Statistieken buurt Kern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern in de gemeente Nissewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern in de gemeente Nissewaard. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kern telt 1.115 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern:

JaarAantal inwoners de buurt Kern% verschil
20231.115-0,45%
20221.1201,36%
20211.1053,27%
20201.0700,47%
20191.0650,47%
20181.0606%
20171.0005,8%
2016945-1,56%
20159603,23%
20149308,1%
2013860geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kern is met 255 personen toegenomen van 860 personen in 2013 tot 1.115 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 26 personen (2,67%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nissewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kern:

In 2013 telde de buurt Kern 860 inwoners. Het aantal van 860 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 1.120 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 260 (30%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 15 (1,36%). Het aantal van 1.120 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 1.115 inwoners in de buurt Kern.

Over de buurt Kern

Buurt Kern heeft afgerond een totale oppervlakte van 15 hectare, waarvan 15 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.915 adressen per km2. Er wonen 645 huishoudens in de buurt Kern. Postcode 3201 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kern. De buurt Kern ligt binnen Centrum in de gemeente Nissewaard.

De gemeente Nissewaard (gemeentecode GM1930) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Nissewaard overgegaan. De gegevens van de buurt Kern voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Molenwei, 2: Oranjebuurt, 3: Kern, 4: Centrum-Oost, 5: Vogelbuurt, 6: Centrum-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 673 woningen in de buurt Kern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nissewaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kern was €246.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kern% verschil
2023€246.00014%
2022€215.0009,7%
2021€196.0005,4%
2020€186.0004,49%
2019€178.00014%
2018€156.0003,31%
2017€151.0000,67%
2016€150.0002,04%
2015€147.000-2,65%
2014€151.0002,03%
2013€148.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kern is met €98.000 gestegen van €148.000 in 2013 tot €246.000 in 2023 (dat is een stijging van 66%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.800 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nissewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Kern met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nissewaard.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern is €246.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 673 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nissewaard (geel), 7 woonplaatsen (groen), wijk Centrum (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Kern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Kern: er zijn 621 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.013 totaal in de buurt Kern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Kern telt in totaal 1.013 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kern liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nissewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kern zijn er 756 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 61 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nissewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202376595250
202280587228
202179585225
202078578207
201977580210
201877080210
201774072188
201670067178
201572066174
201471659155
201364559156

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 69%, herkomst uit Europese landen: 8,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 6,9% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nissewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kern in 2022 zijn Westers (140 inwoners) en Overig (60 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Nissewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Kern.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Kern:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.010550
Tussenwoning3.070880
Hoekwoning2.420830
Twee onder één kap woning2.7201.390
Vrijstaande woning3.7601.450
Huurwoning1.790510
Eigen woning2.650770

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kern zijn A (419 adressen) en C (195 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Kern: 419 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Kern
Bevolking5337.433
Adressen2.0552.915
Autos2653.533

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Kern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 11 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau De Vier Ambachten in Spijkenisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau De Vier Ambachten in Spijkenisse is uitgebracht. Stembureau De Vier Ambachten in Spijkenisse was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Vier Ambachten in Spijkenisse bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Kern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 95 stembureaus in de gemeente Nissewaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Stembureaus Nissewaard

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Centrum (Kern is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Centrum is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Kern is €33.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.600. Buurt Kern telt 1.000 inkomensontvangers op 1.115 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Kern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Nissewaard.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (290 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Kern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Kern voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Kern zijn in totaal 290 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 290 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kern
Er zijn 33 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 33 elektrische auto’s in de buurt Kern. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 830 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kern in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.061 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kern (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 830 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kern in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 186 misdrijven in de buurt Kern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.023 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kern 186 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kern in 2023 zijn Mishandeling (34 delicten) en Overige vermogensdelicten (21 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Kern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 52,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kern ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kern per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Kern.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal290Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca130Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg30Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten50Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.115Aantal2023
Mannen570Aantal2023
Vrouwen545Aantal2023
0 tot 15 jaar115Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar445Aantal2023
45 tot 65 jaar270Aantal2023
65 jaar of ouder190Aantal2023
Ongehuwd640Aantal2023
Gehuwd290Aantal2023
Gescheiden120Aantal2023
Verweduwd65Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.433Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar490Aantal2022
Opleidingsniveau hoog240Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,8%Percentage2022
WMO cliënten90Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning770Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel134Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel161Aantal2024
Adressen met definitief energielabel718Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++3Aantal2024
Energielabels A++9Aantal2024
Energielabels A+9Aantal2024
Energielabels A419Aantal2024
Energielabels B118Aantal2024
Energielabels C195Aantal2024
Energielabels D49Aantal2024
Energielabels E24Aantal2024
Energielabels F13Aantal2024
Energielabels G40Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker24%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht41%percentage2022
Overgewicht57%percentage2022
Ernstig overgewicht22%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk21%percentage2022
Fietsen naar school of werk25%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam41%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen28%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk18%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten29%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht46%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden15%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal645Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens360Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen155Aantal2023
Huishoudens met kinderen135Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.600Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen46%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€29x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO60Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW170Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland765Aantal2023
Herkomst buiten Nederland345Aantal2023
Herkomst Europa95Aantal2023
Herkomst buiten Europa250Aantal2023
Geboren in Nederland770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa145Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa55Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Autochtoon805Aantal2022
Westers totaal140Aantal2022
Niet-westers totaal175Aantal2022
Marokko10Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname45Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers60Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal59Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven45Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven22Aantal2023
Totaal misdrijven186Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km69Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km99Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand13,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19300101Code2023
RegionaamKernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19300101Code2023
Oppervlakte totaal15Aantal hectaren2023
Oppervlakte land15Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.915Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.013Aantal2024
Adressen met postcode1.011Aantal2024
Adressen met woonfunctie756Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie39Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie6Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie18Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie187Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie20Aantal2024
Verblijfsobjecten1.013Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres199Aantal2024
Adressen met pand1.011Aantal2024
Percelen met adres199Aantal2024
Adressen met perceel1.013Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.013Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom756Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190010Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192523Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195020Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197015Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198013Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199048Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201061Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20206Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190014Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192561Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195025Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197050Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980119Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990325Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010257Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020156Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1Aantal2024
Postcodegebied3201AK-3201ENNaam2024
Meest voorkomende postcode3201Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade5Aantal2022
Verkeersongevallen totaal11Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal530Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine465Aantal2023
Personenautos - overige brandstof65Aantal2023
Personenautos per huishouden0,82Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.533Aantal2023
Motorfietsen40Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad673Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€246.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning16%Percentage2023
Percentage meergezinswoning84%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen44%Percentage2023
Huurwoningen totaal56%Percentage2023
In bezit woningcorporatie41%Percentage2023
In bezit overige verhuurders15%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200047%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200053%Percentage2023
Appartement621Aantal2024
Tussen of geschakelde woning74Aantal2024
Hoekwoning14Aantal2024
Tweeonder1kap12Aantal2024
Vrijstaande woning35Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.257Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kern
Tabel met 1.013 adressen in de buurt Kern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nissewaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterstraat2 t/m 523201BMSpijkenisse57
Bermweg2 t/m 123201BNSpijkenisse6
Boezembocht1 t/m 233201BRSpijkenisse12
Breestoep1 t/m 143201EHSpijkenisse13
Dijkslop--Spijkenisse0
Eerste Heulbrugstraat1 t/m 343201BESpijkenisse32
Erfstraat--Spijkenisse0
Havenplein5 t/m 273201BKSpijkenisse14
Kaaistraat1 t/m 103201BLSpijkenisse5
Karel Doormanstraat1 t/m 63201CE t/m 3201CGSpijkenisse9
Kees de Groenplein1 t/m 713201CPSpijkenisse42
Kerkring23201CXSpijkenisse1
Markt4 t/m 423201CZSpijkenisse19
Marrewijklaan1 t/m 1073201BHSpijkenisse45
Nieuwstraat1 t/m 2343201EA t/m 3201EESpijkenisse210
Noordeinde1 t/m 1053201AK t/m 3201ALSpijkenisse69
Noordkade1 t/m 1103201AZ t/m 3201DDSpijkenisse62
Oostkade4 t/m 703201AMSpijkenisse29
Rademacherplein--Spijkenisse0
Rademacherstraat2 t/m 283201BJSpijkenisse10
Spuistraat2 t/m 133201ARSpijkenisse11
Stationsstraat1 t/m 33201ASSpijkenisse2
Torenstraat4 t/m 123201ATSpijkenisse7
Tweede Havenslop--Spijkenisse0
Uitstraat1 t/m 2133201ENSpijkenisse104
Vaartstraat1 t/m 593201BSSpijkenisse37
Vierambachtenkade Z.Z.2 t/m 43201CSSpijkenisse2
Vlietstraat1 t/m 183201BTSpijkenisse16
Voorstraat1 t/m 653201BA t/m 3201BBSpijkenisse83
Vredehofplein2 t/m 1183201CTSpijkenisse59
Vredehofstraat12 t/m 183201CVSpijkenisse4
Westerslop--Spijkenisse0
Westkade5 t/m 1053201BCSpijkenisse35
Zijlstraat2 t/m 363201BPSpijkenisse18

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 34 openbare ruimtes en 1.013 adressen in de buurt Kern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Nissewaard
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek32011011
WoonkernSpijkenisse1013
WoonplaatsSpijkenisse1018
WijkCentrum1018
GemeenteNissewaard1018
ProvincieZuid-Holland1018
WaterschapWaterschap Hollandse Delta1018
LandNederland1018

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven