, 6: De Hei, 7: Heksenberg, 8: Nieuw Lotbroek, 9: De Koumen, 10: Rennemig-Beersdal, 11: Woonboulevard-Ten Esschen, 12: Meezenbroek-Schaesbergerveld, 13: Zeswegen-Nieuw Husken, 14: Schandelen-Grasbroek, 15: Eikenderveld, 16: Heerlen-Centrum, 17: Molenberg, 18: Bekkerveld, 19: Welten-Benzenrade, 20: Caumerveld-Douve Weien, 21: Heerlerbaan-Centrum, 22: Heerlerbaan-Schil, 23: De Beitel ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 2.301 woningen in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerlen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Heerlerbaan-Centrum was €162.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Heerlerbaan-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Heerlerbaan-Centrum% verschil
2023€162.00021%
2022€134.00012%
2021€120.0001,69%
2020€118.0005,4%
2019€112.0006,7%
2018€105.000-2,78%
2017€108.0001,89%
2016€106.0002,91%
2015€103.000-2,83%
2014€106.000-3,64%
2013€110.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Heerlerbaan-Centrum is met €52.000 gegroeid van €110.000 in 2013 tot €162.000 in 2023 (dat is een toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.200 (4,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heerlen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerlen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Heerlerbaan-Centrum is €162.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 2.301 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Heerlen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 22 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De wijk Heerlerbaan-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Heerlerbaan-Centrum: er zijn 1.150 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.839 totaal in de wijk Heerlerbaan-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Heerlerbaan-Centrum telt in totaal 2.839 adressen, met 2.831 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Heerlerbaan-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heerlen
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Heerlerbaan-Centrum zijn er 2.301 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Heerlerbaan-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 549 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Heerlerbaan-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Heerlerbaan-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerlen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Heerlerbaan-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Heerlerbaan-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Heerlerbaan-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.685585700
20222.720565675
20212.715558667
20202.710562673
20192.705546654
20182.700537643
20172.730533637
20162.760544651
20152.785539646
20142.793545652
20132.863559668

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerlen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Heerlerbaan-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Heerlerbaan-Centrum in 2022 zijn Westers (750 inwoners) en Overig (335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Heerlerbaan-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerlen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerlen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Heerlerbaan-Centrum zijn C (742 adressen) en A (686 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Heerlerbaan-Centrum: 742 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Heerlerbaan-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Heerlerbaan-Centrum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Heerlerbaan-Centrum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Heerlerbaan-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Heerlerbaan-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de wijk Heerlerbaan-Centrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heerlen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 109 stembureaus in de gemeente Heerlen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerlen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Heerlerbaan-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Heerlen (wijk Heerlerbaan-Centrum is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Heerlerbaan-Centrum is €21.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.900. Wijk Heerlerbaan-Centrum telt 3.200 inkomensontvangers op 3.975 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in wijk Heerlerbaan-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Heerlen (wijk Heerlerbaan-Centrum is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (235 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Heerlerbaan-Centrum zijn in totaal 235 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Heerlerbaan-Centrum
Er zijn 38 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Heerlerbaan-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de wijk Heerlerbaan-Centrum. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Heerlerbaan-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.386 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Heerlerbaan-Centrum in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Heerlerbaan-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.838 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Heerlerbaan-Centrum (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.298 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Heerlerbaan-Centrum in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Heerlerbaan-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 212 misdrijven in de wijk Heerlerbaan-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Heerlerbaan-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Heerlerbaan-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.329 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Heerlerbaan-Centrum 212 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Heerlerbaan-Centrum in 2023 zijn Winkeldiefstal (29 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (28 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Heerlerbaan-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 18 misdrijven in de wijk Heerlerbaan-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Heerlerbaan-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Heerlerbaan-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,69 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Heerlerbaan-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Heerlerbaan-Centrum heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
39% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Heerlerbaan-Centrum heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
58% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Heerlerbaan-Centrum voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
16% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Heerlerbaan-Centrum is mantelzorger.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Heerlerbaan-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Heerlerbaan-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Heerlerbaan-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal235Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie30Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg55Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.975Aantal2023
Mannen1.755Aantal2023
Vrouwen2.220Aantal2023
0 tot 15 jaar495Aantal2023
15 tot 25 jaar395Aantal2023
25 tot 45 jaar820Aantal2023
45 tot 65 jaar965Aantal2023
65 jaar of ouder1.300Aantal2023
Ongehuwd1.745Aantal2023
Gehuwd1.215Aantal2023
Gescheiden610Aantal2023
Verweduwd405Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal85Aantal2022
Sterfte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.761Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.000Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog400Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten505Aantal2021
WMO cliënten relatief128Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2016
Adressen zonder energielabel497Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel331Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.011Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++26Aantal2024
Energielabels A+40Aantal2024
Energielabels A686Aantal2024
Energielabels B194Aantal2024
Energielabels C742Aantal2024
Energielabels D419Aantal2024
Energielabels E48Aantal2024
Energielabels F51Aantal2024
Energielabels G136Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker69%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn36%percentage2020
Wekelijkse sporters30%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk22%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven80%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid62%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen46%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid49%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid11%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt47%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking10%percentage2020
Mobiliteitsbeperking21%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen29%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.180Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.140Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen510Aantal2023
Huishoudens met kinderen520Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen53%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen5,2%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen70%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum26%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€9x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand230Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO340Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.210Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.685Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.285Aantal2023
Herkomst Europa585Aantal2023
Herkomst buiten Europa700Aantal2023
Geboren in Nederland2.685Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa380Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa210Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa405Aantal2023
Autochtoon2.720Aantal2022
Westers totaal750Aantal2022
Niet-westers totaal490Aantal2022
Marokko95Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal118Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen24Aantal2023
Vernieling26Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven212Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km157Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK091740Code2023
RegionaamHeerlerbaan-CentrumNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode09174000Code2023
Oppervlakte totaal69Aantal hectaren2023
Oppervlakte land69Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.854Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.839Aantal2024
Adressen met postcode2.398Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.301Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie19Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie17Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie49Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie444Aantal2024
Verblijfsobjecten2.831Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres1.340Aantal2024
Adressen met pand2.818Aantal2024
Percelen met adres612Aantal2024
Adressen met perceel2.839Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.839Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.301Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19008Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192524Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950171Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970549Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980287Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990268Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950183Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.606Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980417Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990298Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000101Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201073Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202078Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied6418BC-6418XZNaam2024
Meest voorkomende postcode6418Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.885Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.740Aantal2023
Personenautos - overige brandstof150Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.732Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.301Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€162.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning49%Percentage2023
Percentage meergezinswoning51%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen17%Percentage2023
Huurwoningen totaal83%Percentage2023
In bezit woningcorporatie78%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement1.150Aantal2024
Tussen of geschakelde woning649Aantal2024
Hoekwoning330Aantal2024
Tweeonder1kap138Aantal2024
Vrijstaande woning34Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.530Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Heerlerbaan-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!