Statistieken buurt Daalhof

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Daalhof in de gemeente Maastricht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Daalhof in de gemeente Maastricht. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Daalhof telt 6.380 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Daalhof.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Daalhof:

JaarAantal inwoners de buurt Daalhof% verschil
20236.3800,31%
20226.360-1,78%
20216.475-1,30%
20206.560-0,76%
20196.610-0,83%
20186.665-0,74%
20176.7150,07%
20166.710-0,59%
20156.750-0,44%
20146.780-0,51%
20136.815geen data

De bevolking van de buurt Daalhof is met 435 personen afgenomen van 6.815 personen in 2013 tot 6.380 personen in 2023 (dat is een daling van 6,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -44 personen (-0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers krimpen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Maastricht.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Daalhof:

In 2013 waren er 6.815 inwoners in de buurt Daalhof. Het aantal van 6.815 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 6.360 personen. Dit is een daling van 455 (-6,7%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -115 (-1,78%). Het aantal van 6.360 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Daalhof 6.380 inwoners.

Over de buurt Daalhof

Buurt Daalhof heeft afgerond een totale oppervlakte van 110 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.038 adressen per km2. Er wonen 3.425 huishoudens in de buurt Daalhof. Postcode 6215 is de meest voorkomende postcode in de buurt Daalhof. De buurt Daalhof ligt binnen Buitenwijk West in de gemeente Maastricht.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Daalhof
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitenwijk West met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oud-Caberg, 2: Malberg, 3: Caberg, 4: Malpertuis, 5: Pottenberg, 6: Brusselsepoort, 7: Dousberg-Hazendans, 8: Belfort, 9: Mariaberg, 10: Daalhof.

Woningkenmerken
Er zijn 3.401 woningen in de buurt Daalhof.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Maastricht in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Daalhof was €239.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Daalhof.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Daalhof:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Daalhof% verschil
2023€239.00017%
2022€204.0009,7%
2021€186.0008,1%
2020€172.0008,2%
2019€159.0004,61%
2018€152.0004,83%
2017€145.0000,69%
2016€144.0002,86%
2015€140.000-2,78%
2014€144.000-5,9%
2013€153.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Daalhof is met €86.000 gestegen van €153.000 in 2013 tot €239.000 in 2023 (dat is een groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.600 (4,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Maastricht.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Daalhof met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Maastricht.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Daalhof is €239.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 3.401 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Maastricht (geel), 7 wijken (oranje) en 40 buurten (blauw). De buurt Daalhof wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Daalhof: er zijn 1.583 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Daalhof.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.072 totaal in de buurt Daalhof

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Daalhof telt in totaal 4.072 adressen, met 4.059 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Daalhof liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Maastricht
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Daalhof zijn er 3.401 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Daalhof.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.201 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Daalhof. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Daalhof

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Daalhof. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Daalhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Maastricht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Daalhof


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Daalhof per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Daalhof:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.750895735
20224.845832683
20215.000810665
20205.070818672
20195.135810665
20185.160826679
20175.240810665
20165.260796654
20155.310791649
20145.356782642
20135.384786645

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Daalhof als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europa: 12% en herkomst van buiten Europa: 9,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Maastricht naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Daalhof
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Daalhof in 2022 zijn Westers (1.005 inwoners) en Overig (315 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Daalhof: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Daalhof.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Daalhof. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Maastricht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Maastricht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Daalhof.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Daalhof:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.200800
Tussenwoning2.6401.050
Hoekwoning2.6001.150
Twee onder één kap woning3.0101.350
Vrijstaande woning4.0501.800
Huurwoning2.120850
Eigen woning2.7701.060

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Daalhof zijn C (1.336 adressen) en B (653 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Daalhof. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Daalhof: 1.336 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Maastricht bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Daalhof voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Daalhof voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Daalhof
Bevolking5335.800
Adressen2.0552.038
Autos2652.586

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Daalhof ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 4 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Daalhof. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Daalhof vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Daalhof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Daalhof. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Daalhof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Daalhof.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 114 stembureaus in de gemeente Maastricht en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Maastricht. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Maastricht.

Stembureaus Maastricht

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Daalhof.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Maastricht: Daalhof is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Daalhof is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.300. Buurt Daalhof telt 5.500 inkomensontvangers op 6.380 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Daalhof heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Maastricht.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (330 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Daalhof (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Daalhof voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Daalhof zijn in totaal 330 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Daalhof. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Daalhof
Er zijn 54 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Daalhof op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 54 elektrische auto’s in de buurt Daalhof. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Daalhof die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.721 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Daalhof in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Daalhof geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.340 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Daalhof (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.132 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Daalhof in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Daalhof geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Daalhof. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 191 misdrijven in de buurt Daalhof geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Daalhof, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Daalhof zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.664 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Daalhof 191 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Daalhof in 2023 zijn Horizontale fraude (32 delicten) en Ongevallen (weg) (23 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Daalhof.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 12 misdrijven in de buurt Daalhof geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Daalhof met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Daalhof over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Daalhof.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Daalhof. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Daalhof.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Daalhof genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Daalhof.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Daalhof.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
62% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Daalhof ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Daalhof per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Daalhof geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Daalhof. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Daalhof is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Daalhof.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Daalhof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal330Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca50Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening65Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.380Aantal2023
Mannen3.125Aantal2023
Vrouwen3.255Aantal2023
0 tot 15 jaar695Aantal2023
15 tot 25 jaar660Aantal2023
25 tot 45 jaar1.350Aantal2023
45 tot 65 jaar1.775Aantal2023
65 jaar of ouder1.900Aantal2023
Ongehuwd2.695Aantal2023
Gehuwd2.515Aantal2023
Gescheiden795Aantal2023
Verweduwd370Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.800Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.410Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.280Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.170Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten740Aantal2022
WMO cliënten relatief116Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.350Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.060Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel653Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.064Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.355Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A79Aantal2024
Energielabels B653Aantal2024
Energielabels C1.336Aantal2024
Energielabels D497Aantal2024
Energielabels E449Aantal2024
Energielabels F352Aantal2024
Energielabels G52Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters44%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk22%percentage2022
Fietsen naar school of werk37%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven82%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger16%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid62%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2022
Psychische klachten26%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.425Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.545Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.050Aantal2023
Huishoudens met kinderen830Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers91%Percentage2022
Percentage zelfstandigen9%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen52%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,6%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€56x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO490Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.750Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.630Aantal2023
Herkomst Europa895Aantal2023
Herkomst buiten Europa735Aantal2023
Geboren in Nederland4.750Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa410Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa490Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa430Aantal2023
Autochtoon4.845Aantal2022
Westers totaal1.005Aantal2022
Niet-westers totaal510Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije55Aantal2022
Overig niet-westers315Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal56Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven18Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting39Aantal2023
Verkeersovertredingen25Aantal2023
Vernieling31Aantal2023
Overige misdrijven22Aantal2023
Totaal misdrijven191Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km90Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km79Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km210Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km37,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km52Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km142Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09350209Code2023
RegionaamDaalhofNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09350209Code2023
Oppervlakte totaal110Aantal hectaren2023
Oppervlakte land110Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.038Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.072Aantal2024
Adressen met postcode3.468Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.401Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie18Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie10Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie11Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie608Aantal2024
Verblijfsobjecten4.059Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres2.521Aantal2024
Adressen met pand4.030Aantal2024
Percelen met adres1.700Aantal2024
Adressen met perceel4.072Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.072Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.401Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19006Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19257Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19504Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197038Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.201Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990241Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200019Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192524Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970204Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.452Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990308Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200019Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied6215AC-6216TMNaam2024
Meest voorkomende postcode6215Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode96%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade4Aantal2022
Verkeersongevallen totaal4Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.845Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.585Aantal2023
Personenautos - overige brandstof260Aantal2023
Personenautos per huishouden0,83Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.586Aantal2023
Motorfietsen155Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.401Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€239.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning53%Percentage2023
Percentage meergezinswoning47%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie41%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement1.583Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.196Aantal2024
Hoekwoning549Aantal2024
Tweeonder1kap60Aantal2024
Vrijstaande woning13Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.658Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Maastricht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Daalhof: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Daalhof
Tabel met 4.072 adressen in de buurt Daalhof.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Daalhof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maastricht.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aan de Grens--Maastricht0
Alesiahof19 t/m 1676215SX t/m 6215SZMaastricht72
Apollohof1 t/m 1676215XM t/m 6215XTMaastricht107
Appiushof121 t/m 1666215EPMaastricht26
Augustushof1 t/m 266215EXMaastricht33
Aureliushof101 t/m 1626215SL t/m 6215SWMaastricht201
Aventijnhof1 t/m 346215ESMaastricht27
Basileahof8 t/m 586215TD t/m 6215TEMaastricht36
Bononiahof18 t/m 646215TA t/m 6215TCMaastricht26
Caesarhof1 t/m 446215EM t/m 6215ENMaastricht61
Capitoolhof1 t/m 276215ETMaastricht25
Cassiushof1 t/m 256215GKMaastricht25
Centaurenhof1 t/m 276215EEMaastricht42
Cereshof1 t/m 296215VP t/m 6215VRMaastricht30
Ciceropad--Maastricht0
Claudiushof1 t/m 256215EZMaastricht32
Cupidohof2 t/m 1186215SG t/m 6215SJMaastricht72
Cyclopenhof2 t/m 376215EBMaastricht36
Dianahof4 t/m 636215RA t/m 6215RBMaastricht46
Didohof1 t/m 596215RG t/m 6215RJMaastricht67
Drenckelingsweg--Maastricht0
Drusushof2 t/m 256215EGMaastricht24
Faunushof3 t/m 256215RLMaastricht20
Flaminiushof3 t/m 196215ERMaastricht15
Fortunahof6 t/m 806215RV t/m 6215RZMaastricht103
Galopiahof3 t/m 456215TJ t/m 6215TKMaastricht55
Glazeniersdreef2 t/m 706216NV t/m 6216NZMaastricht74
Godenpad--Maastricht0
Grannushof2 t/m 266215VGMaastricht13
Grenspad--Maastricht0
Herculeshof1 t/m 726215BA t/m 6215BPMaastricht273
Hermesweg2 t/m 166215AKMaastricht40
Horatiushof10 t/m 666215EC t/m 6215EDMaastricht48
Janushof4 t/m 276215RKMaastricht28
Junohof1 t/m 376215VZMaastricht16
Jupiterhof1 t/m 1076215VL t/m 6215VNMaastricht92
Keurmeestersdreef200 t/m 2026216EBMaastricht2
Lareshof5 t/m 286215REMaastricht24
Legiahof1 t/m 276215VEMaastricht14
Lunahof1 t/m 286215BR t/m 6215BSMaastricht52
Lutetiahof1 t/m 476215TL t/m 6215TMMaastricht34
Marsanahof5 t/m 796215TR t/m 6215TSMaastricht61
Marshof1 t/m 326215VS t/m 6215VTMaastricht32
Mercuriushof1 t/m 286215VV t/m 6215VWMaastricht28
Minervahof1 t/m 466215VKMaastricht74
Muzenhof2 t/m 316215EVMaastricht26
Neptunushof10 t/m 1276215XV t/m 6215XXMaastricht85
Numitorhof20 t/m 966215SC t/m 6215SEMaastricht52
Nymphenhof2 t/m 106215EWMaastricht8
Ovidiushof1 t/m 206215GEMaastricht30
Palatijnhof1 t/m 146215PP t/m 6215PWMaastricht175
Pallashof5 t/m 496215XK t/m 6215XLMaastricht34
Penatenhof1 t/m 1016215BT t/m 6215BXMaastricht79
Planetenhof21 t/m 1476215TT t/m 6215TZMaastricht160
Pliniushof2 t/m 366215EKMaastricht29
Plutohof2 t/m 376215XH t/m 6215XJMaastricht24
Pomonahof2 t/m 966215RM t/m 6215RRMaastricht79
Quirinaalhof1 t/m 146215PH t/m 6215PNMaastricht144
Ravennahof1 t/m 496215TN t/m 6215TPMaastricht81
Remushof3 t/m 286215ELMaastricht21
Rodahof4 t/m 376215TG t/m 6215THMaastricht44
Romeinsebaan295 t/m 3006215SKMaastricht4
Romulushof1 t/m 436215EJMaastricht41
Saturnushof2 t/m 646215XB t/m 6215XDMaastricht84
Schippersdreef2 t/m 546216TJ t/m 6216TMMaastricht108
Silvanushof5 t/m 196215RSMaastricht10
Tacitushof2 t/m 266215EHMaastricht25
Tellushof2 t/m 206215VXMaastricht11
Titanenhof1 t/m 416215EAMaastricht29
Tongerseweg292 t/m 3486215ACMaastricht62
Trichterbaan1706215XZMaastricht1
Uranushof5 t/m 286215XGMaastricht25
Valeriushof1 t/m 716215GA t/m 6215GDMaastricht83
Veliahof1 t/m 176215PX t/m 6215PZMaastricht200
Vergiliushof1 t/m 516215GG t/m 6215GJMaastricht80
Vestahof1 t/m 516215XAMaastricht23
Viënnahof3 t/m 386215VH t/m 6215VJMaastricht36
Vlijtingerweg--Maastricht0
Vulcanushof2 t/m 636215RTMaastricht93

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 79 openbare ruimtes en 4.072 adressen in de buurt Daalhof. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Maastricht
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Daalhof. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Daalhof ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek62153316
Postcode numeriek6216152
WoonkernMaastricht4072
WoonplaatsMaastricht4078
WijkBuitenwijk West4078
GemeenteMaastricht4078
StadsdeelWest4072
ProvincieLimburg4078
WaterschapWaterschap Limburg4078
LandNederland4078

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Daalhof ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Daalhof dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Daalhof ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Daalhof en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven