Statistieken woonplaats Oss

Aantal inwoners per jaar
(kleine toename van 2,63% naar 58.920 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oss. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oss is met 1.513 personen toegenomen van 57.407 in 2013 tot 58.920 in 2022 (dat is 2,63%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Oss

Woonplaats Oss heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.447 hectare, waarvan 3.385 land en 61 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oss telt 32.165 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.073 adressen per km2. Er wonen 27.815 huishoudens en er zijn in totaal 27.316 woningen. De woonplaats telt 30.145 auto's en 6.005 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oss ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oss is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oss zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oss valt samen met deze 10 wijken: wijk Centrum, wijk Schadewijk, wijk Industrieterreinen-Zuid, wijk Oss-Zuid, wijk Krinkelhoek, wijk Industrieterreinen-Noord, wijk Ruwaard, wijk Ussen, wijk Buitengebied-Noord, wijk Buitengebied-Zuid. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oss zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oss
Kaart van de woonplaats Oss. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oss binnen de gemeente Oss.

Woningkenmerken
Er zijn 27.316 woningen in de woonplaats Oss.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oss in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 27% naar €264.502 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oss. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oss, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oss is met €56.795 toegenomen van €207.707 in 2013 tot €264.502 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Oss.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 32.165 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Oss telt in totaal 32.165 adressen, met 32.109 verblijfsobjecten en 56 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oss. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oss. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Oss


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Oss bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Oss


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Oss

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Oss is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 15 stembureaus in de woonplaats Oss. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Oss als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 15 stembureaus in de woonplaats Oss.

De gemeente Oss telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oss. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oss.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oss. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oss, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Oss is met 1.833 personen gedaald van 44.733 in 2013 tot 42.900 in 2022 (dat is 4,10%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond woonplaats Oss
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oss in 2022 zijn Westers (7.570 inwoners) en Turkije (4.030 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oss: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Oss.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oss. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Oss:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oss. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oss. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.959)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Oss.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oss was in 2021 €26.959.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (6.005 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oss (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oss zijn in totaal 6.005 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Oss.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oss.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oss genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Oss.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oss.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.472 misdrijven in de woonplaats Oss geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oss, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de woonplaats Oss zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 42.016 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 42.016 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 41.183 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Oss 3.472 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oss in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (578 delicten) en Overige vermogensdelicten (364 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oss.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 277 misdrijven in de woonplaats Oss geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oss met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oss over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Oss.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 30,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Oss.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oss.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oss. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oss op 3 januari 2023 zijn C (8.348 adressen) en B (6.338 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oss. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oss: 8.348 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oss bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Oss

Er zijn voor de woonplaats Oss geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oss vallen.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oss voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.005Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.190Aantal2021
G+I Handel en horeca1.305Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie380Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed500Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.135Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg775Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten655Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners58.920Aantal2022
Mannen29.465Aantal2022
Vrouwen29.455Aantal2022
0 tot 15 jaar8.190Aantal2022
15 tot 25 jaar7.050Aantal2022
25 tot 45 jaar14.835Aantal2022
45 tot 65 jaar16.630Aantal2022
65 jaar of ouder12.180Aantal2022
Ongehuwd27.680Aantal2022
Gehuwd22.580Aantal2022
Gescheiden5.420Aantal2022
Verweduwd3.220Aantal2022
Westers totaal7.570Aantal2022
Geboorte totaal535Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal650Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.738,68Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag14.530Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar19.790Aantal2020
Opleidingsniveau hoog10.400Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.620Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten5.460Aantal2021
WMO cliënten relatief93Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.855Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.913Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.914Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.076Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.493Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.423Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.218Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.289Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.344Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement843Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.312Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.555Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.702Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.316Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.091Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2019
Energielabels Definitief19.433Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.242Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.819Aantal2023
Energielabels A+++++5Aantal2023
Energielabels A++++7Aantal2023
Energielabels A+++130Aantal2023
Energielabels A++117Aantal2023
Energielabels A+305Aantal2023
Energielabels A6.176Aantal2023
Energielabels B6.338Aantal2023
Energielabels C8.348Aantal2023
Energielabels D2.911Aantal2023
Energielabels E1.697Aantal2023
Energielabels F1.651Aantal2023
Energielabels G990Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.815Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens11.040Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.960Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.835Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,09Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers48.000Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.407Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.959Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.399x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.390Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO3.650Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW650Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW11.230Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon42.900Aantal2022
Niet-westers totaal8.450Aantal2022
Marokko485Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba275Aantal2022
Suriname520Aantal2022
Turkije4.030Aantal2022
Overig niet-westers3.120Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.790Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven312Aantal2022
Milieu overtredingen5Aantal2022
Oplichting335Aantal2022
Verkeersovertredingen544Aantal2022
Vernieling299Aantal2022
Overige misdrijven119Aantal2022
Totaal misdrijven3.472Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,01Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,27Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,39Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand13,18Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km40Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km59Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,83Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,04Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km56Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km73Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,06Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km38Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,29Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,31Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,24Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,14Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,99Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,29Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,59Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,48Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand20,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,75Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,68Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand16,98Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,83Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,69Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,83Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,38Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3249CodeWP3249
RegionaamOssNaamOss
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.447Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.385Aantal hectaren2022
Oppervlakte water61Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.073Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal32.165Aantal2023
Adressen met postcode31.494Aantal2023
Adressen met woonfunctie28.157Aantal2023
Panden22.764Aantal2023
Percelen17.564Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190072Aantal2023
Panden 1900 tot 1925470Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.818Aantal2023
Panden 1950 tot 19708.680Aantal2023
Panden 1970 tot 19806.532Aantal2023
Panden 1980 tot 19904.837Aantal2023
Panden 1990 tot 20004.244Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.691Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.891Aantal2023
Panden 2020 en later1.083Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade34Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade272Aantal2021
Verkeersongevallen totaal307Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal30.145Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine23.900Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof6.250Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,03Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.110Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad27.316Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€264.502Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning70%Percentage2022
Percentage meergezinswoning30%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen58%Percentage2022
Huurwoningen totaal42%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!