Statistieken buurt Groot Driene-Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot Driene-Noord in de gemeente Hengelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Groot Driene-Noord in de gemeente Hengelo. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Groot Driene-Noord telt 3.075 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot Driene-Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot Driene-Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Groot Driene-Noord% verschil
20233.0750,99%
20223.045-2,25%
20213.115-0,95%
20203.145-0,32%
20193.1550,80%
20183.1300,16%
20173.125-0,32%
20163.135-1,26%
20153.175-0,94%
20143.205-0,31%
20133.215geen data

Het aantal inwoners in de buurt Groot Driene-Noord is met 140 personen afgenomen van 3.215 personen in 2013 tot 3.075 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 4,35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 personen (-0,44%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hengelo.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Groot Driene-Noord:

In 2013 waren er 3.215 inwoners in de buurt Groot Driene-Noord. Het aantal van 3.215 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 3.045 personen. Dit is een daling van 170 (-5,3%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -70 (-2,25%). Het aantal van 3.045 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 3.075 inwoners in de buurt Groot Driene-Noord.

Over de buurt Groot Driene-Noord

Buurt Groot Driene-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 79 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.668 adressen per km2. Er wonen 1.630 huishoudens in de buurt Groot Driene-Noord. Postcode 7552 is de meest voorkomende postcode in de buurt Groot Driene-Noord. De buurt Groot Driene-Noord ligt binnen Groot Driene in de gemeente Hengelo.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Groot Driene-Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Groot Driene met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zwavertshoek, 2: Groot Driene-Noord, 3: Anninks-/Nijhofshoek, 4: Groot Driene-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 1.641 woningen in de buurt Groot Driene-Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hengelo in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Groot Driene-Noord was €192.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Groot Driene-Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot Driene-Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Groot Driene-Noord% verschil
2023€192.00024%
2022€155.00012%
2021€139.0006,1%
2020€131.0006,5%
2019€123.0006%
2018€116.0003,57%
2017€112.0000%
2016€112.0001,82%
2015€110.000-3,51%
2014€114.000-5%
2013€120.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Groot Driene-Noord is met €72.000 gestegen van €120.000 in 2013 tot €192.000 in 2023 (dat is een stijging van 60%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €7.200 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hengelo.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Groot Driene-Noord is €192.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 1.641 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Hengelo (geel), 10 wijken (oranje) en 52 buurten (blauw). De buurt Groot Driene-Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Groot Driene-Noord: er zijn 1.010 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Groot Driene-Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.189 totaal in de buurt Groot Driene-Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Groot Driene-Noord telt in totaal 2.189 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Groot Driene-Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hengelo
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Groot Driene-Noord zijn er 1.847 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Groot Driene-Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 950 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Groot Driene-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Groot Driene-Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Groot Driene-Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Groot Driene-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hengelo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Groot Driene-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Groot Driene-Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Groot Driene-Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.7402251.115
20221.7702141.061
20211.8402141.061
20201.8652151.065
20191.8602171.078
20181.8852091.036
20171.9152031.007
20161.9202041.011
20151.975201999
20141.9872041.014
20131.9932051.017

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Groot Driene-Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 56%, herkomst uit Europese landen: 7,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 36% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 62%, herkomst uit Europa: 6,4% en herkomst van buiten Europa: 32%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hengelo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Groot Driene-Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Groot Driene-Noord in 2022 zijn Overig (445 inwoners) en Turkije (430 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Groot Driene-Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Groot Driene-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Groot Driene-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hengelo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hengelo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Groot Driene-Noord.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Groot Driene-Noord:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.160700
Tussenwoning2.2701.100
Hoekwoning2.6801.290
Twee onder één kap woning3.0001.290
Vrijstaande woning4.4702.170
Huurwoning2.150880
Eigen woning2.8001.160

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Groot Driene-Noord zijn E (564 adressen) en D (358 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Groot Driene-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel E komt het meeste voor in de buurt Groot Driene-Noord: 564 adressen hebben energielabel E. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Groot Driene-Noord voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Groot Driene-Noord voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Groot Driene-Noord
Bevolking5333.892
Adressen2.0551.668
Autos2651.646

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Groot Driene-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Groot Driene-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Groot Driene-Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum de Tempel in Hengelo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 in Stembureau Wijkcentrum de Tempel in Hengelo is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum de Tempel in Hengelo was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Groot Driene-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum de Tempel in Hengelo bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 22 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 in de buurt Groot Driene-Noord stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 72 stembureaus in de gemeente Hengelo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hengelo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hengelo.

Stembureaus Hengelo

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Groot Driene-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hengelo: Groot Driene-Noord is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Groot Driene-Noord is €21.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.500. Buurt Groot Driene-Noord telt 2.600 inkomensontvangers op 3.075 inwoners totaal.
11% van de huishoudens in de buurt Groot Driene-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hengelo.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (195 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Groot Driene-Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Groot Driene-Noord voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Groot Driene-Noord zijn in totaal 195 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Groot Driene-Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Groot Driene-Noord
Er zijn 33 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Groot Driene-Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Groot Driene-Noord. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Groot Driene-Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.803 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Groot Driene-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Groot Driene-Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.213 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Groot Driene-Noord (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.690 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Groot Driene-Noord in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Groot Driene-Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Groot Driene-Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 135 misdrijven in de buurt Groot Driene-Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Groot Driene-Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Groot Driene-Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.953 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Groot Driene-Noord 135 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Groot Driene-Noord in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (21 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Groot Driene-Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Groot Driene-Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Groot Driene-Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Groot Driene-Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,84 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Groot Driene-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Groot Driene-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Groot Driene-Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Groot Driene-Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Groot Driene-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Groot Driene-Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
58% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Groot Driene-Noord ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Groot Driene-Noord per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
68% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Groot Driene-Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Groot Driene-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Groot Driene-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Groot Driene-Noord.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Groot Driene-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal195Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie20Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.075Aantal2023
Mannen1.470Aantal2023
Vrouwen1.605Aantal2023
0 tot 15 jaar365Aantal2023
15 tot 25 jaar410Aantal2023
25 tot 45 jaar700Aantal2023
45 tot 65 jaar785Aantal2023
65 jaar of ouder810Aantal2023
Ongehuwd1.450Aantal2023
Gehuwd1.025Aantal2023
Gescheiden340Aantal2023
Verweduwd260Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.892Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag720Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar980Aantal2022
Opleidingsniveau hoog500Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura85Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten485Aantal2022
WMO cliënten relatief159Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel303Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel334Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.552Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+160Aantal2024
Energielabels A302Aantal2024
Energielabels B120Aantal2024
Energielabels C307Aantal2024
Energielabels D358Aantal2024
Energielabels E564Aantal2024
Energielabels F46Aantal2024
Energielabels G16Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker22%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2022
Drinker67%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht40%percentage2022
Overgewicht59%percentage2022
Ernstig overgewicht21%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters42%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2022
Lopen naar school of werk21%percentage2022
Fietsen naar school of werk46%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam20%percentage2022
Emotioneel eenzaam39%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun10%percentage2022
Vrijwilligerswerk19%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)20%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid58%percentage2022
Niet-specifieke klachten61%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2022
Psychische klachten28%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht24%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht41%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie15%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking11%percentage2020
Mobiliteitsbeperking20%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen28%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.630Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens850Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen355Aantal2023
Huishoudens met kinderen420Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen53%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen5,3%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen66%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum24%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€13x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW760Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.740Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.340Aantal2023
Herkomst Europa225Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.115Aantal2023
Geboren in Nederland1.735Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa490Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa95Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa620Aantal2023
Autochtoon1.770Aantal2022
Westers totaal330Aantal2022
Niet-westers totaal945Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije430Aantal2022
Overig niet-westers445Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal61Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting17Aantal2023
Verkeersovertredingen20Aantal2023
Vernieling20Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven135Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01640403Code2023
RegionaamGroot Driene-NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01640403Code2023
Oppervlakte totaal79Aantal hectaren2023
Oppervlakte land79Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.668Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.189Aantal2024
Adressen met postcode1.931Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.847Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie15Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie10Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie39Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie258Aantal2024
Verblijfsobjecten2.189Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.142Aantal2024
Adressen met pand2.189Aantal2024
Percelen met adres683Aantal2024
Adressen met perceel2.189Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.189Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.847Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192518Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195039Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197047Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980950Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199028Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200029Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202026Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192518Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195039Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197083Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.723Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199044Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200055Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202026Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later200Aantal2024
Postcodegebied7552HA-7552ZXNaam2024
Meest voorkomende postcode7552Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.300Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.170Aantal2023
Personenautos - overige brandstof130Aantal2023
Personenautos per huishouden0,80Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.646Aantal2023
Motorfietsen85Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.641Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€192.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning51%Percentage2023
Percentage meergezinswoning49%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen23%Percentage2023
Huurwoningen totaal77%Percentage2023
In bezit woningcorporatie48%Percentage2023
In bezit overige verhuurders29%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement1.010Aantal2024
Tussen of geschakelde woning568Aantal2024
Hoekwoning246Aantal2024
Tweeonder1kap20Aantal2024
Vrijstaande woning3Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.342Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hengelo. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Groot Driene-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Groot Driene-Noord
Tabel met 2.189 adressen in de buurt Groot Driene-Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Groot Driene-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hengelo.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adama van Scheltemastraat2 t/m 167552WHHengelo8
Albert Verweijstraat1 t/m 447552ME t/m 7552MGHengelo46
Anthonie Donkerstraat1 t/m 447552LL t/m 7552LMHengelo60
Antoon Coolenstraat1 t/m 297552JD t/m 7552JEHengelo58
Arthur van Schendelstraat1 t/m 277552JN t/m 7552JPHengelo53
Bazaar1 t/m 717552KP t/m 7552KRHengelo44
Boekerij1 t/m 357552KSHengelo18
Booggang1 t/m 597552JX t/m 7552JZHengelo34
Boomgaard1 t/m 277552JTHengelo17
Brederostraat61 t/m 3207552KB t/m 7552KKHengelo126
Carel Vosmaerstraat2 t/m 2647552JJHengelo20
Drieturven1 t/m 357552KTHengelo18
E. du Perronstraat1 t/m 347552LT t/m 7552LZHengelo33
Eendengang1 t/m 757552KM t/m 7552KNHengelo45
Elsschotplantsoen1 t/m 267552JG t/m 7552JHHengelo26
Fedde Schurerstraat1 t/m 247552MA t/m 7552MBHengelo24
Frederik van Eedenstraat1 t/m 277552WTHengelo27
Gerrit Achterbergstraat1 t/m 157552WVHengelo8
Guido Gezellestraat1 t/m 277552WJHengelo28
H. Marsmanstraat2 t/m 487552LN t/m 7552LRHengelo43
H.C. Pootstraat1 t/m 1427552WN t/m 7552WZHengelo95
Henriëtte Roland Holststraat2 t/m 487552WGHengelo32
Herman Gorterstraat1 t/m 437552KV t/m 7552KWHengelo53
Hofdijkplantsoen1 t/m 237552JCHengelo23
Hélène Swarthstraat1 t/m 157552LSHengelo8
Jacobus Bellamystraat1 t/m 247552LJ t/m 7552LKHengelo24
Jacques Perkstraat1 t/m 647552JR t/m 7552JSHengelo44
Karel van de Woestijnestraat1 t/m 277552MC t/m 7552MDHengelo27
Kneppelhoutpad1 t/m 157552JMHengelo15
Marcellus Emantsstraat1 t/m 247552KXHengelo20
Multatuliplantsoen1 t/m 277552JK t/m 7552JLHengelo27
P.C. Hooftlaan135 t/m 2797552HA t/m 7552HEHengelo41
Schrijverspad--Hengelo0
Slauerhoffstraat1 t/m 657552ZW t/m 7552ZXHengelo42
Sportlaan Driene2 t/m 5007552HA t/m 7552HGHengelo208
Staringstraat152 t/m 3487552LB t/m 7552LHHengelo99
Voorhof1 t/m 597552JV t/m 7552JWHengelo36
W. van Harenstraat1 t/m 277552WEHengelo28
Willem Kloosstraat1 t/m 597552LV t/m 7552LXHengelo51
Willem de Mérodestraat1 t/m 1047552WX t/m 7552WZHengelo51
Zwavertsweg83 t/m 1507552MH t/m 7552MLHengelo66
de Genestetstraat1 t/m 477552WK t/m 7552WLHengelo40
’t Swafert1 t/m 31537552ZA t/m 7552ZVHengelo423

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 43 openbare ruimtes en 2.189 adressen in de buurt Groot Driene-Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Hengelo
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Groot Driene-Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Groot Driene-Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek75521931
WoonkernHengelo2189
WoonplaatsHengelo2190
WijkGroot Driene2190
GemeenteHengelo2190
ProvincieOverijssel2190
WaterschapWaterschap Vechtstromen2190
LandNederland2190

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Groot Driene-Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Groot Driene-Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Groot Driene-Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Groot Driene-Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven