Statistieken buurt Grou

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Grou. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Grou. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Grou telt 5.695 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Grou.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Grou:

JaarAantal inwoners de buurt Grou% verschil
20235.6953,83%
20225.485-0,99%
20215.540-0,36%
20205.5600,09%
20195.5550,45%
20185.5301,19%
20175.465-1,26%
20165.535-0,45%
20155.5600,18%
20145.550geen data

Het aantal inwoners in de buurt Grou is met 145 inwoners gegroeid van 5.550 inwoners in 2014 tot 5.695 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 2,61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2014 tot en met 2023 was 16 inwoners (0,30%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Grou:

In 2014 waren er 5.550 inwoners in de buurt Grou. In 2017 is het aantal gedaald tot 5.465 inwoners. Dit is een daling van 85 (-1,53%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -70 (-1,26%). Het aantal van 5.465 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.695 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 230 (4,21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 210 (3,83%). Het aantal van 5.695 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2014 tot en met 2023.

Over de buurt Grou

Buurt Grou heeft afgerond een totale oppervlakte van 365 hectare, waarvan 299 land en 66 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 778 adressen per km2. Er wonen 2.745 huishoudens in de buurt Grou. Postcode 9001 is de meest voorkomende postcode in de buurt Grou. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Leeuwarden. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Grou: de polder Leppedyk Noord, de polder Polder Het Hofland (Polder Hoflân) en het eiland Bloedkamp. Het Wilhelminapark ligt binnen de buurt Grou.

De naam Grou wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Grou. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Leeuwarden is in 2018 groter geworden door toevoeging van de gemeente Leeuwarderadeel. En in 2014 werd een deel van de toenmalige gemeente Boarnsterhim aan Leeuwarden toegevoegd. De gegevens van de de Buurt buurt Grou voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Grou
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Grou en omgeving met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eagum, 2: Idaerd, 3: Reduzum, 4: Buitengebied Reduzum, 5: Buitengebied Grou, 6: Friens, 7: Grou, 8: Jirnsum, 9: Buitengebied Jirnsum.

Woningkenmerken
Er zijn 2.660 woningen in de buurt Grou.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leeuwarden in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Grou was €279.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Grou.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Grou:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Grou% verschil
2023€279.00014%
2022€245.0009,9%
2021€223.0008,8%
2020€205.0008,5%
2019€189.0004,42%
2018€181.000-5,2%
2017€191.00013%
2016€169.000-0,59%
2015€170.0000%
2014€170.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Grou is met €109.000 toegenomen van €170.000 in 2014 tot €279.000 in 2023 (dat is een stijging van 64%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2014 tot en met 2023 was €12.111 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leeuwarden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Grou met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leeuwarden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Grou is €279.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 2.660 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Leeuwarden (geel), 31 woonplaatsen (groen), wijk Grou en omgeving (oranje) en 7 buurten (blauw). De buurt Grou wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Grou: er zijn 653 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Grou.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.572 totaal in de buurt Grou

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Grou telt in totaal 3.572 adressen, met 3.564 verblijfsobjecten en 8 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 99% van de adressen in buurt Grou ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leeuwarden
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Grou. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Grou. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Grou

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Grou. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Grou


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leeuwarden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Grou


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2014 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Grou per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Grou:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.960340390
20225.005224256
20215.055226259
20205.070228262
20195.080221254
20185.110196224
20175.090175200
20165.160175200
20155.185175200
20145.162180208

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Grou als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,9% En in 2014 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,24% en herkomst van buiten Europa: 3,75%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leeuwarden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Grou
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Grou in 2022 zijn Westers (235 inwoners) en Overig (190 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Grou: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Grou.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Grou. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Grou zijn C (727 adressen) en B (579 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Grou. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Grou: 727 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 27 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Grou. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Grou vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Grou.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Grou voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Grou ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Grou

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Grou. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Grou. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Leeuwarden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Grou.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 171 stembureaus in de gemeente Leeuwarden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leeuwarden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Grou.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Grou en omgeving (Grou is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Grou en omgeving is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Grou is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Grou telt 4.600 inkomensontvangers op 5.695 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in buurt Grou heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Grou en omgeving (Grou is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Grou en omgeving is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (790 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Grou (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Grou zijn in totaal 790 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 790 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 795 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Grou. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Grou
Er zijn 109 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Grou op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 109 elektrische auto’s in de buurt Grou. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Grou die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.708 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Grou in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Grou geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.276 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Grou (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.038 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Grou in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Grou geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Grou. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 126 misdrijven in de buurt Grou geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Grou, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Grou zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.358 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Grou 126 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Grou in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (26 delicten) en Horizontale fraude (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Grou.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Grou geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Grou met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Grou over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,50 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Grou.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Grou. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Grou.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Grou genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Grou.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Grou.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Grou. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Grou geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Grou heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Grou voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Grou heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Grou heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Grou heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Grou voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Grou heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Grou doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Grou. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Grou is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Grou voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal790Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie110Aantal2023
G+I Handel en horeca165Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening210Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.695Aantal2023
Mannen2.815Aantal2023
Vrouwen2.875Aantal2023
0 tot 15 jaar785Aantal2023
15 tot 25 jaar640Aantal2023
25 tot 45 jaar1.125Aantal2023
45 tot 65 jaar1.700Aantal2023
65 jaar of ouder1.440Aantal2023
Ongehuwd2.650Aantal2023
Gehuwd2.200Aantal2023
Gescheiden535Aantal2023
Verweduwd300Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal55Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.905Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag970Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.960Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura190Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten385Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.450Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.470Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel635Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.059Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.878Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++18Aantal2024
Energielabels A+++51Aantal2024
Energielabels A++3Aantal2024
Energielabels A+30Aantal2024
Energielabels A529Aantal2024
Energielabels B579Aantal2024
Energielabels C727Aantal2024
Energielabels D333Aantal2024
Energielabels E162Aantal2024
Energielabels F203Aantal2024
Energielabels G301Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk39%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.745Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.060Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen870Aantal2023
Huishoudens met kinderen815Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€140x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand130Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.290Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.960Aantal2023
Herkomst buiten Nederland730Aantal2023
Herkomst Europa340Aantal2023
Herkomst buiten Europa390Aantal2023
Geboren in Nederland4.960Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa240Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa245Aantal2023
Autochtoon5.005Aantal2022
Westers totaal235Aantal2022
Niet-westers totaal245Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers190Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven10Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting24Aantal2023
Verkeersovertredingen22Aantal2023
Vernieling27Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven126Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand11,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand14,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00808206Code2023
RegionaamGrouNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00808206Code2023
Oppervlakte totaal365Aantal hectaren2023
Oppervlakte land299Aantal hectaren2023
Oppervlakte water66Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid778Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.572Aantal2024
Adressen met postcode3.298Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.708Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie43Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie7Aantal2024
Adressen met industriefunctie262Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie67Aantal2024
Adressen met logiesfunctie212Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie94Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie276Aantal2024
Verblijfsobjecten3.564Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.168Aantal2024
Adressen met pand3.547Aantal2024
Percelen met adres2.714Aantal2024
Adressen met perceel3.572Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.554Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom18Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.707Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17008Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190087Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925157Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950238Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970648Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980612Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990419Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000467Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010171Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020275Aantal2024
Panden met adres 2020 en later86Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900104Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925166Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950249Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970691Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980652Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990459Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000484Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010284Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020355Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later95Aantal2024
Postcodegebied9001AA-9001ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode9001Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade25Aantal2022
Verkeersongevallen totaal27Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.045Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.230Aantal2023
Personenautos - overige brandstof810Aantal2023
Personenautos per huishouden1,11Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.018Aantal2023
Motorfietsen230Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.660Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€279.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement324Aantal2024
Tussen of geschakelde woning653Aantal2024
Hoekwoning447Aantal2024
Tweeonder1kap641Aantal2024
Vrijstaande woning643Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.856Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Grou: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Grou
Tabel met 3.571 adressen in de buurt Grou.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Grou. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Leeuwarden.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
1e Oosterveldstraat1 t/m 589001BJ t/m 9001BMGrou53
2e Oosterveldstraat1 t/m 299001AZ t/m 9001BAGrou29
Abbema1 t/m 159001GHGrou8
Allingawier1 t/m 469001LP t/m 9001LRGrou40
Biensma1 t/m 419001XZ t/m 9001ZZGrou32
Boogstrjitte1 t/m 189001AWGrou11
Bregepaad--Grou0
Brêgepaad1 t/m 459001DH t/m 9001DJGrou38
Burstumerdyk1 t/m 69001ZCGrou12
De Aak1 t/m 709001HA t/m 9001HCGrou87
De Bears1 t/m 89001NNGrou8
De Biensma Feart--Grou0
De Blei1 t/m 149001NSGrou14
De Bliken--Grou0
De Boarch1 t/m 499001LV t/m 9001LWGrou65
De Boech2 t/m 119001JLGrou8
De Boeijer1 t/m 379001JG t/m 9001JJGrou30
De Boldert1 t/m 269001MDGrou26
De Buorkerij1 t/m 219001DRGrou15
De Dôber--Grou0
De Dôber2 t/m 89001NLGrou4
De Finnen1 t/m 149001XWGrou13
De Fisker1 t/m 559001NWGrou42
De Foarn1 t/m 159001NTGrou15
De Foarplecht1 t/m 109001JKGrou10
De Fûke1 t/m 629001NH t/m 9001NJGrou43
De Iel--Grou0
De Jol1 t/m 159001JBGrou18
De Karper1 t/m 209001NPGrou17
De Koffe1 t/m 259001GV t/m 9001GWGrou17
De Kûpe1 t/m 329001MCGrou24
De Mear--Grou0
De Middelline2 t/m 209001MZGrou10
De Muldyk1 t/m 129001XVGrou24
De Pluut1 t/m 249001GX t/m 9001GZGrou24
De Roef1 t/m 169001JAGrou16
De Seize1 t/m 239001XTGrou18
De Setangel1 t/m 669001NXGrou39
De Singel--Grou0
De Skeakels1 t/m 299001NMGrou29
De Skou1 t/m 269001JC t/m 9001JEGrou24
De Snoek2 t/m 69001NVGrou3
De Swanneblom1 t/m 199001GSGrou18
De Tichtset1 t/m 539001NKGrou32
De Tsjalk1 t/m 439001HD t/m 9001HGGrou32
De Tsjotter1 t/m 449001HM t/m 9001HRGrou57
De Tuorrebout1 t/m 599001GTGrou45
De Vlet1 t/m 929001HS t/m 9001HXGrou98
De Waring1 t/m 359001HZGrou46
Dobbe1 t/m 179001XNGrou15
Dokter Schoustrastrjitte1 t/m 309001HLGrou24
Doorbraak1 t/m 69001ALGrou5
Doumastege--Grou0
Drachtsterweg1 t/m 269001BD t/m 9001BEGrou24
Ekemahof--Grou0
Ekemahôf1 t/m 379001LZGrou29
Friesmastrjitte1 t/m 149001EAGrou14
Garde Jagerswei1 t/m 10029001ZPGrou37
Gedempte Haven3 t/m 289001AXGrou34
Ghalinga1 t/m 289001LM t/m 9001LNGrou21
Gjaltema1 t/m 309001NBGrou19
Graalda5 t/m 239001GBGrou14
Grundaam--Grou0
Gruttostraat1 t/m 359001ES t/m 9001ETGrou28
Grûndaam--Grou0
Grûndaamspaad--Grou0
Haan s Krite--Grou0
Haan’s Krite1 t/m 129001ZKGrou12
Halbertsma s plein--Grou0
Halbertsma’s Plein2 t/m 249001AHGrou16
Hellingshaven1 t/m 189001DKGrou14
Hoflan--Grou0
Hofsgreft--Grou0
Hoofdstraat1 t/m 1089001AM t/m 9001APGrou32
Hoxma1 t/m 569001LC t/m 9001LGGrou54
Huzebosk1 t/m 49001ANGrou4
Hôflân19001ZGGrou2
Hôfsgrêft1 t/m 49001ABGrou5
It Bûterfabryk1 t/m 309001DN t/m 9001DPGrou27
It Fjild1 t/m 479001MXGrou24
It Grien--Grou0
It Molelân1 t/m 89001XSGrou5
It Nijdjip--Grou0
It Roer1 t/m 359001MBGrou22
It Skûtsje1 t/m 569001HH t/m 9001HKGrou53
It Swurd1 t/m 99001MAGrou9
It Terpspaad1 t/m 59001APGrou5
J. Nieuwenhuisstraat--Grou0
J.W. de Visserwei1 t/m 129001ZEGrou6
Jetsma1 t/m 149001NGGrou10
Jister1 t/m 319001XXGrou28
Jogchum Nieuwenhuisstrjitte1 t/m 869001BT t/m 9001BZGrou63
Jongema2 t/m 89001LAGrou4
Kanaalstraat1 t/m 479001KA t/m 9001KDGrou33
Kerkstraat1 t/m 679001AA t/m 9001ABGrou27
Kievitstraat1 t/m 709001EK t/m 9001EPGrou62
Kleine Buren2 t/m 189001AVGrou12
Klif2 t/m 109001XRGrou5
Kon. Julianastraat--Grou0
Koningin Julianastraat1 t/m 279001JW t/m 9001JXGrou48
Lijnbaenstrjitte--Grou0
Lynbaenstrjitte1 t/m 109001CZGrou6
Lyts Blijema1 t/m 369001LH t/m 9001LJGrou36
Master Wielsmaplein1 t/m 209001JZGrou28
Meersweg1 t/m 10059001BG t/m 9001BHGrou30
Miniawier1 t/m 129001NAGrou9
Minne Finnepaad8-Grou1
Molenpad1 t/m 69001ARGrou4
Molenstraat2 t/m 179001CAGrou15
Mr. P.Jelles Troelstrawei--Grou0
Mr. Pieter Jelles Troelstrawei1 t/m 769001CR t/m 9001CVGrou125
Nieuwe Kade1 t/m 119001AEGrou9
Nij Djipstrjitte1 t/m 459001CW t/m 9001CXGrou34
Nijdjip--Grou0
Noardwal--Grou0
Noardwâl1 t/m 199001LK t/m 9001LLGrou19
Noorderdwarsstraat1 t/m 229001BB t/m 9001BCGrou20
Oedsmawei1 t/m 10029001ZE t/m 9001ZJGrou53
Oerhaelspaed1 t/m 109001ADGrou6
Oostergoostraat1 t/m 1729001CE t/m 9001CPGrou137
Oosterhoutstraat1 t/m 339001CC t/m 9001CDGrou25
Parallelstraat1 t/m 229001CBGrou19
Parkleane2 t/m 209001DSGrou10
Parkstraat1 t/m 549001AS t/m 9001ATGrou38
Paviljoenstraat1 t/m 649001BN t/m 9001BSGrou56
Pikmar--Grou0
Pikmar29001WBGrou1
Prins Bernhardstraat1 t/m 289001JT t/m 9001JVGrou18
Prinses Beatrixweg1 t/m 239001JM t/m 9001JNGrou23
Prinses Irenestraat1 t/m 89001JPGrou8
Prinses Margriet Kanaal--Grou0
Prinses Margrietkanaal--Grou0
Prinses Margrietstraat1 t/m 69001JRGrou6
Prinses Marijkestraat1 t/m 89001JSGrou8
Prinses Wilhelminastraat2 t/m 289001KEGrou28
Raadhuisstraat3 t/m 239001AGGrou21
Reigerstraat1 t/m 239001EZ t/m 9001GAGrou22
Rijksweg A32--Grou0
Rijksweg N32--Grou0
Ringsleat--Grou0
Rjochte Grou--Grou0
Roerdompstraat1 t/m 319001EW t/m 9001EXGrou28
Seinpôlle1 t/m 569001ZSGrou56
Singel10 t/m 609001XPGrou87
Sinia1 t/m 409001LXGrou38
Sjonnema1 t/m 179001NCGrou17
Skaverij1 t/m 369001DA t/m 9001DBGrou34
Skilerij1 t/m 179001DDGrou9
Spoardok--Grou0
Stationsweg1 t/m 929001ED t/m 9001ZKGrou100
Suderkade1 t/m 319001DE t/m 9001DGGrou31
Súdfinne2 t/m 469001LS t/m 9001LTGrou32
Tjallinga1 t/m 529001LA t/m 9001LBGrou37
Toetsma1 t/m 159001NDGrou13
Tsjettelhus--Grou0
Tsjettelhûs1 t/m 89001DCGrou8
Tureluurstraat1 t/m 99001ERGrou6
Volmaweg1 t/m 179001PZGrou15
Waachshaven1 t/m 99001ACGrou8
Westerbuurt1 t/m 79001ECGrou7
Wide Galle--Grou0
Wijde Steeg1 t/m 309001AJ t/m 9001AKGrou26
Wytsma2 t/m 89001NEGrou4
Y n e lyte--Grou0
Yn e Lyte--Grou0
Yn e lyte--Grou0
Yn e lyte--Grou0
Yn ’e Lijte1 t/m 80019001ZRGrou152
Zevenhuizen2 t/m 189001EBGrou8
de Aak--Grou0
de Baai--Grou0
de Bears--Grou0
de Boarch--Grou0
de Boech--Grou0
de Boldert--Grou0
de Fisker--Grou0
de Foarplecht--Grou0
de Fuke--Grou0
de Jol--Grou0
de Karper--Grou0
de Koffe--Grou0
de Kupe--Grou0
de Pluut--Grou0
de Roef--Grou0
de Setangel--Grou0
de Skeakels--Grou0
de Skeakels--Grou0
de Skou--Grou0
de Swanneblom--Grou0
de Tichtset--Grou0
de Tsjalk--Grou0
de Tsjotter--Grou0
de Tuorrebout--Grou0
de Vlet--Grou0
de Waring--Grou0
it Buterfabryk--Grou0
it Roer--Grou0
it Swurd--Grou0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 198 openbare ruimtes en 3.571 adressen in de buurt Grou. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Grou. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Grou ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek90013307
WoonkernGrouw3547
Woonkernnaam FriesGrou3547
WoonplaatsGrou3756
WijkGrou en omgeving3756
GemeenteLeeuwarden3756
ProvincieFriesland3756
WaterschapWetterskip Fryslân3571
LandNederland3756

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Grou ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Grou dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Grou ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Grou en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven