Statistieken woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht telt 555 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht:

JaarAantal inwoners de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht% verschil
2023555-0,54%
20225582,01%
20215470,92%
20205421,88%
20195321,14%
2018526-0,57%
2017529-0,94%
2016534-1,48%
2015542-0,18%
2014543-0,18%
2013544geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is met 11 inwoners toegenomen van 544 inwoners in 2013 tot 555 inwoners in 2023 (dat is een groei van 2,02%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,21%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ouder-Amstel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht:

In 2013 waren er 544 inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. In 2018 is het aantal gedaald tot 526 inwoners. Dit is een daling van 18 (-3,31%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -3 (-0,57%). Het aantal van 526 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 558 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 32 (6,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 11 (2,01%). Het aantal van 558 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht 555 inwoners.

Over woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 534 hectare, waarvan 513 land en 20 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht telt 1.453 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 608 adressen per km2. Er wonen 281 huishoudens en er zijn in totaal 249 woningen. De woonplaats telt 1.723 auto's en 545 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
Kaart van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht binnen de gemeente Ouder-Amstel.

Woningkenmerken
Er zijn 249 woningen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Ouder-Amstel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht was €516.065 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Amsterdam-Duivendrecht% verschil
2023€516.0659,2%
2022€472.79012%
2021€420.97112%
2020€374.8519,9%
2019€341.22529%
2018€265.00014%
2017€233.0007,4%
2016€216.9993,33%
2015€210.000-0,47%
2014€211.000-11%
2013€237.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is met €279.065 gestegen van €237.000 in 2013 tot €516.065 in 2023 (dat is een toename van 118%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €27.906 (8,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Ouder-Amstel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Ouder-Amstel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht is €516.066, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 249 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Ouder-Amstel (geel), 2 woonplaatsen (groen) en 6 buurten (blauw). De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht: er zijn 108 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.914 totaal in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Amsterdam-Duivendrecht telt in totaal 1.914 adressen, met 1.891 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 22 ligplaatsen. 39% van de adressen in woonplaats Amsterdam-Duivendrecht ligt binnen de bebouwde kom en 61% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Ouder-Amstel
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Ouder-Amstel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202331677157
202233773148
202134068139
202034764132
201933864130
201834560121
201734860121
201635460121
201537056116
201437854111
201338752105

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 29% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europa: 9,6% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Ouder-Amstel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht in 2022 zijn Westers (100 inwoners) en Overig (68 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Ouder-Amstel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn B (99 adressen) en A (91 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht: 99 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 210 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan in Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan in Amsterdam is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan in Amsterdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Ouder-Amstel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan in Amsterdam bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Gymzaal Alexander Dumaslaan in Amsterdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 13 stembureaus in de gemeente Ouder-Amstel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Ouder-Amstel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Ouder-Amstel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amsterdam-Duivendrecht was in 2022 €34.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (545 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn in totaal 545 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 545 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 549 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht
Er zijn 2.966 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.966 elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.063 voertuigen met ‘elektriciteit’ als energiebron in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.750 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.707 voertuigen van het type ‘bedrijfsauto’ in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 332 misdrijven in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.592 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht 332 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (74 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (50 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 31 misdrijven in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Ouder-Amstel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 244,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amsterdam-Duivendrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal545Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie43Aantal2022
G+I Handel en horeca142Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie87Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed61Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening125Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg34Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten52Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners555Aantal2023
Mannen286Aantal2023
Vrouwen269Aantal2023
0 tot 15 jaar80Aantal2023
15 tot 25 jaar69Aantal2023
25 tot 45 jaar153Aantal2023
45 tot 65 jaar141Aantal2023
65 jaar of ouder112Aantal2023
Ongehuwd315Aantal2023
Gehuwd167Aantal2023
Gescheiden52Aantal2023
Verweduwd17Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal3Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid108Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag60Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar136Aantal2021
Opleidingsniveau hoog174Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.521Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.305Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.239Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.943Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal905Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.875Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning666Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.216Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming16%Percentage2022
Energielabels Definitief320Aantal2023
Energielabels Voorlopig130Aantal2023
Energielabels Onbepaald169Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++20Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++10Aantal2023
Energielabels A+21Aantal2023
Energielabels A91Aantal2023
Energielabels B99Aantal2023
Energielabels C82Aantal2023
Energielabels D26Aantal2023
Energielabels E33Aantal2023
Energielabels F19Aantal2023
Energielabels G44Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal281Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens129Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen82Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,94Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers549Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,4%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand8Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO13Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW3Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW109Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland316Aantal2023
Herkomst Europa77Aantal2023
Herkomst buiten Europa157Aantal2023
Geboren in Nederland321Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa26Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa69Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa62Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa84Aantal2023
Autochtoon337Aantal2022
Westers totaal100Aantal2022
Niet-westers totaal121Aantal2022
Marokko12Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname34Aantal2022
Turkije7Aantal2022
Overig niet-westers69Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal136Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting13Aantal2022
Verkeersovertredingen72Aantal2022
Vernieling76Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven332Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,89Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km169Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,31Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km140Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km244Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km27,99Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km399Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km486Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km94Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km56Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km40Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km39Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,74Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,09Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,89Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,74Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,89Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,97Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,42Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,18Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,91Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,61Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,71Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km45Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km41Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km57Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3569CodeWP3569
RegionaamAmsterdam-DuivendrechtNaamAmsterdam-Duivendrecht
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal534Aantal hectaren2023
Oppervlakte land513Aantal hectaren2023
Oppervlakte water20Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid608Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.453Aantal2023
Adressen met postcode607Aantal2023
Adressen met woonfunctie114Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom564Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom889Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom114Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen160Aantal2023
Panden1.008Aantal2023
Adressen met panden595Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19005Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19505Aantal2023
Panden 1950 tot 1970105Aantal2023
Panden 1970 tot 198034Aantal2023
Panden 1980 tot 199021Aantal2023
Panden 1990 tot 2000197Aantal2023
Panden 2000 tot 201061Aantal2023
Panden 2010 tot 202048Aantal2023
Panden 2020 en later107Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade194Aantal2022
Verkeersongevallen totaal210Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.723Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine1.053Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof670Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen54Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad249Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€516.065Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning38%Percentage2023
Percentage meergezinswoning62%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen46%Percentage2023
Huurwoningen totaal54%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders22%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement108Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1Aantal2023
Hoekwoning2Aantal2023
Tweeonder1kap0Aantal2023
Vrijstaande woning3Aantal2023
Ligplaats22Aantal2023
Standplaats2Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.315Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!