Statistieken woonplaats Wierden

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 4,11% naar 15.634 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Wierden is met 618 personen toegenomen van 15.016 in 2013 tot 15.634 in 2023 (dat is 4,11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Wierden

Woonplaats Wierden heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.710 hectare, waarvan 3.674 land en 35 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wierden telt 7.549 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 250 adressen per km2. Er wonen 6.403 huishoudens en er zijn in totaal 6.475 woningen. De woonplaats telt 8.262 auto's en 1.602 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wierden ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Wierden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wierden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wierden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 17 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Wierden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wierden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Wierden
Kaart van de woonplaats Wierden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Wierden binnen de gemeente Wierden.

Woningkenmerken
Er zijn 6.475 woningen in de woonplaats Wierden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wierden in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 35% naar €315.954 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wierden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wierden is met €81.677 toegenomen van €234.277 in 2013 tot €315.954 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Wierden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Wierden is €315.955, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 6.475 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Wierden (geel), 4 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De woonplaats Wierden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de woonplaats Wierden: er zijn 1.646 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Wierden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 7.549 totaal in de woonplaats Wierden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Wierden telt in totaal 7.549 adressen, met 7.514 verblijfsobjecten en 35 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 89% van de adressen in woonplaats Wierden ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Wierden
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Wierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Wierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Wierden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Wierden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wierden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Wierden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Wierden is met 413 personen gestegen van 13.669 in 2013 tot 14.082 in 2022 (dat is 3,02%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Wierden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Wierden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Wierden in 2022 zijn Westers (862 inwoners) en Overig (380 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Wierden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Wierden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Wierden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Wierden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wierden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Wierden zijn C (1.451 adressen) en A (1.380 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Wierden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Wierden: 1.451 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wierden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Wierden
Er waren 158 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Wierden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Wierden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Wierden

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Wierden. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Wierden. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Wierden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Wierden.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Wierden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wierden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wierden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.406)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Wierden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wierden was in 2021 €28.406.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.602 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wierden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Wierden zijn in totaal 1.602 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.602 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.582 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wierden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Wierden
Er zijn 200 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Wierden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 200 elektrische auto’s in de woonplaats Wierden. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Wierden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.350 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Wierden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wierden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.507 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Wierden (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.428 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Wierden in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Wierden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Wierden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 435 misdrijven in de woonplaats Wierden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Wierden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Wierden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.389 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Wierden 435 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Wierden in 2022 zijn Ongevallen (weg) (98 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (78 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Wierden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 35 misdrijven in de woonplaats Wierden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Wierden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Wierden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Wierden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,41 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Wierden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Wierden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Wierden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Wierden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Wierden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Wierden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.602Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij74Aantal2022
B-F Nijverheid en energie188Aantal2022
G+I Handel en horeca333Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed193Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening294Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg258Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten163Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners15.634Aantal2023
Mannen7.749Aantal2023
Vrouwen7.883Aantal2023
0 tot 15 jaar2.605Aantal2023
15 tot 25 jaar1.867Aantal2023
25 tot 45 jaar3.413Aantal2023
45 tot 65 jaar4.125Aantal2023
65 jaar of ouder3.617Aantal2023
Ongehuwd6.589Aantal2023
Gehuwd7.235Aantal2023
Gescheiden834Aantal2023
Verweduwd972Aantal2023
Geboorte totaal151Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal161Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid427Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.676Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar5.116Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.201Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg7,4%Percentage2021
WMO cliënten927Aantal2021
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.194Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.415Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.738Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.927Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.329Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.031Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.493Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.448Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.629Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.137Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.412Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.555Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.714Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.174Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.323Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.752Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief3.591Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.669Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.286Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++130Aantal2023
Energielabels A+++60Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+15Aantal2023
Energielabels A1.381Aantal2023
Energielabels B1.212Aantal2023
Energielabels C1.452Aantal2023
Energielabels D942Aantal2023
Energielabels E214Aantal2023
Energielabels F367Aantal2023
Energielabels G482Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.403Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.737Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.176Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.484Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,44Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers12.444Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.487Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.406Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,39%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,35%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,2%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3.755x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO546Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW3.336Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland13.998Aantal2023
Herkomst Europa548Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.086Aantal2023
Geboren in Nederland13.993Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa318Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa520Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa222Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa555Aantal2023
Autochtoon14.082Aantal2022
Westers totaal863Aantal2022
Niet-westers totaal600Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije155Aantal2022
Overig niet-westers380Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal194Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting60Aantal2022
Verkeersovertredingen117Aantal2022
Vernieling33Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven435Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,08Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,48Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,14Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,31Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,15Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,03Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,07Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,87Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,84Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,04Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,04Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,05Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,13Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,16Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,87Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,74Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,52Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,05Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,85Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,36Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,05Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,91Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,19Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,41Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,15Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1087CodeWP1087
RegionaamWierdenNaamWierden
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.710Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.674Aantal hectaren2023
Oppervlakte water35Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid250Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.549Aantal2023
Adressen met postcode7.547Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.656Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom6.716Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom833Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.927Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom729Aantal2023
Percelen5.551Aantal2023
Panden6.439Aantal2023
Adressen met panden7.994Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190016Aantal2023
Panden 1900 tot 1925186Aantal2023
Panden 1925 tot 1950579Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.488Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.726Aantal2023
Panden 1980 tot 1990938Aantal2023
Panden 1990 tot 2000933Aantal2023
Panden 2000 tot 2010588Aantal2023
Panden 2010 tot 2020756Aantal2023
Panden 2020 en later300Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade142Aantal2021
Verkeersongevallen totaal158Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.262Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.760Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.489Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen629Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.475Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€315.954Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning85%Percentage2022
Percentage meergezinswoning15%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal29%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022
Appartement988Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.362Aantal2023
Hoekwoning1.040Aantal2023
Tweeonder1kap1.646Aantal2023
Vrijstaande woning1.620Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats35Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend11Aantal2023
Woningtype n.v.t.858Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!