Statistieken buurt De Rijp

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Rijp in de gemeente Alkmaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Rijp in de gemeente Alkmaar. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt De Rijp telt 4.395 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Rijp.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Rijp:

JaarAantal inwoners de buurt De Rijp% verschil
20234.3953,29%
20224.2553,65%
20214.1051,36%
20204.0501,50%
20193.990-0,62%
20184.0150,25%
20174.0050,63%
20163.980-0,75%
20154.010-0,10%
20144.0140,75%
20133.984geen data

Het aantal inwoners in de buurt De Rijp is met 411 personen toegenomen van 3.984 personen in 2013 tot 4.395 personen in 2023 (dat is een grote toename van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 41 personen (1,00%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alkmaar.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt De Rijp:

In 2013 waren er 3.984 inwoners in de buurt De Rijp. In 2016 is het aantal gedaald tot 3.980 personen. Dit is een daling van 4 (-0,10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -30 (-0,75%). Het aantal van 3.980 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 4.395 personen. De stijging ten opzichte van 2016 is 415 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 140 (3,29%). Het aantal van 4.395 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt De Rijp

Buurt De Rijp heeft afgerond een totale oppervlakte van 388 hectare, waarvan 333 land en 56 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 616 adressen per km2. Er wonen 1.955 huishoudens in de buurt De Rijp. Postcode 1483 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Rijp. De buurt De Rijp ligt binnen Graft-De Rijp in de gemeente Alkmaar. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt De Rijp: de polder Polder Kamerhop, de streek Stinkevuil en de streek Oostervennen. Het Oeverpark de Pauw ligt binnen de buurt De Rijp.

De naam De Rijp wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats De Rijp. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Alkmaar (gemeentecode GM0361) is bij een gemeentelijke herindeling in 2015 groter geworden vanuit de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alkmaar overgegaan. De gegevens van de buurt De Rijp voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Rijp
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Graft-De Rijp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordeinde, 2: West-Graftdijk, 3: Graft, 4: De Rijp, 5: Oost-Graftdijk, 6: Starnmeer, 7: Markenbinnen.

Woningkenmerken
Er zijn 1.876 woningen in de buurt De Rijp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt De Rijp was €420.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt De Rijp.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Rijp:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt De Rijp% verschil
2023€420.00019%
2022€352.00015%
2021€305.0007%
2020€285.0007,1%
2019€266.0009%
2018€244.0006,1%
2017€230.0003,60%
2016€222.000-2,20%
2015€227.000-2,62%
2014€233.111-8,1%
2013€253.559geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt De Rijp is met €166.441 gestegen van €253.559 in 2013 tot €420.000 in 2023 (dat is een toename van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.644 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Alkmaar.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt De Rijp met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alkmaar.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Rijp is €420.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 1.876 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Alkmaar (geel), 17 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 62 buurten (blauw). De buurt De Rijp wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt De Rijp: er zijn 819 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt De Rijp.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.213 totaal in de buurt De Rijp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt De Rijp telt in totaal 2.213 adressen, met 2.210 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 98% van de adressen in buurt De Rijp ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Alkmaar
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt De Rijp zijn er 1.884 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Rijp.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 587 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Rijp. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt De Rijp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Rijp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Rijp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Rijp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt De Rijp per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt De Rijp:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233.775340280
20223.825236194
20213.720211174
20203.660214176
20193.610208172
20183.635208172
20173.625208172
20163.600208172
20153.640203167
20143.650199164
20133.607207170

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt De Rijp als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 7,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 5,2% en herkomst van buiten Europa: 4,27%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alkmaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Rijp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Rijp in 2022 zijn Westers (245 inwoners) en Overig (115 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Rijp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt De Rijp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt De Rijp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt De Rijp.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt De Rijp:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.320590
Tussenwoning2.6001.020
Hoekwoning2.8901.180
Twee onder één kap woning3.0501.310
Vrijstaande woning3.5301.580
Huurwoning2.270950
Eigen woning3.0601.230

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Rijp zijn C (625 adressen) en B (318 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Rijp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt De Rijp: 625 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Rijp voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Rijp voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt De Rijp
Bevolking5331.320
Adressen2.055616
Autos265691

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt De Rijp ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Rijp. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Rijp vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt De Rijp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Rijp. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt De Rijp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt De Rijp.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 140 stembureaus in de gemeente Alkmaar en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar.

Stembureaus Alkmaar

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Rijp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Graft-De Rijp (De Rijp is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Graft-De Rijp is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt De Rijp is €32.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.100. Buurt De Rijp telt 3.600 inkomensontvangers op 4.395 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt De Rijp heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Alkmaar.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (610 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt De Rijp (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt De Rijp voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt De Rijp zijn in totaal 610 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 610 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 615 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Rijp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt De Rijp
Er zijn 77 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Rijp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 77 elektrische auto’s in de buurt De Rijp. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Rijp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.463 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Rijp in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Rijp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.341 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Rijp (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.384 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Rijp in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Rijp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Rijp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 65 misdrijven in de buurt De Rijp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Rijp, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Rijp zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.277 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt De Rijp 65 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Rijp in 2023 zijn Ongevallen (weg) (13 delicten) en Horizontale fraude (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt De Rijp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 6 misdrijven in de buurt De Rijp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Rijp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Rijp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,78 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt De Rijp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Rijp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Rijp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Rijp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt De Rijp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Rijp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt De Rijp ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt De Rijp per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt De Rijp geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt De Rijp. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt De Rijp is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt De Rijp.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Rijp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal610Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie115Aantal2023
G+I Handel en horeca90Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening145Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.395Aantal2023
Mannen2.180Aantal2023
Vrouwen2.215Aantal2023
0 tot 15 jaar695Aantal2023
15 tot 25 jaar515Aantal2023
25 tot 45 jaar965Aantal2023
45 tot 65 jaar1.235Aantal2023
65 jaar of ouder985Aantal2023
Ongehuwd2.105Aantal2023
Gehuwd1.745Aantal2023
Gescheiden300Aantal2023
Verweduwd245Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.320Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag650Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura70Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,5%Percentage2022
WMO cliënten200Aantal2022
WMO cliënten relatief47Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel305Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel819Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.089Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++15Aantal2024
Energielabels A++19Aantal2024
Energielabels A+12Aantal2024
Energielabels A317Aantal2024
Energielabels B318Aantal2024
Energielabels C625Aantal2024
Energielabels D281Aantal2024
Energielabels E43Aantal2024
Energielabels F54Aantal2024
Energielabels G222Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters57%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.955Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens645Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen580Aantal2023
Huishoudens met kinderen735Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers3.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen29%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€282x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO150Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW890Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.775Aantal2023
Herkomst buiten Nederland620Aantal2023
Herkomst Europa340Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland3.775Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa155Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa125Aantal2023
Autochtoon3.825Aantal2022
Westers totaal245Aantal2022
Niet-westers totaal185Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers115Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven4Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting16Aantal2023
Verkeersovertredingen13Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven65Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand13,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km47Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03611003Code2023
RegionaamDe RijpNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03611003Code2023
Oppervlakte totaal388Aantal hectaren2023
Oppervlakte land333Aantal hectaren2023
Oppervlakte water56Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid616Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.213Aantal2024
Adressen met postcode2.057Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.884Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie27Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie5Aantal2024
Adressen met industriefunctie100Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie51Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie30Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie168Aantal2024
Verblijfsobjecten2.210Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.024Aantal2024
Adressen met pand2.191Aantal2024
Percelen met adres1.783Aantal2024
Adressen met perceel2.213Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.175Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom38Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.873Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom11Aantal2024
Panden met adres voor 170085Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900105Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192559Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195053Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970318Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980587Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990324Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000178Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202051Aantal2024
Panden met adres 2020 en later162Aantal2024
Adressen met pand voor 170093Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900108Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192559Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195056Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970319Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980588Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990333Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000204Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010177Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202063Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later191Aantal2024
Postcodegebied1483AA-1483XSNaam2024
Meest voorkomende postcode1483Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.300Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.880Aantal2023
Personenautos - overige brandstof420Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte691Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.876Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€420.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning92%Percentage2023
Percentage meergezinswoning8%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement149Aantal2024
Tussen of geschakelde woning819Aantal2024
Hoekwoning379Aantal2024
Tweeonder1kap187Aantal2024
Vrijstaande woning350Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.326Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Rijp: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt De Rijp
Tabel met 2.213 adressen in de buurt De Rijp.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Rijp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Alkmaar.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aggelenstraat1 t/m 501483TA t/m 1483TCDe Rijp60
Auwel Pzn. Prinsstraat1 t/m 151483VBDe Rijp10
Baanakker1 t/m 441483VVDe Rijp31
Beatrixstraat27 t/m 581483CEDe Rijp24
Bellehof1 t/m 131483TRDe Rijp13
Bellesloot1 t/m 1111483XA t/m 1483XDDe Rijp79
Bernhardstraat1 t/m 281483CGDe Rijp29
Blauwe Klok1 t/m 411483VXDe Rijp32
Boeijerstraat1 t/m 1401483TG t/m 1483TLDe Rijp102
De Dillenburg1 t/m 481483VTDe Rijp49
De Eendracht1 t/m 151483HBDe Rijp15
De Meelzak1 t/m 181483AVDe Rijp8
De Reiger1 t/m 161483VSDe Rijp16
De Volger1 t/m 431483GADe Rijp52
Driekoningenhof1 t/m 811483XN t/m 1483XSDe Rijp70
Driemaster1 t/m 131483WB t/m 1483WCDe Rijp10
Eilandspolder1 t/m 21-De Rijp20
Fluytschip1 t/m 751483CH t/m 1483CLDe Rijp77
G.G. Schipperstraat1 t/m 281483GEDe Rijp18
Galjoen1 t/m 411483TM t/m 1483TNDe Rijp37
Gashouderstraat241483ALDe Rijp1
Grote Dam1 t/m 71483BKDe Rijp9
Haringbuis1 t/m 1381483CP t/m 1483CWDe Rijp123
Havenstraat1 t/m 71483AKDe Rijp7
Heikeshof1 t/m 711483XE t/m 1483XHDe Rijp79
J.P. Poelstraat1 t/m 81483GCDe Rijp7
Jagerspad--De Rijp0
Jagerspad--De Rijp0
Jan Boonplein1 t/m 191483BLDe Rijp14
Jan Cornelisz. Rijpstraat1 t/m 141483VDDe Rijp17
Jan Ploegerlaan1 t/m 31483VRDe Rijp9
Julianalaan1 t/m 1771483VE t/m 1483VMDe Rijp133
Keizerbuurt1 t/m 181483BWDe Rijp8
Kerkstraat1 t/m 361483BM t/m 1483BNDe Rijp48
Kleine Dam1 t/m 41483BJDe Rijp3
Klipper1 t/m 1181483TS t/m 1483TZDe Rijp97
Koning Willem-Alexanderlaan--De Rijp0
Kralingerbuurt2 t/m 61483AJDe Rijp3
Kralingergracht1 t/m 161483AHDe Rijp18
Langebrugspad1 t/m 41483BPDe Rijp3
Leeghwaterstraat1 t/m 141483VCDe Rijp16
Lievelandsbuurt1 t/m 201483BXDe Rijp12
Looijerspad1 t/m 51483CXDe Rijp3
M.C. van Voordenstraat1 t/m 221483GBDe Rijp21
Margrietstraat2 t/m 131483VNDe Rijp12
Marten Michielshof1 t/m 651483CA t/m 1483CDDe Rijp83
Morgenstraat1 t/m 361483TD t/m 1483TEDe Rijp42
Nieuwland1 t/m 141483BRDe Rijp9
Oostdijkje1 t/m 181483AADe Rijp12
Oosteinde1 t/m 551483AB t/m 1483AEDe Rijp56
Oosterpark1 t/m 171483AMDe Rijp15
Oranjestraat1 t/m 241483VPDe Rijp19
Provincialeweg--De Rijp0
Rechtestraat1 t/m 1761483BA t/m 1483BHDe Rijp139
Rietbuurt1 t/m 231483AZDe Rijp23
Rolderspad1 t/m 51483ANDe Rijp4
S. Visserstraat1 t/m 151483GDDe Rijp8
Schepenakker1 t/m 371483VWDe Rijp36
Schoener2 t/m 41483TPDe Rijp2
Sint Jacobsbuurt1 t/m 151483ASDe Rijp8
Sloep1 t/m 261483HADe Rijp17
Snorderspad1 t/m 31483BTDe Rijp2
Stakelandje1 t/m 141483SBDe Rijp14
Tjalk1 t/m 151483WD t/m 1483WEDe Rijp14
Tuingracht1 t/m 371483AP t/m 1483ARDe Rijp50
Venbuurt2 t/m 201483BVDe Rijp17
Vlaander1 t/m 101483BSDe Rijp8
Westeinde1 t/m 621483EA t/m 1483EBDe Rijp31
Wevershof1 t/m 831483XJ t/m 1483XMDe Rijp93
Willem Pzn. Lakemanstraat3 t/m 191483VADe Rijp17
Wollandje11483WGDe Rijp1
Zeilmakerspad1 t/m 21483AXDe Rijp2
Zuiddijk1 t/m 421483MADe Rijp36
Zuideinde1 t/m 451483BZDe Rijp27
Zwartwal1 t/m 301483VZDe Rijp29
’t Achterom1 t/m 41483AGDe Rijp4

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 76 openbare ruimtes en 2.213 adressen in de buurt De Rijp. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Alkmaar
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt De Rijp. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt De Rijp ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek14832057
WoonkernDe Rijp2041
IndustriekernDe Rijp134
WoonplaatsDe Rijp2217
WijkGraft-De Rijp2217
GemeenteAlkmaar2217
ProvincieNoord-Holland2217
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier2217
LandNederland2217

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt De Rijp ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt De Rijp dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt De Rijp ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt De Rijp en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven