Statistieken buurt Eiske

Aantal inwoners per jaar
De buurt Eiske telt 1.500 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eiske.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eiske:

JaarAantal inwoners de buurt Eiske% verschil
20231.500-0,99%
20221.5150,00%
20211.515-0,98%
20201.530-1,29%
20191.550-0,32%
20181.5551,97%
20171.525-0,97%
20161.540-2,22%
20151.575-0,63%
20141.585-0,94%
20131.600geen data

Het aantal inwoners in de buurt Eiske is met 100 inwoners afgenomen van 1.600 inwoners in 2013 tot 1.500 inwoners in 2023 (dat is een daling van 6,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -10 inwoners (-0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Landgraaf.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Eiske:

In 2013 telde de buurt Eiske 1.600 inwoners. Het aantal van 1.600 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.500 inwoners. Dit is een daling van 100 (-6,2%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -15 (-0,99%). Het aantal van 1.500 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Eiske

Buurt Eiske heeft afgerond een totale oppervlakte van 40 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.429 adressen per km2. Er wonen 725 huishoudens in de buurt Eiske. Postcode 6372 is de meest voorkomende postcode in de buurt Eiske. De buurt Eiske ligt binnen Schaesberg in de gemeente Landgraaf.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Eiske
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schaesberg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kakert, 2: Lichtenberg, 3: De Dormig, 4: De Streep, 5: Klinkerkwartier ...Toon meer... Kaart van de wijk Schaesberg met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kakert, 2: Lichtenberg, 3: De Dormig, 4: De Streep, 5: Klinkerkwartier, 6: Achter de Haesen, 7: Leenhof, 8: Schaesberg Centrum, 9: Achter den Winkel, 10: Gravenrode, 11: Mijnbuurt, 12: Eiske, 13: Heistraat ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 727 woningen in de buurt Eiske.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Landgraaf in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Eiske was €222.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Eiske.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eiske:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Eiske% verschil
2023€222.00018%
2022€188.0008,7%
2021€173.0004,85%
2020€165.0008,6%
2019€152.0006,3%
2018€143.0005,1%
2017€136.0001,49%
2016€134.0004,69%
2015€128.000-4,48%
2014€134.000-4,29%
2013€140.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Eiske is met €82.000 gestegen van €140.000 in 2013 tot €222.000 in 2023 (dat is een stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.200 (4,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Landgraaf.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Eiske met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Landgraaf.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Eiske is €222.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 727 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Landgraaf (geel), 3 wijken (oranje) en 25 buurten (blauw). De buurt Eiske wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Eiske: er zijn 248 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Eiske.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 893 totaal in de buurt Eiske

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De buurt Eiske telt in totaal 893 adressen, met 886 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Eiske liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Landgraaf
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Eiske. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Eiske. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Eiske

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Eiske. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Eiske


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Landgraaf bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Eiske


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Eiske per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Eiske:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.095220185
20221.125212178
20211.145201169
20201.165198167
20191.180201169
20181.185201169
20171.145206174
20161.160206174
20151.215196164
20141.205206174
20131.216209175

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Eiske als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 15% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 13% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Landgraaf naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Eiske
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Eiske in 2022 zijn Westers (265 inwoners) en Overig (80 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Eiske: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Eiske.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Eiske. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Landgraaf:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Landgraaf. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Eiske zijn F (183 adressen) en D (135 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Eiske. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel F komt het meeste voor in de buurt Eiske: 183 adressen hebben energielabel F. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Landgraaf bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Eiske. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Eiske vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Eiske.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Eiske voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Eiske ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Unit ’t Eikske in Landgraaf

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Unit ’t Eikske in Landgraaf is uitgebracht. Stembureau Unit ’t Eikske in Landgraaf was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Eiske. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Landgraaf.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Unit ’t Eikske in Landgraaf bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Eiske stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 60 stembureaus in de gemeente Landgraaf en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Landgraaf. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Landgraaf.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Eiske.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Landgraaf: Eiske is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Eiske is €24.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.300. Buurt Eiske telt 1.200 inkomensontvangers op 1.500 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,1% procent van de huishoudens in buurt Eiske heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Landgraaf: Eiske is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (80 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Eiske (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Eiske zijn in totaal 80 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Eiske. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Eiske
Er zijn 34 elektrische auto’s in februari 2024 in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Eiske op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 34 elektrische auto’s in de buurt Eiske. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Eiske die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 932 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Eiske in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Eiske geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.161 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Eiske (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 899 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Eiske in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Eiske geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Eiske. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 49 misdrijven in de buurt Eiske geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Eiske, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Eiske zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 515 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Eiske 49 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Eiske in 2022 zijn Horizontale fraude (15 delicten) en Drugshandel (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Eiske.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Eiske geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Eiske met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Eiske over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Landgraaf.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,67 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2022 in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Eiske.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Eiske. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Eiske.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Eiske genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Eiske.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Eiske.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Eiske. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eiske geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eiske heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eiske voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eiske heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
32% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eiske heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eiske heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Eiske voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Eiske heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Eiske doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Eiske. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Eiske is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Eiske voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal80Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie25Aantal2022
G+I Handel en horeca5Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.500Aantal2023
Mannen710Aantal2023
Vrouwen785Aantal2023
0 tot 15 jaar230Aantal2023
15 tot 25 jaar115Aantal2023
25 tot 45 jaar365Aantal2023
45 tot 65 jaar455Aantal2023
65 jaar of ouder335Aantal2023
Ongehuwd660Aantal2023
Gehuwd620Aantal2023
Gescheiden140Aantal2023
Verweduwd75Aantal2023
Geboorte totaal10Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.786Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag370Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar590Aantal2021
Opleidingsniveau hoog190Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten110Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief480Aantal2023
Energielabels Voorlopig251Aantal2023
Energielabels Onbepaald37Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++0Aantal2023
Energielabels A++9Aantal2023
Energielabels A+30Aantal2023
Energielabels A29Aantal2023
Energielabels B56Aantal2023
Energielabels C118Aantal2023
Energielabels D135Aantal2023
Energielabels E110Aantal2023
Energielabels F183Aantal2023
Energielabels G61Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht38%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk18%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen41%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal725Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens230Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen255Aantal2023
Huishoudens met kinderen235Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen10%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€97x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW290Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.095Aantal2023
Herkomst Europa220Aantal2023
Herkomst buiten Europa185Aantal2023
Geboren in Nederland1.095Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Autochtoon1.125Aantal2022
Westers totaal265Aantal2022
Niet-westers totaal125Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting16Aantal2022
Verkeersovertredingen5Aantal2022
Vernieling2Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven49Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km75Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km68Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km118Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km86Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km9,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km151Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU08820011Code2023
RegionaamEiskeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode08820011Code2023
Oppervlakte totaal40Aantal hectaren2023
Oppervlakte land40Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6372.0Naam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.429Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal882Aantal2023
Adressen met postcode768Aantal2023
Adressen met woonfunctie752Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom882Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom752Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen589Aantal2023
Panden755Aantal2023
Adressen met panden760Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 192527Aantal2023
Panden 1925 tot 195087Aantal2023
Panden 1950 tot 1970526Aantal2023
Panden 1970 tot 198032Aantal2023
Panden 1980 tot 199013Aantal2023
Panden 1990 tot 200023Aantal2023
Panden 2000 tot 201027Aantal2023
Panden 2010 tot 20200Aantal2023
Panden 2020 en later25Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal820Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine730Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof95Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte2.076Aantal2023
Motorfietsen70Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad727Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning84%Percentage2023
Percentage meergezinswoning16%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200096%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20004%Percentage2023
Appartement135Aantal2023
Tussen of geschakelde woning248Aantal2023
Hoekwoning198Aantal2023
Tweeonder1kap132Aantal2023
Vrijstaande woning39Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats7Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend1Aantal2023
Woningtype n.v.t.123Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Landgraaf. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Eiske: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Eiske
Tabel met 882 adressen in de buurt Eiske.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Eiske. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Landgraaf.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Blauwsteenstraat1 t/m 486372VA t/m 6372VBLandgraaf42
Boerhaavestraat1 t/m 476372CD t/m 6372CELandgraaf27
Bungestraat1 t/m 146372TNLandgraaf14
Cluysenaerstraat1 t/m 396372TP t/m 6372TRLandgraaf37
De Katplantsoen2 t/m 86372TSLandgraaf5
De Wendelstraat1 t/m 1086372VT t/m 6372VZLandgraaf114
Eikske1 t/m 146372VKLandgraaf17
Engweide1 t/m 276372EVLandgraaf23
Froweinstraat1 t/m 236372TXLandgraaf19
Grachterweg1 t/m 56372CMLandgraaf3
Heistraat9 t/m 236372XTLandgraaf8
Honigmannstraat1 t/m 206372VH t/m 6372VJLandgraaf19
Hoofdstraat312 t/m 20476372ED t/m 6372ETLandgraaf65
Jan van Galenstraat1 t/m 66372VSLandgraaf6
Johan Evertsenstraat1 t/m 20116372XA t/m 6372XBLandgraaf48
Kennedyplantsoen1 t/m 20576372TH t/m 6372TLLandgraaf130
Kerkraderweg20 t/m 2496372TZLandgraaf14
Kochstraat1 t/m 20146372CA t/m 6372CCLandgraaf57
Maarten Trompstraat1 t/m 656372VN t/m 6372VRLandgraaf56
Michiel de Ruyterstraat1 t/m 156372VLLandgraaf16
Mijn Carlstraat1 t/m 166372VELandgraaf16
Mr. Haexstraat1 t/m 246372VDLandgraaf24
Pastoor Tummersstraat1 t/m 176372VCLandgraaf15
Philipspad--Landgraaf0
Piet Heinstraat1 t/m 116372VMLandgraaf10
Prem16372MXLandgraaf1
Röntgenstraat5 t/m 316372BX t/m 6372BZLandgraaf23
Salkstraat1 t/m 156372CGLandgraaf9
Saroleaplantsoen1 t/m 246372TMLandgraaf15
Warburgstraat1 t/m 156372CHLandgraaf8
Wenckebachstraat1 t/m 20056372TV t/m 6372TWLandgraaf28
van Itersonstraat1 t/m 236372TTLandgraaf13

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 32 openbare ruimtes en 882 adressen in de buurt Eiske. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Eiske. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Eiske ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek6372768
DeelkernSchaesberg882
WoonkernLandgraaf882
WoonplaatsLandgraaf883
WijkSchaesberg883
GemeenteLandgraaf883
ProvincieLimburg883
WaterschapWaterschap Limburg882
LandNederland883

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Eiske ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Eiske dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Eiske ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Eiske en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven