Statistieken Juniusbuurt

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Juniusbuurt in de gemeente Delft. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de Juniusbuurt in de gemeente Delft. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De Juniusbuurt telt 830 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Juniusbuurt.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de Juniusbuurt:

JaarAantal inwoners de Juniusbuurt% verschil
202383060%
2022520-1,89%
2021530-1,85%
2020540-2,70%
20195551,83%
20185450%
2017545-4,39%
2016570-2,56%
20155850%
20145850,86%
2013580geen data

Het aantal inwoners in de Juniusbuurt is met 250 personen gegroeid van 580 personen in 2013 tot 830 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 25 personen (4,89%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Delft.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de Juniusbuurt:

In 2013 telde de Juniusbuurt 580 inwoners. In 2022 is het aantal gedaald tot 520 personen. Dit is een daling van 60 (-10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -10 (-1,89%). Het aantal van 520 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 830 personen. De stijging ten opzichte van 2022 is 310 (60%). Het aantal van 830 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de Juniusbuurt

Juniusbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.643 adressen per km2. Er wonen 635 huishoudens in de Juniusbuurt. Postcode 2625 is de meest voorkomende postcode in de Juniusbuurt. De Juniusbuurt ligt binnen Buitenhof in de gemeente Delft.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de Juniusbuurt
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Buitenhof met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Juniusbuurt, 2: Reinier de Graafbuurt, 3: Buitenhof-Noord, 4: Het Rode Dorp, 5: Gillisbuurt ...Toon meer... Kaart van de wijk Buitenhof met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Juniusbuurt, 2: Reinier de Graafbuurt, 3: Buitenhof-Noord, 4: Het Rode Dorp, 5: Gillisbuurt, 6: Pijperring, 7: Fledderusbuurt, 8: Vrijheidsbuurt, 9: Kerkpolder, 10: Verzetstrijdersbuurt, 11: Buitenhof-Zuid ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 650 woningen in de Juniusbuurt.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Delft in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de Juniusbuurt was €215.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de Juniusbuurt.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de Juniusbuurt:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Juniusbuurt% verschil
2023€215.00017%
2022€184.00011%
2021€166.0008,5%
2020€153.00015%
2019€133.00011%
2018€120.0000%
2017€120.0002,56%
2016€117.0000%
2015€117.000-0,85%
2014€118.000-6,3%
2013€126.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de Juniusbuurt is met €89.000 gestegen van €126.000 in 2013 tot €215.000 in 2023 (dat is een stijging van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.900 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Delft.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de Juniusbuurt met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Delft.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de Juniusbuurt is €215.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 650 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Delft (geel), 12 wijken (oranje) en 76 buurten (blauw). De Juniusbuurt wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de Juniusbuurt: er zijn 569 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de Juniusbuurt.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 661 totaal in de Juniusbuurt

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De Juniusbuurt telt in totaal 661 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in Juniusbuurt liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Delft
Adressen: gebruiksdoelen
In de Juniusbuurt zijn er 650 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de Juniusbuurt.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 65 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de Juniusbuurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de Juniusbuurt

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de Juniusbuurt. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de Juniusbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Delft bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de Juniusbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de Juniusbuurt per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de Juniusbuurt:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202345095285
202228559176
202129060180
202030559176
201932558172
201833054161
201734550150
201637050150
201537552158
201436954162
201337751152

In 2023 was de herkomst van inwoners in de Juniusbuurt als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 54%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 34% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 65%, herkomst uit Europa: 8,8% en herkomst van buiten Europa: 26%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Delft naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond Juniusbuurt
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de Juniusbuurt in 2022 zijn Overig (95 inwoners) en Westers (65 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de Juniusbuurt: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de Juniusbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Juniusbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Delft:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Delft. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de Juniusbuurt.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de Juniusbuurt:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.550280
Tussenwoning2.290410
Hoekwoning2.550510
Twee onder één kap woninggeen datageen data
Vrijstaande woninggeen datageen data
Huurwoning1.610340
Eigen woning2.190210

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de Juniusbuurt zijn A (262 adressen) en A++++ (136 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de Juniusbuurt. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de Juniusbuurt: 262 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delft bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de Juniusbuurt voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de Juniusbuurt voor 2023:

DichtheidNederlandJuniusbuurt
Bevolking5335.188
Adressen2.0554.643
Autos2651.625

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de Juniusbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 15 verkeersongevallen totaal in 2022 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de Juniusbuurt. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de Juniusbuurt vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau DOK Voorhof in Delft

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau DOK Voorhof in Delft is uitgebracht. Stembureau DOK Voorhof in Delft was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de Juniusbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau DOK Voorhof in Delft bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 19 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de Juniusbuurt stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 96 stembureaus in de gemeente Delft en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Delft. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Delft.

Stembureaus Delft

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Juniusbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Buitenhof (Juniusbuurt is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Buitenhof is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de Juniusbuurt is €26.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.900. Juniusbuurt telt 500 inkomensontvangers op 830 inwoners totaal.
19% van de huishoudens in de Juniusbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Delft.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (65 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de Juniusbuurt (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de Juniusbuurt voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de Juniusbuurt zijn in totaal 65 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 65 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 60 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de Juniusbuurt. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de Juniusbuurt
Er zijn 39 elektrische auto’s in juli 2024 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de Juniusbuurt op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 39 elektrische auto’s in de Juniusbuurt. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de Juniusbuurt die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 443 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de Juniusbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Juniusbuurt geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 612 op naam geregistreerde voertuigen in de Juniusbuurt (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 470 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de Juniusbuurt in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de Juniusbuurt geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de Juniusbuurt. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 42 misdrijven in de Juniusbuurt geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Juniusbuurt, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de Juniusbuurt zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 655 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de Juniusbuurt 42 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de Juniusbuurt in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (14 delicten) en Horizontale fraude (5 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, Juniusbuurt.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 3 misdrijven in de Juniusbuurt geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de Juniusbuurt met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de Juniusbuurt over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Delft.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,30 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de Juniusbuurt.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de Juniusbuurt. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de Juniusbuurt.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de Juniusbuurt genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de Juniusbuurt.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de Juniusbuurt.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
69% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de Juniusbuurt ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de Juniusbuurt per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de Juniusbuurt geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de Juniusbuurt. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de Juniusbuurt is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de Juniusbuurt.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Juniusbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal65Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca10Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners830Aantal2023
Mannen480Aantal2023
Vrouwen355Aantal2023
0 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 25 jaar145Aantal2023
25 tot 45 jaar470Aantal2023
45 tot 65 jaar105Aantal2023
65 jaar of ouder60Aantal2023
Ongehuwd650Aantal2023
Gehuwd125Aantal2023
Gescheiden45Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.188Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag130Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar250Aantal2022
Opleidingsniveau hoog360Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten65Aantal2022
WMO cliënten relatief125Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning210Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming35%Percentage2022
Adressen zonder energielabel7Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel37Aantal2024
Adressen met definitief energielabel617Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++136Aantal2024
Energielabels A+++92Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A262Aantal2024
Energielabels B60Aantal2024
Energielabels C102Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker23%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker79%percentage2022
Zware drinker14%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht3%percentage2022
Normaal gewicht58%percentage2022
Overgewicht38%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2022
Wekelijkse sporters61%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk70%percentage2022
Lopen naar school of werk30%percentage2022
Fietsen naar school of werk57%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2022
Emotioneel eenzaam44%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Mist emotionele steun11%percentage2022
Vrijwilligerswerk20%percentage2022
Mantelzorger7%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2022
Psychische klachten34%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht22%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht40%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden17%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie17%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken31%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal635Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens495Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen55Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers92%Percentage2022
Percentage zelfstandigen8%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen50%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar24%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen70%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen4,80%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen15%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum19%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum24%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO30Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW50Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland450Aantal2023
Herkomst buiten Nederland380Aantal2023
Herkomst Europa95Aantal2023
Herkomst buiten Europa285Aantal2023
Geboren in Nederland450Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa80Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa165Aantal2023
Autochtoon285Aantal2022
Westers totaal65Aantal2022
Niet-westers totaal170Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers95Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal21Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting6Aantal2023
Verkeersovertredingen5Aantal2023
Vernieling3Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven42Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km81Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km93Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km140Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km164Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km16,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km205Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km35Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05032502Code2023
RegionaamJuniusbuurtNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode05032502Code2023
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2023
Oppervlakte land16Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.643Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal661Aantal2024
Adressen met postcode661Aantal2024
Adressen met woonfunctie650Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie4Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3Aantal2024
Verblijfsobjecten661Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres108Aantal2024
Adressen met pand661Aantal2024
Percelen met adres35Aantal2024
Adressen met perceel661Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom661Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom650Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199065Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202035Aantal2024
Panden met adres 2020 en later3Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990231Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201091Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202052Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later283Aantal2024
Postcodegebied2624AD-2625XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2625Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal15Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal260Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine235Aantal2023
Personenautos - overige brandstof25Aantal2023
Personenautos per huishouden0,41Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.625Aantal2023
Motorfietsen15Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad650Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€215.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning12%Percentage2023
Percentage meergezinswoning88%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen15%Percentage2023
Huurwoningen totaal85%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders53%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200036%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200064%Percentage2023
Appartement569Aantal2024
Tussen of geschakelde woning69Aantal2024
Hoekwoning12Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.11Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Delft. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 Juniusbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de Juniusbuurt
Tabel met 661 adressen in de Juniusbuurt.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de Juniusbuurt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Delft.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Cole Porterstraat1 t/m 412625WPDelft21
Componistenpad--Delft0
Duke Ellingtonstraat2 t/m 2032625GB t/m 2625GCDelft98
Glenn Millerstraat1 t/m 1082625WM t/m 2625WNDelft63
John Lennonstraat1 t/m 222625WRDelft20
Juniusstraat4 t/m 1892625WZ t/m 2625XZDelft87
Kurt Weillstraat1 t/m 1672625WS t/m 2625WVDelft95
Pierre van Hauwelaan4 t/m 5522625WLDelft276
Westlandseweg1232624ADDelft1

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 9 openbare ruimtes en 661 adressen in de Juniusbuurt. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Delft
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor Juniusbuurt. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de Juniusbuurt ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek26241
Postcode numeriek2625660
WoonkernDelft661
WoonplaatsDelft662
WijkBuitenhof662
GemeenteDelft662
ProvincieZuid-Holland662
WaterschapHoogheemraadschap van Delfland662
LandNederland662

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de Juniusbuurt ‘raken’ met het aantal adressen uit de Juniusbuurt dat in het betreffende gebied ligt.

Juniusbuurt ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de Juniusbuurt en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven