Statistieken buurt Buitengebied Bedum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Bedum in de gemeente Het Hogeland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Bedum in de gemeente Het Hogeland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied Bedum telt 435 inwoners in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Bedum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Bedum:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied Bedum% verschil
2023435-2,25%
20224450,45%
20214437%
20204144,81%
20193956,5%
20183713,92%
20173574,69%
20163415,6%
2015323-0,92%
20143267,9%
2013302geen data

De bevolking van de buurt Buitengebied Bedum is met 133 personen gegroeid van 302 personen in 2013 tot 435 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 13 personen (3,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Bedum:

In 2013 waren er 302 inwoners in de buurt Buitengebied Bedum. Het aantal van 302 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 445 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 143 (47%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 2 (0,45%). Het aantal van 445 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 435 inwoners in de buurt Buitengebied Bedum.

Over de buurt Buitengebied Bedum

Buurt Buitengebied Bedum heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.663 hectare, waarvan 2.639 land en 24 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 85 adressen per km2. Er wonen 165 huishoudens in de buurt Buitengebied Bedum. Postcode 9781 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied Bedum. De buurt Buitengebied Bedum ligt binnen Bedum in de gemeente Het Hogeland. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Bedum: Waterleuzen en Goldhorn.

De gemeente Het Hogeland (gemeentecode GM1966) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Het Hogeland overgegaan. De gegevens van de buurt Buitengebied Bedum voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Bedum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Onderdendam, 2: Buitengebied Bedum, 3: Bedum Noord - West, 4: Bedum Noord - Oost, 5: Bedum West, 6: Bedum Zuid - Oost, 7: Bedum Zuid, 8: Noordwolde, 9: Buitengebied Noord- en Zuidwolde, 10: Zuidwolde.

Woningkenmerken
Er zijn 172 woningen in de buurt Buitengebied Bedum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied Bedum was €440.000 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied Bedum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Bedum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied Bedum% verschil
2023€440.00014%
2022€385.00019%
2021€323.8964,68%
2020€309.41010%
2019€280.76954%
2018€182.4913,88%
2017€175.676-0,86%
2016€177.191-1,27%
2015€179.4620,42%
2014€178.705-5,6%
2013€189.306geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied Bedum is met €250.694 toegenomen van €189.306 in 2013 tot €440.000 in 2023 (dat is een stijging van 132%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.069 (9,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Bedum is €440.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 172 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Het Hogeland (geel), 44 woonplaatsen (groen), wijk Bedum (oranje) en 9 buurten (blauw). De buurt Buitengebied Bedum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied Bedum: er zijn 166 adressen met het woningtype vrijstaande woning.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied Bedum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 196 totaal in de buurt Buitengebied Bedum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Buitengebied Bedum telt in totaal 196 adressen, met 195 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 2% van de adressen in buurt Buitengebied Bedum ligt binnen de bebouwde kom en 98% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buitengebied Bedum zijn er 175 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitengebied Bedum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 61 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Bedum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buitengebied Bedum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied Bedum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied Bedum






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied Bedum






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied Bedum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Bedum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234101510
20224201510
20214151611
2020392139
2019376128
2018354117
2017338118
2016325107
2015307107
2014309107
2013287106

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied Bedum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 3,45% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,30% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 3,30% en herkomst van buiten Europa: 1,98%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied Bedum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied Bedum in 2022 zijn Westers (20 inwoners) en Overig (5 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de buurt Buitengebied Bedum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buitengebied Bedum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Bedum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied Bedum zijn G (89 adressen) en B (19 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Bedum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Bedum: 89 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Bedum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Bedum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Bedum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Bedum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buitengebied Bedum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Sporthal de Beemden in Bedum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Sporthal de Beemden in Bedum is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Bedum. Stembureau Sporthal de Beemden in Bedum is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Bedum ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Het Hogeland.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Sporthal de Beemden in Bedum bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Sporthal de Beemden in Bedum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Het Hogeland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.748)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Bedum.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedum (Buitengebied Bedum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Bedum is €21.748. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.076. Buurt Buitengebied Bedum telt 400 inkomensontvangers op 435 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,5% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Bedum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Bedum (Buitengebied Bedum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Bedum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (110 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Bedum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Buitengebied Bedum zijn in totaal 110 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 110 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 120 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Bedum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Bedum
Er zijn 3 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied Bedum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Bedum. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Bedum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 199 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied Bedum in juni 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Bedum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 281 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Bedum (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 193 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied Bedum in juni 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Bedum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied Bedum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 11 misdrijven in de buurt Buitengebied Bedum geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Bedum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied Bedum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 181 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 24 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Buitengebied Bedum 11 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied Bedum in 2023 zijn Ongevallen (weg) (5 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Buitengebied Bedum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de buurt Buitengebied Bedum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied Bedum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied Bedum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitengebied Bedum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Bedum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Bedum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied Bedum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied Bedum.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Bedum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buitengebied Bedum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buitengebied Bedum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Bedum geeft aan wel eens alcohol te drinken.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Bedum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Bedum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Buitengebied Bedum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Bedum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal110Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners435Aantal2023
Mannen220Aantal2023
Vrouwen215Aantal2023
0 tot 15 jaar75Aantal2023
15 tot 25 jaar55Aantal2023
25 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 65 jaar155Aantal2023
65 jaar of ouder85Aantal2023
Ongehuwd210Aantal2023
Gehuwd185Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid16Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar200Aantal2022
Opleidingsniveau hoog100Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten10Aantal2022
WMO cliënten relatief22Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement0Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.545Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.636Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.423Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning682Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning757Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning727Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2021
Adressen zonder energielabel29Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel119Aantal2024
Adressen met definitief energielabel48Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A14Aantal2024
Energielabels B19Aantal2024
Energielabels C13Aantal2024
Energielabels D18Aantal2024
Energielabels E5Aantal2024
Energielabels F8Aantal2024
Energielabels G89Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters47%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk18%percentage2022
Fietsen naar school of werk33%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam20%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun3%percentage2022
Vrijwilligerswerk35%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)5%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal165Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen70Aantal2023
Huishoudens met kinderen65Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers58%Percentage2022
Percentage zelfstandigen42%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.076Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.748Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€432x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO10Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland410Aantal2023
Herkomst buiten Nederland25Aantal2023
Herkomst Europa15Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland410Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa0Aantal2023
Autochtoon420Aantal2022
Westers totaal20Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven0Aantal2023
Totaal misdrijven11Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,69Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,64Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,44Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,64Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,26Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,78Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,27Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19660802Code2023
RegionaamBuitengebied BedumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19660802Code2023
Oppervlakte totaal2.663Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.639Aantal hectaren2023
Oppervlakte water24Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid85Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal196Aantal2024
Adressen met postcode180Aantal2024
Adressen met woonfunctie175Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie1Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie50Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie16Aantal2024
Verblijfsobjecten195Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres192Aantal2024
Adressen met pand195Aantal2024
Percelen met adres184Aantal2024
Adressen met perceel196Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom192Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom171Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190061Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192540Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195015Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197019Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198013Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200016Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202010Aantal2024
Panden met adres 2020 en later7Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190063Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192540Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195015Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198013Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19906Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200017Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202010Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later7Aantal2024
Postcodegebied9781AG-9959TGNaam2024
Meest voorkomende postcode9781Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode76%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal235Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof75Aantal2023
Personenautos per huishouden1,42Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte9Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad172Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€440.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen87%Percentage2023
Huurwoningen totaal13%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement3Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2Aantal2024
Hoekwoning2Aantal2024
Tweeonder1kap2Aantal2024
Vrijstaande woning166Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.20Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied Bedum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied Bedum
Tabel met 196 adressen in de buurt Buitengebied Bedum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied Bedum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Het Hogeland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Albertsweg--Onderdendam0
Bedumerweg64 t/m 749959PHOnderdendam6
Bosweg2 t/m 39959PBOnderdendam2
Boterdiep Oz12 t/m 159959PMOnderdendam3
Dijkhornsterpad--Bedum0
Ellerhuizen1 t/m 399781TS t/m 9781TTBedum39
Ellerhuizerkleiweg--Bedum0
Groningerweg29781TWBedum2
Grote Haver--Bedum0
Grote Haver--Onderdendam0
Krimstermolenpad1-Bedum1
Lageweg24 t/m 269781TEBedum2
Lijkweg--Onderdendam0
Melkweg--Bedum0
Middelstumerweg249959TCOnderdendam1
Noordwolderweg111 t/m 1289781AG t/m 9781TABedum3
Onderwierum4 t/m 149959TAOnderdendam11
Oude Dijk19 t/m 219781BLBedum2
Ouden Bosch19959PXOnderdendam1
Rodewolt7 t/m 139959TBOnderdendam4
St Annerweg2 t/m 549781TM t/m 9781TPBedum22
Stadsweg28 t/m 539959PSOnderdendam4
Stedumerweg1 t/m 39781TVBedum3
Ter Laan10 t/m 20359781TLBedum21
Thesingerweg1 t/m 69781TRBedum4
Vennenweg--Onderdendam0
Warffumerweg12 t/m 419959TE t/m 9959TGOnderdendam7
Westerdijkshorn7 t/m 349781TG t/m 9781THBedum25
Winsumertrekpad1 t/m 29959PAOnderdendam3
Winsumerweg3 t/m 249959TDOnderdendam9
Wolddijk33 t/m 589781TJ t/m 9781TKBedum21

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 196 adressen in de buurt Buitengebied Bedum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Het Hogeland
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Bedum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied Bedum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek9781136
Postcode numeriek995944
BuurtschapEllerhuizen36
BuurtschapHet Reidland5
BuurtschapOnderwierum10
BuurtschapRodeschool1
BuurtschapSint Annerhuisjes18
BuurtschapTer Laan17
BuurtschapWesterdijkshorn24
WoonkernBedum2
WoonkernOnderdendam2
WoonplaatsBedum149
WoonplaatsOnderdendam55
WijkBedum204
GemeenteHet Hogeland204
ProvincieGroningen204
WaterschapWaterschap Noorderzijlvest204
LandNederland204

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied Bedum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied Bedum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied Bedum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied Bedum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven