Statistieken buurt Amert en Binnenveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Amert en Binnenveld in de gemeente Meierijstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Amert en Binnenveld in de gemeente Meierijstad. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Amert en Binnenveld telt 150 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amert en Binnenveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amert en Binnenveld:

JaarAantal inwoners de buurt Amert en Binnenveld% verschil
20231500%
2022150-6,2%
20211606,7%
20201500%
20191503,45%
20181450%
20171453,57%
201614040%
2015100-1,96%
20141024,08%
201398geen data

De bevolking van de buurt Amert en Binnenveld is met 52 personen toegenomen van 98 personen in 2013 tot 150 personen in 2023 (dat is een groei van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 5 personen (4,96%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Meierijstad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Amert en Binnenveld:

In 2013 telde de buurt Amert en Binnenveld 98 inwoners. Het aantal van 98 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 160 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 62 (63%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 10 (6,7%). Het aantal van 160 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 150 inwoners in de buurt Amert en Binnenveld.

Over de buurt Amert en Binnenveld

Buurt Amert en Binnenveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 161 hectare, waarvan 155 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 585 adressen per km2. Er wonen 65 huishoudens in de buurt Amert en Binnenveld. Postcode 5462 is de meest voorkomende postcode in de buurt Amert en Binnenveld. De buurt Amert en Binnenveld ligt binnen Veghel in de gemeente Meierijstad. De streek Dorshout ligt binnen de buurt Amert en Binnenveld.

De gemeente Meierijstad (gemeentecode GM1948) is in 2017 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Meierijstad overgegaan. De gegevens van de buurt Amert en Binnenveld voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Amert en Binnenveld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Veghel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Driehuizen en Hazelberg, 2: ’t Ven Oost, 3: Mariaheide, 4: ’t Ven West, 5: Buitengebied Mariaheide ...Toon meer... Kaart van de wijk Veghel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Driehuizen en Hazelberg, 2: ’t Ven Oost, 3: Mariaheide, 4: ’t Ven West, 5: Buitengebied Mariaheide, 6: Bunderse Hoek Noord, 7: Buitengebied Sportpark en Dorshout, 8: Heibunders, 9: Busselbunders, 10: Bunderse Hoek Zuid, 11: Koolenkampen en Iepenlaan, 12: Vijverwijk, 13: Amert en Binnenveld, 14: Laarbunders, 15: Veghel Centrum, 16: Oranjewijk en Dorsveld, 17: Hoogeinde, 18: Oude ontginning, 19: Veghel Zuid 1, 20: Bloemenwijk, 21: Dubbelen, 22: Leest Noord, 23: Veghel Zuid 2, 24: Leest, 25: De Scheifelaar, 26: Buitengebied Heuvel en Havelt, 27: Eerde, 28: Erpseweg Zuid, 29: Buitengebied Eerde, 30: Doornhoek en Kempkens, 31: Zijtaart, 32: Buitengebied Zijtaart, 33: Buitengebied Jekschot ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 65 woningen in de buurt Amert en Binnenveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Meierijstad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Amert en Binnenveld was €465.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Amert en Binnenveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amert en Binnenveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Amert en Binnenveld% verschil
2023€465.00013%
2022€411.00012%
2021€367.0006,1%
2020€346.0005,2%
2019€329.0008,6%
2018€303.0000%
2017€303.00015%
2016€263.000-8%
2015€286.000-15%
2014€336.0000%
2013€336.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Amert en Binnenveld is met €129.000 toegenomen van €336.000 in 2013 tot €465.000 in 2023 (dat is een toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €12.900 (3,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Meierijstad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Amert en Binnenveld is €465.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 65 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Meierijstad (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 89 buurten (blauw). De buurt Amert en Binnenveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Amert en Binnenveld: er zijn 32 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Amert en Binnenveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 378 totaal in de buurt Amert en Binnenveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Amert en Binnenveld telt in totaal 378 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Amert en Binnenveld liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Meierijstad
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Amert en Binnenveld zijn er 238 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel industriefunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Amert en Binnenveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 80 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Amert en Binnenveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Amert en Binnenveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Amert en Binnenveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Amert en Binnenveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Meierijstad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Amert en Binnenveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Amert en Binnenveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Amert en Binnenveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023120205
2022125205
2021135205
2020125205
2019130164
2018125164
2017125164
2016119164
20159372
20149482
20138982

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Amert en Binnenveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,45% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 8,1% en herkomst van buiten Europa: 2,02%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Meierijstad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Amert en Binnenveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Amert en Binnenveld in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Amert en Binnenveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Amert en Binnenveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Amert en Binnenveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Meierijstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Meierijstad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Amert en Binnenveld.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Amert en Binnenveld:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning3.2601.360
Hoekwoning3.9201.580
Twee onder één kap woning3.4601.610
Vrijstaande woning4.1301.870
Huurwoning3.9902.090
Eigen woning3.7601.600

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Amert en Binnenveld zijn A (62 adressen) en B (31 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Amert en Binnenveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Amert en Binnenveld: 62 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meierijstad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Amert en Binnenveld voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Amert en Binnenveld voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Amert en Binnenveld
Bevolking53397
Adressen2.055585
Autos265181

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Amert en Binnenveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 41 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Amert en Binnenveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Amert en Binnenveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Foyer de Blauwe Kei in Veghel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Foyer de Blauwe Kei in Veghel is uitgebracht. Stembureau Foyer de Blauwe Kei in Veghel was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Amert en Binnenveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Foyer de Blauwe Kei in Veghel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Amert en Binnenveld stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 99 stembureaus in de gemeente Meierijstad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Meierijstad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Meierijstad.

Stembureaus Meierijstad

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Amert en Binnenveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Veghel (Amert en Binnenveld is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Veghel is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Amert en Binnenveld is €31.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.500. Buurt Amert en Binnenveld telt 100 inkomensontvangers op 150 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Amert en Binnenveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Meierijstad.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Amert en Binnenveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Amert en Binnenveld voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Amert en Binnenveld zijn in totaal 260 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Amert en Binnenveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Amert en Binnenveld
Er zijn 16 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Amert en Binnenveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de buurt Amert en Binnenveld. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Amert en Binnenveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 355 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Amert en Binnenveld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Amert en Binnenveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 626 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Amert en Binnenveld (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 344 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Amert en Binnenveld in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Amert en Binnenveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Amert en Binnenveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 92 misdrijven in de buurt Amert en Binnenveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Amert en Binnenveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Amert en Binnenveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 723 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Amert en Binnenveld 92 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Amert en Binnenveld in 2023 zijn Onder invloed (weg) (24 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Amert en Binnenveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Amert en Binnenveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Amert en Binnenveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Amert en Binnenveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Meierijstad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 253,33 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Amert en Binnenveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Amert en Binnenveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Amert en Binnenveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Amert en Binnenveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Amert en Binnenveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Amert en Binnenveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Amert en Binnenveld ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Amert en Binnenveld per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Amert en Binnenveld geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Amert en Binnenveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Amert en Binnenveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Amert en Binnenveld.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Amert en Binnenveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie65Aantal2023
G+I Handel en horeca75Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners150Aantal2023
Mannen85Aantal2023
Vrouwen65Aantal2023
0 tot 15 jaar15Aantal2023
15 tot 25 jaar30Aantal2023
25 tot 45 jaar35Aantal2023
45 tot 65 jaar50Aantal2023
65 jaar of ouder25Aantal2023
Ongehuwd80Aantal2023
Gehuwd55Aantal2023
Gescheiden5Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid97Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag30Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar60Aantal2022
Opleidingsniveau hoog40Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.600Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel194Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel87Aantal2024
Adressen met definitief energielabel97Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+5Aantal2024
Energielabels A62Aantal2024
Energielabels B31Aantal2024
Energielabels C31Aantal2024
Energielabels D4Aantal2024
Energielabels E6Aantal2024
Energielabels F10Aantal2024
Energielabels G29Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker17%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk31%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2023
Huishoudens met kinderen30Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigengeen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar64%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen5,0%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland120Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa20Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon125Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal36Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven7Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen38Aantal2023
Vernieling2Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven92Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand18,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19480403Code2023
RegionaamAmert en BinnenveldNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19480403Code2023
Oppervlakte totaal161Aantal hectaren2023
Oppervlakte land155Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid585Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal378Aantal2024
Adressen met postcode370Aantal2024
Adressen met woonfunctie66Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie17Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie238Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie56Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie22Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie12Aantal2024
Verblijfsobjecten378Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres217Aantal2024
Adressen met pand378Aantal2024
Percelen met adres204Aantal2024
Adressen met perceel378Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom377Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom65Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19257Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195027Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197024Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198010Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200080Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201030Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202014Aantal2024
Panden met adres 2020 en later13Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192535Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195027Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197044Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198014Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19909Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000110Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201038Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202066Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later31Aantal2024
Postcodegebied5462EH-5462XCNaam2024
Meest voorkomende postcode5462Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade40Aantal2022
Verkeersongevallen totaal41Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal280Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine165Aantal2023
Personenautos - overige brandstof115Aantal2023
Personenautos per huishouden4,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte181Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad65Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€465.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond86%Percentage2023
Percentage onbewoond14%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders29%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning4Aantal2024
Tweeonder1kap26Aantal2024
Vrijstaande woning32Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.312Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Meierijstad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Amert en Binnenveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Amert en Binnenveld
Tabel met 378 adressen in de buurt Amert en Binnenveld.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Amert en Binnenveld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Meierijstad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Binnenveld1 t/m 205462GKVeghel22
De Amert98 t/m 7125462GHVeghel136
De Knokert1-Veghel1
Dorshout1 t/m 115462GLVeghel13
J.G. Wiebengastraat1 t/m 95462HZVeghel5
Lage Landstraat2 t/m 105462GJVeghel19
Lageland Pad--Veghel0
N.C.B.-laan52 t/m 1235462GB t/m 5462GEVeghel42
Pater van den Elsenlaan1 t/m 705462GGVeghel100
Rijksweg3 t/m 75462XB t/m 5462XCVeghel9
Verlengde Noordkade2 t/m 205462EHVeghel31

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 11 openbare ruimtes en 378 adressen in de buurt Amert en Binnenveld. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Meierijstad
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Amert en Binnenveld. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Amert en Binnenveld ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek5462370
WoonkernVeghel377
WoonplaatsVeghel379
WijkVeghel379
GemeenteMeierijstad379
ProvincieNoord-Brabant379
WaterschapWaterschap Aa en Maas379
LandNederland379

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Amert en Binnenveld ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Amert en Binnenveld dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Amert en Binnenveld ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Amert en Binnenveld en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven