Statistieken buurt Doorn - Hydepark-Moleneind

Aantal inwoners per jaar
De buurt Doorn - Hydepark-Moleneind telt 535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind:

JaarAantal inwoners de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind% verschil
20235354,90%
2022510-2,86%
2021525-0,94%
2020530-1,85%
20195402,86%
2018525-1,87%
20175354,90%
20165100,99%
20155053,06%
20144904,26%
2013470geen data

De bevolking van de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is met 65 personen gestegen van 470 personen in 2013 tot 535 personen in 2023 (dat is een toename van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 6 personen (1,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind:

In 2013 telde de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind 470 inwoners. Het aantal van 470 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2019 is het aantal gestegen tot 540 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 70 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 15 (2,86%). Het aantal van 540 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind 535 inwoners.

Over de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind

Buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft afgerond een totale oppervlakte van 531 hectare, waarvan 530 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 223 adressen per km2. Er wonen 100 huishoudens in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Postcode 3941 is de meest voorkomende postcode in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. De buurt Doorn - Hydepark-Moleneind ligt binnen Doorn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het Hydepark ligt binnen de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De naam van deze buurt veranderde van Verspreide huizen op de Heuvelrug-West in 2020 naar Doorn - Hydepark-Moleneind in 2021.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Doorn met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Doorn - Hydepark-Moleneind, 2: Doorn-Noordwest, 3: Doorn-Centrum, 4: Doorn - Kaapse Bossen, 5: Doorn - Boswijk, 6: Doorn-Zuid, 7: Doorn-Zuidoost, 8: Doorn - Moersbergen-Tuilland.

Woningkenmerken
Er zijn 159 woningen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar

Er is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is te vinden op de pagina over de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
Er zijn voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind onvoldoende gegevens om deze buurt zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Utrechtse Heuvelrug (geel), 7 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind: er zijn 110 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 670 totaal in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Doorn - Hydepark-Moleneind telt in totaal 670 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Doorn - Hydepark-Moleneind liggen buiten de bebouwde kom.

Adressen Utrechtse Heuvelrug
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234352570
20224302159
20214452159
20204352570
20194452570
20184452159
20174552159
20164352055
20154302055
20144211851
20133952055

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 4,72% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,26% en herkomst van buiten Europa: 12%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Utrechtse Heuvelrug naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Doorn - Hydepark-Moleneind
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Overig (25 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Utrechtse Heuvelrug:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind zijn A (65 adressen) en G (20 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind: 65 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Bartiméus in Doorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Bartiméus in Doorn is uitgebracht. Stembureau Bartiméus in Doorn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Bartiméus in Doorn bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 62 stembureaus in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€45.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Utrechtse Heuvelrug: Doorn - Hydepark-Moleneind is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is €45.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €56.000. Buurt Doorn - Hydepark-Moleneind telt 100 inkomensontvangers op 535 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,4% procent van de huishoudens in buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Utrechtse Heuvelrug: Doorn - Hydepark-Moleneind is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind zijn in totaal 55 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind
Er zijn 31 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 31 elektrische auto’s in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 562 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 806 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 629 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 37 misdrijven in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 407 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind 37 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind in 2022 zijn Diefstal/inbraak woning (5 delicten) en Overige vermogensdelicten (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 33,64 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
61% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
13% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie0Aantal2022
G+I Handel en horeca15Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners535Aantal2023
Mannen310Aantal2023
Vrouwen220Aantal2023
0 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 25 jaar35Aantal2023
25 tot 45 jaar135Aantal2023
45 tot 65 jaar230Aantal2023
65 jaar of ouder90Aantal2023
Ongehuwd435Aantal2023
Gehuwd80Aantal2023
Gescheiden10Aantal2023
Verweduwd5Aantal2023
Geboorte totaal0Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid100Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag320Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2021
Opleidingsniveau hoog70Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg14%Percentage2022
WMO cliënten220Aantal2022
WMO cliënten relatief431Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement4.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.530Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.530Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief21Aantal2023
Energielabels Voorlopig99Aantal2023
Energielabels Onbepaald674Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++0Aantal2023
Energielabels A+1Aantal2023
Energielabels A65Aantal2023
Energielabels B9Aantal2023
Energielabels C10Aantal2023
Energielabels D8Aantal2023
Energielabels E1Aantal2023
Energielabels F6Aantal2023
Energielabels G20Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht56%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam21%percentage2020
Sociaal eenzaam23%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie34%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal100Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens50Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15Aantal2023
Huishoudens met kinderen30Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€56.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€45.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar62%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen65%Percentage2017
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2017
Huishoudens met een laag inkomen8,1%Percentage2017
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,4%Percentage2017
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO280Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW70Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland435Aantal2023
Herkomst Europa25Aantal2023
Herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren in Nederland435Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon430Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal45Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers25Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal18Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting1Aantal2022
Verkeersovertredingen8Aantal2022
Vernieling5Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven37Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km71Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU15810008Code2023
RegionaamDoorn - Hydepark-MoleneindNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode15810008Code2023
Oppervlakte totaal531Aantal hectaren2023
Oppervlakte land530Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode3941.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid223Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal796Aantal2023
Adressen met postcode794Aantal2023
Adressen met woonfunctie163Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom0Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom796Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom163Aantal2023
Percelen74Aantal2023
Panden701Aantal2023
Adressen met panden793Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190016Aantal2023
Panden 1900 tot 19254Aantal2023
Panden 1925 tot 195038Aantal2023
Panden 1950 tot 1970417Aantal2023
Panden 1970 tot 198059Aantal2023
Panden 1980 tot 199056Aantal2023
Panden 1990 tot 200042Aantal2023
Panden 2000 tot 201034Aantal2023
Panden 2010 tot 2020115Aantal2023
Panden 2020 en later12Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade14Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal115Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine80Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof30Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte21Aantal2023
Motorfietsen5Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad159Aantal2023
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning31%Percentage2023
Percentage meergezinswoning69%Percentage2023
Percentage bewoond61%Percentage2023
Percentage onbewoond39%Percentage2023
Koopwoningen19%Percentage2023
Huurwoningen totaal81%Percentage2023
In bezit woningcorporatie0%Percentage2023
In bezit overige verhuurders81%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200034%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200066%Percentage2023
Appartement110Aantal2023
Tussen of geschakelde woning0Aantal2023
Hoekwoning0Aantal2023
Tweeonder1kap12Aantal2023
Vrijstaande woning41Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend0Aantal2023
Woningtype n.v.t.633Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Doorn - Hydepark-Moleneind: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind
Tabel met 796 adressen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterhoeklaan1 t/m 153941SZDoorn40
Austerlitzseweg483941WKDoorn1
Beukenrodelaan1 t/m 243941ZPDoorn31
Brink1 t/m 113941SXDoorn11
Broekweg1 t/m 93941ZHDoorn4
Driebergsestraatweg18 t/m 543941ZXDoorn17
Drift1003941DDDoorn1
Forêtweg1 t/m 153941STDoorn21
Hydeparklaan6 t/m 283941ZJ t/m 3941ZKDoorn497
Maarnse Bergweg1 t/m 33941XRDoorn117
Manegeweg1 t/m 33941SPDoorn3
Oude Arnhemse Bovenweg1 t/m 183941XMDoorn5
Plein1 t/m 173941SVDoorn24
Stamerweg1 t/m 53941XJDoorn3
Tussenpad1 t/m 143941SWDoorn18
Vijverzicht1 t/m 33941SRDoorn3

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 16 openbare ruimtes en 796 adressen in de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Doorn - Hydepark-Moleneind. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3941794
WoonplaatsDoorn796
WijkDoorn796
GemeenteUtrechtse Heuvelrug796
ProvincieUtrecht796
WaterschapHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden796
LandNederland796

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Doorn - Hydepark-Moleneind ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Doorn - Hydepark-Moleneind en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven