Statistieken buurt Hoogvliet Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogvliet Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Hoogvliet Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Hoogvliet Noord telt 12.705 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogvliet Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogvliet Noord:

JaarAantal inwoners de buurt Hoogvliet Noord% verschil
202312.7050,55%
202212.635-0,98%
202112.760-0,74%
202012.8551,18%
201912.7050,55%
201812.6350,52%
201712.5700,24%
201612.5400,36%
201512.495geen data

De bevolking van de buurt Hoogvliet Noord is met 210 inwoners gestegen van 12.495 inwoners in 2015 tot 12.705 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 1,68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2015 tot en met 2023 was 26 inwoners (0,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Rotterdam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Hoogvliet Noord:

In 2015 waren er 12.495 inwoners in de buurt Hoogvliet Noord. Het aantal van 12.495 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 12.855 inwoners. De stijging ten opzichte van 2015 is 360 (2,88%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 150 (1,18%). Het aantal van 12.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2015 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Hoogvliet Noord 12.705 inwoners.

Over de buurt Hoogvliet Noord

Buurt Hoogvliet Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 494 hectare, waarvan 460 land en 35 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.651 adressen per km2. Er wonen 5.620 huishoudens in de buurt Hoogvliet Noord. Postcode 3194 is de meest voorkomende postcode in de buurt Hoogvliet Noord. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Rotterdam. De volgende parken vallen binnen de buurt Hoogvliet Noord: Ruigeplaatbos, Park de Heerlijkheid, Bonairepark en Oudelandsepark.

De naam van deze buurt veranderde van Hoogvliet-Noord in 2014 naar Hoogvliet Noord in 2015. De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. De gegevens van de de Buurt buurt Hoogvliet Noord voor de jaren 2015 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hoogvliet Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Hoogvliet met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hoogvliet Noord, 2: Hoogvliet Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 5.538 woningen in de buurt Hoogvliet Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rotterdam in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Hoogvliet Noord was €276.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Hoogvliet Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogvliet Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Hoogvliet Noord% verschil
2023€276.00015%
2022€239.00014%
2021€210.0009,9%
2020€191.00014%
2019€168.0009,8%
2018€153.0007%
2017€143.0003,62%
2016€138.0000%
2015€138.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Hoogvliet Noord is met €138.000 gegroeid van €138.000 in 2015 tot €276.000 in 2023 (dat is een toename van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2015 tot en met 2023 was €17.250 (9,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Rotterdam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Hoogvliet Noord is €276.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 5.538 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Rotterdam (geel), 5 woonplaatsen (groen), wijk Hoogvliet (oranje) en buurt (blauw). De buurt Hoogvliet Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Hoogvliet Noord: er zijn 2.551 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Hoogvliet Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.779 totaal in de buurt Hoogvliet Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Hoogvliet Noord telt in totaal 6.779 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Hoogvliet Noord liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Rotterdam
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Hoogvliet Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Hoogvliet Noord. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Hoogvliet Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Hoogvliet Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Hoogvliet Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Rotterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Hoogvliet Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2015 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Hoogvliet Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Hoogvliet Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.9051.3355.465
20226.0951.2845.256
20216.2801.2725.208
20206.3801.2715.204
20196.4851.2214.999
20186.5801.1894.866
20176.6401.1644.766
20166.7151.1444.681
20156.7201.1344.641

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Hoogvliet Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 46%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 43% En in 2015 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 54%, herkomst uit Europa: 9,1% en herkomst van buiten Europa: 37%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Rotterdam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Hoogvliet Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Hoogvliet Noord in 2022 zijn Suriname (1.705 inwoners) en Westers (1.510 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Hoogvliet Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Hoogvliet Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Hoogvliet Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Rotterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rotterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Hoogvliet Noord zijn B (1.519 adressen) en C (1.296 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Hoogvliet Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Hoogvliet Noord: 1.519 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 315 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Hoogvliet Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Hoogvliet Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Hoogvliet Noord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Hoogvliet Noord voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hoogvliet Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Hoogvliet Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de buurt Hoogvliet Noord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de buurt Hoogvliet Noord. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Rotterdam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de buurt Hoogvliet Noord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 824 stembureaus in de gemeente Rotterdam en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rotterdam. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rotterdam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Hoogvliet Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoogvliet (Hoogvliet Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoogvliet is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Hoogvliet Noord is €27.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.000. Buurt Hoogvliet Noord telt 10.000 inkomensontvangers op 12.705 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,4% procent van de huishoudens in buurt Hoogvliet Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Hoogvliet (Hoogvliet Noord is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Hoogvliet is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.635 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Hoogvliet Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Hoogvliet Noord zijn in totaal 1.635 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.635 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.630 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Hoogvliet Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Hoogvliet Noord
Er zijn 139 elektrische auto’s in maart 2024 in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Hoogvliet Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 139 elektrische auto’s in de buurt Hoogvliet Noord. Dit is het totaal aantal in maart 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Hoogvliet Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.275 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Hoogvliet Noord in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoogvliet Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.778 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Hoogvliet Noord (in maart 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 6.058 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Hoogvliet Noord in maart 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in maart 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Hoogvliet Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Hoogvliet Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 maart 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 708 misdrijven in de buurt Hoogvliet Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Hoogvliet Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2022 tot en met februari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Hoogvliet Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.287 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Hoogvliet Noord 708 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Hoogvliet Noord in 2023 zijn Ongevallen (weg) (113 delicten) en Horizontale fraude (76 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Hoogvliet Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2024 zijn er 39 misdrijven in de buurt Hoogvliet Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Hoogvliet Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Hoogvliet Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,00 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Hoogvliet Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Hoogvliet Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Hoogvliet Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Hoogvliet Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Hoogvliet Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Hoogvliet Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Hoogvliet Noord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogvliet Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
68% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoogvliet Noord heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
45% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogvliet Noord sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogvliet Noord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
35% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoogvliet Noord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogvliet Noord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoogvliet Noord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Hoogvliet Noord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Hoogvliet Noord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Hoogvliet Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Hoogvliet Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hoogvliet Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.635Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie410Aantal2023
G+I Handel en horeca270Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening285Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg290Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.705Aantal2023
Mannen6.360Aantal2023
Vrouwen6.345Aantal2023
0 tot 15 jaar2.120Aantal2023
15 tot 25 jaar1.490Aantal2023
25 tot 45 jaar3.500Aantal2023
45 tot 65 jaar3.680Aantal2023
65 jaar of ouder1.920Aantal2023
Ongehuwd6.425Aantal2023
Gehuwd4.500Aantal2023
Gescheiden1.225Aantal2023
Verweduwd555Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal100Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.762Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.580Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.570Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.580Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura295Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten990Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning830Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2022
Adressen zonder energielabel745Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.759Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.275Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++37Aantal2024
Energielabels A++14Aantal2024
Energielabels A+39Aantal2024
Energielabels A1.120Aantal2024
Energielabels B1.519Aantal2024
Energielabels C1.296Aantal2024
Energielabels D553Aantal2024
Energielabels E967Aantal2024
Energielabels F355Aantal2024
Energielabels G133Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn56%percentage2020
Drinker69%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht61%percentage2020
Ernstig overgewicht22%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn40%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk24%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam36%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen20%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen19%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.620Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.030Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.335Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.255Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers10.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€89x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand430Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO590Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.690Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.905Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.800Aantal2023
Herkomst Europa1.335Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.465Aantal2023
Geboren in Nederland5.900Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa490Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.555Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa845Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.910Aantal2023
Autochtoon6.095Aantal2022
Westers totaal1.510Aantal2022
Niet-westers totaal5.030Aantal2022
Marokko310Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba860Aantal2022
Suriname1.705Aantal2022
Turkije770Aantal2022
Overig niet-westers1.390Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal216Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven68Aantal2023
Milieu overtredingen30Aantal2023
Oplichting83Aantal2023
Verkeersovertredingen186Aantal2023
Vernieling70Aantal2023
Overige misdrijven55Aantal2023
Totaal misdrijven708Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km95Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand16,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand10,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand10,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05991692Code2023
RegionaamHoogvliet NoordNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05991692Code2023
Oppervlakte totaal494Aantal hectaren2023
Oppervlakte land460Aantal hectaren2023
Oppervlakte water35Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.651Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.779Aantal2024
Adressen met postcode6.779Aantal2024
Adressen met woonfunctie5.660Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie53Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie14Aantal2024
Adressen met industriefunctie399Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie138Aantal2024
Adressen met logiesfunctie18Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie14Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie98Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie385Aantal2024
Verblijfsobjecten6.779Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.165Aantal2024
Adressen met pand6.768Aantal2024
Percelen met adres4.046Aantal2024
Adressen met perceel6.779Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.752Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom27Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom5.638Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom22Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190019Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950126Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.777Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980114Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990181Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.488Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010163Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020251Aantal2024
Panden met adres 2020 en later46Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190019Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950126Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.591Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980400Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990218Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.009Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010886Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020278Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later241Aantal2024
Postcodegebied3192XA-3194XDNaam2024
Meest voorkomende postcode3194Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode51%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade48Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade267Aantal2022
Verkeersongevallen totaal315Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.920Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.870Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.050Aantal2023
Personenautos per huishouden1,05Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.287Aantal2023
Motorfietsen460Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.538Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€276.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning65%Percentage2023
Percentage meergezinswoning35%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement2.013Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.551Aantal2024
Hoekwoning951Aantal2024
Tweeonder1kap102Aantal2024
Vrijstaande woning43Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.119Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rotterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Hoogvliet Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Hoogvliet Noord
Tabel met 6.747 adressen in de buurt Hoogvliet Noord.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hoogvliet Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rotterdam.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abadanstraat1 t/m 873193AA t/m 3193AJHoogvliet Rotterdam81
Achterpad20 t/m 423193LAHoogvliet Rotterdam8
Ajuinstraat2 t/m 463193TXHoogvliet Rotterdam23
Alsemstraat1 t/m 4473193RA t/m 3193TAHoogvliet Rotterdam151
Anholthof1 t/m 403193BHHoogvliet Rotterdam40
Arubaplein1 t/m 293193LBHoogvliet Rotterdam28
Aveling9 t/m 2373193LC t/m 3194LAHoogvliet Rotterdam68
Aïdastraat1 t/m 253194JAHoogvliet Rotterdam21
Baas Gansendonckstraat--Hoogvliet Rotterdam0
Bahreinstraat3 t/m 833193CA t/m 3193CHHoogvliet Rotterdam54
Bakoestraat2 t/m 303193AKHoogvliet Rotterdam15
Balikpapanstraat--Hoogvliet Rotterdam0
Bedrijvenpark Gadering--Hoogvliet Rotterdam0
Beemd3 t/m 573193LG t/m 3193LHHoogvliet Rotterdam54
Beneluxplein--Hoogvliet Rotterdam0
Berkelmanspad1 t/m 33193TCHoogvliet Rotterdam2
Beurtschipperstraat1 t/m 1143194DKHoogvliet Rotterdam15
Bierbrouwerstraat23194APHoogvliet Rotterdam1
Bonairepad--Hoogvliet Rotterdam0
Bonairepark--Hoogvliet Rotterdam0
Botlekbrug--Hoogvliet Rotterdam0
Botlektunnel--Hoogvliet Rotterdam0
Caracaspad--Hoogvliet Rotterdam0
Caracasstraat--Hoogvliet Rotterdam0
Cardonpad1 t/m 53193LJHoogvliet Rotterdam3
Carmenhof--Hoogvliet Rotterdam0
Constanzapad--Hoogvliet Rotterdam0
Constanzastraat--Hoogvliet Rotterdam0
Curaçaoplein1 t/m 183193LKHoogvliet Rotterdam18
Curcumastraat2 t/m 473193XA t/m 3193XBHoogvliet Rotterdam42
Desdemonastraat53 t/m 3903194CB t/m 3194CRHoogvliet Rotterdam175
Digna Johannaweg11 t/m 5903193PE t/m 3193PLHoogvliet Rotterdam221
Don Carloshof1 t/m 423194GA t/m 3194GBHoogvliet Rotterdam41
Eldersveld3 t/m 213193LVHoogvliet Rotterdam10
Eline Verestraat3 t/m 1273193TR t/m 3193TTHoogvliet Rotterdam88
Falstaffstraat2 t/m 283194GHHoogvliet Rotterdam14
Fauststraat3 t/m 1253194JC t/m 3194JDHoogvliet Rotterdam24
Ferdinand Huyckstraat1 t/m 433193PBHoogvliet Rotterdam40
Fideliolaan1 t/m 803194VA t/m 3194VDHoogvliet Rotterdam33
Fidessapad1 t/m 113193PAHoogvliet Rotterdam6
Figarostraat1 t/m 153194WEHoogvliet Rotterdam8
Fledermauspad1 t/m 593194WBHoogvliet Rotterdam29
Flierefluiterpad43193GZHoogvliet Rotterdam1
Foeliestraat6 t/m 783193TEHoogvliet Rotterdam28
Gaarde1 t/m 373193EAHoogvliet Rotterdam31
Gaderingpad--Hoogvliet Rotterdam0
Gaderingviaduct--Hoogvliet Rotterdam0
Gaderingviaduct--Hoogvliet Rotterdam0
Galangapad--Hoogvliet Rotterdam0
Groene Kruisweg9563192XAHoogvliet Rotterdam1
Groothoefblad9 t/m 133193GAHoogvliet Rotterdam2
Haifaweg7 t/m 853193EBHoogvliet Rotterdam56
Heersdijk2 t/m 973194KAHoogvliet Rotterdam135
Herikweg5 t/m 753192XB t/m 3193KCHoogvliet Rotterdam3
Hobbiteiland--Hoogvliet Rotterdam0
Hoefsmidstraat31 t/m 563194AAHoogvliet Rotterdam18
Hoofdje1 t/m 43194KBHoogvliet Rotterdam4
Hoogvlietsehaven--Hoogvliet Rotterdam0
Hoogvlietsekerksingel288 t/m 4383194NEHoogvliet Rotterdam76
Hoogvlietsekerkweg54 t/m 1843194AMHoogvliet Rotterdam62
Iskanderhof1 t/m 83193PCHoogvliet Rotterdam8
Isoldestraat1 t/m 413194VE t/m 3194VGHoogvliet Rotterdam28
Jaromirhof1 t/m 63193PDHoogvliet Rotterdam6
Juliettepad3 t/m 163194JKHoogvliet Rotterdam14
Kaardebolstraat2 t/m 473193XC t/m 3193XDHoogvliet Rotterdam43
Kaasmakerstraat2 t/m 483194DJHoogvliet Rotterdam24
Kalmoesstraat4 t/m 723193SB t/m 3193SEHoogvliet Rotterdam69
Kaneelhof1 t/m 953193JA t/m 3193JCHoogvliet Rotterdam65
Kardoenhof1 t/m 613193JD t/m 3193JEHoogvliet Rotterdam52
Karvelsedijk4 t/m 423194NBHoogvliet Rotterdam38
Karwijstraat4 t/m 1033193TH t/m 3193TJHoogvliet Rotterdam72
Kervelhof1 t/m 613193JG t/m 3193JHHoogvliet Rotterdam52
Klaasje Zevensterstraat6 t/m 3763193TV t/m 3193TWHoogvliet Rotterdam169
Klompenmakerstraat2 t/m 1353194DD t/m 3194DEHoogvliet Rotterdam68
Koddeweg1 t/m 2003194DHHoogvliet Rotterdam43
Komijnhof1 t/m 613193JJ t/m 3193JKHoogvliet Rotterdam48
Korianderstraat1 t/m 3473193SG t/m 3193STHoogvliet Rotterdam126
Koweitstraat5 t/m 583193EGHoogvliet Rotterdam41
Langebakkersoord4 t/m 423193LXHoogvliet Rotterdam18
Lauernessestraat1 t/m 313193PMHoogvliet Rotterdam24
Lavasweg2 t/m 1243193GB t/m 3193GEHoogvliet Rotterdam91
Leerlooierstraat4 t/m 1633194ABHoogvliet Rotterdam174
Lidewijdestraat1 t/m 323193PNHoogvliet Rotterdam32
Lohengrinhof1 t/m 263194JEHoogvliet Rotterdam24
Lokhorsterland1 t/m 633193ETHoogvliet Rotterdam32
Lokkertsemolenweg1 t/m 3223194WCHoogvliet Rotterdam156
Majoraanpad2 t/m 523193TK t/m 3193TLHoogvliet Rotterdam31
Mandenmakerstraat22 t/m 1903194DA t/m 3194DGHoogvliet Rotterdam96
Manonstraat2 t/m 1203194GJ t/m 3194GMHoogvliet Rotterdam57
Marthalaan1 t/m 2273194EA t/m 3194EKHoogvliet Rotterdam174
Max Havelaarweg1 t/m 2103193VA t/m 3193VDHoogvliet Rotterdam110
Meeuwengors--Hoogvliet Rotterdam0
Meeuwenwetering3 t/m 563193LL t/m 3193LMHoogvliet Rotterdam44
Meldepad1 t/m 633193TMHoogvliet Rotterdam37
Mignonpad1 t/m 203194VHHoogvliet Rotterdam18
Mosoelstraat1 t/m 353193EH t/m 3193ELHoogvliet Rotterdam19
Nabuccostraat8 t/m 373194WNHoogvliet Rotterdam20
Nibelungenhof1 t/m 483194VJ t/m 3194VKHoogvliet Rotterdam40
Nieuw Engeland4 t/m 583193LN t/m 3193LPHoogvliet Rotterdam52
Nieuw Engelandpad3 t/m 183193LWHoogvliet Rotterdam16
Nieuwe Langeweg20 t/m 1753194DB t/m 3194DCHoogvliet Rotterdam66
Nieuwe Wetering21 t/m 2803194TBHoogvliet Rotterdam235
Noordzijdsedijk1 t/m 1763194TAHoogvliet Rotterdam150
Normahof3 t/m 213194JGHoogvliet Rotterdam17
Oberonhof1 t/m 443194VL t/m 3194VMHoogvliet Rotterdam36
Oostzijdsepad1 t/m 283194TCHoogvliet Rotterdam25
Oppermanstraat33 t/m 803194ACHoogvliet Rotterdam9
Orpheopad1 t/m 123194VNHoogvliet Rotterdam12
Othelloweg3 t/m 3793194GN t/m 3194GSHoogvliet Rotterdam111
Oude Wal6 t/m 553193EM t/m 3193ENHoogvliet Rotterdam27
Oudelandsepad--Hoogvliet Rotterdam0
Oudelandsepark--Hoogvliet Rotterdam0
Oudelandseweg5 t/m 3183194AR t/m 3194XDHoogvliet Rotterdam79
Paljaspad1 t/m 103194JHHoogvliet Rotterdam10
Paprikastraat2 t/m 363193XE t/m 3193XGHoogvliet Rotterdam37
Parelvissersstraat3 t/m 1313194JJ t/m 3194JNHoogvliet Rotterdam38
Parsifalstraat1 t/m 173194WDHoogvliet Rotterdam9
Pernisseweg51 t/m 933194AHHoogvliet Rotterdam2
Pieter Stastokweg2 t/m 4193193PV t/m 3193PZHoogvliet Rotterdam59
Platte Driedijk1 t/m 1033194KCHoogvliet Rotterdam68
Platte Drogedijk1 t/m 1033194KDHoogvliet Rotterdam68
Platte Molendijk1 t/m 1033194KEHoogvliet Rotterdam69
Pottebakkerstraat15 t/m 213194ADHoogvliet Rotterdam3
Rigolettostraat3 t/m 1333194JP t/m 3194JTHoogvliet Rotterdam34
Rijksweg A15--Hoogvliet Rotterdam0
Rijksweg A15--Hoogvliet Rotterdam0
Roesalkapad1 t/m 273194WGHoogvliet Rotterdam21
Roméopad1 t/m 223194JMHoogvliet Rotterdam16
Ruigeplaatbos--Hoogvliet Rotterdam0
Sadkopad1 t/m 143194WHHoogvliet Rotterdam14
Saffraanstraat1 t/m 2923193XH t/m 3193XPHoogvliet Rotterdam123
Sara Burgerhartweg1 t/m 1553193TBHoogvliet Rotterdam74
Schoonebeekweg35 t/m 493193AWHoogvliet Rotterdam8
Schrijnwerkerstraat13 t/m 303194AEHoogvliet Rotterdam6
Siegfriedpad6 t/m 523194VWHoogvliet Rotterdam24
Silvanapad1 t/m 143194WJHoogvliet Rotterdam14
Sinjeur Semeynshof1 t/m 63193PSHoogvliet Rotterdam6
Snippengors--Hoogvliet Rotterdam0
Soronghof4 t/m 273193EPHoogvliet Rotterdam10
Sorongstraat6 t/m 793193ER t/m 3193ESHoogvliet Rotterdam30
Steenhouwerstraat10 t/m 1203194AGHoogvliet Rotterdam36
Suikerbakkerstraat5 t/m 403194AKHoogvliet Rotterdam9
Tampicostraat12 t/m 383193LRHoogvliet Rotterdam21
Tancredipad1 t/m 143194WKHoogvliet Rotterdam14
Tannhäuserpad--Hoogvliet Rotterdam0
Texasweg4 t/m 583193LS t/m 3193LTHoogvliet Rotterdam32
Tieflandstraat1 t/m 643194VP t/m 3194VRHoogvliet Rotterdam51
Tijmweg5 t/m 3163193GG t/m 3193JSHoogvliet Rotterdam182
Tinnegieterstraat3 t/m 153194ALHoogvliet Rotterdam9
Toscalaan12 t/m 8143194BC t/m 3194BTHoogvliet Rotterdam83
Toscaweg--Hoogvliet Rotterdam0
Toverfluitstraat1 t/m 843194VS t/m 3194VVHoogvliet Rotterdam66
Traviataweg2 t/m 763194JX t/m 3194JZHoogvliet Rotterdam41
Troubadourlaan1 t/m 5003194HA t/m 3194HMHoogvliet Rotterdam110
Turandotpad1 t/m 133194WLHoogvliet Rotterdam7
Valckesteinweg1 t/m 1013194ANHoogvliet Rotterdam3
Venezuelaweg2 t/m 1223193BA t/m 3193BGHoogvliet Rotterdam57
Venkelpad1 t/m 293193TZHoogvliet Rotterdam15
Venkelweg40 t/m 613193KAHoogvliet Rotterdam3
Voorweg2 t/m 603193NE t/m 3193NGHoogvliet Rotterdam28
Westzijdsepad2 t/m 323194NCHoogvliet Rotterdam26
Wijnruitstraat1 t/m 5803193GJ t/m 3193GXHoogvliet Rotterdam221
Wilhelm Tellhof13 t/m 853194HN t/m 3194HPHoogvliet Rotterdam11
Wilhelm Tellplaats1 t/m 983194HS t/m 3194HVHoogvliet Rotterdam47
Willem Leevendstraat1 t/m 323193PRHoogvliet Rotterdam32
Windmolenpad243193ARHoogvliet Rotterdam1
Woutertje Pietersepad--Hoogvliet Rotterdam0
Zadelmakerstraat1 t/m 253194DLHoogvliet Rotterdam13
Zuidzijdsedijk2 t/m 1863194NDHoogvliet Rotterdam158
Zwannie van den Broekveld--Hoogvliet Rotterdam0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 170 openbare ruimtes en 6.747 adressen in de buurt Hoogvliet Noord. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Hoogvliet Noord. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Hoogvliet Noord ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek31922
Postcode numeriek31933293
Postcode numeriek31943452
WoonkernHoogvliet6720
WoonplaatsHoogvliet Rotterdam6777
WijkHoogvliet6777
GemeenteRotterdam6777
ProvincieZuid-Holland6777
WaterschapWaterschap Hollandse Delta6747
LandNederland6777

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Hoogvliet Noord ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Hoogvliet Noord dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Hoogvliet Noord ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Hoogvliet Noord en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven