Statistieken buurt De Zwette III Schenkenschans

Aantal inwoners per jaar
(krimp van 20% naar 10 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt De Zwette III Schenkenschans is met 2 personen afgenomen van 12 in 2013 tot 10 in 2023 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt De Zwette III Schenkenschans

Buurt De Zwette III Schenkenschans heeft afgerond een totale oppervlakte van 52 hectare, waarvan 46 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 217 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Postcode 8912 is de meest voorkomende postcode in de buurt De Zwette III Schenkenschans. De buurt De Zwette III Schenkenschans ligt binnen Nijlân & De Zwette in de gemeente Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. En in 2014 werd een deel van de toenmalige gemeente Boarnsterhim aan Leeuwarden toegevoegd. De gegevens van de buurt De Zwette III Schenkenschans voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Zwette III Schenkenschans
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijlân & De Zwette met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Zwette IV Businesspark, 2: Buitengebied West, 3: EnergieCampus Sylsterrak, 4: De Zwette I Harlingervaart, 5: De Zwette III Schenkenschans, 6: De Zwette VI Deinumerpolder, 7: De Zwette II Zwettehaven, 8: Nijlân, 9: De Zwette V Newton, 10: Buitengebied De Zwette.

Woningkenmerken
Er zijn 1 woningen in de buurt De Zwette III Schenkenschans.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 47% naar €156.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Nijlân & De Zwette (voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Nijlân & De Zwette, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Nijlân & De Zwette is met €50.000 gestegen van €106.000 in 2013 tot €156.000 in 2022 (dat is 47%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leeuwarden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 142 totaal in de buurt De Zwette III Schenkenschans

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt De Zwette III Schenkenschans telt in totaal 142 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt De Zwette III Schenkenschans

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt De Zwette III Schenkenschans


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt De Zwette III Schenkenschans


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt De Zwette III Schenkenschans, 2015 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt De Zwette III Schenkenschans is met 4 personen afgenomen van 9 in 2015 tot 5 in 2022 (dat is 43%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leeuwarden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt De Zwette III Schenkenschans
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt De Zwette III Schenkenschans in 2022 zijn Westers (0 inwoners) en Marokko (0 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt De Zwette III Schenkenschans: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Vrouwen en mannen - buurt De Zwette III Schenkenschans


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn A (17 adressen) en B (8 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt De Zwette III Schenkenschans: 17 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt De Zwette III Schenkenschans
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt De Zwette III Schenkenschans.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt De Zwette III Schenkenschans vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Zwette III Schenkenschans.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt De Zwette III Schenkenschans voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Zwette III Schenkenschans ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Wijkgebouw De Toekomst

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Wijkgebouw De Toekomst is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt De Zwette III Schenkenschans. Wijkgebouw De Toekomst is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt De Zwette III Schenkenschans ligt. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Leeuwarden als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Wijkgebouw De Toekomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 10 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Wijkgebouw De Toekomst stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Leeuwarden telde bij deze verkiezingen in totaal 69 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden.

Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt De Zwette III Schenkenschans
Er zijn 7 elektrische auto’s in september 2023 in de buurt De Zwette III Schenkenschans.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt De Zwette III Schenkenschans op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 7 elektrische auto’s in de buurt De Zwette III Schenkenschans. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt De Zwette III Schenkenschans die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 78 voertuigen met ‘diesel’ als energiebron in de buurt De Zwette III Schenkenschans in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Zwette III Schenkenschans geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 117 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt De Zwette III Schenkenschans (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 59 voertuigen van het type ‘bedrijfsauto’ in de buurt De Zwette III Schenkenschans in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt De Zwette III Schenkenschans geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 8 misdrijven in de buurt De Zwette III Schenkenschans geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Zwette III Schenkenschans, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 180 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt De Zwette III Schenkenschans 8 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt De Zwette III Schenkenschans in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (3 delicten) en Diefstal af/uit/van ov. voertuigen (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 5 soorten delicten die in 2022 geregistreerd zijn in de buurt De Zwette III Schenkenschans.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 3 misdrijven in de buurt De Zwette III Schenkenschans geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt De Zwette III Schenkenschans met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt De Zwette III Schenkenschans over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 600,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt De Zwette III Schenkenschans.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt De Zwette III Schenkenschans.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt De Zwette III Schenkenschans. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 0 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de buurt De Zwette III Schenkenschans.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt De Zwette III Schenkenschans.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt De Zwette III Schenkenschans genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn voor de buurt De Zwette III Schenkenschans geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar. Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt De Zwette III Schenkenschans. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’ uit de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gewicht

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’ uit de categorie ‘Gewicht’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sporten en bewegen

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’ uit de categorie ‘Sporten en bewegen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Lichamelijke gezondheid

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’ uit de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Gezondheidsbeperkingen

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’ uit de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Psychische gezondheid

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’ uit de categorie ‘Psychische gezondheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Eenzaamheid

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’ uit de categorie ‘Eenzaamheid’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Sociale aspecten

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’ uit de categorie ‘Sociale aspecten’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Hulp aan anderen

Voor de buurt De Zwette III Schenkenschans zijn voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’ uit de categorie ‘Hulp aan anderen’ van de gezondheidsmonitor van het RIVM helaas geen data bekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Zwette III Schenkenschans voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal95Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie20Aantal2022
G+I Handel en horeca35Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10Aantal2023
Mannen10Aantal2023
Vrouwen0Aantal2023
0 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 45 jaar5Aantal2023
45 tot 65 jaar0Aantal2023
65 jaar of ouder0Aantal2023
Ongehuwd10Aantal2023
Gehuwd0Aantal2023
Gescheiden0Aantal2023
Verweduwd0Aantal2023
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2021
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal0Aantal2021
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid22Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.780Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.780Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.630Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.450Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.450Gemiddeld per m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief38Aantal2023
Energielabels Voorlopig6Aantal2023
Energielabels Onbepaald84Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++2Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A17Aantal2023
Energielabels B8Aantal2023
Energielabels C8Aantal2023
Energielabels D2Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F0Aantal2023
Energielabels G2Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5Aantal2023
Huishoudens met kinderen0Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal6Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting0Aantal2022
Verkeersovertredingen1Aantal2022
Vernieling0Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven8Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km62Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km94Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2016
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km63Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km76Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km48Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km73Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km93Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km119Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km9,00Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand13,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km17Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00804104Code2023
RegionaamDe Zwette III SchenkenschansNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00804104Code2023
Oppervlakte totaal52Aantal hectaren2023
Oppervlakte land46Aantal hectaren2023
Oppervlakte water6Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode8912.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid217Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal142Aantal2023
Adressen met postcode128Aantal2023
Adressen met woonfunctie1Aantal2023
Panden100Aantal2023
Percelen85Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 197020Aantal2023
Panden 1970 tot 198034Aantal2023
Panden 1980 tot 199016Aantal2023
Panden 1990 tot 200010Aantal2023
Panden 2000 tot 20106Aantal2023
Panden 2010 tot 202024Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2021
Verkeersongevallen totaal5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal45Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof30Aantal2022
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte98Aantal2022
Motorfietsen5Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1Aantal2022
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt De Zwette III Schenkenschans: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt De Zwette III Schenkenschans

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Zwette III Schenkenschans. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leeuwarden.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Archimedesweg3 - 208912AKLeeuwarden
Celsiusweg1 - 418912AM - 8912ANLeeuwarden
Einsteinweg1 - 498912APLeeuwarden
Fahrenheitweg6 - 358912AJ - 8912AKLeeuwarden
Kelvinstraat2 - 198912AN - 8912BALeeuwarden
Schenkenschans1 - 58912ALLeeuwarden
Slauerhoffweg2 - 198912BHLeeuwarden