Informatie woonplaats Serooskerke (Veere):

Informatie woonplaats Serooskerke (Veere):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Serooskerke (Veere) in de gemeente Veere! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Serooskerke (Veere) in de gemeente Veere!
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Serooskerke (Veere), jaren 2013 tot en met 2018.

Het aantal inwoners in Serooskerke (Veere) is met 80 inwoners toegenomen (afgerond is dat 4%): van 1.725 in 2013 tot 1.805 in 2018. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Serooskerke (Veere)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2018 per leeftijdscategorie.

De naam Serooskerke wordt 3 keer gebruikt: voor de woonplaats, voor de buurt Serooskerke en voor de wijk Wijk 03 Serooskerke. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Serooskerke (Veere)

Woonplaats Serooskerke (Veere) heeft een totale oppervlakte van 903 hectare, waarvan 898 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Serooskerke (Veere) telt 1.096 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 214 adressen per km2. Er wonen 765 huishoudens en er zijn in totaal 796 woningen. De woonplaats telt 965 auto's en 210 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Serooskerke (Veere) ligt in de gemeente Veere.

De brondata voor woonplaats Serooskerke (Veere) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Serooskerke (Veere) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Serooskerke valt samen met de 2 buurten buurt Serooskerke en buurt Verspreide Huizen Serooskerke. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Serooskerke (Veere) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Kenmerken van de 796 woningen in Serooskerke (Veere)
Informatie over de 796 woningen per  in deze woonplaats op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek voor Veere. Afbeelding met 4 taart diagrammen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Serooskerke (Veere):

Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Klik hier om in te schrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Serooskerke (Veere).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2018.


WOZ waarde Serooskerke (Veere):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.

11 juli 2019: Werk in uitvoering. De pagina per woonplaats is net nieuw. Er wordt zo snel mogelijk nog veel meer informatie per woonplaats toegevoegd! Alle woonplaats informatie kan al wel gedownload worden: Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Serooskerke (Veere) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Veere.

Brongegevens laatst gewijzigd 12-07-2019 © AlleCijfers 2016-2019
Heb je een vraag of opmerking? Neem contact op!
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]
[ AlleCijfers.nl is een website van OpenInfo ]