Statistieken woonplaats Oisterwijk

Aantal inwoners per jaar
(groei van 6,3% naar 20.485 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oisterwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oisterwijk is met 1.209 personen gestegen van 19.276 in 2013 tot 20.485 in 2023 (dat is 6,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Oisterwijk

Woonplaats Oisterwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.302 hectare, waarvan 3.208 land en 96 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oisterwijk telt 11.412 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 366 adressen per km2. Er wonen 9.051 huishoudens en er zijn in totaal 9.130 woningen. De woonplaats telt 10.609 auto's en 3.272 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oisterwijk ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oisterwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oisterwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oisterwijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 24 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oisterwijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oisterwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oisterwijk
Kaart van de woonplaats Oisterwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oisterwijk binnen de gemeente Oisterwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 9.130 woningen in de woonplaats Oisterwijk.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oisterwijk in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 20% naar €407.387 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oisterwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oisterwijk, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oisterwijk is met €69.131 gestegen van €338.256 in 2013 tot €407.387 in 2022 (dat is 20%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oisterwijk.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 11.412 totaal in de woonplaats Oisterwijk

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Oisterwijk telt in totaal 11.412 adressen, met 10.639 verblijfsobjecten en 773 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oisterwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oisterwijk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Oisterwijk

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oisterwijk. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oisterwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oisterwijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oisterwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oisterwijk. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oisterwijk, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Oisterwijk is met 330 personen gestegen van 16.983 in 2013 tot 17.314 in 2022 (dat is 1,95%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Oisterwijk naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oisterwijk
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oisterwijk in 2022 zijn Westers (1.507 inwoners) en Overig (927 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oisterwijk: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Oisterwijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oisterwijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oisterwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oisterwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oisterwijk zijn C (2.945 adressen) en A (2.129 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oisterwijk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oisterwijk: 2.945 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oisterwijk bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Oisterwijk

Er zijn voor de woonplaats Oisterwijk geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oisterwijk vallen.

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureaus in de woonplaats Oisterwijk

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 bij de stembureaus in de woonplaats Oisterwijk is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 9 stembureaus in de woonplaats Oisterwijk. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Oisterwijk als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 9 stembureaus in de woonplaats Oisterwijk.

De gemeente Oisterwijk telde bij deze verkiezingen in totaal 12 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oisterwijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oisterwijk.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.999)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Oisterwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oisterwijk was in 2021 €27.999.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.272 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oisterwijk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oisterwijk zijn in totaal 3.272 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 3.272 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.248 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oisterwijk. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Oisterwijk
Er zijn 731 elektrische auto’s in september 2023 in de woonplaats Oisterwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Oisterwijk op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 731 elektrische auto’s in de woonplaats Oisterwijk. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Oisterwijk die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 21.093 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oisterwijk in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oisterwijk geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 28.368 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oisterwijk (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 21.597 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oisterwijk in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oisterwijk geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oisterwijk. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 762 misdrijven in de woonplaats Oisterwijk geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oisterwijk, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oisterwijk zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.373 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Oisterwijk 762 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oisterwijk in 2022 zijn Horizontale fraude (104 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (79 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oisterwijk.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 58 misdrijven in de woonplaats Oisterwijk geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oisterwijk met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oisterwijk over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oisterwijk.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Oisterwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oisterwijk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oisterwijk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Oisterwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oisterwijk.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oisterwijk genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Oisterwijk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oisterwijk.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oisterwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.272Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2022
B-F Nijverheid en energie370Aantal2022
G+I Handel en horeca630Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie150Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed420Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening849Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg500Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten305Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.485Aantal2023
Mannen10.112Aantal2023
Vrouwen10.354Aantal2023
0 tot 15 jaar3.010Aantal2023
15 tot 25 jaar2.226Aantal2023
25 tot 45 jaar4.302Aantal2023
45 tot 65 jaar5.809Aantal2023
65 jaar of ouder5.125Aantal2023
Ongehuwd9.188Aantal2023
Gehuwd8.337Aantal2023
Gescheiden1.617Aantal2023
Verweduwd1.314Aantal2023
Westers totaal1.507Aantal2022
Geboorte totaal190Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal275Aantal2021
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid641Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.723Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar6.009Aantal2021
Opleidingsniveau hoog5.033Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura444Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,7%Percentage2021
WMO cliënten1.164Aantal2021
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.246Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.047Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.118Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.224Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.488Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.450Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.521Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.593Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.504Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement858Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.344Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.517Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.686Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.346Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.209Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.638Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.854Aantal2023
Energielabels Voorlopig3.731Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.755Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++9Aantal2023
Energielabels A+++28Aantal2023
Energielabels A++29Aantal2023
Energielabels A+98Aantal2023
Energielabels A2.130Aantal2023
Energielabels B1.407Aantal2023
Energielabels C2.946Aantal2023
Energielabels D1.175Aantal2023
Energielabels E390Aantal2023
Energielabels F654Aantal2023
Energielabels G718Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.051Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.036Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.055Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.945Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers79%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers16.476Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.999Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,68%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,59%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.650x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand259Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO728Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW190Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW4.657Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon17.314Aantal2022
Niet-westers totaal1.321Aantal2022
Marokko140Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba70Aantal2022
Suriname65Aantal2022
Turkije134Aantal2022
Overig niet-westers927Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal316Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven65Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting137Aantal2022
Verkeersovertredingen111Aantal2022
Vernieling70Aantal2022
Overige misdrijven54Aantal2022
Totaal misdrijven762Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,15Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,64Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand9,28Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,87Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,21Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,22Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,36Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,96Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,16Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,21Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,54Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,48Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,96Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,58Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,16Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,43Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,34Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand8,27Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2646CodeWP2646
RegionaamOisterwijkNaamOisterwijk
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.302Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.208Aantal hectaren2023
Oppervlakte water96Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid366Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.412Aantal2023
Adressen met postcode11.339Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.290Aantal2023
Panden8.440Aantal2023
Percelen7.106Aantal2023
Panden voor 170016Aantal2023
Panden 1700 tot 1900157Aantal2023
Panden 1900 tot 1925398Aantal2023
Panden 1925 tot 1950966Aantal2023
Panden 1950 tot 19702.195Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.834Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.913Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.028Aantal2023
Panden 2000 tot 2010885Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.009Aantal2023
Panden 2020 en later162Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade76Aantal2021
Verkeersongevallen totaal84Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.609Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine8.542Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.053Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,18Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen764Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.130Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€407.387Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2022
Percentage meergezinswoning22%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!