Statistieken buurt De Kooi

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Kooi. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Kooi. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Kooi telt 6.215 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Kooi.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Kooi:

JaarAantal inwoners de buurt De Kooi% verschil
20236.2150,57%
20226.180-0,40%
20216.205-2,28%
20206.350-2,46%
20196.510-0,69%
20186.5555,6%
20176.2102,73%
20166.045-1,23%
20156.120-1,29%
20146.2001,64%
20136.100geen data

De bevolking van de buurt De Kooi is met 115 inwoners gestegen van 6.100 inwoners in 2013 tot 6.215 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 1,89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 12 inwoners (0,21%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leiden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Kooi:

In 2013 telde de buurt De Kooi 6.100 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 6.045 inwoners. Dit is een daling van 55 (-0,90%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -75 (-1,23%). Het aantal van 6.045 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 6.555 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 510 (8,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 345 (5,6%). Het aantal van 6.555 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt De Kooi 6.215 inwoners.

Over de buurt De Kooi

Buurt De Kooi heeft afgerond een totale oppervlakte van 71 hectare, waarvan 65 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.366 adressen per km2. Er wonen 3.360 huishoudens in de buurt De Kooi. Postcode 2315 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Kooi. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Leiden. Het Kooipark ligt binnen de buurt De Kooi.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Kooi
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leiden-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Groenoord, 2: Noorderkwartier, 3: De Kooi.

Woningkenmerken
Er zijn 3.190 woningen in de buurt De Kooi.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leiden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Kooi was €307.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Kooi.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Kooi:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Kooi% verschil
2023€307.00017%
2022€262.00014%
2021€230.0008,5%
2020€212.00012%
2019€189.00012%
2018€168.00011%
2017€151.0004,14%
2016€145.0000,69%
2015€144.000-1,37%
2014€146.000-5,8%
2013€155.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Kooi is met €152.000 gegroeid van €155.000 in 2013 tot €307.000 in 2023 (dat is een groei van 98%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.200 (7,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leiden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Kooi met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leiden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Kooi is €307.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 3.190 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Leiden (geel), 10 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt De Kooi wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt De Kooi: er zijn 2.130 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Kooi.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.466 totaal in de buurt De Kooi

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt De Kooi telt in totaal 3.466 adressen, met 3.460 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt De Kooi liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Leiden
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt De Kooi zijn er 3.286 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Kooi.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 588 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Kooi. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt De Kooi

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Kooi. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Kooi


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leiden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Kooi


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Kooi per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Kooi:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.6456101.960
20223.7155851.880
20213.7355861.884
20203.8206011.929
20193.9905981.922
20184.0355981.922
20173.8805531.777
20163.8255271.693
20153.9205221.678
20144.0305151.655
20133.9045211.675

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Kooi als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 59%, herkomst uit Europese landen: 9,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 32% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 64%, herkomst uit Europa: 8,5% en herkomst van buiten Europa: 27%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leiden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Kooi
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Kooi in 2022 zijn Westers (710 inwoners) en Marokko (700 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Kooi: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Kooi.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Kooi. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leiden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leiden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Kooi zijn C (862 adressen) en A (694 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Kooi. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt De Kooi: 862 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 40 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Kooi. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Kooi vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Kooi.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Kooi voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Kooi ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt De Kooi

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Kooi. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Kooi. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leiden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Kooi.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 113 stembureaus in de gemeente Leiden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leiden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leiden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Kooi.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Leiden-Noord (De Kooi is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Leiden-Noord is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Kooi is €25.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.700. Buurt De Kooi telt 5.100 inkomensontvangers op 6.215 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12% procent van de huishoudens in buurt De Kooi heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Leiden-Noord (De Kooi is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Leiden-Noord is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Kooi (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Kooi zijn in totaal 645 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Kooi. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Kooi
Er zijn 25 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Kooi op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25 elektrische auto’s in de buurt De Kooi. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Kooi die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.484 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Kooi in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Kooi geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.114 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Kooi (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.977 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Kooi in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Kooi geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Kooi. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 240 misdrijven in de buurt De Kooi geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Kooi, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Kooi zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.074 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Kooi 240 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Kooi in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (50 delicten) en Ongevallen (weg) (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Kooi.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 10 misdrijven in de buurt De Kooi geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Kooi met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Kooi over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leiden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,27 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Kooi.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Kooi. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Kooi.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Kooi genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Kooi.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Kooi.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Kooi. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Kooi geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Kooi heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Kooi gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Kooi heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt De Kooi heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Kooi heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt De Kooi voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Kooi heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt De Kooi doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Kooi. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Kooi is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Kooi voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal645Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie170Aantal2023
G+I Handel en horeca85Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening120Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.215Aantal2023
Mannen3.075Aantal2023
Vrouwen3.135Aantal2023
0 tot 15 jaar835Aantal2023
15 tot 25 jaar860Aantal2023
25 tot 45 jaar2.255Aantal2023
45 tot 65 jaar1.395Aantal2023
65 jaar of ouder870Aantal2023
Ongehuwd3.800Aantal2023
Gehuwd1.640Aantal2023
Gescheiden530Aantal2023
Verweduwd240Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal50Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.562Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.770Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten530Aantal2022
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning940Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming10%Percentage2022
Adressen zonder energielabel145Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel791Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.530Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++1Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+35Aantal2024
Energielabels A694Aantal2024
Energielabels B367Aantal2024
Energielabels C862Aantal2024
Energielabels D369Aantal2024
Energielabels E307Aantal2024
Energielabels F447Aantal2024
Energielabels G239Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2020
Lopen naar school of werk36%percentage2020
Fietsen naar school of werk53%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam36%percentage2020
Sociaal eenzaam33%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven87%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk20%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie58%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.360Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.700Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen855Aantal2023
Huishoudens met kinderen810Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen14%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum18%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum22%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand320Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO320Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.645Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.570Aantal2023
Herkomst Europa610Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.960Aantal2023
Geboren in Nederland3.640Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa195Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa865Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.090Aantal2023
Autochtoon3.715Aantal2022
Westers totaal710Aantal2022
Niet-westers totaal1.755Aantal2022
Marokko700Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba80Aantal2022
Suriname85Aantal2022
Turkije225Aantal2022
Overig niet-westers665Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal126Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting23Aantal2023
Verkeersovertredingen33Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven240Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km106Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km162Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km78Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km102Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km137Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km171Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km235Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km26Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km133Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km70Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km73Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05460302Code2023
RegionaamDe KooiNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05460302Code2023
Oppervlakte totaal71Aantal hectaren2023
Oppervlakte land65Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.366Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.466Aantal2024
Adressen met postcode3.434Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.286Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie27Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie9Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie9Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie29Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie95Aantal2024
Verblijfsobjecten3.460Aantal2024
Ligplaatsen6Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.626Aantal2024
Adressen met pand3.458Aantal2024
Percelen met adres933Aantal2024
Adressen met perceel3.466Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.463Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.286Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190057Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925588Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950388Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970143Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980110Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990207Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200024Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020106Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17002Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190098Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925836Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950459Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970803Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980127Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990468Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000162Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020494Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied2315AA-2315ZCNaam2024
Meest voorkomende postcode2315Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal40Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.905Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.675Aantal2023
Personenautos - overige brandstof230Aantal2023
Personenautos per huishouden0,57Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.931Aantal2023
Motorfietsen135Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.190Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€307.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning36%Percentage2023
Percentage meergezinswoning64%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen21%Percentage2023
Huurwoningen totaal78%Percentage2023
In bezit woningcorporatie64%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement2.130Aantal2024
Tussen of geschakelde woning949Aantal2024
Hoekwoning184Aantal2024
Tweeonder1kap19Aantal2024
Vrijstaande woning4Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.174Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leiden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Kooi: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Kooi
Tabel met 3.466 adressen in de buurt De Kooi.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Kooi. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leiden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abraham Crijnssenstraat1 t/m 262315AA t/m 2315ABLeiden26
Ambonstraat1 t/m 402315GG t/m 2315GHLeiden41
Antillenstraat1 t/m 1922315XL t/m 2315XTLeiden124
Arubapad1 t/m 522315VALeiden37
Atjehstraat1 t/m 972315CM t/m 2315CWLeiden93
Balistraat49 t/m 782315BV t/m 2315BWLeiden29
Billitonstraat1 t/m 372315GB t/m 2315GCLeiden34
Bloemstraat1 t/m 362315HS t/m 2315HTLeiden39
Bonairepad--Leiden0
Bonaireplein1 t/m 902315HGLeiden87
Bonairestraat1 t/m 192315XBLeiden19
Bootstraat1 t/m 82315MGLeiden8
Borneostraat1 t/m 682315HV t/m 2315JCLeiden87
Celebesstraat1 t/m 552315GZ t/m 2315HBLeiden45
Ceramstraat2 t/m 442315AZLeiden22
Corantijnstraat1 t/m 1112315VL t/m 2315VTLeiden120
Curaçaostraat3 t/m 512315XVLeiden27
Decimastraat1 t/m 432315HJ t/m 2315HKLeiden54
Driftstraat1 t/m 1662315CA t/m 2315CLLeiden164
Eendenkooibrug--Leiden0
Floresstraat1 t/m 412315HP t/m 2315HRLeiden48
Formosastraat1 t/m 482315GT t/m 2315GXLeiden66
Hambroeklaan--Leiden0
Herensingel30 t/m 532315LZLeiden34
Jan Pieterszoon Coenhof1 t/m 612315AK t/m 2315AMLeiden61
Javastraat1 t/m 962315GJ t/m 2315MALeiden71
Kooihof2 t/m 102315EZLeiden5
Kooikerbrug--Leiden0
Kooilaan1 t/m 552315EA t/m 2315EDLeiden149
Kooipark1 t/m 162315CXLeiden16
Kooiplein--Leiden0
Kooitunnel--Leiden0
Kooizicht2 t/m 562315HDLeiden28
Kralendijkkade1 t/m 1172315ZALeiden58
Lage Rijndijk1 t/m 1442315JJ t/m 2315JZLeiden251
Lokeendbrug--Leiden0
Lombokstraat1 t/m 922315EJ t/m 2315ERLeiden99
Madoerastraat1 t/m 292315BX t/m 2315BZLeiden18
Marowijnepad1 t/m 62315VBLeiden5
Medusastraat1 t/m 372315GP t/m 2315GSLeiden57
Nickeriebrug--Leiden0
Nickeriepad--Leiden0
Paramaribohof1 t/m 1082315VV t/m 2315VZLeiden88
Paramaribostraat1 t/m 1432315VD t/m 2315VKLeiden106
Parkstraat1 t/m 732315ES t/m 2315EXLeiden67
Philipsburgstraat2 t/m 162315ZBLeiden9
Pieter Bothstraat1 t/m 262315AN t/m 2315APLeiden26
Ringkade1 t/m 772315EE t/m 2315ZCLeiden73
Sabastraat1 t/m 52315XZLeiden5
Scheepswerf1 t/m 742315MR t/m 2315MTLeiden52
Schrijversbrug--Leiden0
Sieboldstraat1 t/m 642315HL t/m 2315HNLeiden72
Sint Eustatiusstraat1 t/m 52315XXLeiden5
Sint Maartenstraat1 t/m 52315XWLeiden5
Slaaghsloot22315PXLeiden1
Soembastraat48 t/m 872315BS t/m 2315BTLeiden35
Spanjaardsbrug--Leiden0
Steneveltpark1 t/m 592315MH t/m 2315MJLeiden47
Stuyvesanthof1 t/m 552315AC t/m 2315AELeiden55
Sumatrahof1 t/m 832315DBLeiden84
Sumatrastraat1 t/m 2532315BA t/m 2315BKLeiden199
Surinamestraat2 t/m 2502315XC t/m 2315XKLeiden124
Timorstraat1 t/m 682315BL t/m 2315BRLeiden55
Van Heussenstraat1 t/m 622315MB t/m 2315MCLeiden61
Van Riebeeckhof1 t/m 682315AG t/m 2315AJLeiden68
Van Toornvlietstraat2 t/m 422315MNLeiden21
Versijdenstraat1 t/m 192315MPLeiden11
Voorstraat1 t/m 702315JD t/m 2315JHLeiden63
West-Indiëbaan1 t/m 712315DZLeiden38
Willem de Zwijgerlaan46 t/m 4172315AR t/m 2315AWLeiden12
Zijlbrug--Leiden0
Zijloever62 t/m 1042315MELeiden22
Zijloeverpad2 t/m 742315MKLeiden39
Zijlsingel12315KBLeiden1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 74 openbare ruimtes en 3.466 adressen in de buurt De Kooi. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Leiden
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Kooi. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Kooi ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek23153434
WoonkernLeiden3463
WoonplaatsLeiden3478
WijkLeiden-Noord3478
GemeenteLeiden3478
StadsdeelNoord3466
ProvincieZuid-Holland3478
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland3478
LandNederland3478

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Kooi ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Kooi dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Kooi ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Kooi en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven