Statistieken woonplaats Assen

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Assen telt 68.664 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assen:

JaarAantal inwoners de woonplaats Assen% verschil
202368.6640,60%
202268.2560,25%
202168.0860,29%
202067.8880,95%
201967.2490,44%
201866.9550,34%
201766.7310,78%
201666.216-0,26%
201566.3860,01%
201466.381-0,04%
201366.409geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Assen is met 2.255 inwoners gestegen van 66.409 inwoners in 2013 tot 68.664 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 3,40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 226 inwoners (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Assen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Assen:

In 2013 waren er 66.409 inwoners in de woonplaats Assen. In 2016 is het aantal gedaald tot 66.216 inwoners. Dit is een daling van 193 (-0,29%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -170 (-0,26%). Het aantal van 66.216 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 68.664 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 2.448 (3,70%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 408 (0,60%). Het aantal van 68.664 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Assen

Woonplaats Assen heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.879 hectare, waarvan 5.766 land en 111 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Assen telt 37.731 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 628 adressen per km2. Er wonen 32.043 huishoudens en er zijn in totaal 32.708 woningen. De woonplaats telt 33.576 auto's en 6.255 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Assen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Assen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Assen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Assen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 101 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Assen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Assen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Assen
Kaart van de woonplaats Assen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Assen binnen de gemeente Assen.

Woningkenmerken
Er zijn 32.708 woningen in de woonplaats Assen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Assen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Assen was €273.095 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Assen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Assen% verschil
2023€273.09518%
2022€231.98813%
2021€205.0377,6%
2020€190.5806,2%
2019€179.5305,1%
2018€170.7723,19%
2017€165.5004,19%
2016€158.8401,30%
2015€156.805-1,77%
2014€159.631-4,90%
2013€167.855geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Assen is met €105.240 gegroeid van €167.855 in 2013 tot €273.095 in 2023 (dat is een stijging van 63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.524 (5,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Assen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Assen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Assen is €273.095, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 32.708 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Assen (geel), 4 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 82 buurten (blauw). De woonplaats Assen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Assen: er zijn 10.579 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Assen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 37.786 totaal in de woonplaats Assen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Assen telt in totaal 37.786 adressen, met 37.752 verblijfsobjecten, 22 standplaatsen en 12 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Assen ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Assen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Assen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Assen. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Assen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Assen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Assen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Assen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Assen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Assen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202355.8533.4809.370
202256.7303.1228.405
202156.7903.0618.241
202056.7823.0088.099
201956.6532.8717.731
201856.5502.8187.587
201756.9472.6507.135
201656.8172.5466.854
201557.0672.5246.796
201456.4432.5836.954
201356.6382.5416.841

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Assen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 3,85% en herkomst van buiten Europa: 10%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Assen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Assen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Assen in 2022 zijn Westers (5.382 inwoners) en Overig (4.450 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Assen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Assen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Assen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Assen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Assen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Assen zijn A (10.124 adressen) en C (8.754 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Assen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Assen: 10.124 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Assen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 309 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Assen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Assen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Assen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Assen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 35 stembureaus in de woonplaats Assen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Assen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Assen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 81 stembureaus in de gemeente Assen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Assen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Assen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.865)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Assen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Assen was in 2021 €26.865.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (6.255 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Assen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Assen zijn in totaal 6.255 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 6.255 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.928 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Assen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Assen
Er zijn 842 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Assen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 842 elektrische auto’s in de woonplaats Assen. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Assen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 34.178 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Assen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Assen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 46.470 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Assen (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.696 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Assen in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Assen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Assen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.348 misdrijven in de woonplaats Assen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Assen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Assen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 40.873 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Assen 3.348 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Assen in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (663 delicten) en Overige vermogensdelicten (403 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Assen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 258 misdrijven in de woonplaats Assen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Assen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Assen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Assen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,66 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Assen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Assen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Assen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Assen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Assen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Assen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Assen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.255Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2022
B-F Nijverheid en energie630Aantal2022
G+I Handel en horeca1.250Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie430Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed400Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.290Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.220Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten700Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.665Aantal2023
Mannen33.988Aantal2023
Vrouwen34.726Aantal2023
0 tot 15 jaar10.457Aantal2023
15 tot 25 jaar8.339Aantal2023
25 tot 45 jaar16.107Aantal2023
45 tot 65 jaar19.099Aantal2023
65 jaar of ouder14.601Aantal2023
Ongehuwd33.268Aantal2023
Gehuwd25.587Aantal2023
Gescheiden6.415Aantal2023
Verweduwd3.460Aantal2023
Geboorte totaal605Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal725Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.296Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag12.478Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar22.978Aantal2021
Opleidingsniveau hoog14.337Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.115Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten5.340Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.364Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.816Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.321Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.459Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.754Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.355Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.991Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.605Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.005Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement659Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning981Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.121Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.598Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning825Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.123Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Energielabels Definitief22.789Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.041Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.456Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++104Aantal2023
Energielabels A+++255Aantal2023
Energielabels A++126Aantal2023
Energielabels A+212Aantal2023
Energielabels A10.124Aantal2023
Energielabels B7.575Aantal2023
Energielabels C8.755Aantal2023
Energielabels D2.637Aantal2023
Energielabels E1.601Aantal2023
Energielabels F886Aantal2023
Energielabels G1.550Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.043Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens12.887Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.004Aantal2023
Huishoudens met kinderen10.197Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,08Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2021
Percentage werknemers90%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers54.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.876Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.865Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,44%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€10.716x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand1.950Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO3.680Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW540Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW13.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland55.853Aantal2023
Herkomst Europa3.480Aantal2023
Herkomst buiten Europa9.370Aantal2023
Geboren in Nederland55.823Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.542Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.930Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5.020Aantal2023
Autochtoon56.730Aantal2022
Westers totaal5.382Aantal2022
Niet-westers totaal6.145Aantal2022
Marokko370Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba410Aantal2022
Suriname500Aantal2022
Turkije425Aantal2022
Overig niet-westers4.450Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.693Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven296Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting384Aantal2022
Verkeersovertredingen442Aantal2022
Vernieling374Aantal2022
Overige misdrijven84Aantal2022
Totaal misdrijven3.348Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,66Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,36Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,66Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,49Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,09Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,81Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,65Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,42Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,74Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,21Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,41Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,24Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,51Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,56Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,81Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,81Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,58Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,73Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand31,08Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,04Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand28Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2391CodeWP2391
RegionaamAssenNaamAssen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal5.879Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.766Aantal hectaren2023
Oppervlakte water111Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid628Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal37.731Aantal2023
Adressen met postcode37.286Aantal2023
Adressen met woonfunctie33.485Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom37.475Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom256Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom33.346Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom139Aantal2023
Percelen21.674Aantal2023
Panden26.555Aantal2023
Adressen met panden37.231Aantal2023
Panden voor 170021Aantal2023
Panden 1700 tot 1900736Aantal2023
Panden 1900 tot 1925848Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.584Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.891Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.502Aantal2023
Panden 1980 tot 19905.062Aantal2023
Panden 1990 tot 20006.178Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.446Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.938Aantal2023
Panden 2020 en later1.025Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade83Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade225Aantal2022
Verkeersongevallen totaal309Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.576Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine25.911Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof7.675Aantal2023
Personenauto's per huishouden0,99Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen3.392Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.708Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€273.095Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement10.275Aantal2023
Tussen of geschakelde woning10.579Aantal2023
Hoekwoning4.957Aantal2023
Tweeonder1kap4.336Aantal2023
Vrijstaande woning3.338Aantal2023
Ligplaats12Aantal2023
Standplaats22Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend184Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.212Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!