Statistieken woonplaats Heeg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heeg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Heeg telt 2.385 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heeg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heeg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Heeg% verschil
20232.3853,25%
20222.3103,82%
20212.2250%
20202.2251,83%
20192.1850%
20182.1850,46%
20172.175-3,33%
20162.250-0,22%
20152.255-1,31%
20142.285-1,08%
20132.310geen data

De bevolking van de woonplaats Heeg is met 75 inwoners gestegen van 2.310 inwoners in 2013 tot 2.385 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 3,25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,34%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Heeg:

In 2013 waren er 2.310 inwoners in de woonplaats Heeg. In 2017 is het aantal gedaald tot 2.175 inwoners. Dit is een daling van 135 (-5,8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -75 (-3,33%). Het aantal van 2.175 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.385 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 210 (9,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (3,25%). Het aantal van 2.385 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Heeg

Woonplaats Heeg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.522 hectare, waarvan 1.129 land en 392 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heeg telt 1.629 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 216 adressen per km2. Er wonen 990 huishoudens en er zijn in totaal 1.071 woningen. De woonplaats telt 1.270 auto's en 425 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heeg ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De brondata voor woonplaats Heeg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heeg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heeg valt samen met 2 buurten. Dit zijn: buurt Heeg en buurt Verspreide huizen Heeg. De cijfers voor de woonplaats Heeg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heeg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heeg
Kaart van de woonplaats Heeg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heeg binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Woningkenmerken
Er zijn 1.071 woningen in de woonplaats Heeg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Heeg was €315.356 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Heeg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heeg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Heeg% verschil
2023€315.35612%
2022€282.2358,1%
2021€260.9885,1%
2020€248.3753,96%
2019€238.9097,7%
2018€221.8455,9%
2017€209.3906,1%
2016€197.3902,96%
2015€191.706-4,50%
2014€200.748-3,22%
2013€207.435geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Heeg is met €107.921 toegenomen van €207.435 in 2013 tot €315.356 in 2023 (dat is een groei van 52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.792 (4,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heeg is €315.356, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 1.071 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Súdwest-Fryslân (geel), 82 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Heeg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Heeg: er zijn 387 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Heeg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.629 totaal in de woonplaats Heeg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Heeg telt in totaal 1.629 adressen, met 1.616 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 5 ligplaatsen. 95% van de adressen in woonplaats Heeg ligt binnen de bebouwde kom en 5% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Súdwest-Fryslân
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Heeg zijn er 1.089 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Heeg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 263 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heeg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Heeg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heeg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heeg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Heeg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Heeg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.08585220
20222.08064166
20212.0953694
20202.0953694
20192.0553694
20182.0653387
20172.0503590
20162.11039101
20152.10542108
20142.1483899
20132.16141108

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Heeg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 3,56% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europa: 1,77% en herkomst van buiten Europa: 4,68%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Súdwest-Fryslân naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heeg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heeg in 2022 zijn Overig (140 inwoners) en Westers (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heeg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Heeg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heeg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Heeg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Heeg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.662643
Tussenwoning1.849884
Hoekwoning1.7861.046
Twee onder één kap woning2.5271.166
Vrijstaande woning2.9771.295
Huurwoning1.965917
Eigen woning2.7661.217

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heeg zijn A (426 adressen) en B (318 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heeg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Heeg: 426 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Heeg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Heeg voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Heeg
Bevolking533211
Adressen2.055216
Autos265112

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Heeg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Heeg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heeg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg is uitgebracht. Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Heeg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC It Heechhûs Bureau in Heeg bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats Heeg stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 168 stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Stembureaus Súdwest-Fryslân
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.089)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Heeg.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heeg was in 2021 €27.089.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heeg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Heeg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Heeg zijn in totaal 425 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heeg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heeg
Er zijn 38 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heeg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 38 elektrische auto’s in de woonplaats Heeg. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heeg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.263 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heeg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heeg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.207 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heeg (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.345 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heeg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heeg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heeg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 58 misdrijven in de woonplaats Heeg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heeg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heeg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 844 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Heeg 58 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heeg in 2023 zijn Ongevallen (weg) (9 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (9 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Heeg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de woonplaats Heeg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heeg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heeg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,87 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Heeg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heeg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heeg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heeg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Heeg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heeg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heeg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal425Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie95Aantal2023
G+I Handel en horeca80Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed40Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg40Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten40Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.385Aantal2023
Mannen1.240Aantal2023
Vrouwen1.150Aantal2023
0 tot 15 jaar335Aantal2023
15 tot 25 jaar320Aantal2023
25 tot 45 jaar480Aantal2023
45 tot 65 jaar705Aantal2023
65 jaar of ouder550Aantal2023
Ongehuwd1.080Aantal2023
Gehuwd1.030Aantal2023
Gescheiden125Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid211Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag480Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar840Aantal2022
Opleidingsniveau hoog420Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2022
WMO cliënten135Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.505Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.662Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.849Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.786Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.527Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.977Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.965Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.766Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.128Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement643Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning884Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.046Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.166Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.295Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning917Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.217Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel223Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel754Aantal2024
Adressen met definitief energielabel652Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++41Aantal2024
Energielabels A+14Aantal2024
Energielabels A426Aantal2024
Energielabels B318Aantal2024
Energielabels C205Aantal2024
Energielabels D95Aantal2024
Energielabels E83Aantal2024
Energielabels F44Aantal2024
Energielabels G168Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal990Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens355Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen305Aantal2023
Huishoudens met kinderen335Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers75%Percentage2022
Percentage zelfstandigen25%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.993Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.089Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,94%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€264x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.085Aantal2023
Herkomst buiten Nederland305Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland2.085Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Autochtoon2.080Aantal2022
Westers totaal85Aantal2022
Niet-westers totaal145Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers140Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal14Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting10Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven58Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand9,79Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand9,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand10,35Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,09Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand8,37Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,37Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand17,66Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,37Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,97Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,63Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,55Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,52Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,85Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,99Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand31,05Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand9,67Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand10,96Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,35Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,19Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,56Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,76Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand32Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand11,15Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2407Code2024
RegionaamHeegNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal1.522Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.129Aantal hectaren2023
Oppervlakte water392Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid216Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.629Aantal2024
Adressen met postcode1.605Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.089Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie146Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie52Aantal2024
Adressen met logiesfunctie287Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie24Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie99Aantal2024
Verblijfsobjecten1.616Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres1.436Aantal2024
Adressen met pand1.610Aantal2024
Percelen met adres1.219Aantal2024
Adressen met perceel1.629Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.549Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom80Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.022Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom67Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900108Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192567Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195070Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970173Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980193Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990116Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000263Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010249Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202064Aantal2024
Panden met adres 2020 en later133Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900122Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192570Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195078Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970173Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980289Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990123Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000279Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010267Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202066Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later143Aantal2024
Postcodegebied8621BA-8621XGNaam2024
Meest voorkomende postcode8621Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.270Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine945Aantal2023
Personenautos - overige brandstof320Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte112Aantal2023
Motorfietsen90Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.071Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€315.356Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement150Aantal2024
Tussen of geschakelde woning151Aantal2024
Hoekwoning134Aantal2024
Tweeonder1kap267Aantal2024
Vrijstaande woning387Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.527Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!