Statistieken buurt Farmsum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Farmsum in de gemeente Eemsdelta. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Farmsum in de gemeente Eemsdelta. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Farmsum telt 980 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Farmsum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Farmsum:

JaarAantal inwoners de buurt Farmsum% verschil
2023980-3,45%
20221.015-1,46%
20211.0300,49%
20201.0254,59%
2019980-0,51%
20189852,71%
2017959-1,34%
2016972-0,72%
2015979-3,45%
20141.014-0,88%
20131.023geen data

Het aantal inwoners in de buurt Farmsum is met 43 inwoners gedaald van 1.023 inwoners in 2013 tot 980 inwoners in 2023 (dat is een afname van 4,20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Farmsum:

In 2013 telde de buurt Farmsum 1.023 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 959 inwoners. Dit is een daling van 64 (-6,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -13 (-1,34%). Het aantal van 959 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 1.030 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 71 (7,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 5 (0,49%). Het aantal van 1.030 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Farmsum 980 inwoners.

Over de buurt Farmsum

Buurt Farmsum heeft afgerond een totale oppervlakte van 57 hectare, waarvan 52 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 721 adressen per km2. Er wonen 530 huishoudens in de buurt Farmsum. Postcode 9936 is de meest voorkomende postcode in de buurt Farmsum. De buurt Farmsum ligt binnen Farmsum in de gemeente Eemsdelta.

De naam Farmsum wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Farmsum en voor de wijk Farmsum. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Eemsdelta (gemeentecode GM1979) is in 2021 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Eemsdelta overgegaan. De gegevens van de buurt Farmsum voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Farmsum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Farmsum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Doklanden, 2: Farmsum, 3: Oosterveld, 4: Koveltemp.

Woningkenmerken
Er zijn 549 woningen in de buurt Farmsum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemsdelta in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Farmsum was €165.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Farmsum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Farmsum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Farmsum% verschil
2023€165.00018%
2022€140.00012%
2021€125.00012%
2020€112.0004,67%
2019€107.000-21%
2018€136.0003,82%
2017€131.000-1,50%
2016€133.000-2,21%
2015€136.000-5,6%
2014€144.000-5,3%
2013€152.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Farmsum is met €13.000 gestegen van €152.000 in 2013 tot €165.000 in 2023 (dat is een toename van 8,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €1.300 (1,41%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemsdelta.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Farmsum met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemsdelta.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Farmsum is €165.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 549 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), gemeente Eemsdelta (geel), 32 woonplaatsen (groen), wijk Farmsum (oranje) en 3 buurten (blauw). De buurt Farmsum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Farmsum: er zijn 137 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Farmsum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 716 totaal in de buurt Farmsum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Farmsum telt in totaal 716 adressen, met 713 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 2 ligplaatsen. Alle adressen in buurt Farmsum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Eemsdelta
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Farmsum zijn er 549 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Farmsum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 175 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Farmsum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Farmsum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Farmsum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Farmsum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemsdelta bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Farmsum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Farmsum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Farmsum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20238058590
20228408590
20218658085
20208657882
20198357075
20188426974
20178226669
20168356669
20158426570
20148547882
20138826772

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Farmsum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 8,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 6,6% en herkomst van buiten Europa: 7,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemsdelta naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Farmsum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Farmsum in 2022 zijn Westers (110 inwoners) en Overig (30 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Farmsum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Farmsum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Farmsum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemsdelta:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemsdelta. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Farmsum zijn G (169 adressen) en F (94 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Farmsum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Farmsum: 169 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Farmsum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Farmsum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Farmsum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Farmsum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Farmsum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Dorpshuis Aeolus in Farmsum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Dorpshuis Aeolus in Farmsum is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis Aeolus in Farmsum was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Farmsum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemsdelta.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis Aeolus in Farmsum bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Farmsum stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 70 stembureaus in de gemeente Eemsdelta en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemsdelta. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemsdelta.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Farmsum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Farmsum (Farmsum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Farmsum is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Farmsum is €24.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.800. Buurt Farmsum telt 900 inkomensontvangers op 980 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,3% procent van de huishoudens in buurt Farmsum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Farmsum (Farmsum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Farmsum is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (90 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Farmsum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Farmsum zijn in totaal 90 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Farmsum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Farmsum
Er zijn 19 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Farmsum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 19 elektrische auto’s in de buurt Farmsum. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Farmsum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 563 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Farmsum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Farmsum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 975 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Farmsum (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 568 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Farmsum in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Farmsum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Farmsum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 31 misdrijven in de buurt Farmsum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Farmsum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Farmsum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 464 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Farmsum 31 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Farmsum in 2023 zijn Diefstal/inbraak woning (4 delicten) en Overige vermogensdelicten (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Farmsum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 2 misdrijven in de buurt Farmsum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Farmsum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Farmsum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,27 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Farmsum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Farmsum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Farmsum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Farmsum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Farmsum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Farmsum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
61% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Farmsum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Farmsum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Farmsum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Farmsum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Farmsum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Farmsum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Farmsum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal90Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners980Aantal2023
Mannen510Aantal2023
Vrouwen470Aantal2023
0 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 25 jaar90Aantal2023
25 tot 45 jaar230Aantal2023
45 tot 65 jaar295Aantal2023
65 jaar of ouder270Aantal2023
Ongehuwd420Aantal2023
Gehuwd385Aantal2023
Gescheiden105Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.885Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag250Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar430Aantal2022
Opleidingsniveau hoog90Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten80Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2017
Adressen zonder energielabel158Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel270Aantal2024
Adressen met definitief energielabel288Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A60Aantal2024
Energielabels B52Aantal2024
Energielabels C61Aantal2024
Energielabels D47Aantal2024
Energielabels E75Aantal2024
Energielabels F94Aantal2024
Energielabels G169Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2022
Drinker64%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht38%percentage2022
Overgewicht62%percentage2022
Ernstig overgewicht24%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn37%percentage2022
Wekelijkse sporters32%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk23%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam62%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam34%percentage2022
Sociaal eenzaam49%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk15%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid61%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt42%percentage2022
Psychische klachten24%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden12%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking14%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal530Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens245Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen160Aantal2023
Huishoudens met kinderen125Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.000Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen49%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8,7%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen56%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen6,7%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€52x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO80Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW240Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland805Aantal2023
Herkomst buiten Nederland175Aantal2023
Herkomst Europa85Aantal2023
Herkomst buiten Europa90Aantal2023
Geboren in Nederland805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Autochtoon840Aantal2022
Westers totaal110Aantal2022
Niet-westers totaal65Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers30Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal13Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven1Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen8Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven31Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand30,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand29,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand31Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand27,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19790307Code2023
RegionaamFarmsumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19790307Code2023
Oppervlakte totaal57Aantal hectaren2023
Oppervlakte land52Aantal hectaren2023
Oppervlakte water5Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid721Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal716Aantal2024
Adressen met postcode620Aantal2024
Adressen met woonfunctie549Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie8Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie53Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie8Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie12Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie96Aantal2024
Verblijfsobjecten713Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres543Aantal2024
Adressen met pand713Aantal2024
Percelen met adres445Aantal2024
Adressen met perceel716Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom714Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom549Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190043Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192578Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950175Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970137Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198036Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199045Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200017Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later5Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190048Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192593Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950199Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970225Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198036Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199050Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200017Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201031Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20208Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later5Aantal2024
Postcodegebied9936AM-9936HANaam2024
Meest voorkomende postcode9936Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal520Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine445Aantal2023
Personenautos - overige brandstof75Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.000Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad549Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€165.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen62%Percentage2023
Huurwoningen totaal38%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders21%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200094%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2023
Appartement137Aantal2024
Tussen of geschakelde woning85Aantal2024
Hoekwoning72Aantal2024
Tweeonder1kap136Aantal2024
Vrijstaande woning119Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.164Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eemsdelta. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Farmsum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Farmsum
Tabel met 716 adressen in de buurt Farmsum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Farmsum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Eemsdelta.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterweg1 t/m 169936EGFarmsum28
Afwateringskanaal1 t/m 1099936AS t/m 9936AVFarmsum62
Borgshof1 t/m 459936CR t/m 9936CSFarmsum30
Borgweg1 t/m 1739936EH t/m 9936EPFarmsum122
Dijkstraat3 t/m 229936CWFarmsum7
Duurswoldlaan1 t/m 119936HAFarmsum11
Dwarsstraat1 t/m 159936CNFarmsum12
Eemskanaal Z.Z.1 t/m 889936AM t/m 9936APFarmsum79
Hindrik Jagerstraat1 t/m 369936CT t/m 9936CVFarmsum26
Hogelandsterweg--Farmsum0
Industriepark1 t/m 69936ARFarmsum13
Koestraat2 t/m 589936CD t/m 9936CGFarmsum37
Lindeboomstraat1 t/m 359936CPFarmsum19
Molenstraat2 t/m 849936EA t/m 9936EEFarmsum53
Nieuwstad3 t/m 489936CA t/m 9936CCFarmsum58
Op de Wierde1 t/m 279936CKFarmsum19
Pastorietuin1 t/m 119936CHFarmsum10
Pijpplein1 t/m 99936CJFarmsum8
Ridenbergstraat1 t/m 339936BE t/m 9936BGFarmsum33
Ripperdastraat2 t/m 649936BA t/m 9936BDFarmsum59
Vliethorn2 t/m 449936CL t/m 9936CMFarmsum30

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 21 openbare ruimtes en 716 adressen in de buurt Farmsum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Eemsdelta
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Farmsum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Farmsum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek9936620
WoonkernFarmsum714
WoonplaatsFarmsum717
WijkFarmsum717
GemeenteEemsdelta717
ProvincieGroningen717
WaterschapWaterschap Hunze en Aa's717
LandNederland717

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Farmsum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Farmsum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Farmsum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Farmsum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven