Statistieken buurt Beetsterzwaag-Buitengebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in de gemeente Opsterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in de gemeente Opsterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Beetsterzwaag-Buitengebied telt 145 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied:

JaarAantal inwoners de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied% verschil
20231453,57%
20221400%
2021140-6,7%
2020150-3,23%
2019155-0,64%
20181560%
20171566,8%
2016146-6,4%
2015156-3,11%
20141610%
2013161geen data

Het aantal inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied is met 16 inwoners gedaald van 161 inwoners in 2013 tot 145 inwoners in 2023 (dat is een afname van 9,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 inwoner (-0,96%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Opsterland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied:

In 2013 waren er 161 inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Dit is het hoogste aantal inwoners tot en met 2014. In 2021 is het aantal gedaald tot 140 inwoners. Dit is een daling van 21 (-13%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -10 (-6,7%). Het aantal inwoners blijft 140 tot en met 2022. In 2023 waren er 145 inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

Over de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied

Buurt Beetsterzwaag-Buitengebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.326 hectare, waarvan 1.288 land en 38 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 210 adressen per km2. Er wonen 55 huishoudens in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Postcode 9244 is de meest voorkomende postcode in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. De buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ligt binnen Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied: het bosgebied Alpherbosch (Alpherbosk) en de streek Zwarte Meer. Het landgoed Lauswolt ligt binnen de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen Nij Beets in 2018 naar Beetsterzwaag-Buitengebied in 2019. De gegevens van de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Beetsterzwaag met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Beetsterzwaag-Roekebosk, 2: Beetsterzwaag-Singels, 3: Beetsterzwaag-Olterterp, 4: Beetsterzwaag-Skeakel, 5: Beetsterzwaag-Centrum, 6: Beetsterzwaag-Merkelân, 7: Beetsterzwaag-Buitengebied, 8: Beetsterzwaag-Talant, 9: Beetsterzwaag-Hup strjitten.

Woningkenmerken
Er zijn 58 woningen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Opsterland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied was €539.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Beetsterzwaag-Buitengebied% verschil
2023€539.00011%
2022€485.0007,1%
2021€453.0007,9%
2020€420.0007,1%
2019€392.000403%
2018€78.0006,4%
2017€73.3334,76%
2016€70.0004,48%
2015€67.000-0,49%
2014€67.333-8,2%
2013€73.333geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied is met €465.667 toegenomen van €73.333 in 2013 tot €539.000 in 2023 (dat is een groei van 635%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €46.566 (44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Opsterland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied is €539.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 58 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Opsterland (geel), 17 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 49 buurten (blauw). De buurt Beetsterzwaag-Buitengebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied: er zijn 55 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 73 totaal in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Beetsterzwaag-Buitengebied telt in totaal 73 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 1% van de adressen in buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ligt binnen de bebouwde kom en 99% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Opsterland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied zijn er 59 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 23 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Opsterland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202314055
202213532
202113532
202014055
201914078
201814087
201715033
201614612
201515512
201415644
201315734

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europese landen: 3,33% en herkomst uit landen buiten Europa: 3,33% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 1,83% en herkomst van buiten Europa: 2,44%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Opsterland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Beetsterzwaag-Buitengebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in 2022 zijn Westers (5 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Opsterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Opsterland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied zijn G (34 adressen) en A (9 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied: 34 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Opsterland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Beetsterzwaag Gemeentehuis

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Beetsterzwaag Gemeentehuis is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Stembureau Beetsterzwaag Gemeentehuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Opsterland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Beetsterzwaag Gemeentehuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Beetsterzwaag Gemeentehuis stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 51 stembureaus in de gemeente Opsterland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Opsterland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Opsterland.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Beetsterzwaag (Beetsterzwaag-Buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Beetsterzwaag is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Beetsterzwaag-Buitengebied is €30.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.700. Buurt Beetsterzwaag-Buitengebied telt 100 inkomensontvangers op 145 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,52% procent van de huishoudens in buurt Beetsterzwaag-Buitengebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Beetsterzwaag (Beetsterzwaag-Buitengebied is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Beetsterzwaag is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (45 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied zijn in totaal 45 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 45 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 40 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied
Er zijn 2 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2 elektrische auto’s in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 59 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 85 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 64 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 25 misdrijven in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 211 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied 25 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied in 2023 zijn Onder invloed (weg) (7 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Opsterland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 62,07 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
77% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners145Aantal2023
Mannen85Aantal2023
Vrouwen65Aantal2023
0 tot 15 jaar25Aantal2023
15 tot 25 jaar20Aantal2023
25 tot 45 jaar20Aantal2023
45 tot 65 jaar45Aantal2023
65 jaar of ouder30Aantal2023
Ongehuwd70Aantal2023
Gehuwd60Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid11Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag30Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar40Aantal2022
Opleidingsniveau hoog40Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1Aantal2018
Percentage jongeren met jeugdzorg3,72%Percentage2018
WMO cliënten4Aantal2018
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement580Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning763Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning780Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning860Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement280Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning447Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning510Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning533Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.860Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel11Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel43Aantal2024
Adressen met definitief energielabel19Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A9Aantal2024
Energielabels B6Aantal2024
Energielabels C3Aantal2024
Energielabels D3Aantal2024
Energielabels E3Aantal2024
Energielabels F3Aantal2024
Energielabels G34Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht51%percentage2022
Overgewicht47%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters49%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk27%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk36%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2022
Niet-specifieke klachten48%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal55Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens15Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen20Aantal2023
Huishoudens met kinderen25Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie25%Percentage2018
Percentage werknemers33%Percentage2018
Percentage zelfstandigen8%Percentage2018
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar13%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen8,2%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,52%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,76%Percentage2018
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,83%Percentage2018
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€50x 1.000 Euro 2018
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland140Aantal2023
Herkomst buiten Nederland10Aantal2023
Herkomst Europa5Aantal2023
Herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland140Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon135Aantal2022
Westers totaal5Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling4Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven25Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,47Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,03Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,47Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,13Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand17,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00860209Code2023
RegionaamBeetsterzwaag-BuitengebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00860209Code2023
Oppervlakte totaal1.326Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.288Aantal hectaren2023
Oppervlakte water38Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid210Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal73Aantal2024
Adressen met postcode73Aantal2024
Adressen met woonfunctie59Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie13Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten73Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres71Aantal2024
Adressen met pand73Aantal2024
Percelen met adres68Aantal2024
Adressen met perceel73Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom72Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom59Aantal2024
Panden met adres voor 17002Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192516Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19705Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20005Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192516Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19705Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20005Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied9244BW-9244GHNaam2024
Meest voorkomende postcode9244Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade22Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal110Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine75Aantal2023
Personenautos - overige brandstof35Aantal2023
Personenautos per huishouden2,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte9Aantal2023
Motorfietsen10Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad58Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€539.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning97%Percentage2023
Percentage meergezinswoning3%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders29%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning55Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.14Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Opsterland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Beetsterzwaag-Buitengebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied
Tabel met 73 adressen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Opsterland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Alddjip--Beetsterzwaag0
Beetster Feart--Beetsterzwaag0
Beetsterweg3 t/m 369244GCBeetsterzwaag27
Gealeane--Beetsterzwaag0
Gordyksterwei--Beetsterzwaag0
Helomareed19244GHBeetsterzwaag1
Kerkepad Oost479244CCBeetsterzwaag1
Kerkepad West1 t/m 89244GDBeetsterzwaag7
Koefenne1 t/m 129244GABeetsterzwaag11
Opfeart--Beetsterzwaag0
Poostweg29244BZBeetsterzwaag1
Schuinpad1 t/m 29244GEBeetsterzwaag2
Van Harinxmaweg1 t/m 169244CJBeetsterzwaag19
Wite Mar--Beetsterzwaag0
Zandlaan1 t/m 39244BW t/m 9244CKBeetsterzwaag4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 15 openbare ruimtes en 73 adressen in de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Opsterland
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Beetsterzwaag-Buitengebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek924473
BuurtschapOud Beets8
Buurtschapnaam FriesAld Beets8
WoonkernBeetsterzwaag1
Woonkernnaam FriesBeetstersweach1
WoonplaatsBeetsterzwaag79
WijkBeetsterzwaag79
GemeenteOpsterland79
ProvincieFriesland79
WaterschapWetterskip Fryslân79
LandNederland79

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Beetsterzwaag-Buitengebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Beetsterzwaag-Buitengebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven