Statistieken woonplaats Voorburg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Voorburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Voorburg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Voorburg telt 43.090 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Voorburg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Voorburg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Voorburg% verschil
202343.0901,80%
202242.3300,24%
202142.230-0,34%
202042.3751,70%
201941.6654831%
20188451,20%
2017835-2,91%
20168600%
20158605,5%
20148157,2%
2013760geen data

De bevolking van de woonplaats Voorburg is met 42.330 inwoners gegroeid van 760 inwoners in 2013 tot 43.090 inwoners in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote groei van 5570%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4.233 inwoners (485%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Voorburg:

In 2013 telde de woonplaats Voorburg 760 inwoners. Het aantal van 760 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 43.090 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 42.330 (5570%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 760 (1,80%). Het aantal van 43.090 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Voorburg

Woonplaats Voorburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 628 hectare, waarvan 618 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Voorburg telt 23.843 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.170 adressen per km2. Er wonen 21.235 huishoudens en er zijn in totaal 21.264 woningen. De woonplaats telt 17.200 auto's en 5.365 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Voorburg ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De brondata voor woonplaats Voorburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Voorburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Voorburg valt samen met 20 buurten. Dit zijn: buurt Damsigt, buurt Sijtwende, Kleurenbuurt, buurt Essesteijn / Gaarden, buurt Nieuw Essesteijn / Zijdezigt, buurt Essesteijn / Weiden, buurt Essesteijn / Tuinen, buurt Essesteijn / Dreven en nog 12 andere buurten. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Leidschendam-Voorburg voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Voorburg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Voorburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Voorburg
Kaart van de woonplaats Voorburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Voorburg binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Woningkenmerken
Er zijn 21.264 woningen in de woonplaats Voorburg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Voorburg was €390.453 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Voorburg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Voorburg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Voorburg% verschil
2023€390.45312%
2022€348.7668,5%
2021€321.3468,6%
2020€295.7737,3%
2019€275.737-21%
2018€350.0000,29%
2017€349.0008,7%
2016€321.0001,58%
2015€316.000-0,32%
2014€317.000-0,63%
2013€319.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Voorburg is met €71.453 gegroeid van €319.000 in 2013 tot €390.453 in 2023 (dat is een stijging van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.145 (2,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Voorburg is €390.453, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 21.264 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Leidschendam-Voorburg (geel), woonplaats (groen), 13 wijken (oranje) en 42 buurten (blauw). De woonplaats Voorburg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Voorburg: er zijn 14.554 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Voorburg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 23.843 totaal in de woonplaats Voorburg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Voorburg telt in totaal 23.843 adressen, met 23.823 verblijfsobjecten en 20 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in woonplaats Voorburg liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Leidschendam-Voorburg
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Voorburg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Voorburg. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Voorburg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Voorburg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Voorburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Voorburg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Voorburg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202327.0855.28510.735
202227.7454.8129.773
202128.0254.6869.519
202028.3354.6329.408
201928.3004.4098.956
201864566134
201763566134
201665568137
201565069141
201462861126
201357860122

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Voorburg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 25% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 7,9% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leidschendam-Voorburg naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Voorburg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Voorburg in 2022 zijn Westers (7.090 inwoners) en Overig (4.825 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Voorburg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Voorburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Voorburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leidschendam-Voorburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Voorburg zijn C (4.508 adressen) en E (3.894 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Voorburg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Voorburg: 4.508 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 340 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Voorburg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Voorburg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Voorburg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 14 stembureaus in de woonplaats Voorburg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 14 stembureaus in de woonplaats Voorburg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 14 stembureaus in de woonplaats Voorburg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Leidschendam-Voorburg en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.814)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Voorburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Voorburg was in 2022 €23.814.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.365 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Voorburg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Voorburg zijn in totaal 5.365 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.365 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.350 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Voorburg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Voorburg
Er zijn 576 elektrische auto’s in april 2024 in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Voorburg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 576 elektrische auto’s in de woonplaats Voorburg. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Voorburg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 17.334 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Voorburg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Voorburg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 21.799 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Voorburg (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 17.385 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Voorburg in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Voorburg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Voorburg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.079 misdrijven in de woonplaats Voorburg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Voorburg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Voorburg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 24.659 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Voorburg 2.079 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Voorburg in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (332 delicten) en Horizontale fraude (229 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Voorburg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 160 misdrijven in de woonplaats Voorburg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Voorburg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Voorburg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 23,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Voorburg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Voorburg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Voorburg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Voorburg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Voorburg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Voorburg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Voorburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.365Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie590Aantal2023
G+I Handel en horeca675Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie420Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed385Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.620Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.075Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten570Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners43.090Aantal2023
Mannen20.780Aantal2023
Vrouwen22.325Aantal2023
0 tot 15 jaar7.030Aantal2023
15 tot 25 jaar4.155Aantal2023
25 tot 45 jaar11.620Aantal2023
45 tot 65 jaar11.275Aantal2023
65 jaar of ouder9.040Aantal2023
Ongehuwd22.195Aantal2023
Gehuwd15.010Aantal2023
Gescheiden3.720Aantal2023
Verweduwd2.155Aantal2023
Geboorte totaal425Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal410Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.972Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag6.000Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.350Aantal2022
Opleidingsniveau hoog15.960Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.100Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.775Aantal2022
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.319Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.913Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.919Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.182Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.851Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning1.815Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.566Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.025Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement856Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.228Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.461Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning848Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning925Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.108Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.272Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.176Aantal2024
Adressen met definitief energielabel14.395Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++49Aantal2024
Energielabels A+++145Aantal2024
Energielabels A++179Aantal2024
Energielabels A+208Aantal2024
Energielabels A1.907Aantal2024
Energielabels B1.843Aantal2024
Energielabels C4.508Aantal2024
Energielabels D3.307Aantal2024
Energielabels E3.894Aantal2024
Energielabels F2.487Aantal2024
Energielabels G3.044Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.235Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens9.320Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.455Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.450Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers33.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€17.260Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.814Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€242x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand820Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.260Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW8.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland27.085Aantal2023
Herkomst buiten Nederland16.020Aantal2023
Herkomst Europa5.285Aantal2023
Herkomst buiten Europa10.735Aantal2023
Geboren in Nederland27.100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.390Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.270Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.335Aantal2023
Autochtoon27.745Aantal2022
Westers totaal7.090Aantal2022
Niet-westers totaal7.495Aantal2022
Marokko465Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba520Aantal2022
Suriname1.205Aantal2022
Turkije485Aantal2022
Overig niet-westers4.825Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal997Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven119Aantal2023
Milieu overtredingen7Aantal2023
Oplichting270Aantal2023
Verkeersovertredingen443Aantal2023
Vernieling140Aantal2023
Overige misdrijven103Aantal2023
Totaal misdrijven2.079Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,95Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km99Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km361Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,23Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km133Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km82Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km304Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,43Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km136Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km478Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km28,08Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km100Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km152Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km128Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,75Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km65Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km36Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,28Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,45Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,74Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,84Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,36Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,46Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1622Code2024
RegionaamVoorburgNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal628Aantal hectaren2023
Oppervlakte land618Aantal hectaren2023
Oppervlakte water11Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.170Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal23.843Aantal2024
Adressen met postcode23.838Aantal2024
Adressen met woonfunctie21.651Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie108Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie88Aantal2024
Adressen met industriefunctie183Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie167Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie33Aantal2024
Adressen met sportfunctie11Aantal2024
Adressen met winkelfunctie349Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.315Aantal2024
Verblijfsobjecten23.823Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen20Aantal2024
Panden met adres10.301Aantal2024
Adressen met pand23.810Aantal2024
Percelen met adres9.201Aantal2024
Adressen met perceel23.843Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom23.843Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.651Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 170016Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900294Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.769Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.439Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.648Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.720Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990341Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000232Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010563Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020156Aantal2024
Panden met adres 2020 en later123Aantal2024
Adressen met pand voor 170019Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900415Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.408Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19505.960Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19706.390Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.473Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.368Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.138Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.455Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020243Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later941Aantal2024
Postcodegebied2271AB-2275XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2273Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode28%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade125Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade212Aantal2022
Verkeersongevallen totaal340Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.200Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine14.375Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.820Aantal2023
Personenautos per huishouden0,81Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.783Aantal2023
Motorfietsen1.060Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.264Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€390.453Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning33%Percentage2023
Percentage meergezinswoning67%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie20%Percentage2023
In bezit overige verhuurders19%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement14.554Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.842Aantal2024
Hoekwoning1.589Aantal2024
Tweeonder1kap451Aantal2024
Vrijstaande woning215Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.172Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!