Statistieken buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West telt 1.465 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West:

JaarAantal inwoners de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West% verschil
20231.4653,90%
20221.4104,06%
20211.3551,12%
20201.3400%
20191.340-0,74%
20181.3502,27%
20171.320-0,75%
20161.3300,38%
20151.325-1,12%
20141.3401,90%
20131.315geen data

De bevolking van de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is met 150 personen toegenomen van 1.315 personen in 2013 tot 1.465 personen in 2023 (dat is een grote groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 15 personen (1,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Noordoostpolder.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West:

In 2013 telde de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West 1.315 inwoners. Het aantal van 1.315 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.465 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 150 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 55 (3,90%). Het aantal van 1.465 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West

Buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft afgerond een totale oppervlakte van 108 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.503 adressen per km2. Er wonen 740 huishoudens in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Postcode 8302 is de meest voorkomende postcode in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Noordoostpolder. Het bosgebied Emmelerbos valt gedeeltelijk binnen de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard ...Toon meer... Kaart van de wijk Emmeloord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Emmeloord-Emmelhage-Boswonen, 2: Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwonen, 3: Emmeloord-Waterland, 4: Emmeloord-de Erven, 5: Emmeloord-Centrum-Bos en Gaard, 6: Emmeloord-Centrum-Centrum West, 7: Emmeloord-Centrum-Centrum Oost, 8: Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt, 9: Emmeloord-landelijk gebied, 10: Emmeloord-Bedrijventerrein de Munt, 11: Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West, 12: Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt, 13: Emmeloord-Centrum-Tussen Gracht en Vaart, 14: Emmeloord-Revelsant-Noord, 15: Emmeloord-Revelsant-Zuid, 16: Emmeloord-de Zuidert, 17: Emmeloord-Bedrijventerrein Nagelerweg, 18: Emmeloord-Bedrijventerrein A6 ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 740 woningen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordoostpolder in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West was €257.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West% verschil
2023€257.00020%
2022€215.00014%
2021€189.0003,85%
2020€182.0005,2%
2019€173.0008,8%
2018€159.0004,61%
2017€152.0002,70%
2016€148.0001,37%
2015€146.000-2,67%
2014€150.000-3,85%
2013€156.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is met €101.000 toegenomen van €156.000 in 2013 tot €257.000 in 2023 (dat is een toename van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.100 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Noordoostpolder.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is €257.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 740 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Noordoostpolder (geel), 11 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West: er zijn 329 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 946 totaal in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West telt in totaal 946 adressen, met 933 verblijfsobjecten en 13 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Noordoostpolder
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordoostpolder bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.135105220
20221.13090190
20211.09584176
20201.08582173
20191.10078162
20181.09582173
20171.08576159
20161.09078162
20151.08578162
20141.08582173
20131.06581169

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordoostpolder naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West in 2022 zijn Westers (90 inwoners) en Overig (85 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordoostpolder:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordoostpolder. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West zijn C (271 adressen) en A (142 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West: 271 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 26 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Gemeentehuis Harmen Visserplein in Emmeloord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Gemeentehuis Harmen Visserplein in Emmeloord is uitgebracht. Stembureau Gemeentehuis Harmen Visserplein in Emmeloord was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Noordoostpolder.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Gemeentehuis Harmen Visserplein in Emmeloord bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 135 stembureaus in de gemeente Noordoostpolder en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordoostpolder. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordoostpolder.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Centrum-Centrum West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is €23.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.800. Buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West telt 1.200 inkomensontvangers op 1.465 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,4% procent van de huishoudens in buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Noordoostpolder: Emmeloord-Centrum-Centrum West is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West zijn in totaal 215 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 215 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 210 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West
Er zijn 37 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 37 elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 943 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.338 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.041 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 114 misdrijven in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.774 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West 114 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (27 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (17 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal215Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca30Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg65Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.465Aantal2023
Mannen715Aantal2023
Vrouwen750Aantal2023
0 tot 15 jaar195Aantal2023
15 tot 25 jaar185Aantal2023
25 tot 45 jaar345Aantal2023
45 tot 65 jaar360Aantal2023
65 jaar of ouder380Aantal2023
Ongehuwd680Aantal2023
Gehuwd535Aantal2023
Gescheiden160Aantal2023
Verweduwd95Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.369Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar510Aantal2022
Opleidingsniveau hoog170Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2022
WMO cliënten125Aantal2022
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel126Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel230Aantal2024
Adressen met definitief energielabel590Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++19Aantal2024
Energielabels A++18Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A142Aantal2024
Energielabels B90Aantal2024
Energielabels C271Aantal2024
Energielabels D65Aantal2024
Energielabels E96Aantal2024
Energielabels F88Aantal2024
Energielabels G27Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn54%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal740Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens320Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen220Aantal2023
Huishoudens met kinderen195Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie59%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen9,9%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen54%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen8,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,5%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€60x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW360Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.135Aantal2023
Herkomst buiten Nederland325Aantal2023
Herkomst Europa105Aantal2023
Herkomst buiten Europa220Aantal2023
Geboren in Nederland1.135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa30Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Autochtoon1.130Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal190Aantal2022
Marokko45Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije45Aantal2022
Overig niet-westers85Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal47Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting11Aantal2023
Verkeersovertredingen21Aantal2023
Vernieling17Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven114Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand35,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand23,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand34,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand36,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand35Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand24,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand34Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01710102Code2023
RegionaamEmmeloord-Centrum-Centrum WestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01710102Code2023
Oppervlakte totaal108Aantal hectaren2023
Oppervlakte land107Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.503Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal946Aantal2024
Adressen met postcode946Aantal2024
Adressen met woonfunctie778Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie33Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie14Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie37Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie10Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie19Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie49Aantal2024
Verblijfsobjecten933Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen13Aantal2024
Panden met adres696Aantal2024
Adressen met pand929Aantal2024
Percelen met adres517Aantal2024
Adressen met perceel946Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom945Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom777Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950364Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970227Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19809Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199037Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200016Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201012Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202011Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950376Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970252Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19809Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199062Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200068Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201029Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202074Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later59Aantal2024
Postcodegebied8302AA-8303HWNaam2024
Meest voorkomende postcode8302Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal26Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal705Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof175Aantal2023
Personenautos per huishouden0,95Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte659Aantal2023
Motorfietsen55Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad740Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€257.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen51%Percentage2023
Huurwoningen totaal49%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement196Aantal2024
Tussen of geschakelde woning329Aantal2024
Hoekwoning183Aantal2024
Tweeonder1kap13Aantal2024
Vrijstaande woning57Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.155Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Noordoostpolder. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West
Tabel met 949 adressen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Noordoostpolder.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abelenlaan1 t/m 368302CS t/m 8302CTEmmeloord34
Acacialaan2 t/m 138302AKEmmeloord11
Berkenlaan2 t/m 148302AJEmmeloord9
Beursstraat1 t/m 78302CWEmmeloord4
Boslaan1 t/m 238302AAEmmeloord12
Distelstraat1 t/m 328302BX t/m 8302BZEmmeloord33
Duizendknoopstraat1 t/m 848302VC t/m 8302VGEmmeloord83
Espelerlaan1 t/m 868302CE t/m 8302DCEmmeloord81
Goudenregenstraat1 t/m 318302CREmmeloord19
Harmen Visserplein1 t/m 88302BWEmmeloord12
Hoefbladstraat1 t/m 668302VMEmmeloord54
Jasmijnstraat5 t/m 98302CLEmmeloord3
Koningin Julianastraat1 t/m 418302CC t/m 8302CDEmmeloord43
Korte Dreef1 t/m 188302BSEmmeloord18
Lijsterbesstraat1 t/m 678302CM t/m 8302CNEmmeloord49
Lindenlaan1 t/m 438302CVEmmeloord22
Meidoornstraat1 t/m 278302CPEmmeloord19
Meldestraat1 t/m 438302VA t/m 8302VBEmmeloord92
Moerasandijviestraat1 t/m 288302CKEmmeloord27
Muurstraat--Emmeloord0
Onder de Toren2 t/m 388302BT t/m 8302BVEmmeloord17
Oude Espelerweg28303HWEmmeloord1
Pastoor Koopmansplein28302CCEmmeloord1
Peddelpad--Emmeloord0
Peppellaan1 t/m 208302ALEmmeloord11
Reestdal258302JWEmmeloord1
Rietstraat1 t/m 948302VH t/m 8302VLEmmeloord86
Statehof1 t/m 718302CX t/m 8302CZEmmeloord68
Wilgenlaan1 t/m 188302AMEmmeloord10
Zeeasterstraat2 t/m 368302CA t/m 8302CBEmmeloord40
Zeebiesstraat1 t/m 188302VPEmmeloord18
de Deel19 t/m 488302EJ t/m 8302EKEmmeloord71

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 32 openbare ruimtes en 949 adressen in de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8302948
Postcode numeriek83031
WoonkernEmmeloord948
WoonplaatsEmmeloord951
WijkEmmeloord951
GemeenteNoordoostpolder951
ProvincieFlevoland951
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland949
LandNederland951

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Emmeloord-Centrum-Centrum West en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven