Statistieken buurt Heerlen-Centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heerlen-Centrum in de gemeente Heerlen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Heerlen-Centrum in de gemeente Heerlen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Heerlen-Centrum telt 2.670 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heerlen-Centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heerlen-Centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Heerlen-Centrum% verschil
20232.6704,71%
20222.5500,20%
20212.545-0,78%
20202.5651,79%
20192.5201,41%
20182.485-1,97%
20172.5351,00%
20162.5102,66%
20152.445-1,01%
20142.4701,44%
20132.435geen data

Het aantal inwoners in de buurt Heerlen-Centrum is met 235 inwoners gestegen van 2.435 inwoners in 2013 tot 2.670 inwoners in 2023 (dat is een toename van 9,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 inwoners (0,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Heerlen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Heerlen-Centrum:

In 2013 telde de buurt Heerlen-Centrum 2.435 inwoners. Het aantal van 2.435 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.670 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 235 (9,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 120 (4,71%). Het aantal van 2.670 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Heerlen-Centrum

Buurt Heerlen-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.914 adressen per km2. Er wonen 1.970 huishoudens in de buurt Heerlen-Centrum. Postcode 6411 is de meest voorkomende postcode in de buurt Heerlen-Centrum. De buurt Heerlen-Centrum ligt binnen Heerlen-Centrum in de gemeente Heerlen.

De naam Heerlen-Centrum wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Heerlen-Centrum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heerlen-Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Heerlen-Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Heerlen-Centrum, 2: ’t Loon, 3: Op de Nobel, 4: Lindeveld.

Woningkenmerken
Er zijn 1.992 woningen in de buurt Heerlen-Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerlen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Heerlen-Centrum was €179.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Heerlen-Centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heerlen-Centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Heerlen-Centrum% verschil
2023€179.00016%
2022€154.0006,2%
2021€145.0003,57%
2020€140.0008,5%
2019€129.00017%
2018€110.0000%
2017€110.0002,80%
2016€107.0000%
2015€107.000-3,60%
2014€111.000-4,31%
2013€116.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Heerlen-Centrum is met €63.000 toegenomen van €116.000 in 2013 tot €179.000 in 2023 (dat is een stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €6.300 (4,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Heerlen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Heerlen-Centrum met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerlen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Heerlen-Centrum is €179.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 32% en er zijn 1.992 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Heerlen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 23 wijken (oranje) en 53 buurten (blauw). De buurt Heerlen-Centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Heerlen-Centrum: er zijn 2.169 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Heerlen-Centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.904 totaal in de buurt Heerlen-Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Heerlen-Centrum telt in totaal 2.904 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Heerlen-Centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Heerlen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Heerlen-Centrum zijn er 2.344 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Heerlen-Centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 123 panden uit de bouwperiode 1900-1925 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Heerlen-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Heerlen-Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Heerlen-Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Heerlen-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerlen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Heerlen-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Heerlen-Centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Heerlen-Centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.645505525
20221.670431449
20211.710409426
20201.705422438
20191.680412428
20181.700385400
20171.765378392
20161.790353367
20151.740346359
20141.778339353
20131.753334348

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Heerlen-Centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europese landen: 19% en herkomst uit landen buiten Europa: 20% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europa: 14% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerlen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Heerlen-Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Heerlen-Centrum in 2022 zijn Westers (510 inwoners) en Overig (235 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Heerlen-Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Heerlen-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Heerlen-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerlen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Heerlen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Heerlen-Centrum.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Heerlen-Centrum:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.010590
Tussenwoning2.7201.300
Hoekwoning3.0901.850
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.940620
Eigen woning2.530730

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Heerlen-Centrum zijn B (545 adressen) en C (530 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Heerlen-Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Heerlen-Centrum: 545 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heerlen-Centrum voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Heerlen-Centrum voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Heerlen-Centrum
Bevolking5336.357
Adressen2.0552.914
Autos2652.786

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Heerlen-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 16 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Heerlen-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Heerlen-Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Heerlen-Centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Heerlen-Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Heerlen-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Heerlen-Centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 107 stembureaus in de gemeente Heerlen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerlen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen.

Stembureaus Heerlen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Heerlen-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Heerlen-Centrum (Heerlen-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Heerlen-Centrum is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Heerlen-Centrum is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.400. Buurt Heerlen-Centrum telt 2.400 inkomensontvangers op 2.670 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Heerlen-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Heerlen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (580 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Heerlen-Centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Heerlen-Centrum voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Heerlen-Centrum zijn in totaal 580 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Heerlen-Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Heerlen-Centrum
Er zijn 79 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Heerlen-Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 79 elektrische auto’s in de buurt Heerlen-Centrum. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Heerlen-Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.650 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Heerlen-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heerlen-Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.099 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Heerlen-Centrum (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.719 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Heerlen-Centrum in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Heerlen-Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Heerlen-Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 773 misdrijven in de buurt Heerlen-Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Heerlen-Centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Heerlen-Centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 10.055 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Heerlen-Centrum 773 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Heerlen-Centrum in 2023 zijn Winkeldiefstal (113 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (76 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Heerlen-Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 60 misdrijven in de buurt Heerlen-Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Heerlen-Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Heerlen-Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 134,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Heerlen-Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Heerlen-Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Heerlen-Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Heerlen-Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Heerlen-Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Heerlen-Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
61% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Heerlen-Centrum ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Heerlen-Centrum per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Heerlen-Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Heerlen-Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Heerlen-Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Heerlen-Centrum.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heerlen-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal580Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca295Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg60Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.670Aantal2023
Mannen1.375Aantal2023
Vrouwen1.295Aantal2023
0 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 25 jaar395Aantal2023
25 tot 45 jaar800Aantal2023
45 tot 65 jaar525Aantal2023
65 jaar of ouder845Aantal2023
Ongehuwd1.425Aantal2023
Gehuwd670Aantal2023
Gescheiden315Aantal2023
Verweduwd260Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.357Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag460Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.000Aantal2022
Opleidingsniveau hoog640Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,30%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2021
WMO cliënten relatief96Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning730Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming19%Percentage2022
Adressen zonder energielabel481Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel462Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.961Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++3Aantal2024
Energielabels A+++7Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+73Aantal2024
Energielabels A415Aantal2024
Energielabels B545Aantal2024
Energielabels C530Aantal2024
Energielabels D159Aantal2024
Energielabels E223Aantal2024
Energielabels F208Aantal2024
Energielabels G248Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker25%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker76%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht20%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk31%percentage2022
Fietsen naar school of werk19%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam58%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam21%percentage2022
Emotioneel eenzaam39%percentage2022
Sociaal eenzaam44%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen27%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun11%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid61%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen40%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt40%percentage2022
Psychische klachten32%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht44%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden16%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2022
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking18%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.970Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.420Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen415Aantal2023
Huishoudens met kinderen130Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.400Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen71%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen7,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.645Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.030Aantal2023
Herkomst Europa505Aantal2023
Herkomst buiten Europa525Aantal2023
Geboren in Nederland1.645Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa240Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa165Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa365Aantal2023
Autochtoon1.670Aantal2022
Westers totaal510Aantal2022
Niet-westers totaal370Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba50Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers235Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal360Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven94Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting63Aantal2023
Verkeersovertredingen65Aantal2023
Vernieling53Aantal2023
Overige misdrijven138Aantal2023
Totaal misdrijven773Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km77Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km25Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km38Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km68Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km57Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km165Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand0Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09173300Code2023
RegionaamHeerlen-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode09173300Code2023
Oppervlakte totaal42Aantal hectaren2023
Oppervlakte land42Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.914Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.904Aantal2024
Adressen met postcode2.896Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.344Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie123Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie3Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie91Aantal2024
Adressen met logiesfunctie5Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie359Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie25Aantal2024
Verblijfsobjecten2.904Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres473Aantal2024
Adressen met pand2.898Aantal2024
Percelen met adres452Aantal2024
Adressen met perceel2.904Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.904Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.344Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190068Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925123Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195088Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197050Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198011Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199025Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200047Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201041Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204Aantal2024
Panden met adres 2020 en later16Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900160Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925259Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950234Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970716Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980351Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990442Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000375Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010190Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202023Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later148Aantal2024
Postcodegebied6411BP-6411NZNaam2024
Meest voorkomende postcode6411Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade15Aantal2022
Verkeersongevallen totaal16Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.170Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine980Aantal2023
Personenautos - overige brandstof190Aantal2023
Personenautos per huishouden0,59Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.786Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.992Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€179.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning5%Percentage2023
Percentage meergezinswoning95%Percentage2023
Percentage bewoond88%Percentage2023
Percentage onbewoond12%Percentage2023
Koopwoningen19%Percentage2023
Huurwoningen totaal81%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders50%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement2.169Aantal2024
Tussen of geschakelde woning120Aantal2024
Hoekwoning31Aantal2024
Tweeonder1kap11Aantal2024
Vrijstaande woning13Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.560Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Heerlen-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Heerlen-Centrum
Tabel met 2.904 adressen in de buurt Heerlen-Centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heerlen-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heerlen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akerstraat1 t/m 356411GV t/m 6411HAHeerlen65
Amakapassage--Heerlen0
Bongerd1 t/m 406411JL t/m 6411JMHeerlen59
Broeder Aloysiusstraat2 t/m 726411KMHeerlen36
Corio Center2 t/m 466411LXHeerlen40
Coriovallumstraat12 t/m 266411CCHeerlen8
Dautzenbergstraat5 t/m 576411LA t/m 6411LCHeerlen99
Deken Bemelmansstraat2 t/m 1096411KPHeerlen52
Dr. Poelsstraat1 t/m 916411HG t/m 6411HHHeerlen57
Gasthuisstraat1 t/m 286411KD t/m 6411KEHeerlen59
Geerstraat2 t/m 3006411NP t/m 6411NWHeerlen223
Geleenstraat1 t/m 1466411HP t/m 6411HXHeerlen167
Groene Boord21 t/m 236411GEHeerlen13
Hertzdahlstraat50 t/m 906411KDHeerlen21
Honigmannstraat1 t/m 806411LJ t/m 6411LMHeerlen77
Klompstraat1 t/m 1506411KR t/m 6411KTHeerlen132
Kruisstraat16411BPHeerlen1
Mariabad1 t/m 2466411MA t/m 6411MHHeerlen246
Morenhoek--Heerlen0
Oranje Nassaustraat1 t/m 476411LD t/m 6411LHHeerlen76
Oude Veemarktstraat1 t/m 126411JWHeerlen7
Pancratiusplein1 t/m 556411JZHeerlen26
Pancratiusstraat1 t/m 1266411KA t/m 6411KCHeerlen103
Parallelweg1 t/m 26411NA t/m 6411NDHeerlen7
Plaarstraat1 t/m 146411JVHeerlen24
Promenade1 t/m 2996411JA t/m 6411JKHeerlen187
Putgraaf1 t/m 6026411GT t/m 6411KNHeerlen384
Raadhuisplein2 t/m 206411HKHeerlen25
Raadhuisstraat2 t/m 686411HM t/m 6411HNHeerlen34
Rector Driessenweg8 t/m 2906411GZHeerlen142
Saroleastraat1 t/m 826411LR t/m 6411LWHeerlen101
Schakelweg4 t/m 626411NXHeerlen31
Schinkelstraat1 t/m 296411LNHeerlen8
Sint Pietershof1 t/m 836411KGHeerlen83
Spoorplein1 t/m 636411NZHeerlen59
Stationsplein2 t/m 156411NEHeerlen10
Stationstraat1 t/m 626411NG t/m 6411NKHeerlen71
Uilegats2 t/m 596411HEHeerlen29
Uilestraat4 t/m 526411BXHeerlen45
Van der Maesenstraat1 t/m 506411LPHeerlen40
Wilhelminaplein3 t/m 256411KV t/m 6411KWHeerlen20
Willemstraat1 t/m 316411KX t/m 6411KZHeerlen37

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 42 openbare ruimtes en 2.904 adressen in de buurt Heerlen-Centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Heerlen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Heerlen-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Heerlen-Centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek64112896
WoonkernHeerlen2904
WoonplaatsHeerlen2907
WijkHeerlen-Centrum2907
GemeenteHeerlen2907
ProvincieLimburg2907
WaterschapWaterschap Limburg2907
LandNederland2907

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Heerlen-Centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Heerlen-Centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Heerlen-Centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Heerlen-Centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven