Statistieken woonplaats Heerlen

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 68.389 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Heerlen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Heerlen is met 68.389 personen in 2023 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Heerlen

Woonplaats Heerlen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.772 hectare, waarvan 3.717 land en 54 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heerlen telt 43.578 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.192 adressen per km2. Er wonen 36.013 huishoudens en er zijn in totaal 36.222 woningen. De woonplaats telt 34.808 auto's en 6.402 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heerlen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Heerlen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heerlen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heerlen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 49 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heerlen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heerlen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Heerlen
Kaart van de woonplaats Heerlen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heerlen binnen de gemeente Heerlen.

Woningkenmerken
Er zijn 36.222 woningen in de woonplaats Heerlen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerlen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 32% naar €173.495 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Heerlen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heerlen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heerlen is met €42.356 toegenomen van €131.139 in 2013 tot €173.495 in 2022 (dat is 32%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerlen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Heerlen is €173.495, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 36.222 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Heerlen (geel), woonplaats (groen), 23 wijken (oranje) en 54 buurten (blauw). De woonplaats Heerlen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Heerlen: er zijn 14.696 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Heerlen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 43.578 totaal in de woonplaats Heerlen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Heerlen telt in totaal 43.578 adressen, met 43.479 verblijfsobjecten en 99 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in woonplaats Heerlen liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heerlen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Heerlen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Heerlen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Heerlen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Heerlen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Heerlen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerlen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Heerlen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Heerlen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Heerlen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Heerlen is met 2.116 personen afgenomen van 49.146 in 2013 tot 47.031 in 2022 (dat is 4,30%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerlen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Heerlen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Heerlen in 2022 zijn Westers (12.580 inwoners) en Overig (4.491 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Heerlen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Heerlen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heerlen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerlen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerlen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Heerlen zijn C (10.483 adressen) en A (5.254 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Heerlen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Heerlen: 10.483 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Heerlen
Er waren 537 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Heerlen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Heerlen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Heerlen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Heerlen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Heerlen. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 35 stembureaus in de woonplaats Heerlen. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heerlen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 35 stembureaus in de woonplaats Heerlen.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 109 stembureaus in de gemeente Heerlen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerlen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.583)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Heerlen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heerlen was in 2021 €24.583.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (6.402 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heerlen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Heerlen zijn in totaal 6.402 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 6.402 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.327 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heerlen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Heerlen
Er zijn 720 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Heerlen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Heerlen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 720 elektrische auto’s in de woonplaats Heerlen. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Heerlen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 38.736 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Heerlen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heerlen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47.195 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Heerlen (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 35.729 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Heerlen in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Heerlen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Heerlen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.859 misdrijven in de woonplaats Heerlen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heerlen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Heerlen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 58.116 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Heerlen 4.859 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Heerlen in 2022 zijn Ongevallen (weg) (590 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (494 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Heerlen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 403 misdrijven in de woonplaats Heerlen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Heerlen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Heerlen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,90 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Heerlen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Heerlen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Heerlen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Heerlen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Heerlen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Heerlen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Heerlen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Heerlen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heerlen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.402Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie774Aantal2022
G+I Handel en horeca1.398Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie432Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed422Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.359Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.201Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten736Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.389Aantal2023
Mannen34.003Aantal2023
Vrouwen34.392Aantal2023
0 tot 15 jaar8.943Aantal2023
15 tot 25 jaar6.997Aantal2023
25 tot 45 jaar16.646Aantal2023
45 tot 65 jaar19.341Aantal2023
65 jaar of ouder16.451Aantal2023
Ongehuwd32.512Aantal2023
Gehuwd23.202Aantal2023
Gescheiden8.178Aantal2023
Verweduwd4.482Aantal2023
Geboorte totaal520Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal955Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.855Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag17.429Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar20.781Aantal2021
Opleidingsniveau hoog12.126Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.880Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2021
WMO cliënten5.282Aantal2021
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.588Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.952Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.958Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.153Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.117Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.221Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.004Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.231Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement888Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.338Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.553Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.729Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.461Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.068Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.404Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2021
Energielabels Definitief25.313Aantal2023
Energielabels Voorlopig12.668Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.158Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++19Aantal2023
Energielabels A+++59Aantal2023
Energielabels A++110Aantal2023
Energielabels A+354Aantal2023
Energielabels A5.254Aantal2023
Energielabels B4.964Aantal2023
Energielabels C10.483Aantal2023
Energielabels D4.835Aantal2023
Energielabels E4.214Aantal2023
Energielabels F3.873Aantal2023
Energielabels G3.811Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal36.013Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens17.312Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.332Aantal2023
Huishoudens met kinderen9.319Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,86Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers55.728Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.295Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.583Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen55%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen9,5%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.984x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand3.091Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO5.733Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW611Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW14.808Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland46.321Aantal2023
Herkomst Europa10.760Aantal2023
Herkomst buiten Europa11.293Aantal2023
Geboren in Nederland46.311Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa6.144Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.752Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.636Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.551Aantal2023
Autochtoon47.031Aantal2022
Westers totaal12.580Aantal2022
Niet-westers totaal8.428Aantal2022
Marokko2.030Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.011Aantal2022
Suriname350Aantal2022
Turkije555Aantal2022
Overig niet-westers4.491Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.113Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven572Aantal2022
Milieu overtredingen6Aantal2022
Oplichting414Aantal2022
Verkeersovertredingen841Aantal2022
Vernieling542Aantal2022
Overige misdrijven234Aantal2022
Totaal misdrijven4.859Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,19Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,41Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,27Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,39Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,45Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,26Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km157Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,69Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,29Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,23Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,17Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,33Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,88Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,55Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,48Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,76Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,85Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,54Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,91Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,11Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,18Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,59Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,47Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,65Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1312CodeWP1312
RegionaamHeerlenNaamHeerlen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.772Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.717Aantal hectaren2023
Oppervlakte water54Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.192Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal43.578Aantal2023
Adressen met postcode40.143Aantal2023
Adressen met woonfunctie37.231Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom43.400Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom178Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom37.182Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom49Aantal2023
Percelen20.291Aantal2023
Panden27.617Aantal2023
Adressen met panden40.449Aantal2023
Panden voor 170020Aantal2023
Panden 1700 tot 1900538Aantal2023
Panden 1900 tot 19253.350Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.980Aantal2023
Panden 1950 tot 197010.926Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.915Aantal2023
Panden 1980 tot 19906.762Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.936Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.819Aantal2023
Panden 2010 tot 2020940Aantal2023
Panden 2020 en later776Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade34Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade503Aantal2021
Verkeersongevallen totaal537Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal34.808Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine30.605Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof4.223Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,95Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.437Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36.222Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€173.495Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning61%Percentage2022
Percentage meergezinswoning39%Percentage2022
Percentage bewoond95%Percentage2022
Percentage onbewoond5%Percentage2022
Koopwoningen46%Percentage2022
Huurwoningen totaal54%Percentage2022
In bezit woningcorporatie36%Percentage2022
In bezit overige verhuurders18%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement14.696Aantal2023
Tussen of geschakelde woning12.673Aantal2023
Hoekwoning5.434Aantal2023
Tweeonder1kap2.590Aantal2023
Vrijstaande woning1.838Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats99Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend53Aantal2023
Woningtype n.v.t.6.248Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!