Statistieken woonplaats Kantens

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kantens. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kantens. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Kantens telt 666 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kantens.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kantens:

JaarAantal inwoners de woonplaats Kantens% verschil
2023666-2,20%
2022681-1,87%
2021694-0,43%
2020697-0,85%
2019703-0,42%
2018706-0,98%
2017713-2,46%
2016731-1,62%
2015743-0,54%
2014747-3,49%
2013774geen data

De bevolking van de woonplaats Kantens is met 108 inwoners afgenomen van 774 inwoners in 2013 tot 666 inwoners in 2023 (dat is een grote daling van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -11 inwoners (-1,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon dalende trend: De cijfers krimpen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Kantens:

In 2013 waren er 774 inwoners in de woonplaats Kantens. Het aantal van 774 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 666 inwoners. Dit is een daling van 108 (-14%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-2,20%). Het aantal van 666 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Kantens

Woonplaats Kantens heeft afgerond een totale oppervlakte van 556 hectare, waarvan 550 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kantens telt 350 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 36 adressen per km2. Er wonen 285 huishoudens en er zijn in totaal 311 woningen. De woonplaats telt 380 auto's en 85 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kantens ligt in de gemeente Het Hogeland.

De brondata voor woonplaats Kantens is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kantens zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kantens valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Buitengebied Kantens en buurt Kantens. De cijfers voor de woonplaats Kantens zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kantens zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Kantens
Kaart van de woonplaats Kantens. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Kantens binnen de gemeente Het Hogeland.

Woningkenmerken
Er zijn 311 woningen in de woonplaats Kantens.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Kantens was €208.563 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Kantens.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kantens:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Kantens% verschil
2023€208.56318%
2022€176.6506,2%
2021€166.2816,9%
2020€155.6024,30%
2019€149.18714%
2018€130.5930,16%
2017€130.3800,69%
2016€129.489-0,51%
2015€130.1521,88%
2014€127.749-12%
2013€145.544geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Kantens is met €63.019 toegenomen van €145.544 in 2013 tot €208.563 in 2023 (dat is een toename van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.301 (3,97%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Het Hogeland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Kantens is €208.563, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 311 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Het Hogeland (geel), 43 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De woonplaats Kantens wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Kantens: er zijn 186 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Kantens.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 350 totaal in de woonplaats Kantens

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Kantens telt in totaal 350 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 93% van de adressen in woonplaats Kantens ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Kantens zijn er 326 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Kantens.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 66 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Kantens. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Kantens

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Kantens. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Kantens


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Kantens


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Kantens per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Kantens:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236122924
20226432117
20216522319
20206602017
20196612319
20186642420
20176762117
20166842722
20156942723
20147012621
20137143327

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Kantens als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 4,36% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,61% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 4,26% en herkomst van buiten Europa: 3,49%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Kantens
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Kantens in 2022 zijn Westers (21 inwoners) en Overig (6 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Kantens: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Kantens.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Kantens. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Kantens zijn G (104 adressen) en C (50 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Kantens. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Kantens: 104 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Kantens. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Kantens vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau ’t Schienvat in Kantens

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau ’t Schienvat in Kantens is uitgebracht. Stembureau ’t Schienvat in Kantens was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Kantens. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Het Hogeland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Schienvat in Kantens bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de woonplaats Kantens stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Het Hogeland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.930)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Kantens.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kantens was in 2021 €21.930.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Kantens (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Kantens zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 85 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 86 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kantens. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 384 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Kantens in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kantens geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 583 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Kantens (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 363 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Kantens in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Kantens geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Kantens. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 11 misdrijven in de woonplaats Kantens geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Kantens, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Kantens zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 120 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Kantens 11 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Kantens in 2023 zijn Horizontale fraude (4 delicten) en Ongevallen (weg) (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de woonplaats Kantens.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de woonplaats Kantens geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Kantens met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Kantens over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,01 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Kantens.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Kantens. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Kantens.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Kantens genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Kantens.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Kantens.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kantens voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij9Aantal2023
B-F Nijverheid en energie17Aantal2023
G+I Handel en horeca6Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie6Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening14Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg22Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten11Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners666Aantal2023
Mannen335Aantal2023
Vrouwen330Aantal2023
0 tot 15 jaar107Aantal2023
15 tot 25 jaar87Aantal2023
25 tot 45 jaar143Aantal2023
45 tot 65 jaar215Aantal2023
65 jaar of ouder119Aantal2023
Ongehuwd324Aantal2023
Gehuwd263Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd23Aantal2023
Geboorte totaal6Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid121Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag133Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar273Aantal2022
Opleidingsniveau hoog111Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura32Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg17%Percentage2022
WMO cliënten48Aantal2022
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.837Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.052Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.519Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.103Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.271Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.051Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.473Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement798Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning973Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.298Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.405Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.532Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.328Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.522Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2021
Adressen zonder energielabel53Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel151Aantal2024
Adressen met definitief energielabel146Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A20Aantal2024
Energielabels B36Aantal2024
Energielabels C50Aantal2024
Energielabels D32Aantal2024
Energielabels E23Aantal2024
Energielabels F29Aantal2024
Energielabels G104Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal285Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens89Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen93Aantal2023
Huishoudens met kinderen107Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers565Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.910Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.930Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,12%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€120x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO43Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW98Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland612Aantal2023
Herkomst buiten Nederland53Aantal2023
Herkomst Europa29Aantal2023
Herkomst buiten Europa24Aantal2023
Geboren in Nederland617Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa7Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa23Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa22Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6Aantal2023
Autochtoon643Aantal2022
Westers totaal21Aantal2022
Niet-westers totaal17Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers6Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven11Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand22,71Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand20,15Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,47Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,47Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,37Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,78Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,51Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,73Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand9,73Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,35Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,85Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand9,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,88Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,96Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand15,22Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,34Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,31Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,07Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand9,66Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,93Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,04Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand19,48Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand20,52Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand18,12Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3475Code2024
RegionaamKantensNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal556Aantal hectaren2023
Oppervlakte land550Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid36Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal350Aantal2024
Adressen met postcode338Aantal2024
Adressen met woonfunctie326Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie7Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie11Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie17Aantal2024
Verblijfsobjecten350Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres336Aantal2024
Adressen met pand348Aantal2024
Percelen met adres255Aantal2024
Adressen met perceel350Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom327Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom23Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom304Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190043Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192550Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195054Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197066Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198035Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199013Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200023Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later31Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190044Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195055Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197066Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198035Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199018Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200023Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201013Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later31Aantal2024
Postcodegebied9995NC-9995VJNaam2024
Meest voorkomende postcode9995Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal380Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine276Aantal2023
Personenautos - overige brandstof104Aantal2023
Personenautos per huishouden1,33Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte69Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad311Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€208.563Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond90%Percentage2023
Percentage onbewoond10%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie23%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement16Aantal2024
Tussen of geschakelde woning42Aantal2024
Hoekwoning27Aantal2024
Tweeonder1kap55Aantal2024
Vrijstaande woning186Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.24Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!