Statistieken buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in de gemeente Hollands Kroon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in de gemeente Hollands Kroon. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) telt 1.935 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern):

JaarAantal inwoners de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)% verschil
20231.935-0,26%
20221.940-0,51%
20211.950-0,46%
20201.9590,51%
20191.9490,21%
20181.945-1,42%
20171.9730,10%
20161.971-0,66%
20151.9840,56%
20141.973-0,10%
20131.975geen data

De bevolking van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) is met 40 personen afgenomen van 1.975 personen in 2013 tot 1.935 personen in 2023 (dat is een afname van 2,03%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -4 personen (-0,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern):

In 2013 telde de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) 1.975 inwoners. In 2015 is het aantal gestegen tot 1.984 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 9 (0,46%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2014) is 11 (0,56%). Het aantal van 1.984 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.935 personen. Dit is een daling van 49 (-2,47%) ten opzichte van 2015, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -5 (-0,26%). Het aantal van 1.935 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)

Buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) heeft afgerond een totale oppervlakte van 46 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 593 adressen per km2. Er wonen 860 huishoudens in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Postcode 1777 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). De buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ligt binnen Hippolytushoef in de gemeente Hollands Kroon.

De naam van deze buurt veranderde van Slootdorp in 2020 naar Hippolytushoef Oost (woonkern) in 2021. De gemeente Hollands Kroon (gemeentecode GM1911) is in 2012 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hollands Kroon overgegaan. De gegevens van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hippolytushoef met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Stroe, 2: Buitengebied Hippolytushoef, 3: Hippolytushoef Oost (woonkern), 4: Hippolytushoef Centrum (woonkern), 5: Hippolytushoef West (woonkern).

Woningkenmerken
Er zijn 861 woningen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hollands Kroon in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) was €290.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern):

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)% verschil
2023€290.00016%
2022€249.0008,3%
2021€230.00017%
2020€196.0003,70%
2019€189.0005,6%
2018€179.0001,70%
2017€176.0002,92%
2016€171.0000,59%
2015€170.000-4,49%
2014€178.000-5,3%
2013€188.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) is met €102.000 gestegen van €188.000 in 2013 tot €290.000 in 2023 (dat is een stijging van 54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.200 (4,68%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Hollands Kroon.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) is €290.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 861 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Hollands Kroon (geel), 19 woonplaatsen (groen), wijk Hippolytushoef (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern): er zijn 253 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 879 totaal in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) telt in totaal 879 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Hollands Kroon
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) zijn er 861 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 197 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Hollands Kroon bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern):

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.705135100
20221.71512996
20211.74012189
20201.75211987
20191.75611081
20181.75810679
20171.78710779
20161.7999873
20151.8189369
20141.8218562
20131.8238463

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 4,26% en herkomst van buiten Europa: 3,20%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Hollands Kroon naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in 2022 zijn Westers (145 inwoners) en Overig (65 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern): inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Hollands Kroon:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Hollands Kroon. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern):

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.760780
Tussenwoning2.380910
Hoekwoning2.4401.030
Twee onder één kap woning3.2501.070
Vrijstaande woning3.6301.480
Huurwoning1.900890
Eigen woning3.2801.170

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) zijn B (346 adressen) en C (264 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern): 346 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Hippolytushoef Oost (woonkern)
Bevolking5334.207
Adressen2.055593
Autos2652.337

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau BSO Tree in Hippolytushoef

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau BSO Tree in Hippolytushoef is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Stembureau BSO Tree in Hippolytushoef is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau BSO Tree in Hippolytushoef bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau BSO Tree in Hippolytushoef stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 82 stembureaus in de gemeente Hollands Kroon en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hollands Kroon. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Stembureaus Hollands Kroon

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hippolytushoef (Hippolytushoef Oost (woonkern) is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hippolytushoef is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) is €27.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.700. Buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) telt 1.600 inkomensontvangers op 1.935 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Hollands Kroon.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 160 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 165 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)
Er zijn 24 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 24 elektrische auto’s in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 896 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.335 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 879 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 16 misdrijven in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern), 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 377 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) 16 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) in 2023 zijn Horizontale fraude (6 delicten) en Bedreiging (2 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,62 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie35Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.935Aantal2023
Mannen970Aantal2023
Vrouwen970Aantal2023
0 tot 15 jaar295Aantal2023
15 tot 25 jaar260Aantal2023
25 tot 45 jaar420Aantal2023
45 tot 65 jaar600Aantal2023
65 jaar of ouder365Aantal2023
Ongehuwd890Aantal2023
Gehuwd785Aantal2023
Gescheiden190Aantal2023
Verweduwd70Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.207Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag430Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar800Aantal2022
Opleidingsniveau hoog280Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2022
WMO cliënten75Aantal2022
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel28Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel301Aantal2024
Adressen met definitief energielabel550Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A172Aantal2024
Energielabels B346Aantal2024
Energielabels C264Aantal2024
Energielabels D8Aantal2024
Energielabels E7Aantal2024
Energielabels F13Aantal2024
Energielabels G39Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker83%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht54%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk35%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk26%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2022
Psychische klachten19%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal860Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens295Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen240Aantal2023
Huishoudens met kinderen325Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€162x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW330Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.705Aantal2023
Herkomst buiten Nederland235Aantal2023
Herkomst Europa135Aantal2023
Herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland1.705Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa60Aantal2023
Autochtoon1.715Aantal2022
Westers totaal145Aantal2022
Niet-westers totaal80Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers65Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting7Aantal2023
Verkeersovertredingen2Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven16Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand19,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand13,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand13,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand35,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand34,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand20,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand36Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19110503Code2023
RegionaamHippolytushoef Oost (woonkern)Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19110503Code2023
Oppervlakte totaal46Aantal hectaren2023
Oppervlakte land46Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid593Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal879Aantal2024
Adressen met postcode864Aantal2024
Adressen met woonfunctie861Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1Aantal2024
Adressen met industriefunctie4Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie15Aantal2024
Verblijfsobjecten879Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres808Aantal2024
Adressen met pand879Aantal2024
Percelen met adres605Aantal2024
Adressen met perceel879Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom879Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom861Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19259Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195039Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197023Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980151Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990197Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000189Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010193Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20205Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192513Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195039Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197024Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980161Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990230Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000212Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010193Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20205Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied1777AE-1777PENaam2024
Meest voorkomende postcode1777Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.075Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine825Aantal2023
Personenautos - overige brandstof250Aantal2023
Personenautos per huishouden1,25Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.337Aantal2023
Motorfietsen105Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad861Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€290.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning89%Percentage2023
Percentage meergezinswoning11%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders1%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement100Aantal2024
Tussen of geschakelde woning253Aantal2024
Hoekwoning136Aantal2024
Tweeonder1kap206Aantal2024
Vrijstaande woning166Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.18Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hippolytushoef Oost (woonkern): kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern)
Tabel met 879 adressen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern).

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hollands Kroon.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterkrogt1 t/m 8-Hippolytushoef8
Akkermantje1 t/m 241777DPHippolytushoef24
Banbroek1 t/m 291777MR t/m 1777MSHippolytushoef29
Bargengd1 t/m 551777DRHippolytushoef36
Blauwe Jaap2 t/m 201777DNHippolytushoef10
Bonkte Lieuw1 t/m 521777DL t/m 1777DMHippolytushoef39
De Weel1 t/m 971777MD t/m 1777MZHippolytushoef88
Dubbelde Skeer1 t/m 451777DVHippolytushoef46
Elft46 t/m 671777PAHippolytushoef20
Gemeenelandsweg1 t/m 171777NNHippolytushoef19
Grote Krogt1 t/m 391777MN t/m 1777MPHippolytushoef38
Hendsweel1 t/m 871777MA t/m 1777MCHippolytushoef85
Hoge Elft1 t/m 21777PCHippolytushoef2
Kaapfeugel1 t/m 441777DA t/m 1777DBHippolytushoef37
Klufterkrogt1 t/m 961777NS t/m 1777NWHippolytushoef70
Mering1 t/m 1011777DG t/m 1777DJHippolytushoef82
Noordburenweg10 t/m 191777NBHippolytushoef4
Noordewiendveugelke1 t/m 161777DSHippolytushoef12
Parallelweg10 t/m 181777PEHippolytushoef7
Pennekrogtje1 t/m 331777MG t/m 1777MHHippolytushoef33
Penneven1 t/m 71777MKHippolytushoef6
Pieter Wilms Weelweg--Hippolytushoef0
Rotgangs1 t/m 201777DDHippolytushoef16
Slingerweg5 t/m 1271777AE t/m 1777AHHippolytushoef57
Stroeërkoogweg51777AMHippolytushoef1
Swarte Liester1 t/m 551777DTHippolytushoef42
Tjatting1 t/m 451777AZHippolytushoef30
Witkoppe1 t/m 291777DCHippolytushoef15
Woal Pieper2 t/m 321777DWHippolytushoef16
Zandburen21777CSHippolytushoef1
Zandkrogt1 t/m 111777NRHippolytushoef6

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 31 openbare ruimtes en 879 adressen in de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Hollands Kroon
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hippolytushoef Oost (woonkern). Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1777864
WoonkernHippolytushoef879
WoonplaatsHippolytushoef880
WijkHippolytushoef880
GemeenteHollands Kroon880
ProvincieNoord-Holland880
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier880
LandNederland880

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hippolytushoef Oost (woonkern) en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven