Statistieken buurt Budel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Budel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Budel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Budel telt 7.930 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Budel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Budel:

JaarAantal inwoners de buurt Budel% verschil
20237.9301,02%
20227.8500,45%
20217.815-0,26%
20207.8350,38%
20197.805-0,06%
20187.810-0,38%
20177.840-0,70%
20167.895-0,06%
20157.9000,13%
20147.8901,02%
20137.810geen data

De bevolking van de buurt Budel is met 120 personen toegenomen van 7.810 personen in 2013 tot 7.930 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 1,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 personen (0,15%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Cranendonck.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Budel:

In 2013 waren er 7.810 inwoners in de buurt Budel. In 2019 is het aantal gedaald tot 7.805 personen. Dit is een daling van 5 (-0,06%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -5 (-0,06%). Het aantal van 7.805 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.930 personen. De stijging ten opzichte van 2019 is 125 (1,60%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 80 (1,02%). Het aantal van 7.930 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Budel

Buurt Budel heeft afgerond een totale oppervlakte van 300 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 944 adressen per km2. Er wonen 3.680 huishoudens in de buurt Budel. Postcode 6021 is de meest voorkomende postcode in de buurt Budel. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Cranendonck. Het Burgemeester Boudriepark ligt binnen de buurt Budel.

De naam Budel wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Budel en voor de wijk Budel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Budel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Budel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Keunenhoek Broekkant Schoordijk, 2: Verspreide huizen Berg en Toom, 3: Verspreide huizen in het Oosten, 4: Budel, 5: Heikant Meemortel Bosch.

Woningkenmerken
Er zijn 3.745 woningen in de buurt Budel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Cranendonck in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Budel was €321.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Budel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Budel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Budel% verschil
2023€321.0008,4%
2022€296.00011%
2021€267.0006,4%
2020€251.0006,8%
2019€235.0004,91%
2018€224.0002,28%
2017€219.0001,86%
2016€215.0000,47%
2015€214.000-3,60%
2014€222.000-4,31%
2013€232.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Budel is met €89.000 toegenomen van €232.000 in 2013 tot €321.000 in 2023 (dat is een stijging van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.900 (3,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Cranendonck.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Budel met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Cranendonck.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Budel is €321.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 3.745 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Cranendonck (geel), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 15 buurten (blauw). De buurt Budel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Budel: er zijn 994 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Budel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.338 totaal in de buurt Budel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Budel telt in totaal 4.338 adressen, met 4.324 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Budel liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Cranendonck
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Budel zijn er 3.833 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Budel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 972 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Budel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Budel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Budel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Budel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Cranendonck bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Budel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Budel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Budel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.3801.025525
20226.475909466
20216.475886454
20206.500883452
20196.500863442
20186.565823422
20176.630800410
20166.660817418
20156.700794406
20146.706783401
20136.638775397

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Budel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 13% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,6% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 9,9% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Cranendonck naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Budel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Budel in 2022 zijn Westers (1.010 inwoners) en Overig (280 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Budel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Budel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Budel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Cranendonck:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Cranendonck. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Budel zijn C (1.253 adressen) en B (733 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Budel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Budel: 1.253 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Cranendonck bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 23 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Budel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Budel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Budel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Budel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Budel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Budel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Budel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Budel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Cranendonck.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Budel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 19 stembureaus in de gemeente Cranendonck en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Cranendonck. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Cranendonck.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Budel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Cranendonck: Budel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Budel is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.700. Buurt Budel telt 6.500 inkomensontvangers op 7.930 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in buurt Budel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Cranendonck: Budel is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (885 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Budel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Budel zijn in totaal 885 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Budel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Budel
Er zijn 137 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Budel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 137 elektrische auto’s in de buurt Budel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Budel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.880 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Budel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Budel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 7.050 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Budel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.760 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Budel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Budel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Budel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 246 misdrijven in de buurt Budel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Budel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Budel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.995 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Budel 246 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Budel in 2023 zijn Horizontale fraude (32 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Budel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Budel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Budel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Budel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Cranendonck.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Budel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Budel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Budel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Budel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Budel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Budel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Budel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Budel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Budel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Budel sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Budel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Budel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
46% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Budel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Budel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Budel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Budel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Budel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Budel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Budel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal885Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie165Aantal2023
G+I Handel en horeca180Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening150Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg165Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten115Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.930Aantal2023
Mannen3.940Aantal2023
Vrouwen3.990Aantal2023
0 tot 15 jaar1.090Aantal2023
15 tot 25 jaar800Aantal2023
25 tot 45 jaar1.745Aantal2023
45 tot 65 jaar2.205Aantal2023
65 jaar of ouder2.095Aantal2023
Ongehuwd3.445Aantal2023
Gehuwd3.240Aantal2023
Gescheiden665Aantal2023
Verweduwd575Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal80Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.643Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.630Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.620Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,6%Percentage2022
WMO cliënten555Aantal2022
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.320Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel721Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.501Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.116Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++32Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A533Aantal2024
Energielabels B733Aantal2024
Energielabels C1.253Aantal2024
Energielabels D475Aantal2024
Energielabels E136Aantal2024
Energielabels F266Aantal2024
Energielabels G160Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker82%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk35%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.680Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.335Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.205Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.140Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€236x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO340Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.910Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.380Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.550Aantal2023
Herkomst Europa1.025Aantal2023
Herkomst buiten Europa525Aantal2023
Geboren in Nederland6.380Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa500Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa525Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa325Aantal2023
Autochtoon6.475Aantal2022
Westers totaal1.010Aantal2022
Niet-westers totaal365Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers280Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal84Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting44Aantal2023
Verkeersovertredingen39Aantal2023
Vernieling33Aantal2023
Overige misdrijven19Aantal2023
Totaal misdrijven246Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU17060000Code2023
RegionaamBudelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode17060000Code2023
Oppervlakte totaal300Aantal hectaren2023
Oppervlakte land300Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid944Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.338Aantal2024
Adressen met postcode4.168Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.833Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie52Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie22Aantal2024
Adressen met industriefunctie114Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie86Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie5Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie113Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie199Aantal2024
Verblijfsobjecten4.324Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen14Aantal2024
Panden met adres3.654Aantal2024
Adressen met pand4.316Aantal2024
Percelen met adres3.020Aantal2024
Adressen met perceel4.338Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.336Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.831Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190060Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192551Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950149Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970972Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980901Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990700Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000504Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010167Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020105Aantal2024
Panden met adres 2020 en later44Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190083Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950189Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.076Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.005Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990783Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000539Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010297Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020168Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later120Aantal2024
Postcodegebied6021AA-6023RGNaam2024
Meest voorkomende postcode6021Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal23Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.490Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.795Aantal2023
Personenautos - overige brandstof695Aantal2023
Personenautos per huishouden1,22Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.497Aantal2023
Motorfietsen340Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.745Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€321.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement617Aantal2024
Tussen of geschakelde woning994Aantal2024
Hoekwoning653Aantal2024
Tweeonder1kap626Aantal2024
Vrijstaande woning943Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.491Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Cranendonck. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Budel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Budel
Tabel met 4.338 adressen in de buurt Budel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Budel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Cranendonck.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aastraat1 t/m 46021ETBudel4
Adr. Groenewegenlaan1 t/m 386021JMBudel19
Adriaan Kookenstraat1 t/m 126021XRBudel12
Akenstraat1 t/m 216021GCBudel19
Aldenborghlaan1 t/m 416021VT t/m 6021VVBudel42
Anjerstraat3 t/m 226021BBBudel15
Anna van Saksenstraat1 t/m 426021DD t/m 6021DEBudel38
Antoon Meurkensstraat2 t/m 216021LCBudel18
Borghpad3 t/m 56021CLBudel2
Bosch1 t/m 326021AN t/m 6021APBudel15
Broekkant1 t/m 156021CR t/m 6021CTBudel15
Brusselsestraat1 t/m 806021EV t/m 6021EXBudel56
Burg. Boudriepark--Budel0
Burg. Goyartsstraat1 t/m 126021BNBudel12
Burg. Remmenstraat1 t/m 696021BK t/m 6021BMBudel45
Burg. Van Ginnekenstraat1 t/m 206021AH t/m 6021AJBudel28
Burg. Van Houtstraat1 t/m 1166021AR t/m 6021AWBudel122
Burg. Van Poppelstraat1 t/m 196021BRBudel10
Burg. Van Udenstraat1 t/m 196021AKBudel9
Burg. Van Velthovenstraat1 t/m 106021BJBudel10
Burg. Wijtestraat--Budel0
Burgskensstraat2 t/m 36021GHBudel2
Capucijnerplein1 t/m 486021CA t/m 6021CBBudel39
Cranendoncklaan1 t/m 1016021JR t/m 6021JVBudel114
Dahliastraat1 t/m 206021BDBudel13
Dammerstraat1 t/m 56021KBBudel3
De Akkerwinde7 t/m 446021LSBudel31
De Berk1 t/m 206021NJBudel14
De Beuk2 t/m 236021NHBudel15
De Bonkelaar1 t/m 186021LXBudel12
De Boomklever1 t/m 596021ZLBudel36
De Boonte1 t/m 366021MPBudel32
De Boterbloem1 t/m 366021LVBudel25
De Dam1 t/m 246021KMBudel13
De Den16021NNBudel6
De Els1 t/m 206021NGBudel18
De Esdoorn1 t/m 256021NMBudel19
De Goudvink5 t/m 96021ZBBudel3
De Heggemus1 t/m 136021ZRBudel7
De Heggewikke1 t/m 356021LP t/m 6021LRBudel30
De Iep1 t/m 286021NEBudel26
De Karekiet36021ZKBudel1
De Korenbloem2 t/m 46021LWBudel2
De Kwikstaart2 t/m 286021ZNBudel14
De Leeuwebek1 t/m 666021LL t/m 6021LNBudel54
De Merel2 t/m 86021ZMBudel4
De Pinksterbloem2 t/m 126021LTBudel9
De Populier3 t/m 246021NCBudel21
De Putter1 t/m 316021ZVBudel16
De Reiger1 t/m 66021KGBudel5
De Roedel1 t/m 266021MKBudel24
De Roodborst1 t/m 156021ZXBudel12
De Root1 t/m 126021GABudel9
De Smeelen1 t/m 696021VA t/m 6021VCBudel70
De Spar2 t/m 326021NBBudel16
De Specht1 t/m 316021ZZBudel16
De Sperwer1 t/m 246021ZPBudel20
De Vang1 t/m 266021LDBudel17
De Vinne1 t/m 256021JPBudel25
De Vroonhof1 t/m 736021MGBudel37
De Welp26021MJBudel1
De Wieken1 t/m 816021LA t/m 6021LBBudel63
De Wilg2 t/m 106021NABudel7
De Zwaluw1 t/m 46021ZWBudel4
Deken Van Baarsstraat1 t/m 516021BG t/m 6021BHBudel68
Dommelstraat1 t/m 106021GBBudel9
Dorpsstraat1 t/m 606021HA t/m 6021HDBudel63
Dr. Ant. Mathijsenstraat1 t/m 726021CJ t/m 6021CMBudel81
Dr. Ariënsstraat1 t/m 406021XA t/m 6021XBBudel36
Dr. Kuyperstraat1 t/m 446021XDBudel48
Dr. Schaepmanstraat1 t/m 156021XCBudel8
Dr. Visschersstraat1 t/m 156021XTBudel19
Driebokstraat1 t/m 36021RVBudel2
Duitsestraat1 t/m 126021EE t/m 6021EGBudel11
Eburonenstraat1 t/m 76021DZBudel4
Europalaan-Noord1 t/m 1056021EE t/m 6021EHBudel101
Europalaan-Zuid60 t/m 1916021KH t/m 6021KLBudel86
Fabrieksstraat1 t/m 236021RB t/m 6021RDBudel35
Fazantlaan1 t/m 1716021ZC t/m 6021ZJBudel116
Gastelseweg1 t/m 746021GJ t/m 6021GMBudel80
Gildenstraat1 t/m 316021VLBudel16
Graafschap Hornelaan1 t/m 896021XH t/m 6021XMBudel75
Grensweg1 t/m 526021JW t/m 6021JXBudel29
Grootschoterweg1 t/m 106021KCBudel11
Grote Hoefstraat--Budel0
Hanendijk2 t/m 746021MA t/m 6021MBBudel73
Heesakkerweg2 t/m 296021HX t/m 6021HZBudel30
Herenstraat1 t/m 356021GRBudel25
Het Boschpad--Budel0
Hoenderstraat1 t/m 56021GNBudel3
Hub Scholtenstraat1 t/m 166021XNBudel16
Hufkesstraat1 t/m 296021GX t/m 6021GZBudel25
Instraat1 t/m 336021ACBudel42
Jan Maasstraat1 t/m 186021GPBudel11
Jan van Brabantstraat1 t/m 96021BWBudel9
Jan van Schoonvorststraat1 t/m 266021BPBudel16
Jeroen Boschlaan1 t/m 96021KPBudel7
Kapelstraat1 t/m 86021MRBudel5
Kardinaal de Jongstraat1 t/m 316021VXBudel25
Karel V laan2 t/m 426021VRBudel18
Keizer Ottostraat1 t/m 526021BXBudel35
Kempenlandstraat1 t/m 206021JD t/m 6021JEBudel20
Kerkstraat1 t/m 276021CHBudel35
Klein Schoterstraat26023RGBudel-Schoot1
Kloosterdreef1 t/m 156021MNBudel8
Kloosterpad--Budel0
Laarstraat1 t/m 46021PCBudel4
Leliestraat1 t/m 106021BCBudel10
Looierijstraat1 t/m 136021GWBudel12
Louis Rooijmansstraat1 t/m 126021XSBudel12
Luxemburgsestraat2 t/m 426021EPBudel21
Maarheezerweg1 t/m 226021CN t/m 6021CPBudel23
Markt1 t/m 286021CD t/m 6021CEBudel48
Marktstraat1 t/m 166021CGBudel13
Meemortel2 t/m 366021AD t/m 6021AEBudel38
Meidoornstraat1 t/m 386021AX t/m 6021AZBudel39
Meierijstraat1 t/m 646021JA t/m 6021JCBudel40
Mgr. Bekkersstraat1 t/m 316021VWBudel17
Mgr. Zwijsenlaan4 t/m 406021XE t/m 6021XGBudel31
Midbuulweg1 t/m 166021AABudel15
Moezelstraat1 t/m 106021ELBudel13
Molenhof1 t/m 146021DXBudel16
Molenstraat1 t/m 556021GS t/m 6021GVBudel50
Nachtegaalplein1 t/m 86021ZTBudel6
Nieuwedijk2 t/m 76021RL t/m 6021RMBudel5
Nieuwstraat1 t/m 1266021HP t/m 6021HWBudel213
Odapark1 t/m 216021ECBudel17
Patrijslaan2 t/m 716021ZSBudel61
Peellandstraat2 t/m 306021JGBudel14
Pepijn van Herstalstraat2 t/m 526021BTBudel23
Poelderstraat1 t/m 66021JZBudel19
Prins Mauritsstraat1 t/m 96021BVBudel9
Rasplein1 t/m 26021HJBudel2
Rasstraat2 t/m 176021HHBudel14
Rembrandtlaan1 t/m 116021JNBudel15
Rijnstraat1 t/m 106021EMBudel13
Robert Schumansingel1 t/m 386021EJ t/m 6021EKBudel103
Romeinsestraat1 t/m 496021DW t/m 6021EHBudel27
Rozenstraat1 t/m 196021BABudel12
Rubenslaan1 t/m 636021KEBudel34
Scheldestraat1 t/m 476021ER t/m 6021ESBudel57
Schutstraatje1 t/m 946021CCBudel50
Seinestraat1 t/m 126021ENBudel14
Sportlaan1 t/m 76021KABudel2
Taxandria-hof1 t/m 156021ZABudel12
Taxandrialaan3 t/m 766021XV t/m 6021XZBudel67
Teutenstraat2 t/m 246021VSBudel12
Treurenburgstraat3 t/m 276021BEBudel19
Tuinstraat1 t/m 356021HE t/m 6021HGBudel33
Utrechtsestraat1 t/m 576021EZBudel33
Van Egmondlaan1 t/m 276021VNBudel16
Vincent van Goghlaan1 t/m 446021JK t/m 6021JLBudel27
Voortstraat2 t/m 136021JHBudel10
Waalstraat2 t/m 66021GGBudel5
Weth. Van Hunselstraat1 t/m 246021KDBudel19
Willem II straat1 t/m 346021EA t/m 6021EBBudel46
Willem de Zwijgerstraat1 t/m 696021HK t/m 6021HNBudel88
Winkelmolenstraat1 t/m 196021XPBudel19
Wolfswinkel1 t/m 246021EDBudel23
Wollenhoekstraat1 t/m 256021JJBudel22
Zustershof1 t/m 266021MSBudel18
’t Inne1 t/m 346021DABudel48
’t Kerkepaadje--Budel0
’t Stepke2 t/m 206021MLBudel11
’t Vrijerspaadje--Budel0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 165 openbare ruimtes en 4.338 adressen in de buurt Budel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Cranendonck
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Budel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Budel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek60214167
Postcode numeriek60231
DeelkernBroekkant15
DeelkernMeemortel2
DeelkernMidbuul19
WoonkernBudel4336
WoonplaatsBudel-Schoot1
WoonplaatsBudel4344
WijkBudel4345
GemeenteCranendonck4345
ProvincieNoord-Brabant4345
WaterschapWaterschap De Dommel4345
LandNederland4345

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Budel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Budel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Budel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Budel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven