Statistieken buurt Buitengebied Hoek

Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied Hoek telt 550 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Hoek.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Hoek:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied Hoek% verschil
2023550-3,51%
2022570-0,87%
20215753,23%
20205571,83%
20195470,00%
20185470,92%
2017542-10%
201660211%
2015542-1,81%
2014552-1,78%
2013562geen data

De bevolking van de buurt Buitengebied Hoek is met 12 inwoners afgenomen van 562 inwoners in 2013 tot 550 inwoners in 2023 (dat is een daling van 2,14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,09%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Hoek:

In 2013 waren er 562 inwoners in de buurt Buitengebied Hoek. In 2015 is het aantal gedaald tot 542 inwoners. Dit is een daling van 20 (-3,56%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2014) is het verschil -10 (-1,81%). Het aantal van 542 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2016 is het aantal gestegen tot 602 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 60 (11%). Het aantal van 602 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2017 is het aantal gedaald tot 542 inwoners. Dit is een daling van 60 (-10%) ten opzichte van 2016. In 2023 waren er 550 inwoners in de buurt Buitengebied Hoek.

Over de buurt Buitengebied Hoek

Buurt Buitengebied Hoek heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.225 hectare, waarvan 3.018 land en 206 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 56 adressen per km2. Er wonen 225 huishoudens in de buurt Buitengebied Hoek. Postcode 4542 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied Hoek. De buurt Buitengebied Hoek ligt binnen Buitengebied Hoek in de gemeente Terneuzen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Buitengebied Hoek: De Loozepolder, Van Wyckhuisepolder, Nieuw-Westenrijkpolder, Goessche Polder, Willemskerkepolder en Noorderbossen.

De naam Buitengebied Hoek wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Buitengebied Hoek. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gegevens van de buurt Buitengebied Hoek voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Hoek
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitengebied Hoek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Hoek.

Woningkenmerken
Er zijn 216 woningen in de buurt Buitengebied Hoek.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied Hoek was €318.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied Hoek.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Hoek:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied Hoek% verschil
2023€318.0008,9%
2022€292.0005,4%
2021€277.0004,14%
2020€266.0003,10%
2019€258.000-19%
2018€317.0001,60%
2017€312.00038%
2016€226.0003,67%
2015€218.000-2,68%
2014€224.000-1,75%
2013€228.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied Hoek is met €90.000 gestegen van €228.000 in 2013 tot €318.000 in 2023 (dat is een stijging van 39%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.000 (4,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Hoek is €318.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 216 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De buurt Buitengebied Hoek wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied Hoek: er zijn 194 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied Hoek.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 428 totaal in de buurt Buitengebied Hoek

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Buitengebied Hoek telt in totaal 428 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Buitengebied Hoek liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Buitengebied Hoek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Hoek. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Buitengebied Hoek

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied Hoek. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied Hoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied Hoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied Hoek per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Hoek:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234706015
20224757619
20214807619
20204786416
20194934411
20184934411
20174934010
20165028020
20154824812
20144875313
20134955413

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied Hoek als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 2,75% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 9,6% en herkomst van buiten Europa: 2,31%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied Hoek
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied Hoek in 2022 zijn Westers (90 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buitengebied Hoek: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Buitengebied Hoek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Hoek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied Hoek zijn G (103 adressen) en A (45 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Hoek. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Hoek: 103 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 41 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Hoek. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Hoek vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Hoek.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Hoek voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buitengebied Hoek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Protestantse Gemeente Hoek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Protestantse Gemeente Hoek is uitgebracht. Er was bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Hoek. Stembureau Protestantse Gemeente Hoek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Hoek ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Terneuzen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Protestantse Gemeente Hoek bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 bij het stembureau Stembureau Protestantse Gemeente Hoek stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 57 stembureaus in de gemeente Terneuzen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Hoek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terneuzen: Buitengebied Hoek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Hoek is €28.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Buurt Buitengebied Hoek telt 500 inkomensontvangers op 550 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Hoek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terneuzen: Buitengebied Hoek is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (140 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Hoek (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Buitengebied Hoek zijn in totaal 140 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Hoek. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Hoek
Er zijn 6 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied Hoek op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 6 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Hoek. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Hoek die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 477 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied Hoek in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Hoek geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 696 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Hoek (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 428 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied Hoek in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Hoek geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied Hoek. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 80 misdrijven in de buurt Buitengebied Hoek geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Hoek, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied Hoek zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 697 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Buitengebied Hoek 80 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied Hoek in 2022 zijn Onder invloed (weg) (17 delicten) en Overige vermogensdelicten (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Buitengebied Hoek.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Buitengebied Hoek geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied Hoek met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied Hoek over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 58,18 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Buitengebied Hoek.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Hoek. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Hoek.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied Hoek genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied Hoek.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Hoek.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Buitengebied Hoek. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Hoek heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Hoek heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Buitengebied Hoek voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Hoek doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Hoek. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Hoek is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Hoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal140Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij35Aantal2022
B-F Nijverheid en energie35Aantal2022
G+I Handel en horeca10Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners550Aantal2023
Mannen285Aantal2023
Vrouwen260Aantal2023
0 tot 15 jaar80Aantal2023
15 tot 25 jaar75Aantal2023
25 tot 45 jaar95Aantal2023
45 tot 65 jaar180Aantal2023
65 jaar of ouder110Aantal2023
Ongehuwd235Aantal2023
Gehuwd255Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd25Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid18Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag120Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar270Aantal2021
Opleidingsniveau hoog80Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten15Aantal2022
WMO cliënten relatief26Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief92Aantal2023
Energielabels Voorlopig202Aantal2023
Energielabels Onbepaald125Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A45Aantal2023
Energielabels B21Aantal2023
Energielabels C29Aantal2023
Energielabels D45Aantal2023
Energielabels E2Aantal2023
Energielabels F44Aantal2023
Energielabels G103Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters36%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk35%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal225Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens60Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen80Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers70%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 30%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€259x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW100Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland470Aantal2023
Herkomst Europa60Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland475Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon475Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal26Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting5Aantal2022
Verkeersovertredingen32Aantal2022
Vernieling6Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven80Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand21,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand15,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand29,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand33,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand101,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand22,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07150601Code2023
RegionaamBuitengebied HoekNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07150601Code2023
Oppervlakte totaal3.225Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.018Aantal hectaren2023
Oppervlakte water206Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode4542.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid56Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal427Aantal2023
Adressen met postcode419Aantal2023
Adressen met woonfunctie218Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom426Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom218Aantal2023
Percelen365Aantal2023
Panden380Aantal2023
Adressen met panden418Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190021Aantal2023
Panden 1900 tot 192572Aantal2023
Panden 1925 tot 195043Aantal2023
Panden 1950 tot 197081Aantal2023
Panden 1970 tot 198031Aantal2023
Panden 1980 tot 199027Aantal2023
Panden 1990 tot 200047Aantal2023
Panden 2000 tot 201025Aantal2023
Panden 2010 tot 202057Aantal2023
Panden 2020 en later14Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade39Aantal2022
Verkeersongevallen totaal41Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal385Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine315Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof70Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,70Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte13Aantal2023
Motorfietsen45Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad216Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€318.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen92%Percentage2023
Huurwoningen totaal8%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200090%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2023
Appartement0Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3Aantal2023
Hoekwoning2Aantal2023
Tweeonder1kap19Aantal2023
Vrijstaande woning194Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend34Aantal2023
Woningtype n.v.t.209Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied Hoek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied Hoek
Tabel met 427 adressen in de buurt Buitengebied Hoek.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied Hoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Terneuzen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterste Kreek--Hoek0
Achterste Kreekweg--Hoek0
Altenastraat1 t/m 154542RZHoek15
Axelsegatweg--Hoek0
Binnendijk2 t/m 214542RK t/m 4542RXHoek18
Boerengat11 t/m 514542PZHoek3
Braakman Noord--Hoek0
Braakman Zuid--Hoek0
Braakmankreek--Hoek0
Buitenhaven74531BXTerneuzen1
Calciumweg3 t/m 54542SPHoek2
Driepoldersweg--Hoek0
Elementenweg14542SMHoek1
Fazantenlaan1 t/m 704542GAHoek11
Goesseweg--Hoek0
Grootteweg--Hoek0
Gruttolaan27 t/m 634542GB t/m 4542GCHoek37
Hasjesstraat1 t/m 84542NWHoek10
Hazenlaan23 t/m 264542GDHoek5
Herbert H. Dowweg1 t/m 134542NMHoek19
Hoekseweg1 t/m 54542PT t/m 4542PWHoek5
Hoofdweg184542NKHoek1
Innovatieweg2 t/m 184542NHHoek53
Kanaalpolderweg--Hoek0
Knol3 t/m 404542PV t/m 4542PXHoek42
Konijnenlaan1 t/m 64542GEHoek9
Koudeweg--Hoek0
Kreekweg1 t/m 34542NLHoek4
Langeweg1 t/m 164542RP t/m 4542RTHoek21
Lithiumweg14542SNHoek1
Lovenpolderstraat3 t/m 194542NSHoek23
Lovenweg1 t/m 364542NR t/m 4542NZHoek7
Lozeschorweg1 t/m 24542PPHoek2
Magnesiumweg--Hoek0
Mauritsfort--Hoek0
Mauritsfort1 t/m 514542LA t/m 4542LHHoek44
Middenweg14542PNHoek1
Natriumweg--Hoek0
Nieuw Neuzenweg54542NPHoek1
Nieuw Westenrijkdijk--Hoek0
Noorddijk1 t/m 94542NAHoek11
Oude Bontepolderstraat24542RJHoek1
Patrijzenlaan34542GGHoek1
Pluvierlaan1 t/m 304542GJHoek13
Radiumweg--Hoek0
Savoyaardsweg1 t/m 54542PMHoek5
Seydlitzpolderdijk--Hoek0
Seydlitzweg1 t/m 54542RSHoek6
Siliciumweg--Hoek0
Spoorviaduct de Knol--Hoek0
Titaniumweg--Hoek0
Uraniumweg--Hoek0
Vanadiumweg--Hoek0
Vergaertweg--Hoek0
Viaduct Binnendijk--Hoek0
Viaduct Herbert H. Dowweg--Hoek0
Viaduct Hoekseweg--Hoek0
Voorste Kreek--Hoek0
Westelijke Kanaalweg--Hoek0
Westelijke Rijkswaterleiding--Hoek0
Westenrijkpolderstraat--Hoek0
Westerscheldetunnelweg14542NJHoek1
Wevelswaaldijk--Hoek0
Willemskerkedijk--Hoek0
Willemskerkeweg54542NNHoek1
Wulpenbek1 t/m 174542PSHoek15
Wulpenlaan7 t/m 214542GHHoek14
Zandplaatweg1 t/m 64542PRHoek8
Zevenaardijk1 t/m 44542RNHoek4
Zevenaarviaduct--Hoek0
van Wuyckhuiseweg1 t/m 54542RV t/m 4542RWHoek11

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 71 openbare ruimtes en 427 adressen in de buurt Buitengebied Hoek. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Hoek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied Hoek ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek45311
Postcode numeriek4542418
GehuchtAltena12
GehuchtMauritsfort34
GehuchtWulpenbek11
BuurtschapDe Knol40
BuurtschapHoogedijk2
WoonkernTerneuzen1
IndustriekernHoek81
RecreatiekernBraakman91
WoonplaatsHoek460
WoonplaatsTerneuzen1
WijkBuitengebied Hoek461
GemeenteTerneuzen461
ProvincieZeeland461
WaterschapWaterschap Scheldestromen427
LandNederland461

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied Hoek ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied Hoek dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied Hoek ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied Hoek en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven