Statistieken buurt Hoofddorp Floriande Oost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost in de gemeente Haarlemmermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost in de gemeente Haarlemmermeer. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hoofddorp Floriande Oost telt 8.135 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost:

JaarAantal inwoners de buurt Hoofddorp Floriande Oost% verschil
20238.135-0,12%
20228.1450%
20218.145-0,55%
20208.1901,74%
20198.0500,81%
20187.985-0,50%
20178.0250%
20168.025-0,56%
20158.0700,62%
20148.020-0,06%
20138.025geen data

Het aantal inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost is met 110 inwoners toegenomen van 8.025 inwoners in 2013 tot 8.135 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 1,37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 11 inwoners (0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost:

In 2013 waren er 8.025 inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. In 2018 is het aantal gedaald tot 7.985 inwoners. Dit is een daling van 40 (-0,50%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -40 (-0,50%). Het aantal van 7.985 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 8.190 inwoners. De stijging ten opzichte van 2018 is 205 (2,57%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 140 (1,74%). Het aantal van 8.190 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Hoofddorp Floriande Oost 8.135 inwoners.

Over de buurt Hoofddorp Floriande Oost

Buurt Hoofddorp Floriande Oost heeft afgerond een totale oppervlakte van 144 hectare, waarvan 135 land en 9 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.593 adressen per km2. Er wonen 3.070 huishoudens in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Postcode 2134 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. De buurt Hoofddorp Floriande Oost ligt binnen Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

De naam van deze buurt veranderde van Floriande-Oost in 2013 naar Hoofddorp Floriande Oost in 2014.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoofddorp Floriande Oost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoofddorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoofddorp Omgeving, 2: Hoofddorp Vrijschot Noord, 3: Hoofddorp Overbos Noord, 4: Hoofddorp Floriande West, 5: Hoofddorp Overbos Zuid ...Toon meer... Kaart van de wijk Hoofddorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoofddorp Omgeving, 2: Hoofddorp Vrijschot Noord, 3: Hoofddorp Overbos Noord, 4: Hoofddorp Floriande West, 5: Hoofddorp Overbos Zuid, 6: Hoofddorp Noord, 7: Hoofddorp Bornholm West, 8: Hoofddorp Bornholm Oost, 9: Hoofddorp West, 10: Hoofddorp Pax West, 11: Hoofddorp Oost, 12: Hoofddorp Floriande Oost, 13: Hoofddorp Toolenburg West, 14: Hoofddorp Pax Oost, 15: Hoofddorp Buiten, 16: Hoofddorp Zuid, 17: Hoofddorp Toolenburg Oost, 18: Hoofddorp Graan voor Visch, 19: Hoofddorp De Hoek, 20: Hoofddorp Toolenburg Zuid, 21: Hoofddorp Graan voor Visch Zuid, 22: Hoofddorp Beukenhorst Oost, 23: Hoofddorp De President, 24: Hoofddorp De Landman ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 3.019 woningen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hoofddorp Floriande Oost was €542.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hoofddorp Floriande Oost% verschil
2023€542.00018%
2022€458.0008%
2021€424.0008,4%
2020€391.00015%
2019€341.0006,2%
2018€321.0006,3%
2017€302.0003,07%
2016€293.0001,74%
2015€288.000-1,37%
2014€292.000-4,58%
2013€306.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hoofddorp Floriande Oost is met €236.000 toegenomen van €306.000 in 2013 tot €542.000 in 2023 (dat is een groei van 77%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €23.600 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoofddorp Floriande Oost is €542.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 10% en er zijn 3.019 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Haarlemmermeer (geel), 23 woonplaatsen (groen), wijk Hoofddorp (oranje) en 21 buurten (blauw). De buurt Hoofddorp Floriande Oost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hoofddorp Floriande Oost: er zijn 1.234 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.171 totaal in de buurt Hoofddorp Floriande Oost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Hoofddorp Floriande Oost telt in totaal 3.171 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hoofddorp Floriande Oost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Haarlemmermeer
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Hoofddorp Floriande Oost zijn er 3.026 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.076 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Hoofddorp Floriande Oost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hoofddorp Floriande Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hoofddorp Floriande Oost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hoofddorp Floriande Oost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.9906552.485
20225.1656222.358
20215.2456052.295
20205.3505922.248
20195.4055522.093
20185.4055382.042
20175.5205231.982
20165.6005061.919
20155.6904961.884
20145.7744681.778
20135.7784691.778

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 31% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 22%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Haarlemmermeer naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hoofddorp Floriande Oost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hoofddorp Floriande Oost in 2022 zijn Overig (970 inwoners) en Westers (925 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hoofddorp Floriande Oost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.880580
Tussenwoning3.190810
Hoekwoning3.330940
Twee onder één kap woning4.3901.160
Vrijstaande woning4.9701.580
Huurwoning2.110650
Eigen woning3.610960

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hoofddorp Floriande Oost zijn A (2.692 adressen) en B (384 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Hoofddorp Floriande Oost: 2.692 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoofddorp Floriande Oost voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoofddorp Floriande Oost voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Hoofddorp Floriande Oost
Bevolking5336.026
Adressen2.0551.593
Autos2652.644

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Hoofddorp Floriande Oost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hoofddorp Floriande Oost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Hoofddorp Floriande Oost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 256 stembureaus in de gemeente Haarlemmermeer en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Stembureaus Haarlemmermeer

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoofddorp Floriande Oost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoofddorp (Hoofddorp Floriande Oost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoofddorp is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Hoofddorp Floriande Oost is €35.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.800. Buurt Hoofddorp Floriande Oost telt 6.300 inkomensontvangers op 8.135 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Hoofddorp Floriande Oost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Haarlemmermeer.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (850 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Hoofddorp Floriande Oost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Hoofddorp Floriande Oost zijn in totaal 850 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 850 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 845 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Floriande Oost
Er zijn 169 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hoofddorp Floriande Oost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 169 elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hoofddorp Floriande Oost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.635 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hoofddorp Floriande Oost in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoofddorp Floriande Oost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.642 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.577 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hoofddorp Floriande Oost in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoofddorp Floriande Oost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 273 misdrijven in de buurt Hoofddorp Floriande Oost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoofddorp Floriande Oost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hoofddorp Floriande Oost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.868 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hoofddorp Floriande Oost 273 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hoofddorp Floriande Oost in 2023 zijn Horizontale fraude (74 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (35 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hoofddorp Floriande Oost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Hoofddorp Floriande Oost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hoofddorp Floriande Oost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hoofddorp Floriande Oost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,73 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hoofddorp Floriande Oost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Hoofddorp Floriande Oost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Hoofddorp Floriande Oost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoofddorp Floriande Oost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoofddorp Floriande Oost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal850Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie80Aantal2023
G+I Handel en horeca130Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed70Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening240Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg150Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.135Aantal2023
Mannen4.030Aantal2023
Vrouwen4.100Aantal2023
0 tot 15 jaar1.565Aantal2023
15 tot 25 jaar1.280Aantal2023
25 tot 45 jaar1.905Aantal2023
45 tot 65 jaar2.575Aantal2023
65 jaar of ouder810Aantal2023
Ongehuwd4.285Aantal2023
Gehuwd3.110Aantal2023
Gescheiden535Aantal2023
Verweduwd205Aantal2023
Geboorte totaal65Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid6.026Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.420Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.840Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.930Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura255Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten370Aantal2022
WMO cliënten relatief45Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning960Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel15Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel920Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.236Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++7Aantal2024
Energielabels A++17Aantal2024
Energielabels A+26Aantal2024
Energielabels A2.692Aantal2024
Energielabels B384Aantal2024
Energielabels C15Aantal2024
Energielabels D14Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht48%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2022
Wekelijkse sporters59%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk49%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.070Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens780Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen635Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.660Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers6.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.800Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen40%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€280x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW720Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.990Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.140Aantal2023
Herkomst Europa655Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.485Aantal2023
Geboren in Nederland4.995Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa330Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa325Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.225Aantal2023
Autochtoon5.165Aantal2022
Westers totaal925Aantal2022
Niet-westers totaal2.055Aantal2022
Marokko275Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba75Aantal2022
Suriname470Aantal2022
Turkije265Aantal2022
Overig niet-westers970Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal128Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting79Aantal2023
Verkeersovertredingen28Aantal2023
Vernieling19Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven273Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km136Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03940117Code2023
RegionaamHoofddorp Floriande OostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode03940117Code2023
Oppervlakte totaal144Aantal hectaren2023
Oppervlakte land135Aantal hectaren2023
Oppervlakte water9Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.593Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.171Aantal2024
Adressen met postcode3.169Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.026Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie11Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie107Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie49Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten3.171Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres2.189Aantal2024
Adressen met pand3.171Aantal2024
Percelen met adres1.873Aantal2024
Adressen met perceel3.171Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.171Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.026Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.076Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020107Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.042Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020122Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied2133MJ-2134LZNaam2024
Meest voorkomende postcode2134Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode98%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.570Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.850Aantal2023
Personenautos - overige brandstof725Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.644Aantal2023
Motorfietsen290Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.019Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€542.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen61%Percentage2023
Huurwoningen totaal39%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20000%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2023
Appartement925Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.234Aantal2024
Hoekwoning427Aantal2024
Tweeonder1kap229Aantal2024
Vrijstaande woning211Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.145Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hoofddorp Floriande Oost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost
Tabel met 3.171 adressen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aalburgplein1 t/m 1032134DMHoofddorp54
Acropolis1 t/m 832134BGHoofddorp42
Almkerkplein2 t/m 702134DRHoofddorp36
Altenapad--Hoofddorp0
Altius1 t/m 232134DJHoofddorp20
Andelhof1 t/m 42134CZHoofddorp4
Anton Geesinkstraat1 t/m 742134CLHoofddorp74
Ard Schenkstraat1 t/m 852134CKHoofddorp79
Atletiekstraat1 t/m 682134CAHoofddorp69
Baron De Coubertinlaan1 t/m 1142134CE t/m 2134CGHoofddorp120
Beekhof1 t/m 42134CXHoofddorp4
Belfort1 t/m 242134BPHoofddorp24
Belvedère1 t/m 1062134BSHoofddorp62
Bennebroekerweg800 t/m 8022134ABHoofddorp3
Bep van Klaverenstraat1 t/m 622134CMHoofddorp49
Biesheuvelstraat1 t/m 2392134LLHoofddorp120
Bolivar1 t/m 822134BAHoofddorp71
Campanile1 t/m 402134BLHoofddorp40
Campo1 t/m 142134BJHoofddorp14
Citius1 t/m 382134DHHoofddorp28
Colijnstraat1 t/m 372134LPHoofddorp40
Colonnade1 t/m 972134AJHoofddorp77
Discus1 t/m 82134CDHoofddorp6
Doeverenplein1 t/m 92134DNHoofddorp6
Drongelenplein2 t/m 842134DSHoofddorp43
Dussenstraat1 t/m 422134DLHoofddorp10
Edelhof1 t/m 42134CWHoofddorp4
Estafette1 t/m 102134CBHoofddorp8
Fanny Blankers-Koenlaan1 t/m 4062134CH t/m 2134CTHoofddorp272
Fortius1 t/m 222134DKHoofddorp22
Frankenhof2 t/m 42134BZHoofddorp2
Galleria1 t/m 1192134AGHoofddorp60
Gasthof1 t/m 72134BXHoofddorp6
Genderenplein1 t/m 222134DPHoofddorp19
Gildenplein2 t/m 582134BCHoofddorp29
Hankstraat1 t/m 532134DTHoofddorp29
Hemertplein1 t/m 1112134DWHoofddorp65
Henri Didonweg1 t/m 1162134DGHoofddorp90
Hermitage1 t/m 1962134ACHoofddorp119
Heusdenpad--Hoofddorp0
Hof van Brabant1 t/m 92134AZHoofddorp9
Hof van Gelre1 t/m 292134AXHoofddorp15
Hof van Limburg1 t/m 142134AVHoofddorp13
IJweg1129 t/m 12512133MJHoofddorp61
Iraklia1 t/m 322134ANHoofddorp29
Kees Verkerkstraat1 t/m 822134CJHoofddorp64
Kemperhof1 t/m 82134BWHoofddorp6
Kramerhof1 t/m 202134LMHoofddorp20
Laan van Zuiderhoeven1 t/m 832134ATHoofddorp66
Lakenhallen2 t/m 702134AHHoofddorp35
Lingenhof1 t/m 82134BVHoofddorp8
Marathonstraat1 t/m 772134CCHoofddorp77
Medina1 t/m 102134BHHoofddorp9
Meerhof1 t/m 82134BTHoofddorp8
Meeuwenstraat1 t/m 1112134DVHoofddorp81
Millenaarstraat1 t/m 432134LRHoofddorp22
Minaret12134BCHoofddorp1
Molenaarslaan22134AAHoofddorp1
Mulderstraat1 t/m 482134LNHoofddorp51
Navona1 t/m 562134BEHoofddorp45
Naxos1 t/m 342134AMHoofddorp34
Nieuwe Molenaarslaan202134ASHoofddorp2
Obelisk1 t/m 402134BRHoofddorp40
Pagode--Hoofddorp0
Paros1 t/m 272134APHoofddorp27
Plaza1 t/m 402134BMHoofddorp40
Ramblas1 t/m 92134BKHoofddorp9
Rigestanplein1 t/m 572134ADHoofddorp29
Saarloosstraat2 t/m 402134LZHoofddorp20
San Marco1 t/m 552134AKHoofddorp54
Santorini1 t/m 222134ARHoofddorp22
Schoutenhof1 t/m 432134LWHoofddorp42
Sjoukje Dijkstralaan1 t/m 992134CNHoofddorp60
Sordello2 t/m 1202134BBHoofddorp60
Splinterstraat1 t/m 202134LXHoofddorp20
Sportveldpad--Hoofddorp0
Stanislas1 t/m 452134BNHoofddorp45
Tensenhof1 t/m 82134ALHoofddorp8
Van Groningenhof1 t/m 242134LSHoofddorp24
Van Kootenstraat1 t/m 612134LTHoofddorp53
Van Marsbergenstraat1 t/m 1392134LVHoofddorp93
Verbeekstraat1 t/m 592134DXHoofddorp48
Vinexpad--Hoofddorp0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 83 openbare ruimtes en 3.171 adressen in de buurt Hoofddorp Floriande Oost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Haarlemmermeer
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoofddorp Floriande Oost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hoofddorp Floriande Oost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek213361
Postcode numeriek21343108
WoonkernHoofddorp3171
WoonplaatsHoofddorp3176
WijkHoofddorp3176
GemeenteHaarlemmermeer3176
ProvincieNoord-Holland3176
WaterschapHoogheemraadschap van Rijnland3176
LandNederland3176

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hoofddorp Floriande Oost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hoofddorp Floriande Oost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hoofddorp Floriande Oost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hoofddorp Floriande Oost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven