Statistieken buurt Aarle-Rixtel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Aarle-Rixtel telt 5.275 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aarle-Rixtel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aarle-Rixtel:

JaarAantal inwoners de buurt Aarle-Rixtel% verschil
20235.2750,76%
20225.2350%
20215.2350,48%
20205.2100,29%
20195.1951,46%
20185.120-0,39%
20175.1400,29%
20165.1250,49%
20155.1000,29%
20145.0850,20%
20135.075geen data

Het aantal inwoners in de buurt Aarle-Rixtel is met 200 personen toegenomen van 5.075 personen in 2013 tot 5.275 personen in 2023 (dat is een kleine groei van 3,94%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 20 personen (0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Laarbeek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Aarle-Rixtel:

In 2013 telde de buurt Aarle-Rixtel 5.075 inwoners. Het aantal van 5.075 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.275 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 200 (3,94%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (0,76%). Het aantal van 5.275 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Aarle-Rixtel

Buurt Aarle-Rixtel heeft afgerond een totale oppervlakte van 254 hectare, waarvan 249 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 642 adressen per km2. Er wonen 2.280 huishoudens in de buurt Aarle-Rixtel. Postcode 5735 is de meest voorkomende postcode in de buurt Aarle-Rixtel. De buurt Aarle-Rixtel ligt binnen Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek. De streek De Beemd ligt binnen de buurt Aarle-Rixtel.

De naam Aarle-Rixtel wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Aarle-Rixtel en voor de wijk Aarle-Rixtel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Aarle-Rixtel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Aarle-Rixtel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Verspreide huizen Heikant, 2: Aarle-Rixtel, 3: Bedrijventerrein Torenakker, 4: Verspreide huizen Laar en Strijp, 5: Bedrijventerrein Duivenakker.

Woningkenmerken
Er zijn 2.287 woningen in de buurt Aarle-Rixtel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Laarbeek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Aarle-Rixtel was €393.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Aarle-Rixtel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aarle-Rixtel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Aarle-Rixtel% verschil
2023€393.00017%
2022€337.00011%
2021€304.0003,05%
2020€295.0008,5%
2019€272.0007,5%
2018€253.0002,02%
2017€248.0002,48%
2016€242.000-0,82%
2015€244.000-2,79%
2014€251.000-4,92%
2013€264.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Aarle-Rixtel is met €129.000 gegroeid van €264.000 in 2013 tot €393.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.900 (4,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Laarbeek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Aarle-Rixtel met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Laarbeek.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Aarle-Rixtel is €393.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 2.287 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Laarbeek (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Aarle-Rixtel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Twee-onder-1-kap woningen komen het meeste voor in de buurt Aarle-Rixtel: er zijn 667 adressen met het woningtype twee-onder-1-kap woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Aarle-Rixtel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.500 totaal in de buurt Aarle-Rixtel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Aarle-Rixtel telt in totaal 2.500 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Aarle-Rixtel ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Laarbeek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Aarle-Rixtel zijn er 2.326 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Aarle-Rixtel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 527 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Aarle-Rixtel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Aarle-Rixtel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Aarle-Rixtel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Aarle-Rixtel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Laarbeek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Aarle-Rixtel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Aarle-Rixtel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Aarle-Rixtel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.725315245
20224.750273212
20214.765264206
20204.755256199
20194.755248192
20184.705233182
20174.745222173
20164.750211164
20154.740202158
20144.729200156
20134.720200155

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Aarle-Rixtel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,64% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,94% en herkomst van buiten Europa: 3,05%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Laarbeek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Aarle-Rixtel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Aarle-Rixtel in 2022 zijn Westers (340 inwoners) en Overig (100 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Aarle-Rixtel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Aarle-Rixtel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Aarle-Rixtel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Laarbeek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Laarbeek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Aarle-Rixtel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Aarle-Rixtel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.380720
Tussenwoning2.540960
Hoekwoning2.8201.100
Twee onder één kap woning3.0501.290
Vrijstaande woning4.3401.760
Huurwoning2.340890
Eigen woning3.5101.400

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Aarle-Rixtel zijn C (583 adressen) en B (461 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Aarle-Rixtel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Aarle-Rixtel: 583 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Aarle-Rixtel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Aarle-Rixtel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Aarle-Rixtel
Bevolking5332.118
Adressen2.055642
Autos2651.199

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Aarle-Rixtel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Aarle-Rixtel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Aarle-Rixtel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Aarle-Rixtel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Aarle-Rixtel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Aarle-Rixtel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Aarle-Rixtel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 22 stembureaus in de gemeente Laarbeek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Laarbeek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Laarbeek.

Stembureaus Laarbeek

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Aarle-Rixtel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Laarbeek: Aarle-Rixtel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Aarle-Rixtel is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.900. Buurt Aarle-Rixtel telt 4.300 inkomensontvangers op 5.275 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Aarle-Rixtel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Laarbeek.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (620 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Aarle-Rixtel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Aarle-Rixtel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Aarle-Rixtel zijn in totaal 620 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Aarle-Rixtel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Aarle-Rixtel
Er zijn 94 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Aarle-Rixtel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 94 elektrische auto’s in de buurt Aarle-Rixtel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Aarle-Rixtel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.269 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Aarle-Rixtel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Aarle-Rixtel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.503 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Aarle-Rixtel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.048 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Aarle-Rixtel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Aarle-Rixtel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Aarle-Rixtel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 113 misdrijven in de buurt Aarle-Rixtel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Aarle-Rixtel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Aarle-Rixtel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.702 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Aarle-Rixtel 113 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Aarle-Rixtel in 2023 zijn Horizontale fraude (32 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Aarle-Rixtel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 7 misdrijven in de buurt Aarle-Rixtel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Aarle-Rixtel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Aarle-Rixtel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Laarbeek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,20 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Aarle-Rixtel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Aarle-Rixtel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Aarle-Rixtel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Aarle-Rixtel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Aarle-Rixtel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Aarle-Rixtel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Aarle-Rixtel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Aarle-Rixtel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Aarle-Rixtel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Aarle-Rixtel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Aarle-Rixtel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Aarle-Rixtel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Aarle-Rixtel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal620Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca100Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg100Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.275Aantal2023
Mannen2.650Aantal2023
Vrouwen2.630Aantal2023
0 tot 15 jaar735Aantal2023
15 tot 25 jaar585Aantal2023
25 tot 45 jaar1.020Aantal2023
45 tot 65 jaar1.535Aantal2023
65 jaar of ouder1.410Aantal2023
Ongehuwd2.180Aantal2023
Gehuwd2.450Aantal2023
Gescheiden340Aantal2023
Verweduwd305Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.118Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag990Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.720Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura120Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,8%Percentage2022
WMO cliënten310Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel229Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel890Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.381Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++27Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+96Aantal2024
Energielabels A394Aantal2024
Energielabels B461Aantal2024
Energielabels C583Aantal2024
Energielabels D280Aantal2024
Energielabels E80Aantal2024
Energielabels F185Aantal2024
Energielabels G156Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.280Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens635Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen865Aantal2023
Huishoudens met kinderen785Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€248x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.280Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.725Aantal2023
Herkomst buiten Nederland560Aantal2023
Herkomst Europa315Aantal2023
Herkomst buiten Europa245Aantal2023
Geboren in Nederland4.720Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa155Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa160Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Autochtoon4.750Aantal2022
Westers totaal340Aantal2022
Niet-westers totaal145Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers100Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal38Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting37Aantal2023
Verkeersovertredingen7Aantal2023
Vernieling12Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven113Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU16590100Code2023
RegionaamAarle-RixtelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode16590100Code2023
Oppervlakte totaal254Aantal hectaren2023
Oppervlakte land249Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid642Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.500Aantal2024
Adressen met postcode2.489Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.326Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie41Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie36Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie49Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie66Aantal2024
Verblijfsobjecten2.500Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.208Aantal2024
Adressen met pand2.500Aantal2024
Percelen met adres1.830Aantal2024
Adressen met perceel2.500Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.487Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom13Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.314Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom12Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190041Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192571Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950150Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970527Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980478Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990389Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000217Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010178Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020116Aantal2024
Panden met adres 2020 en later40Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190055Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192579Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950158Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970550Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980498Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990424Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000258Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010182Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020239Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later56Aantal2024
Postcodegebied5735AB-5735SLNaam2024
Meest voorkomende postcode5735Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.985Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.450Aantal2023
Personenautos - overige brandstof535Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.199Aantal2023
Motorfietsen315Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.287Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€393.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen69%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement275Aantal2024
Tussen of geschakelde woning446Aantal2024
Hoekwoning384Aantal2024
Tweeonder1kap667Aantal2024
Vrijstaande woning554Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.174Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Laarbeek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Aarle-Rixtel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Aarle-Rixtel
Tabel met 2.500 adressen in de buurt Aarle-Rixtel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Aarle-Rixtel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Laarbeek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerstraat5 t/m 245735GBAarle-Rixtel18
Albers Pistoriusstraat1 t/m 265735SGAarle-Rixtel25
Baroniestraat1 t/m 135735KK t/m 5735KLAarle-Rixtel10
Barthold van Heesselstraat1 t/m 245735AKAarle-Rixtel20
Beatrixlaan1 t/m 135735CXAarle-Rixtel14
Beekseweg3 t/m 135735CBAarle-Rixtel4
Biermansstraat1 t/m 315735AR t/m 5735ASAarle-Rixtel20
Blauwe-Schutplein1 t/m 355735AN t/m 5735APAarle-Rixtel35
Bosscheweg1 t/m 1105735GR t/m 5735GXAarle-Rixtel136
Brabantlaan1 t/m 1085735KA t/m 5735KHAarle-Rixtel89
Broekelingstraat1 t/m 815735HA t/m 5735HCAarle-Rixtel70
Buizerdstraat1 t/m 405735HG t/m 5735HHAarle-Rixtel33
Carolushof1 t/m 145735PPAarle-Rixtel12
Clovishof1 t/m 525735PNAarle-Rixtel39
De Duivenakker4 t/m 765735JA t/m 5735JBAarle-Rixtel39
De Elshorst1 t/m 295735JCAarle-Rixtel29
De Hopman1 t/m 105735DXAarle-Rixtel10
De Lage Hoeve3 t/m 95735JJAarle-Rixtel4
De Malthezer1 t/m 575735JHAarle-Rixtel41
De Tempelier1 t/m 235735JGAarle-Rixtel22
De Trompetter1 t/m 115735HLAarle-Rixtel11
De Vinken1 t/m 415735EM t/m 5735ENAarle-Rixtel40
De Zitter1 t/m 405735JDAarle-Rixtel30
De zes gehuchten1 t/m 125735GKAarle-Rixtel12
Den Bongerd1 t/m 115735JZAarle-Rixtel7
Dijkmanstraat1 t/m 405735GG t/m 5735GHAarle-Rixtel34
Dokter Timmersstraat1 t/m 225735GJAarle-Rixtel18
Donkersstraat1 t/m 285735CK t/m 5735CLAarle-Rixtel28
Dorpsstraat1 t/m 985735EA t/m 5735EGAarle-Rixtel160
Florentiusdreef1 t/m 215735PRAarle-Rixtel11
Goossensstraat1 t/m 265735CH t/m 5735CJAarle-Rixtel28
Haffmansstraat1 t/m 205735CRAarle-Rixtel18
Hagelkruisweg1 t/m 245735BHAarle-Rixtel20
Havenweg1 t/m 215735SHAarle-Rixtel16
Heindertweg1 t/m 1495735CC t/m 5735CEAarle-Rixtel101
Helmondseweg1 t/m 415735RA t/m 5735RBAarle-Rixtel42
Het Klavier1 t/m 855735BKAarle-Rixtel63
Het Patronaat1 t/m 125735DZAarle-Rixtel8
Jan van Rixtelstraat1 t/m 425735GAAarle-Rixtel21
Janssensstraat1 t/m 1145735AC t/m 5735AGAarle-Rixtel87
Julianalaan2 t/m 305735CT t/m 5735CVAarle-Rixtel22
Kanaaldijk2 t/m 85735SLAarle-Rixtel6
Kannelustweg1 t/m 285735EJ t/m 5735EKAarle-Rixtel29
Kapellaan1 t/m 35735GPAarle-Rixtel3
Kapelpad1 t/m 85735GLAarle-Rixtel5
Kempenstraat1 t/m 405735KC t/m 5735KDAarle-Rixtel34
Kerkstraat1 t/m 615735BW t/m 5735BZAarle-Rixtel53
Klokkengietersstraat1 t/m 175735EHAarle-Rixtel17
Klokstraat1 t/m 235735GNAarle-Rixtel16
Koppelstraat3 t/m 135735AHAarle-Rixtel6
Koudemaas2 t/m 245735CWAarle-Rixtel21
Kouwenberg1 t/m 375735GMAarle-Rixtel25
Laag Strijp1 t/m 245735PDAarle-Rixtel18
Laarweg1 t/m 525735BP t/m 5735BRAarle-Rixtel42
Langeakker1 t/m 375735HD t/m 5735HEAarle-Rixtel33
Lieshoutseweg1 t/m 935735BA t/m 5735BEAarle-Rixtel82
Lijsterstraat1 t/m 385735ES t/m 5735ETAarle-Rixtel34
Mariastraat2 t/m 685735EW t/m 5735EZAarle-Rixtel45
Meierijstraat1 t/m 285735KEAarle-Rixtel20
Merelstraat1 t/m 95735EVAarle-Rixtel9
Mimosaplantsoen1 t/m 155735DWAarle-Rixtel14
Molenpad--Aarle-Rixtel0
Molenstraat2 t/m 985735BJ t/m 5735BNAarle-Rixtel87
Nachtegaalstraat1 t/m 445735EPAarle-Rixtel31
Onze Lieve Vrouweplein1 t/m 135735ABAarle-Rixtel13
Opstal1 t/m 165735CAAarle-Rixtel25
Pastoor van den Heuvelstraat1 t/m 325735GD t/m 5735GEAarle-Rixtel42
Peelstraat1 t/m 545735KM t/m 5735KNAarle-Rixtel40
Phaffstraat1 t/m 365735CM t/m 5735CNAarle-Rixtel33
Piushof1 t/m 215735PMAarle-Rixtel18
Rode-Schutplein1 t/m 275735AL t/m 5735AMAarle-Rixtel27
Schoolstraat1 t/m 225735CGAarle-Rixtel22
Sengersweg5 t/m 135735CZAarle-Rixtel6
Spechtstraat1 t/m 235735ELAarle-Rixtel22
Strijpsoord2 t/m 445735PSAarle-Rixtel22
Terlingenplein1 t/m 575735BS t/m 5735BVAarle-Rixtel57
Termeerstraat1 t/m 205735CPAarle-Rixtel13
Valkendijk1 t/m 275735HJ t/m 5735HKAarle-Rixtel26
Wielewaal1 t/m 155735GZAarle-Rixtel13
Wilhelminalaan1 t/m 195735CSAarle-Rixtel15
Zwanendreef6 t/m 325735ERAarle-Rixtel14
van Roijstraat1 t/m 165735GCAarle-Rixtel15

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 82 openbare ruimtes en 2.500 adressen in de buurt Aarle-Rixtel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Laarbeek
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Aarle-Rixtel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Aarle-Rixtel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek57352489
WoonkernAarle-Rixtel2487
WoonplaatsAarle-Rixtel2501
WijkAarle-Rixtel2501
GemeenteLaarbeek2501
ProvincieNoord-Brabant2501
WaterschapWaterschap Aa en Maas2501
LandNederland2501

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Aarle-Rixtel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Aarle-Rixtel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Aarle-Rixtel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Aarle-Rixtel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven