Statistieken buurt Edam-Oude kom

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Edam-Oude kom in de gemeente Edam-Volendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Edam-Oude kom in de gemeente Edam-Volendam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Edam-Oude kom telt 2.715 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Edam-Oude kom.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Edam-Oude kom:

JaarAantal inwoners de buurt Edam-Oude kom% verschil
20232.715-0,18%
20222.7200,93%
20212.695-0,74%
20202.715-1,63%
20192.760-1,25%
20182.7951,45%
20172.7552,23%
20162.6950,56%
20152.6800,56%
20142.665-1,48%
20132.705geen data

Het aantal inwoners in de buurt Edam-Oude kom is met 10 personen toegenomen van 2.705 personen in 2013 tot 2.715 personen in 2023 (dat is een groei van 0,37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (0,04%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Edam-Volendam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Edam-Oude kom:

In 2013 waren er 2.705 inwoners in de buurt Edam-Oude kom. In 2014 is het aantal gedaald tot 2.665 personen. Dit is een daling van 40 (-1,48%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 2.665 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2018 is het aantal gestegen tot 2.795 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 130 (4,88%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 40 (1,45%). Het aantal van 2.795 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Edam-Oude kom 2.715 inwoners.

Over de buurt Edam-Oude kom

Buurt Edam-Oude kom heeft afgerond een totale oppervlakte van 71 hectare, waarvan 60 land en 10 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.114 adressen per km2. Er wonen 1.330 huishoudens in de buurt Edam-Oude kom. Postcode 1135 is de meest voorkomende postcode in de buurt Edam-Oude kom. De buurt Edam-Oude kom ligt binnen Edam in de gemeente Edam-Volendam.

De gemeente Edam-Volendam (gemeentecode GM0385) is bij een gemeentelijke herindeling in 2016 groter geworden vanuit de gemeente Zeevang. Hierbij is de gemeente Zeevang volledig naar de nieuwe gemeente Edam-Volendam overgegaan. De gegevens van de buurt Edam-Oude kom voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Edam-Oude kom
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Edam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zeevangpolder, 2: Edam-Industriegebied, 3: Edam-Oude kom, 4: Broeckgouw, 5: Edam-Molenbuurt, 6: Edam-Singelwijk, 7: Edam-Zuid, 8: Lange Weeren.

Woningkenmerken
Er zijn 1.362 woningen in de buurt Edam-Oude kom.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Edam-Volendam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Edam-Oude kom was €471.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Edam-Oude kom.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Edam-Oude kom:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Edam-Oude kom% verschil
2023€471.00011%
2022€423.00011%
2021€381.0009,5%
2020€348.0008,1%
2019€322.0007,7%
2018€299.0007,9%
2017€277.0006,5%
2016€260.000-0,38%
2015€261.000-5,4%
2014€276.000-8,6%
2013€302.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Edam-Oude kom is met €169.000 gestegen van €302.000 in 2013 tot €471.000 in 2023 (dat is een toename van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.900 (4,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Edam-Volendam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Edam-Oude kom is €471.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 29% en er zijn 1.362 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Edam-Volendam (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 27 buurten (blauw). De buurt Edam-Oude kom wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Edam-Oude kom: er zijn 494 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Edam-Oude kom.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.638 totaal in de buurt Edam-Oude kom

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Edam-Oude kom telt in totaal 1.638 adressen, met 1.633 verblijfsobjecten en 5 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Edam-Oude kom liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Edam-Volendam
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Edam-Oude kom zijn er 1.468 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Edam-Oude kom.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 266 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Edam-Oude kom. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Edam-Oude kom

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Edam-Oude kom. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Edam-Oude kom


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Edam-Volendam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Edam-Oude kom


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Edam-Oude kom per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Edam-Oude kom:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.250185280
20222.285173262
20212.280165250
20202.290169256
20192.335169256
20182.360173262
20172.340165250
20162.315151229
20152.305149226
20142.292148225
20132.326151228

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Edam-Oude kom als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 8,4%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Edam-Volendam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Edam-Oude kom
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Edam-Oude kom in 2022 zijn Westers (245 inwoners) en Overig (120 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Edam-Oude kom: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Edam-Oude kom.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Edam-Oude kom. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Edam-Volendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Edam-Volendam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Edam-Oude kom zijn F (336 adressen) en G (250 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Edam-Oude kom. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Edam-Oude kom: 336 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 10 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Edam-Oude kom. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Edam-Oude kom vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Edam-Oude kom.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Edam-Oude kom voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Edam-Oude kom ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Ontmoeting in Edam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Ontmoeting in Edam is uitgebracht. Stembureau De Ontmoeting in Edam was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Edam-Oude kom. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Edam-Volendam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Ontmoeting in Edam bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Edam-Oude kom stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Edam-Volendam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Edam-Volendam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Edam-Volendam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Edam-Oude kom.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Edam-Volendam: Edam-Oude kom is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Edam-Oude kom is €36.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.500. Buurt Edam-Oude kom telt 2.400 inkomensontvangers op 2.715 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,90% procent van de huishoudens in buurt Edam-Oude kom heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Edam-Volendam: Edam-Oude kom is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (480 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Edam-Oude kom (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Edam-Oude kom zijn in totaal 480 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 480 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 475 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Edam-Oude kom. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Edam-Oude kom
Er zijn 39 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Edam-Oude kom op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de buurt Edam-Oude kom. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Edam-Oude kom die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.294 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Edam-Oude kom in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Edam-Oude kom geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.820 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Edam-Oude kom (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.316 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Edam-Oude kom in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Edam-Oude kom geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Edam-Oude kom. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 104 misdrijven in de buurt Edam-Oude kom geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Edam-Oude kom, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Edam-Oude kom zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.124 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 32 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Edam-Oude kom 104 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Edam-Oude kom in 2023 zijn Horizontale fraude (22 delicten) en Ongevallen (weg) (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Edam-Oude kom.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Edam-Oude kom geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Edam-Oude kom met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Edam-Oude kom over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Edam-Volendam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,42 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Edam-Oude kom.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Edam-Oude kom. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Edam-Oude kom.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Edam-Oude kom genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Edam-Oude kom.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Edam-Oude kom.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
73% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Edam-Oude kom ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Edam-Oude kom per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Edam-Oude kom geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Edam-Oude kom. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Edam-Oude kom is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Edam-Oude kom.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Edam-Oude kom voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal480Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie50Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening140Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.715Aantal2023
Mannen1.310Aantal2023
Vrouwen1.405Aantal2023
0 tot 15 jaar305Aantal2023
15 tot 25 jaar285Aantal2023
25 tot 45 jaar480Aantal2023
45 tot 65 jaar845Aantal2023
65 jaar of ouder800Aantal2023
Ongehuwd1.155Aantal2023
Gehuwd1.170Aantal2023
Gescheiden235Aantal2023
Verweduwd155Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal25Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.525Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag410Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar780Aantal2022
Opleidingsniveau hoog870Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,2%Percentage2022
WMO cliënten85Aantal2022
WMO cliënten relatief31Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel291Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel650Aantal2024
Adressen met definitief energielabel697Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++59Aantal2024
Energielabels A++25Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A243Aantal2024
Energielabels B104Aantal2024
Energielabels C155Aantal2024
Energielabels D101Aantal2024
Energielabels E72Aantal2024
Energielabels F336Aantal2024
Energielabels G250Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters56%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid73%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.330Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens485Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen465Aantal2023
Huishoudens met kinderen380Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers74%Percentage2022
Percentage zelfstandigen26%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,80%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€392x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO120Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW740Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.250Aantal2023
Herkomst buiten Nederland465Aantal2023
Herkomst Europa185Aantal2023
Herkomst buiten Europa280Aantal2023
Geboren in Nederland2.250Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa140Aantal2023
Autochtoon2.285Aantal2022
Westers totaal245Aantal2022
Niet-westers totaal190Aantal2022
Marokko50Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers120Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal31Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen19Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven104Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand22,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand8,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand18,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03850001Code2023
RegionaamEdam-Oude komNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03850001Code2023
Oppervlakte totaal71Aantal hectaren2023
Oppervlakte land60Aantal hectaren2023
Oppervlakte water10Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.114Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.638Aantal2024
Adressen met postcode1.638Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.468Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie27Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie4Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie23Aantal2024
Adressen met logiesfunctie7Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie52Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie60Aantal2024
Verblijfsobjecten1.633Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.391Aantal2024
Adressen met pand1.628Aantal2024
Percelen met adres1.264Aantal2024
Adressen met perceel1.638Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.633Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.468Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 1700133Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900261Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925221Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950153Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970266Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198037Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199033Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200082Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201099Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202038Aantal2024
Panden met adres 2020 en later68Aantal2024
Adressen met pand voor 1700140Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900299Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925229Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950189Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970269Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198059Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199039Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000128Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010122Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202038Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later116Aantal2024
Postcodegebied1135AA-1135XZNaam2024
Meest voorkomende postcode1135Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal10Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.300Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.040Aantal2023
Personenautos - overige brandstof260Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.167Aantal2023
Motorfietsen95Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.362Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€471.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement247Aantal2024
Tussen of geschakelde woning494Aantal2024
Hoekwoning317Aantal2024
Tweeonder1kap171Aantal2024
Vrijstaande woning239Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.165Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Edam-Volendam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Edam-Oude kom: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Edam-Oude kom
Tabel met 1.638 adressen in de buurt Edam-Oude kom.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Edam-Oude kom. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Edam-Volendam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterhaven1 t/m 1221135XR t/m 1135XZEdam122
Akersteeg1 t/m 41135DAEdam4
Baandervesting1 t/m 1161135DE t/m 1135DHEdam92
Baanstraat1 t/m 191135CBEdam9
Bagijnenland1 t/m 131135WHEdam9
Batumburgerstraat1 t/m 101135BBEdam7
Beestenmarktsteeg1 t/m 41135WCEdam7
Bierkade1 t/m 41135WSEdam3
Breestraat1 t/m 211135XMEdam10
Bult1 t/m 311135AJEdam24
Coen de Koninglaan1 t/m 461135CM t/m 1135CNEdam53
Cor Jongerthof1 t/m 301135TCEdam30
Damplein1 t/m 91135BKEdam10
Doelenstraat1 t/m 91135ACEdam7
Doelland1 t/m 111135AHEdam11
Dwars Jonkerlaantje1 t/m 61135THEdam4
Egbert Snijderplein11135AAEdam1
Eilandsgracht1 t/m 91135XNEdam8
Fröbelsteeg--Edam0
Gevangenpoortsteeg1 t/m 241135AD t/m 1135AEEdam20
Graaf Willemstraat1 t/m 151135WPEdam18
Gravenstraat2 t/m 111135XPEdam6
Groenland1 t/m 301135TE t/m 1135TGEdam29
Grote Kerkstraat2 t/m 621135BC t/m 1135BEEdam58
Grote Molensteeg1 t/m 121135XLEdam10
Heerenstraat1 t/m 41135BGEdam3
Het Zij--Edam0
Hoogstraat1 t/m 141135BZEdam7
J C Brouwersgracht1 t/m 451135WJ t/m 1135WKEdam43
Jan Braskersteeg1 t/m 31135BEEdam2
Jan Nieuwenhuizenplein1 t/m 171135WT t/m 1135WVEdam17
Jan van Wallendalplein1 t/m 291135WL t/m 1135WNEdam27
Jansstraat1 t/m 61135VHEdam4
Jonkerlaantje1 t/m 491135TJ t/m 1135TMEdam39
Jonkerstraat4 t/m 391135TV t/m 1135TWEdam33
Kapsteeg1 t/m 121135WREdam8
Keizersgracht1 t/m 61135AZEdam6
Kerkepad1 t/m 71135WBEdam7
Kleine Kerkstraat1 t/m 241135ATEdam21
Klundert--Edam0
Koksteeg1 t/m 61135BXEdam5
Korte Baansteeg--Edam0
Kwakelsteeg2 t/m 41135AKEdam2
Lingerzijde1 t/m 741135AM t/m 1135ASEdam73
Matthijs Tinxgracht1 t/m 151135WXEdam18
Nieuwehaven1 t/m 741135VJ t/m 1135VMEdam85
Nieuwvaartje2 t/m 161135BJEdam13
Noorderstraat1 t/m 1261135TD t/m 1135TTEdam94
Noordervesting1 t/m 51135CLEdam5
Oorgat1 t/m 1121135CP t/m 1135CTEdam131
Oosterkade1 t/m 41135VNEdam4
Pepersteeg2 t/m 41135WMEdam3
Pereboomsteeg--Edam0
Prins Mauritspad21135WZEdam1
Prinsenstraat1 t/m 141135AXEdam15
Schepenmakersdijk1 t/m 201135AGEdam42
Smeesteeg51135ALEdam1
Speldemaeckerspleintje--Edam0
Spui1 t/m 91135BAEdam9
Spuistraat2 t/m 331135AV t/m 1135AWEdam28
Starsteeg--Edam0
Tuinierspad1 t/m 111135TXEdam6
Vestingpad11135WEEdam1
Vijzelstraat1 t/m 111135BHEdam10
Volendammerpad11 t/m 211135VREdam6
Voorhaven1 t/m 1761135BL t/m 1135BWEdam193
Westervesting1 t/m 331135WD t/m 1135WEEdam24
Wijngaardsgracht1 t/m 201135WGEdam22
Zeevangszeedijk7 t/m 141135CX t/m 1135PZEdam15
Zuidervesting2 t/m 51135ABEdam4
’t Marken1 t/m 591135CAEdam59

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 71 openbare ruimtes en 1.638 adressen in de buurt Edam-Oude kom. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Edam-Volendam
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Edam-Oude kom. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Edam-Oude kom ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek11351638
WoonkernEdam1633
WoonplaatsEdam1645
WijkEdam1645
GemeenteEdam-Volendam1645
ProvincieNoord-Holland1645
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier1645
LandNederland1645

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Edam-Oude kom ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Edam-Oude kom dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Edam-Oude kom ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Edam-Oude kom en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven