Statistieken Grote Waal - Buurt 13 01

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Grote Waal - Buurt 13 01 telt 1.940 inwoners in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Grote Waal - Buurt 13 01.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Grote Waal - Buurt 13 01:

JaarAantal inwoners de Grote Waal - Buurt 13 01% verschil
20231.94015%
20221.6803,70%
20211.620-2,99%
20201.670-1,76%
20191.700-9,1%
20181.870-9,2%
20172.060-3,74%
20162.140-0,47%
20152.1500,23%
20142.145-0,92%
20132.165geen data

Het aantal inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is met 225 inwoners afgenomen van 2.165 inwoners in 2013 tot 1.940 inwoners in 2023 (dat is een grote daling van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -22 inwoners (-0,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01:

In 2013 telde de Grote Waal - Buurt 13 01 2.165 inwoners. Het aantal van 2.165 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 1.620 inwoners. Dit is een daling van 545 (-25%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -50 (-2,99%). Het aantal van 1.620 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de Grote Waal - Buurt 13 01 1.940 inwoners.

Over de Grote Waal - Buurt 13 01

Grote Waal - Buurt 13 01 heeft afgerond een totale oppervlakte van 29 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.417 adressen per km2. Er wonen 915 huishoudens in de Grote Waal - Buurt 13 01. Postcode 1622 is de meest voorkomende postcode in de Grote Waal - Buurt 13 01. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Hoorn.

De naam van deze buurt veranderde van Buurt 13 01 in 2013 naar Grote Waal - Buurt 13 01 in 2014.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Grote Waal - Buurt 13 01
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Grote Waal met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Grote Waal - Buurt 13 02, 2: Grote Waal - Buurt 13 01, 3: Grote Waal - Buurt 13 00, 4: Grote Waal - Buurt 13 03, 5: Grote Waal - Buurt 13 05, 6: Grote Waal - Buurt 13 04, 7: Grote Waal - Buurt 13 07, 8: Grote Waal - Buurt 13 06, 9: Grote Waal - Buurt 13 08.

Woningkenmerken
Er zijn 887 woningen in de Grote Waal - Buurt 13 01.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Grote Waal - Buurt 13 01 was €229.000 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Grote Waal - Buurt 13 01:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Grote Waal - Buurt 13 01% verschil
2023€229.00010%
2022€208.00016%
2021€180.0009,1%
2020€165.0008,6%
2019€152.0004,83%
2018€145.00020%
2017€121.000-8,3%
2016€132.000-2,22%
2015€135.000-2,88%
2014€139.000-6,7%
2013€149.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Grote Waal - Buurt 13 01 is met €80.000 gegroeid van €149.000 in 2013 tot €229.000 in 2023 (dat is een stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.000 (4,78%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Grote Waal - Buurt 13 01 is €229.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 14% en er zijn 887 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hoorn (geel), 3 woonplaatsen (groen), 12 wijken (oranje) en 65 buurten (blauw). De Grote Waal - Buurt 13 01 wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Grote Waal - Buurt 13 01: er zijn 541 adressen met het woningtype appartement.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Grote Waal - Buurt 13 01.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.012 totaal in de Grote Waal - Buurt 13 01

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De Grote Waal - Buurt 13 01 telt in totaal 1.012 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Grote Waal - Buurt 13 01 liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hoorn
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de Grote Waal - Buurt 13 01

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Grote Waal - Buurt 13 01. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Grote Waal - Buurt 13 01






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Grote Waal - Buurt 13 01






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Grote Waal - Buurt 13 01 per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Grote Waal - Buurt 13 01:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237701301.045
2022610118952
2021570116934
2020580121969
2019605121974
20186501351.085
20177201481.192
20167451541.241
20157351571.258
20147511541.240
20137791531.233

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 40%, herkomst uit Europese landen: 6,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 54% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 36%, herkomst uit Europa: 7,1% en herkomst van buiten Europa: 57%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Grote Waal - Buurt 13 01
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Grote Waal - Buurt 13 01 in 2022 zijn Overig (360 inwoners) en Marokko (245 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de Grote Waal - Buurt 13 01: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Grote Waal - Buurt 13 01.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Grote Waal - Buurt 13 01 zijn C (325 adressen) en A++ (127 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Grote Waal - Buurt 13 01. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de Grote Waal - Buurt 13 01: 325 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 7 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Grote Waal - Buurt 13 01. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Grote Waal - Buurt 13 01 vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Grote Waal - Buurt 13 01.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Grote Waal - Buurt 13 01 voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de Grote Waal - Buurt 13 01 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum Grote Waal in Hoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Wijkcentrum Grote Waal in Hoorn is uitgebracht. Er was bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 geen stembureau binnen de Grote Waal - Buurt 13 01. Stembureau Wijkcentrum Grote Waal in Hoorn is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de Grote Waal - Buurt 13 01 ligt. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Hoorn.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Grote Waal in Hoorn bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 25 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 bij het stembureau Stembureau Wijkcentrum Grote Waal in Hoorn stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 55 stembureaus in de gemeente Hoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoorn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€16.800)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in Grote Waal - Buurt 13 01.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Grote Waal (Grote Waal - Buurt 13 01 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Grote Waal is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Grote Waal - Buurt 13 01 is €16.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €22.200. Grote Waal - Buurt 13 01 telt 1.300 inkomensontvangers op 1.940 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
15% procent van de huishoudens in Grote Waal - Buurt 13 01 heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Grote Waal (Grote Waal - Buurt 13 01 is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Grote Waal is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (150 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de Grote Waal - Buurt 13 01 zijn in totaal 150 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 150 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 155 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Grote Waal - Buurt 13 01. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de Grote Waal - Buurt 13 01
Er zijn 16 elektrische auto’s in april 2024 in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Grote Waal - Buurt 13 01 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 16 elektrische auto’s in de Grote Waal - Buurt 13 01. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Grote Waal - Buurt 13 01 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 935 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Grote Waal - Buurt 13 01 in april 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Grote Waal - Buurt 13 01 geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.163 op naam geregistreerde voertuigen in de Grote Waal - Buurt 13 01 (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 879 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Grote Waal - Buurt 13 01 in april 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Grote Waal - Buurt 13 01 geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Grote Waal - Buurt 13 01. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 112 misdrijven in de Grote Waal - Buurt 13 01 geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Grote Waal - Buurt 13 01, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Grote Waal - Buurt 13 01 zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.425 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Grote Waal - Buurt 13 01 112 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Grote Waal - Buurt 13 01 in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (21 delicten) en Horizontale fraude (12 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Grote Waal - Buurt 13 01.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 7 misdrijven in de Grote Waal - Buurt 13 01 geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Grote Waal - Buurt 13 01 met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Grote Waal - Buurt 13 01 over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Grote Waal - Buurt 13 01.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Grote Waal - Buurt 13 01. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Grote Waal - Buurt 13 01.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Grote Waal - Buurt 13 01 drinkt geen of maximaal één glas alcohol per dag.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
66% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Grote Waal - Buurt 13 01 heeft overgewicht.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Grote Waal - Buurt 13 01 heeft één of meer lichamelijke beperkingen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Grote Waal - Buurt 13 01 voelt zich eenzaam.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
84% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de Grote Waal - Buurt 13 01 heeft matig/veel regie over het eigen leven.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
20% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de Grote Waal - Buurt 13 01 doet vrijwilligerswerk.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Grote Waal - Buurt 13 01 is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Grote Waal - Buurt 13 01 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal150Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.940Aantal2023
Mannen935Aantal2023
Vrouwen1.010Aantal2023
0 tot 15 jaar350Aantal2023
15 tot 25 jaar300Aantal2023
25 tot 45 jaar595Aantal2023
45 tot 65 jaar430Aantal2023
65 jaar of ouder275Aantal2023
Ongehuwd1.110Aantal2023
Gehuwd560Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd80Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.690Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag600Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar600Aantal2022
Opleidingsniveau hoog160Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten175Aantal2022
WMO cliënten relatief104Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.210Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel124Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel62Aantal2024
Adressen met definitief energielabel826Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++66Aantal2024
Energielabels A++127Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A109Aantal2024
Energielabels B117Aantal2024
Energielabels C325Aantal2024
Energielabels D75Aantal2024
Energielabels E34Aantal2024
Energielabels F20Aantal2024
Energielabels G13Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn64%percentage2020
Drinker54%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht40%percentage2020
Overgewicht58%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker23%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters37%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk37%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam59%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam18%percentage2020
Emotioneel eenzaam40%percentage2020
Sociaal eenzaam42%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen31%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen39%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt37%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking11%percentage2020
Mobiliteitsbeperking17%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen27%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie55%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal915Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens435Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen180Aantal2023
Huishoudens met kinderen305Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie49%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€22.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€16.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen58%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen5,6%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen61%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen11%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum29%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand170Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW250Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland770Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.175Aantal2023
Herkomst Europa130Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.045Aantal2023
Geboren in Nederland770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa450Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa590Aantal2023
Autochtoon610Aantal2022
Westers totaal140Aantal2022
Niet-westers totaal930Aantal2022
Marokko245Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba40Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije235Aantal2022
Overig niet-westers360Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal29Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven9Aantal2023
Totaal misdrijven112Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km32Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km75Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km84Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand19,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04051301Code2023
RegionaamGrote Waal - Buurt 13 01Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04051301Code2023
Oppervlakte totaal29Aantal hectaren2023
Oppervlakte land29Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.417Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.012Aantal2024
Adressen met postcode993Aantal2024
Adressen met woonfunctie986Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten1.012Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres477Aantal2024
Adressen met pand1.009Aantal2024
Percelen met adres174Aantal2024
Adressen met perceel1.012Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.012Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom986Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19256Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195027Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970341Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198088Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19905Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195027Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970425Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198088Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199017Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200051Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201027Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020173Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later193Aantal2024
Postcodegebied1622AD-1622ZWNaam2024
Meest voorkomende postcode1622Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal7Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal630Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine535Aantal2023
Personenautos - overige brandstof95Aantal2023
Personenautos per huishouden0,69Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.172Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad887Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€229.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning50%Percentage2023
Percentage meergezinswoning50%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen15%Percentage2023
Huurwoningen totaal85%Percentage2023
In bezit woningcorporatie83%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200062%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200038%Percentage2023
Appartement541Aantal2024
Tussen of geschakelde woning325Aantal2024
Hoekwoning97Aantal2024
Tweeonder1kap12Aantal2024
Vrijstaande woning11Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.26Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Grote Waal - Buurt 13 01: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Grote Waal - Buurt 13 01
Tabel met 1.012 adressen in de Grote Waal - Buurt 13 01.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Grote Waal - Buurt 13 01. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
De Weel6 t/m 8001622ADHoorn12
Jupiterhof1 t/m 661622BE t/m 1622BHHoorn66
Keern3 t/m 171622NAHoorn7
Kometenstraat1 t/m 9011622ZDHoorn19
Melkweg2 t/m 8001622BA t/m 1622BBHoorn49
Mercuriushof1 t/m 8001622BJ t/m 1622BLHoorn51
Neptunushof1 t/m 431622BT t/m 1622BVHoorn43
Noorderlicht1 t/m 3621622ZWHoorn362
Orionstraat1 t/m 2071622BR t/m 1622BSHoorn114
Pelmolenpad2 t/m 9001622NL t/m 1622NMHoorn24
Plutohof1 t/m 8001622BW t/m 1622BXHoorn44
Saturnushof1 t/m 481622BC t/m 1622BDHoorn48
Siriusstraat1 t/m 551622ZE t/m 1622ZHHoorn32
Steenbokstraat1 t/m 9051622BM t/m 1622BPHoorn66
Sterrenweg2 t/m 381622BZHoorn19
Zuiderkruisstraat1 t/m 9051622ZA t/m 1622ZCHoorn56

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 16 openbare ruimtes en 1.012 adressen in de Grote Waal - Buurt 13 01. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Grote Waal - Buurt 13 01. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Grote Waal - Buurt 13 01 ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1622993
WoonkernHoorn1012
WoonplaatsHoorn1013
WijkGrote Waal1013
GemeenteHoorn1013
ProvincieNoord-Holland1013
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier1012
LandNederland1013

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Grote Waal - Buurt 13 01 ‘raken’ met het aantal adressen uit de Grote Waal - Buurt 13 01 dat in het betreffende gebied ligt.

Grote Waal - Buurt 13 01 ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Grote Waal - Buurt 13 01 en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven