Statistieken buurt Bergstoep

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bergstoep in de gemeente Krimpenerwaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bergstoep in de gemeente Krimpenerwaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Bergstoep telt 1.335 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bergstoep.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bergstoep:

JaarAantal inwoners de buurt Bergstoep% verschil
20231.335-0,74%
20221.345-1,47%
20211.3651,49%
20201.3451,51%
20191.3250%
20181.3255,6%
20171.2554,15%
20161.2057,1%
20151.1253,21%
20141.09012%
2013970geen data

De bevolking van de buurt Bergstoep is met 365 inwoners gestegen van 970 inwoners in 2013 tot 1.335 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 36 inwoners (3,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Bergstoep:

In 2013 waren er 970 inwoners in de buurt Bergstoep. Het aantal van 970 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.365 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 395 (41%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 20 (1,49%). Het aantal van 1.365 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Bergstoep 1.335 inwoners.

Over de buurt Bergstoep

Buurt Bergstoep heeft afgerond een totale oppervlakte van 140 hectare, waarvan 126 land en 15 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 640 adressen per km2. Er wonen 540 huishoudens in de buurt Bergstoep. Postcode 2861 is de meest voorkomende postcode in de buurt Bergstoep. De buurt Bergstoep ligt binnen Bergstoep in de gemeente Krimpenerwaard.

De naam Bergstoep wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Bergstoep. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Krimpenerwaard (gemeentecode GM1931) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Krimpenerwaard overgegaan. De gegevens van de buurt Bergstoep voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bergstoep
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bergstoep met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Provinciale weg (ged.) De Hem en Hogedijk (ged.), 2: Bovenstad, 3: Lekdijk-Oost en Provinciale weg (ged.), 4: Bergstoep, 5: Lekdijk-West en Provinciale weg (ged.).

Woningkenmerken
Er zijn 562 woningen in de buurt Bergstoep.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Krimpenerwaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Bergstoep was €458.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Bergstoep.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bergstoep:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Bergstoep% verschil
2023€458.00018%
2022€387.00013%
2021€343.0008,2%
2020€317.0005,3%
2019€301.0002,38%
2018€294.0004,26%
2017€282.0002,17%
2016€276.0002,60%
2015€269.000-2,54%
2014€276.000-10%
2013€307.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Bergstoep is met €151.000 toegenomen van €307.000 in 2013 tot €458.000 in 2023 (dat is een toename van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.100 (4,35%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Krimpenerwaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bergstoep is €458.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 562 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Krimpenerwaard (geel), 11 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 63 buurten (blauw). De buurt Bergstoep wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Bergstoep: er zijn 210 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Bergstoep.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 700 totaal in de buurt Bergstoep

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Bergstoep telt in totaal 700 adressen, met 697 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in buurt Bergstoep ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Krimpenerwaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Bergstoep zijn er 563 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Bergstoep.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 123 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Bergstoep. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Bergstoep

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Bergstoep. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Bergstoep


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Krimpenerwaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Bergstoep


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Bergstoep per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Bergstoep:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.2204075
20221.2453565
20211.2653565
20201.2453565
20191.2203768
20181.2004382
20171.1304382
20161.1053565
20151.0303362
20141.0142650
20138922751

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Bergstoep als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europese landen: 3,0% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,78% en herkomst van buiten Europa: 5,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Krimpenerwaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Bergstoep
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Bergstoep in 2022 zijn Westers (50 inwoners) en Overig (35 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Bergstoep: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Bergstoep.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bergstoep. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Krimpenerwaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Bergstoep.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Bergstoep:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.260690
Tussenwoning2.640850
Hoekwoning3.0101.080
Twee onder één kap woning4.0301.290
Vrijstaande woning4.5201.650
Huurwoning2.270950
Eigen woning3.080980

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Bergstoep zijn A (322 adressen) en B (105 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Bergstoep. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Bergstoep: 322 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bergstoep voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Bergstoep voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Bergstoep
Bevolking5331.060
Adressen2.055640
Autos265579

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Bergstoep ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Bergstoep. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Bergstoep vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau RTV Krimpenerwaard in Bergambacht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau RTV Krimpenerwaard in Bergambacht is uitgebracht. Stembureau RTV Krimpenerwaard in Bergambacht was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Bergstoep.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau RTV Krimpenerwaard in Bergambacht bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Bergstoep stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 77 stembureaus in de gemeente Krimpenerwaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Krimpenerwaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard.

Stembureaus Krimpenerwaard

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bergstoep.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bergstoep (Bergstoep is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bergstoep is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Bergstoep is €30.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.400. Buurt Bergstoep telt 1.100 inkomensontvangers op 1.335 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Bergstoep heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Krimpenerwaard.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (225 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Bergstoep (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Bergstoep voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Bergstoep zijn in totaal 225 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 225 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Bergstoep. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Bergstoep
Er zijn 33 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Bergstoep op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Bergstoep. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Bergstoep die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 782 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Bergstoep in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bergstoep geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.257 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Bergstoep (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 788 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Bergstoep in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Bergstoep geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Bergstoep. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 62 misdrijven in de buurt Bergstoep geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bergstoep, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Bergstoep zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 515 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Bergstoep 62 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Bergstoep in 2023 zijn Onder invloed (weg) (25 delicten) en Ongevallen (weg) (7 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Bergstoep.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Bergstoep geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Bergstoep met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Bergstoep over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,72 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Bergstoep.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Bergstoep. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Bergstoep.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Bergstoep genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Bergstoep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Bergstoep.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
75% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Bergstoep ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Bergstoep per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Bergstoep geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Bergstoep. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Bergstoep is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Bergstoep.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bergstoep voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal225Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca40Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg20Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.335Aantal2023
Mannen665Aantal2023
Vrouwen670Aantal2023
0 tot 15 jaar225Aantal2023
15 tot 25 jaar155Aantal2023
25 tot 45 jaar300Aantal2023
45 tot 65 jaar335Aantal2023
65 jaar of ouder315Aantal2023
Ongehuwd555Aantal2023
Gehuwd635Aantal2023
Gescheiden55Aantal2023
Verweduwd90Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.060Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag280Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar480Aantal2022
Opleidingsniveau hoog200Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg3,10%Percentage2022
WMO cliënten55Aantal2022
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.260Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel95Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel255Aantal2024
Adressen met definitief energielabel350Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+19Aantal2024
Energielabels A322Aantal2024
Energielabels B105Aantal2024
Energielabels C22Aantal2024
Energielabels D22Aantal2024
Energielabels E31Aantal2024
Energielabels F32Aantal2024
Energielabels G48Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk31%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam23%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal540Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen185Aantal2023
Huishoudens met kinderen200Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen24%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€339x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.220Aantal2023
Herkomst buiten Nederland115Aantal2023
Herkomst Europa40Aantal2023
Herkomst buiten Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland1.220Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa30Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Autochtoon1.245Aantal2022
Westers totaal50Aantal2022
Niet-westers totaal50Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers35Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal10Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen33Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven62Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19310500Code2023
RegionaamBergstoepNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19310500Code2023
Oppervlakte totaal140Aantal hectaren2023
Oppervlakte land126Aantal hectaren2023
Oppervlakte water15Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid640Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal700Aantal2024
Adressen met postcode690Aantal2024
Adressen met woonfunctie563Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie20Aantal2024
Adressen met industriefunctie94Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie4Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie10Aantal2024
Verblijfsobjecten697Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres481Aantal2024
Adressen met pand697Aantal2024
Percelen met adres470Aantal2024
Adressen met perceel700Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom678Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom22Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom550Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom13Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192547Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195036Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197058Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199032Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200068Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010123Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020102Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192547Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195037Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197059Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199035Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200071Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010240Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020193Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later4Aantal2024
Postcodegebied2861DG-2861JANaam2024
Meest voorkomende postcode2861Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade12Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal730Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine570Aantal2023
Personenautos - overige brandstof160Aantal2023
Personenautos per huishouden1,35Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte579Aantal2023
Motorfietsen75Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad562Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€458.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200031%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200069%Percentage2023
Appartement210Aantal2024
Tussen of geschakelde woning149Aantal2024
Hoekwoning82Aantal2024
Tweeonder1kap44Aantal2024
Vrijstaande woning78Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.134Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Krimpenerwaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Bergstoep: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Bergstoep
Tabel met 707 adressen in de buurt Bergstoep.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bergstoep. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Krimpenerwaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Ambachtstraat1 t/m 302861EW t/m 2861EXBergambacht25
Arend van Arkellaan1 t/m 362861JABergambacht37
Baron van Hardenbroeklaan--Bergambacht0
De Watertoren1 t/m 222861HABergambacht18
Dijklaan7 t/m 2022861DW t/m 2861EMBergambacht128
Handelsweg12861GNBergambacht7
Het Wapenschild1 t/m 312861DNBergambacht16
Hoektoren1 t/m 802861DL t/m 2861HJBergambacht50
Hof ter Bergen1 t/m 252861DRBergambacht25
Kanteel1 t/m 162861HGBergambacht12
Lekdijk-Oost5 t/m 422861GABergambacht21
Lekdijk-West4 t/m 232861ERBergambacht15
Lekweide--Bergambacht0
Lekweidepad--Bergambacht0
Naar de Donk1 t/m 212861HEBergambacht11
Nijverheidstraat2 t/m 42861GXBergambacht2
Palissade1 t/m 192861HDBergambacht19
Parallelweg11 t/m 552861EC t/m 2861EDBergambacht3
Poorthuisstraat1 t/m 1252861DP t/m 2861DVBergambacht74
Provincialeweg5 t/m 72861EBBergambacht4
Slotgrachtlaan1 t/m 662861DGBergambacht35
Sportlaantje12861GJBergambacht1
Terreplein1 t/m 352861HBBergambacht38
Timmerfabriekstraat1 t/m 292861GV t/m 2861GWBergambacht21
Transportstraat2 t/m 512861DX t/m 2861DZBergambacht36
Traverse1 t/m 422861HCBergambacht25
Veerweg2 t/m 332861DSBergambacht10
Voorgracht1 t/m 192861DMBergambacht10
Weergang1 t/m 202861HHBergambacht19
Wethouder Van den Bergplein1 t/m 372861EN t/m 2861EPBergambacht40
’t Hooge Zand2 t/m 62861EZBergambacht5

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 707 adressen in de buurt Bergstoep. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Krimpenerwaard
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bergstoep. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Bergstoep ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek2861696
DeelkernBergstoep150
WoonkernBergambacht683
WoonplaatsBergambacht710
WijkBergstoep710
GemeenteKrimpenerwaard710
ProvincieZuid-Holland710
WaterschapHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard710
LandNederland710

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Bergstoep ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Bergstoep dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Bergstoep ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Bergstoep en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven