Statistieken buurt De Wierden

Aantal inwoners per jaar
(zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt De Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt De Wierden is met 2 personen gedaald van 2 in 2013 tot 0 in 2023 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt De Wierden

Buurt De Wierden heeft afgerond een totale oppervlakte van 59 hectare, waarvan 52 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 174 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt De Wierden. Postcode 9613 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Wierden. De buurt De Wierden ligt binnen Meerstad en omgeving in de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen (gemeentecode GM0014) is bij een gemeentelijke herindeling in 2019 groter geworden vanuit de gemeenten Ten Boer en Haren. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt De Wierden voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Wierden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Meerstad en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Lageland GN, 2: Groenewei, 3: Tersluis, 4: De Zeilen, 5: Meeroevers, 6: Harkstede GN, 7: De Wierden.

Woningkenmerken
Er zijn geen woningen in de buurt De Wierden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 9,9% naar €255.000 in 2016)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt De Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt De Wierden, 2013 tot en met 2016.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Wierden is met €23.000 toegenomen van €232.000 in 2013 tot €255.000 in 2016 (dat is 9,9%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3 totaal in de buurt De Wierden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt De Wierden telt in totaal 3 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Wierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Wierden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt De Wierden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Wierden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt De Wierden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt De Wierden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt De Wierden is met 2 personen afgenomen van 2 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Wierden

Er zijn voor de buurt De Wierden geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.

Vrouwen en mannen - buurt De Wierden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
Het meest voorkomende energielabel in de buurt De Wierden is A (2 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Wierden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt De Wierden: 2 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt De Wierden
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt De Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Wierden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Wierden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Wierden.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Wierden voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Wierden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Het StrandHuis Meerstad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Het StrandHuis Meerstad is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt De Wierden. Het StrandHuis Meerstad is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt De Wierden ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Groningen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Het StrandHuis Meerstad bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 14 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Het StrandHuis Meerstad stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 122 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Groningen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Wierden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Meerstad en omgeving (De Wierden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Meerstad en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Wierden is €29.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.400. Buurt De Wierden telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,40% procent van de huishoudens in buurt De Wierden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Meerstad en omgeving (De Wierden is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Meerstad en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (5 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt De Wierden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt De Wierden zijn in totaal 5 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 5 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 0 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Wierden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting Autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt De Wierden in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Wierden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Wierden (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt De Wierden in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Wierden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Wierden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 geen misdrijven in de buurt De Wierden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Wierden, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Wierden zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 5 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 3 verschillende soorten delicten. Voor 1,24% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 5 of minder misdrijven geregistreerd. In 2022 werden in de buurt De Wierden geen misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Wierden van 2012 t/m 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (3 delicten) en Ongevallen (weg) (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 3 soorten delicten die van 2012 tot en met 2022 geregistreerd zijn in de buurt De Wierden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er geen misdrijven in de buurt De Wierden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Wierden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Wierden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners

Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt De Wierden helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt De Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Wierden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Wierden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de buurt De Wierden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt De Wierden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Wierden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’ uit de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gewicht

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’ uit de categorie ‘Gewicht’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sporten en bewegen

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’ uit de categorie ‘Sporten en bewegen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Lichamelijke gezondheid

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’ uit de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gezondheidsbeperkingen

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’ uit de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Psychische gezondheid

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’ uit de categorie ‘Psychische gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Eenzaamheid

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’ uit de categorie ‘Eenzaamheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sociale aspecten

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’ uit de categorie ‘Sociale aspecten’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Hulp aan anderen

Voor de buurt De Wierden zijn voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’ uit de categorie ‘Hulp aan anderen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Wierden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie0Aantal2017
G+I Handel en horeca0Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2017
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2023
Mannen0Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd0Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid252Aantal per km²2017
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal6.090Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning5.140Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning5.790Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning6.630Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning6.370Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning5.880Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning5.930Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.210Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.210Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.700Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.130Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief0Aantal2023
Energielabels Voorlopig2Aantal2023
Energielabels Onbepaald1Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A2Aantal2023
Energielabels B0Aantal2023
Energielabels C0Aantal2023
Energielabels D0Aantal2023
Energielabels E0Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G0Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,10Gemiddeld aantal2017
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.400Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.700Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen11%Percentage2017
20% personen met hoogste inkomen37%Percentage2017
Actieven 15-75 jaar89%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen2,10%Percentage2017
20% huishoudens met hoogste inkomen52%Percentage2017
Huishoudens met een laag inkomen1,30%Percentage2017
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,40%Percentage2017
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2017
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2017
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2017
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen0Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven0Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand6,50Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand6,40Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2017
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand7,70Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00141406Code2023
RegionaamDe WierdenNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00141406Code2023
Oppervlakte totaal59Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode9613.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid174Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3Aantal2023
Adressen met postcode3Aantal2023
Adressen met woonfunctie0Aantal2023
Panden3Aantal2023
Percelen2Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19700Aantal2023
Panden 1970 tot 19800Aantal2023
Panden 1980 tot 19900Aantal2023
Panden 1990 tot 20000Aantal2023
Panden 2000 tot 20100Aantal2023
Panden 2010 tot 20202Aantal2023
Panden 2020 en later1Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2021
Verkeersongevallen totaal0Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,40Aantal2017
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2022
Motorfietsen0Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€255.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning100%Percentage2017
Percentage meergezinswoning0%Percentage2017
Percentage bewoond98%Percentage2017
Percentage onbewoond2%Percentage2017
Koopwoningen94%Percentage2017
Huurwoningen totaal6%Percentage2017
In bezit woningcorporatie0%Percentage2017
In bezit overige verhuurders6%Percentage2017
Eigendom onbekend0%Percentage2017
Bouwjaar voor 20000%Percentage2017
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2017

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Wierden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt De Wierden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Wierden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Groningen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Meeroeverslaan3129613AEMeerstad
Waterviolier1 - 59613BHMeerstad