Statistieken Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank telt 810 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank:

JaarAantal inwoners de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank% verschil
20238100,62%
20228052,55%
20217850,64%
2020780-0,64%
2019785-0,63%
2018790-0,63%
20177950%
20167951,27%
2015785-0,25%
2014787-1,25%
2013797geen data

De bevolking van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is met 13 personen toegenomen van 797 personen in 2013 tot 810 personen in 2023 (dat is een groei van 1,63%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1 persoon (0,17%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lelystad.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank:

In 2013 waren er 797 inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. In 2020 is het aantal gedaald tot 780 personen. Dit is een daling van 17 (-2,13%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -5 (-0,64%). Het aantal van 780 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 810 personen. De stijging ten opzichte van 2020 is 30 (3,85%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 5 (0,62%). Het aantal van 810 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank

Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft afgerond een totale oppervlakte van 20 hectare, waarvan 19 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.927 adressen per km2. Er wonen 375 huishoudens in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Postcode 8226 is de meest voorkomende postcode in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Lelystad.

De gegevens van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank voor de jaren 2013 tot en met 2019 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Waterwijk-Landerijen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank, 2: Landerijen Noord/West, 3: Zeeenbuurt, 4: Landerijen Noord/Oost, 5: Zeestromen en Slotenbuurt ...Toon meer... Kaart van de wijk Waterwijk-Landerijen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank, 2: Landerijen Noord/West, 3: Zeeenbuurt, 4: Landerijen Noord/Oost, 5: Zeestromen en Slotenbuurt, 6: Wijkcentrum Voorstraat, 7: Merenbuurt, 8: Landerijen Zuid/West, 9: Landerijen Zuid/Oost, 10: Bedrijventerrein Ketelmeerstraat, 11: Rivierenbuurt ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 354 woningen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lelystad in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank was €259.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank% verschil
2023€259.00029%
2022€200.00018%
2021€170.0007,6%
2020€158.00012%
2019€141.00012%
2018€126.0004,13%
2017€121.0004,31%
2016€116.0000%
2015€116.000-7,2%
2014€125.000-3,10%
2013€129.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is met €130.000 toegenomen van €129.000 in 2013 tot €259.000 in 2023 (dat is een toename van 101%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.000 (7,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lelystad.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is €259.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 12% en er zijn 354 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Lelystad (geel), wijk Waterwijk-Landerijen (oranje) en 10 buurten (blauw). De Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank: er zijn 174 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 360 totaal in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank telt in totaal 360 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Lelystad
Adressen: gebruiksdoelen
In de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank zijn er 354 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 223 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lelystad bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202343075305
202244571289
202146064261
202046063257
201948559241
201848061249
201750058237
201650557233
201551553217
201450056227
201349858235

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 53%, herkomst uit Europese landen: 9,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 38% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 63%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 30%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lelystad naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank in 2022 zijn Overig (95 inwoners) en Westers (90 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank zijn C (226 adressen) en B (94 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank: 226 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 2 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum de Waterbever in Lelystad

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Wijkcentrum de Waterbever in Lelystad is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Stembureau Wijkcentrum de Waterbever in Lelystad is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Waterbever in Lelystad bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum de Waterbever in Lelystad stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 76 stembureaus in de gemeente Lelystad en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lelystad. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Waterwijk-Landerijen (Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Waterwijk-Landerijen is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is €22.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.100. Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank telt 600 inkomensontvangers op 810 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10% procent van de huishoudens in Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Waterwijk-Landerijen (Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Waterwijk-Landerijen is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (65 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank zijn in totaal 65 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 65 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 60 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank
Er zijn 15 elektrische auto’s in mei 2024 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 15 elektrische auto’s in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 375 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 495 op naam geregistreerde voertuigen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 372 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 27 misdrijven in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 378 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank 27 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (6 delicten) en Overige vermogensdelicten (3 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 is er één misdrijf in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,64 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘vernieling’ in 2023 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 24 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal65Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners810Aantal2023
Mannen445Aantal2023
Vrouwen370Aantal2023
0 tot 15 jaar165Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar265Aantal2023
45 tot 65 jaar195Aantal2023
65 jaar of ouder95Aantal2023
Ongehuwd485Aantal2023
Gehuwd230Aantal2023
Gescheiden75Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief24Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.263Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag220Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar320Aantal2022
Opleidingsniveau hoog70Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,8%Percentage2022
WMO cliënten40Aantal2022
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.200Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.300Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning100Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming68%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel118Aantal2024
Adressen met definitief energielabel239Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A34Aantal2024
Energielabels B94Aantal2024
Energielabels C226Aantal2024
Energielabels D3Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal375Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens155Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen75Aantal2023
Huishoudens met kinderen145Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen10%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen51%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen9,4%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€73x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW90Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland430Aantal2023
Herkomst buiten Nederland380Aantal2023
Herkomst Europa75Aantal2023
Herkomst buiten Europa305Aantal2023
Geboren in Nederland430Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa160Aantal2023
Autochtoon445Aantal2022
Westers totaal90Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname90Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen4Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven27Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km41Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand49,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand22,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand24Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09950421Code2023
RegionaamGetijdenbuurt Sportpark DoggersbankNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09950421Code2023
Oppervlakte totaal20Aantal hectaren2023
Oppervlakte land19Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.927Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal360Aantal2024
Adressen met postcode360Aantal2024
Adressen met woonfunctie354Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten360Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres271Aantal2024
Adressen met pand360Aantal2024
Percelen met adres253Aantal2024
Adressen met perceel360Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom360Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom354Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990223Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200046Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990312Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200046Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied8226BK-8226KLNaam2024
Meest voorkomende postcode8226Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal2Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal325Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine250Aantal2023
Personenautos - overige brandstof75Aantal2023
Personenautos per huishouden0,87Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.711Aantal2023
Motorfietsen20Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad354Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€259.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning69%Percentage2023
Percentage meergezinswoning31%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement110Aantal2024
Tussen of geschakelde woning174Aantal2024
Hoekwoning70Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lelystad. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank
Tabel met 360 adressen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lelystad.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Doggersbank1 t/m 38226CELelystad2
Ebstraat1 t/m 248226DB t/m 8226DCLelystad20
Getijdenlaan2 t/m 968226DD t/m 8226DGLelystad56
Vloedstraat1 t/m 798226DH t/m 8226DLLelystad61
Voorstraat5038226KLLelystad1
Wittezeestraat11 t/m 2078226BK t/m 8226BVLelystad146
Zwartezeestraat16 t/m 948226CA t/m 8226CDLelystad74

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 7 openbare ruimtes en 360 adressen in de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Lelystad
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek8226360
WoonkernLelystad360
WoonplaatsLelystad360
WijkWaterwijk-Landerijen360
GemeenteLelystad360
ProvincieFlevoland360
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland360
LandNederland360

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank ‘raken’ met het aantal adressen uit de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank dat in het betreffende gebied ligt.

Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Getijdenbuurt Sportpark Doggersbank en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven