Statistieken buurt Buitengebied Lutjewinkel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Buitengebied Lutjewinkel telt 315 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel:

JaarAantal inwoners de buurt Buitengebied Lutjewinkel% verschil
20233150%
2022315-3,08%
2021325-0,31%
20203266,2%
2019307-1,60%
20183123,65%
2017301-3,83%
20163131,95%
20153073,02%
2014298-1,97%
2013304geen data

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is met 11 personen gegroeid van 304 personen in 2013 tot 315 personen in 2023 (dat is een groei van 3,62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (0,40%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel:

In 2013 waren er 304 inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. In 2014 is het aantal gedaald tot 298 personen. Dit is een daling van 6 (-1,97%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 298 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 326 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 28 (9,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 19 (6,2%). Het aantal van 326 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 315 inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Over de buurt Buitengebied Lutjewinkel

Buurt Buitengebied Lutjewinkel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.055 hectare, waarvan 1.032 land en 23 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 38 adressen per km2. Er wonen 125 huishoudens in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Postcode 1732 is de meest voorkomende postcode in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. De buurt Buitengebied Lutjewinkel ligt binnen Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon.

De gemeente Hollands Kroon (gemeentecode GM1911) is in 2012 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hollands Kroon overgegaan. De gegevens van de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Lutjewinkel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Lutjewinkel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Lutjewinkel, 2: Lutjewinkel (woonkern).

Woningkenmerken
Er zijn 119 woningen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hollands Kroon in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Buitengebied Lutjewinkel was €557.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Buitengebied Lutjewinkel% verschil
2023€557.00011%
2022€503.00026%
2021€400.00012%
2020€356.0543,91%
2019€342.669332%
2018€79.3382,14%
2017€77.6771,26%
2016€76.708-0,47%
2015€77.069-5,5%
2014€81.531-3,31%
2013€84.323geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is met €472.677 gestegen van €84.323 in 2013 tot €557.000 in 2023 (dat is een toename van 561%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €47.267 (38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is €557.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 119 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hollands Kroon (geel), 19 woonplaatsen (groen), wijk Lutjewinkel (oranje) en buurt (blauw). De buurt Buitengebied Lutjewinkel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Buitengebied Lutjewinkel: er zijn 116 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 140 totaal in de buurt Buitengebied Lutjewinkel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Buitengebied Lutjewinkel telt in totaal 140 adressen, met 138 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 5% van de adressen in buurt Buitengebied Lutjewinkel ligt binnen de bebouwde kom en 95% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Hollands Kroon
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn er 122 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 26 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Buitengebied Lutjewinkel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Buitengebied Lutjewinkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hollands Kroon bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Buitengebied Lutjewinkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Buitengebied Lutjewinkel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232752515
20222752515
20212802817
20202812717
2019286137
2018289159
201728985
201629696
20152811610
2014277127
2013282138

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,76% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,29% en herkomst van buiten Europa: 2,64%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hollands Kroon naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Buitengebied Lutjewinkel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Buitengebied Lutjewinkel in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Buitengebied Lutjewinkel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hollands Kroon:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hollands Kroon. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartementgeen datageen data
Tussenwoning359212
Hoekwoning577222
Twee onder één kap woning4.3201.660
Vrijstaande woning4.1101.660
Huurwoning2.8201.630
Eigen woning4.2201.660

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn G (50 adressen) en A (17 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Buitengebied Lutjewinkel: 50 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Buitengebied Lutjewinkel
Bevolking53331
Adressen2.05538
Autos26519

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Buitengebied Lutjewinkel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Buitengebied Lutjewinkel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Stembureau Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Buitengebied Lutjewinkel ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 82 stembureaus in de gemeente Hollands Kroon en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hollands Kroon. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Stembureaus Hollands Kroon

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Lutjewinkel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Lutjewinkel (Buitengebied Lutjewinkel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Lutjewinkel is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is €31.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.000. Buurt Buitengebied Lutjewinkel telt 300 inkomensontvangers op 315 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Buitengebied Lutjewinkel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hollands Kroon.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (70 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Buitengebied Lutjewinkel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn in totaal 70 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Lutjewinkel
Er zijn 5 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Buitengebied Lutjewinkel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5 elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Buitengebied Lutjewinkel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 217 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Buitengebied Lutjewinkel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Lutjewinkel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 348 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 195 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Buitengebied Lutjewinkel in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Buitengebied Lutjewinkel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 5 misdrijven in de buurt Buitengebied Lutjewinkel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Lutjewinkel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 70 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Voor 17% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 70 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de buurt Buitengebied Lutjewinkel 5 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Buitengebied Lutjewinkel van 2012 t/m 2023 zijn Overige vermogensdelicten (10 delicten) en Horizontale fraude (10 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2023, buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 is er één misdrijf in de buurt Buitengebied Lutjewinkel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Buitengebied Lutjewinkel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Buitengebied Lutjewinkel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Buitengebied Lutjewinkel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Buitengebied Lutjewinkel ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Buitengebied Lutjewinkel per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Buitengebied Lutjewinkel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal70Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners315Aantal2023
Mannen160Aantal2023
Vrouwen155Aantal2023
0 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar55Aantal2023
45 tot 65 jaar105Aantal2023
65 jaar of ouder70Aantal2023
Ongehuwd130Aantal2023
Gehuwd145Aantal2023
Gescheiden20Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid31Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag50Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura3Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg3,84%Percentage2020
WMO cliënten1Aantal2020
WMO cliënten relatief4Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning359Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning577Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning212Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning222Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.660Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel29Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel75Aantal2024
Adressen met definitief energielabel36Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A17Aantal2024
Energielabels B13Aantal2024
Energielabels C6Aantal2024
Energielabels D8Aantal2024
Energielabels E4Aantal2024
Energielabels F11Aantal2024
Energielabels G50Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht51%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk30%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk33%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten49%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal125Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens30Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen50Aantal2023
Huishoudens met kinderen50Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers72%Percentage2022
Percentage zelfstandigen28%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen35%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen0,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,60%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,60%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€546x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO0Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW60Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland275Aantal2023
Herkomst buiten Nederland40Aantal2023
Herkomst Europa25Aantal2023
Herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon275Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting0Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven5Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand22,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,09Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,56Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,69Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,17Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand14,96Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,17Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,61Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,15Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,75Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,19Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19111490Code2023
RegionaamBuitengebied LutjewinkelNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19111490Code2023
Oppervlakte totaal1.055Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.032Aantal hectaren2023
Oppervlakte water23Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid38Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal140Aantal2024
Adressen met postcode131Aantal2024
Adressen met woonfunctie122Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie18Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie9Aantal2024
Verblijfsobjecten138Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres137Aantal2024
Adressen met pand138Aantal2024
Percelen met adres136Aantal2024
Adressen met perceel140Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom133Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom115Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190023Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192526Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195021Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200010Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201013Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202010Aantal2024
Panden met adres 2020 en later8Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190024Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192526Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195021Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197011Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19908Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201013Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202010Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later8Aantal2024
Postcodegebied1732EL-1732NWNaam2024
Meest voorkomende postcode1732Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal195Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine145Aantal2023
Personenautos - overige brandstof50Aantal2023
Personenautos per huishouden1,56Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte19Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad119Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€557.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning98%Percentage2023
Percentage meergezinswoning2%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen90%Percentage2023
Huurwoningen totaal10%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement2Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap4Aantal2024
Vrijstaande woning116Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.16Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Buitengebied Lutjewinkel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel
Tabel met 140 adressen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hollands Kroon.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Boerensluisweg1 t/m 71732NPLutjewinkel5
Groetkanaal--Lutjewinkel0
Groetpolderweg1 t/m 191732NNLutjewinkel13
Kooipad11732LXLutjewinkel1
Mientweg1 t/m 861732LC t/m 1732LGLutjewinkel24
Moerbeek11 t/m 601732EN t/m 1732EPLutjewinkel30
Moerbekerweg2 t/m 161732ELLutjewinkel10
Wateringskant1 t/m 161732LBLutjewinkel10
Weereweg59 t/m 1241732LK t/m 1732LNLutjewinkel22
Westfriesedijk1 t/m 281732NWLutjewinkel13
Zeesluisweg1 t/m 51732NRLutjewinkel4
Zoutkaag1 t/m 121732LWLutjewinkel8
t Wijde Gat--Lutjewinkel0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 13 openbare ruimtes en 140 adressen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Hollands Kroon
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Lutjewinkel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Buitengebied Lutjewinkel ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1732131
GehuchtMoerbeek28
BuurtschapDe Weere20
BuurtschapWateringskant9
WoonkernLutjewinkel7
WoonplaatsLutjewinkel142
WijkLutjewinkel142
GemeenteHollands Kroon142
ProvincieNoord-Holland142
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier142
LandNederland142

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Buitengebied Lutjewinkel ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Buitengebied Lutjewinkel dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Buitengebied Lutjewinkel ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Buitengebied Lutjewinkel en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven