Statistieken buurt Beek

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beek. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Beek telt 8.360 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek:

JaarAantal inwoners de buurt Beek% verschil
20238.3600,42%
20228.325-1,13%
20218.4200,12%
20208.410-0,30%
20198.4350,54%
20188.390-0,12%
20178.400-0,18%
20168.415-0,94%
20158.4950,30%
20148.470-0,29%
20138.495geen data

Het aantal inwoners in de buurt Beek is met 135 inwoners afgenomen van 8.495 inwoners in 2013 tot 8.360 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 1,59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 inwoners (-0,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Beek.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Beek:

In 2013 waren er 8.495 inwoners in de buurt Beek. Het aantal van 8.495 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2015 was het aantal ook op het hoogste punt van 8.495 inwoners. In 2022 is het aantal gedaald tot 8.325 inwoners. Dit is een daling van 170 (-2,0%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -95 (-1,13%). Het aantal van 8.325 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 8.360 inwoners in de buurt Beek.

Over de buurt Beek

Buurt Beek heeft afgerond een totale oppervlakte van 389 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.214 adressen per km2. Er wonen 4.125 huishoudens in de buurt Beek. Postcode 6191 is de meest voorkomende postcode in de buurt Beek. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Beek. De heuvel Den Kakenbergh ligt binnen de buurt Beek.

De naam Beek wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Beek en voor de gemeente Beek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Beek - Spaubeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Neerbeek, 2: Beek, 3: Spaubeek.

Woningkenmerken
Er zijn 4.239 woningen in de buurt Beek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Beek in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Beek was €264.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Beek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Beek% verschil
2023€264.00016%
2022€227.0006,6%
2021€213.0006,5%
2020€200.0008,1%
2019€185.0006,9%
2018€173.0002,37%
2017€169.0000,60%
2016€168.0004,35%
2015€161.000-3,01%
2014€166.000-2,92%
2013€171.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Beek is met €93.000 toegenomen van €171.000 in 2013 tot €264.000 in 2023 (dat is een groei van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.300 (4,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Beek.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Beek met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Beek.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Beek is €264.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 4.239 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Beek (geel), 2 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 6 buurten (blauw). De buurt Beek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Beek: er zijn 1.598 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Beek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.032 totaal in de buurt Beek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Beek telt in totaal 5.032 adressen, met 5.021 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Beek liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Beek
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Beek zijn er 4.280 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Beek.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.234 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Beek. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Beek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Beek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Beek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Beek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Beek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.765750845
20226.855691779
20216.930701789
20206.910705795
20196.960694781
20186.960672758
20177.010654736
20167.040647728
20157.140637718
20147.115637718
20137.136639720

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Beek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 9% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 8,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Beek naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Beek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Beek in 2022 zijn Westers (900 inwoners) en Overig (350 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Beek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Beek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Beek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Beek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beek. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Beek zijn C (1.001 adressen) en A (895 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Beek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Beek: 1.001 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beek bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 49 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Beek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Beek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Beek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Beek voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Beek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de buurt Beek. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de buurt Beek. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Beek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de buurt Beek.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 28 stembureaus in de gemeente Beek en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Beek. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Beek.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Beek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Beek: Beek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Beek is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.500. Buurt Beek telt 7.000 inkomensontvangers op 8.360 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in buurt Beek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Beek: Beek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.030 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Beek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Beek zijn in totaal 1.030 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.030 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.040 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Beek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Beek
Er zijn 130 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Beek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 130 elektrische auto’s in de buurt Beek. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Beek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 5.821 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Beek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.357 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Beek (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.512 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Beek in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Beek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 446 misdrijven in de buurt Beek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Beek, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Beek zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.956 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Beek 446 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Beek in 2023 zijn Ongevallen (weg) (74 delicten) en Overige vermogensdelicten (55 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Beek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 37 misdrijven in de buurt Beek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Beek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Beek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Beek.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Beek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Beek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Beek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Beek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Beek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Beek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Beek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Beek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
33% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Beek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Beek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Beek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.030Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie115Aantal2023
G+I Handel en horeca275Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening230Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg160Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.360Aantal2023
Mannen4.040Aantal2023
Vrouwen4.320Aantal2023
0 tot 15 jaar1.035Aantal2023
15 tot 25 jaar785Aantal2023
25 tot 45 jaar1.830Aantal2023
45 tot 65 jaar2.345Aantal2023
65 jaar of ouder2.365Aantal2023
Ongehuwd3.415Aantal2023
Gehuwd3.490Aantal2023
Gescheiden805Aantal2023
Verweduwd655Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.149Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.870Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten710Aantal2022
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel698Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.524Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.810Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++22Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+60Aantal2024
Energielabels A895Aantal2024
Energielabels B451Aantal2024
Energielabels C1.001Aantal2024
Energielabels D612Aantal2024
Energielabels E437Aantal2024
Energielabels F506Aantal2024
Energielabels G337Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk27%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel eenzaam30%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.625Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.340Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.160Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€141x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO480Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.595Aantal2023
Herkomst Europa750Aantal2023
Herkomst buiten Europa845Aantal2023
Geboren in Nederland6.765Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa350Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa495Aantal2023
Autochtoon6.855Aantal2022
Westers totaal900Aantal2022
Niet-westers totaal570Aantal2022
Marokko140Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers350Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal213Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven14Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting47Aantal2023
Verkeersovertredingen87Aantal2023
Vernieling56Aantal2023
Overige misdrijven28Aantal2023
Totaal misdrijven446Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km163Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08880000Code2023
RegionaamBeekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08880000Code2023
Oppervlakte totaal389Aantal hectaren2023
Oppervlakte land389Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.214Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.032Aantal2024
Adressen met postcode5.022Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.280Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie54Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie128Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie98Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie8Aantal2024
Adressen met winkelfunctie223Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie293Aantal2024
Verblijfsobjecten5.021Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres3.187Aantal2024
Adressen met pand5.006Aantal2024
Percelen met adres2.769Aantal2024
Adressen met perceel5.032Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.025Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.277Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900105Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925175Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950378Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.234Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980484Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990435Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000214Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202046Aantal2024
Panden met adres 2020 en later10Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900162Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925203Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950437Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.127Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980566Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990629Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000463Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010253Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202096Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later66Aantal2024
Postcodegebied6191AA-6191ZANaam2024
Meest voorkomende postcode6191Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade44Aantal2022
Verkeersongevallen totaal49Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.885Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.270Aantal2023
Personenautos - overige brandstof615Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.256Aantal2023
Motorfietsen375Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.239Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€264.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200092%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2023
Appartement1.598Aantal2024
Tussen of geschakelde woning867Aantal2024
Hoekwoning558Aantal2024
Tweeonder1kap761Aantal2024
Vrijstaande woning496Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.741Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Beek. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Beek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Beek
Tabel met 5.032 adressen in de buurt Beek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beek.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de Drie Heren1 t/m 136191BHBeek7
Aan het Beeker Kruis1 t/m 216191LDBeek15
Achter de Beek1 t/m 196191VABeek21
Achter de Kerk1 t/m 76191VBBeek15
Adsteeg2 t/m 396191PW t/m 6191PXBeek23
Annastraat1 t/m 486191SX t/m 6191SZBeek48
Baron de Rosenlaan1 t/m 186191KKBeek16
Beatrixstraat2 t/m 286191XL t/m 6191XMBeek22
Bernhardstraat1 t/m 286191XJ t/m 6191XKBeek26
Bloote Weg2 t/m 116191EM t/m 6191XBBeek2
Bosserveldlaan2 t/m 1016191SK t/m 6191SLBeek58
Bourgognestraat1 t/m 796191HX t/m 6191HZBeek65
Broekhovenlaan1 t/m 636191VCBeek52
Brugstraat1 t/m 166191KCBeek14
Bruiloftsteeg1 t/m 36191JEBeek11
Burgemeester Janssenstraat1 t/m 866191JB t/m 6191JDBeek106
Burgemeester Lemmensstraat1 t/m 336191VG t/m 6191VHBeek21
Burgemeester van Meeuwenstraat2 t/m 356191NDBeek21
Carmelstraat1 t/m 366191VR t/m 6191VSBeek31
Cijnsberg20-Beek1
Cortenpad1 t/m 276191WJBeek23
DSM-straat1 t/m 96191NBBeek8
Dassenburcht2 t/m 606191LEBeek62
De Haamen1 t/m 36191HVBeek4
Doctor Beckersstraat1 t/m 1486191DA t/m 6191DEBeek107
Doctor Poelsstraat1 t/m 246191VM t/m 6191VNBeek22
Doctor Schaepmanlaan1 t/m 876191BM t/m 6191BPBeek56
Doctor Stassenstraat1 t/m 886191VPBeek57
Ebadstraat1 t/m 146191JZBeek21
Ecrevissestraat1 t/m 636191CH t/m 6191CLBeek62
Eerste Hofweg--Beek0
Eisenhowerlaan1 t/m 1446191VT t/m 6191VWBeek162
Elsstraat1 t/m 506191JWBeek51
Emmastraat1 t/m 236191XP t/m 6191XRBeek22
Erenfriedstraat1 t/m 196191SJBeek19
Eykgraaf--Beek0
Franquinetstraat2 t/m 186191CCBeek9
Frans Erensstraat1 t/m 556191BR t/m 6191BSBeek30
Fredericusstraat1 t/m 256191SPBeek26
Frumarcostraat2 t/m 166191TPBeek8
Gasthuissteeg1 t/m 436191KDBeek26
Gerbergastraat1 t/m 596191TJ t/m 6191TKBeek55
Giselbertstraat2 t/m 186191SGBeek9
Gozewijnstraat1 t/m 196191WVBeek13
Guido Gezellestraat2 t/m 186191CRBeek17
Gundelfingenstraat1 t/m 896191KW t/m 6191KXBeek86
Haimonstraat1 t/m 176191CBBeek17
Heirstraat2 t/m 666191JR t/m 6191JVBeek57
Hendrikstraat1 t/m 86191XNBeek8
Heuvelstraat1 t/m 466191AKBeek26
Heuvelsweg--Beek0
Hoeferpark1 t/m 366191BK t/m 6191BLBeek36
Hoolstraat1 t/m 1006191TV t/m 6191TZBeek88
Hoortweg--Beek0
Huynhof1 t/m 226191HLBeek4
Irenestraat1 t/m 686191AS t/m 6191AWBeek62
Johannesstraat1 t/m 276191SRBeek29
Julianalaan1 t/m 366191AL t/m 6191AMBeek69
Kakebergweg2 t/m 276191AX t/m 6191AZBeek20
Kapelaan Wijnensingel1 t/m 1626191WB t/m 6191WNBeek131
Kasteel Genbroekstraat1 t/m 156191KTBeek9
Kennedylaan1 t/m 2026191XA t/m 6191XCBeek175
Kinkestraat--Beek0
Klinkeberglaan1 t/m 466191KE t/m 6191KGBeek31
Kloostersteeg36191KSBeek1
Labouréstraat1 t/m 406191CD t/m 6191CEBeek50
Lammerbrug1 t/m 96191HMBeek9
Luciastraat1 t/m 916191TA t/m 6191TDBeek72
Luther Kingstraat1 t/m 326191BW t/m 6191BXBeek28
Maastrichterlaan1 t/m 1286191AA t/m 6191RTBeek125
Maastrichterstraat--Beek0
Margrietstraat1 t/m 1276191XD t/m 6191XHBeek76
Mariastraat1 t/m 506191TE t/m 6191THBeek56
Marie Koenenstraat1 t/m 326191BT t/m 6191BVBeek28
Marijkestraat1 t/m 576191AN t/m 6191ARBeek52
Markt1 t/m 1086191JG t/m 6191JKBeek122
Marktstraat1 t/m 386191JXBeek32
Middelweg2 t/m 316191NCBeek23
Minkenbergstraat1 t/m 136191BJBeek10
Molenberg1 t/m 396191KL t/m 6191KMBeek31
Molensteeg16191KJBeek1
Molenstraat1 t/m 1586191KN t/m 6191KRBeek113
Nieuwstraat2 t/m 386191JN t/m 6191JPBeek31
Olterdissenstraat1 t/m 146191BZBeek14
Om de Toren1 t/m 1076191KZBeek98
Onze Lieve Vrouweplein1 t/m 386191CGBeek38
Op de Windhaspel1 t/m 406191LCBeek33
Oranjesingel2 t/m 1406191XT t/m 6191ZABeek75
Oude Pastorie1 t/m 256191HWBeek5
Pater Kusterspad1 t/m 476191WG t/m 6191WHBeek44
Pendersteeg--Beek0
Peter Treckpoelstraat1 t/m 356191VJ t/m 6191VKBeek35
Polychemstraat2 t/m 306191NLBeek13
Potgieterstraat2 t/m 86191EABeek5
Prins Mauritslaan1 t/m 1396191EC t/m 6191EJBeek185
Professor Spronckpark1 t/m 166191AJBeek16
Proosdijstraat5 t/m 196191AHBeek12
Raadhuispark1 t/m 976191AGBeek88
Raadhuisstraat6 t/m 286191KA t/m 6191KBBeek41
Reinaldstraat1 t/m 166191WXBeek15
Reinierstraat1 t/m 146191SHBeek14
Remigiusstraat1 t/m 196191SWBeek16
Rijksweg A2756191RSBeek1
Roebroekpad1 t/m 266191WKBeek19
Rooseveltlaan1 t/m 1206191VX t/m 6191VZBeek129
Rosastraat1 t/m 426191ST t/m 6191SVBeek38
Scheperstraat1 t/m 286191VLBeek21
Schuttenkleef1 t/m 206191LGBeek14
Schuttersstraat25 t/m 666191RZBeek42
Sicofstraat1 t/m 286191TMBeek21
Siekendaalstraat1 t/m 96191XZBeek6
Sint Martinusstraat1 t/m 346191TLBeek41
Smedestraat1 t/m 246191TNBeek19
Speebekerstraat--Beek0
Sportlaan16191XCBeek1
Stasstraat1 t/m 436191VD t/m 6191VEBeek29
Stationstraat1 t/m 1326191BA t/m 6191BGBeek117
Stegen1 t/m 606191TR t/m 6191TTBeek49
Suspendersstraat--Beek0
Synagogepad1 t/m 356191KVBeek34
Theobaldstraat1 t/m 306191WZBeek20
Tussen de Graften2 t/m 166191LBBeek8
Tweede Hofweg--Beek0
Varenkoulweg--Beek0
Veldekelaan1 t/m 1556191CS t/m 6191CZBeek143
Veldweg in de Kamp--Beek0
Visscherssteeg2 t/m 46191SEBeek2
Vondelstraat1 t/m 566191CM t/m 6191CPBeek38
Wesselinusstraat1 t/m 396191SM t/m 6191SNBeek30
Wethouder Sangersstraat1 t/m 4006191NABeek142
Wilhelminastraat1 t/m 226191XSBeek19
Wolfeynde2 t/m 246191EBBeek19
Wouderpad1 t/m 376191LABeek25
Zuster Kubornpad1 t/m 206191WPBeek17
de Counelaan1 t/m 246191KH t/m 6191KJBeek24
van Sonsbeecklaan1 t/m 486191JL t/m 6191JMBeek65

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 136 openbare ruimtes en 5.032 adressen in de buurt Beek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Beek
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Beek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Beek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61915022
WoonkernBeek5025
WoonplaatsBeek5044
WijkBeek - Spaubeek5044
GemeenteBeek5044
ProvincieLimburg5044
WaterschapWaterschap Limburg5044
LandNederland5044

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Beek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Beek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Beek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Beek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven