Statistieken buurt Kern Sas van Gent

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Sas van Gent. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kern Sas van Gent. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kern Sas van Gent telt 3.535 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Sas van Gent.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Sas van Gent:

JaarAantal inwoners de buurt Kern Sas van Gent% verschil
20233.5353,51%
20223.4150,29%
20213.405-1,87%
20203.470-1,56%
20193.525-0,56%
20183.545-1,25%
20173.5900,70%
20163.5650%
20153.565-2,06%
20143.640-0,41%
20133.655geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is met 120 personen gedaald van 3.655 personen in 2013 tot 3.535 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 3,28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -12 personen (-0,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kern Sas van Gent:

In 2013 telde de buurt Kern Sas van Gent 3.655 inwoners. Het aantal van 3.655 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2021 is het aantal gedaald tot 3.405 personen. Dit is een daling van 250 (-6,8%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -65 (-1,87%). Het aantal van 3.405 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Kern Sas van Gent 3.535 inwoners.

Over de buurt Kern Sas van Gent

Buurt Kern Sas van Gent heeft afgerond een totale oppervlakte van 228 hectare, waarvan 198 land en 30 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 568 adressen per km2. Er wonen 1.810 huishoudens in de buurt Kern Sas van Gent. Postcode 4551 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kern Sas van Gent. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Terneuzen. De polder Poelpolder valt gedeeltelijk binnen de buurt Kern Sas van Gent. Het Dr. Van Loy Park ligt binnen de buurt Kern Sas van Gent.

De naam Kern Sas van Gent wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Kern Sas van Gent. Zie ook dit overzicht van gebieden. De naam van deze buurt veranderde van Othene in 2020 naar Kern Sas van Gent in 2021. De gegevens van de buurt Kern Sas van Gent voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kern Sas van Gent
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kern Sas van Gent met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kern Sas van Gent.

Woningkenmerken
Er zijn 1.921 woningen in de buurt Kern Sas van Gent.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kern Sas van Gent was €180.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kern Sas van Gent.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Sas van Gent:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kern Sas van Gent% verschil
2023€180.00014%
2022€158.0006%
2021€149.0005,7%
2020€141.0006%
2019€133.0003,91%
2018€128.0004,92%
2017€122.0002,52%
2016€119.0000,85%
2015€118.0000%
2014€118.000-2,48%
2013€121.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kern Sas van Gent is met €59.000 gestegen van €121.000 in 2013 tot €180.000 in 2023 (dat is een groei van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €5.900 (4,14%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kern Sas van Gent is €180.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.921 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), gemeente Terneuzen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). De buurt Kern Sas van Gent wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kern Sas van Gent: er zijn 695 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kern Sas van Gent.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.297 totaal in de buurt Kern Sas van Gent

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Kern Sas van Gent telt in totaal 2.297 adressen, met 2.296 verblijfsobjecten en 1 ligplaats (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Kern Sas van Gent liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kern Sas van Gent zijn er 1.964 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kern Sas van Gent.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 857 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kern Sas van Gent. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kern Sas van Gent

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kern Sas van Gent. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kern Sas van Gent


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kern Sas van Gent


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kern Sas van Gent per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kern Sas van Gent:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.6751.510350
20221.7701.335310
20211.7851.315305
20201.8401.323307
20191.8951.323307
20181.9801.271294
20172.0351.262293
20162.0901.197278
20152.1001.189276
20142.1841.182274
20132.2301.157268

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kern Sas van Gent als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 47%, herkomst uit Europese landen: 43% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,9% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 61%, herkomst uit Europa: 32% en herkomst van buiten Europa: 7,3%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kern Sas van Gent
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kern Sas van Gent in 2022 zijn Westers (1.390 inwoners) en Overig (130 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kern Sas van Gent: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kern Sas van Gent.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kern Sas van Gent. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kern Sas van Gent zijn C (358 adressen) en D (314 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kern Sas van Gent. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kern Sas van Gent: 358 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kern Sas van Gent. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kern Sas van Gent vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Kern Sas van Gent.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kern Sas van Gent voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kern Sas van Gent ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau MFC de Statie in Sas van Gent

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau MFC de Statie in Sas van Gent is uitgebracht. Stembureau MFC de Statie in Sas van Gent was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kern Sas van Gent. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Terneuzen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau MFC de Statie in Sas van Gent bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Kern Sas van Gent stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 57 stembureaus in de gemeente Terneuzen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kern Sas van Gent.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terneuzen: Kern Sas van Gent is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Kern Sas van Gent is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.700. Buurt Kern Sas van Gent telt 2.700 inkomensontvangers op 3.535 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8% procent van de huishoudens in buurt Kern Sas van Gent heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Terneuzen: Kern Sas van Gent is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Kern Sas van Gent (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Kern Sas van Gent zijn in totaal 265 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Sas van Gent. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Kern Sas van Gent
Er zijn 35 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kern Sas van Gent op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 35 elektrische auto’s in de buurt Kern Sas van Gent. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kern Sas van Gent die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.005 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kern Sas van Gent in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Sas van Gent geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.900 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kern Sas van Gent (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.921 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kern Sas van Gent in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kern Sas van Gent geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kern Sas van Gent. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 104 misdrijven in de buurt Kern Sas van Gent geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kern Sas van Gent, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kern Sas van Gent zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.750 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kern Sas van Gent 104 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kern Sas van Gent in 2023 zijn Horizontale fraude (21 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kern Sas van Gent.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de buurt Kern Sas van Gent geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kern Sas van Gent met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kern Sas van Gent over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,79 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kern Sas van Gent.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kern Sas van Gent. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kern Sas van Gent.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kern Sas van Gent genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kern Sas van Gent.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kern Sas van Gent.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Kern Sas van Gent. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Sas van Gent geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Sas van Gent heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Sas van Gent gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
76% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Sas van Gent heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Sas van Gent heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Sas van Gent heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
56% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Kern Sas van Gent voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Kern Sas van Gent heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kern Sas van Gent doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kern Sas van Gent. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kern Sas van Gent is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kern Sas van Gent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal265Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca70Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening45Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.535Aantal2023
Mannen1.765Aantal2023
Vrouwen1.770Aantal2023
0 tot 15 jaar465Aantal2023
15 tot 25 jaar355Aantal2023
25 tot 45 jaar835Aantal2023
45 tot 65 jaar1.035Aantal2023
65 jaar of ouder845Aantal2023
Ongehuwd1.535Aantal2023
Gehuwd1.365Aantal2023
Gescheiden400Aantal2023
Verweduwd240Aantal2023
Geboorte totaal20Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal45Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.785Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar960Aantal2022
Opleidingsniveau hoog270Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura130Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg18%Percentage2022
WMO cliënten265Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel393Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel761Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.143Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A176Aantal2024
Energielabels B240Aantal2024
Energielabels C358Aantal2024
Energielabels D314Aantal2024
Energielabels E227Aantal2024
Energielabels F303Aantal2024
Energielabels G254Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht41%percentage2020
Overgewicht57%percentage2020
Ernstig overgewicht23%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn43%percentage2020
Wekelijkse sporters35%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam56%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam34%percentage2020
Sociaal eenzaam41%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt38%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen21%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.810Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens780Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen560Aantal2023
Huishoudens met kinderen475Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie56%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar28%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen50%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen7,9%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€99x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW740Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.675Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.860Aantal2023
Herkomst Europa1.510Aantal2023
Herkomst buiten Europa350Aantal2023
Geboren in Nederland1.670Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa375Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa210Aantal2023
Autochtoon1.770Aantal2022
Westers totaal1.390Aantal2022
Niet-westers totaal255Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname15Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers130Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal23Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting24Aantal2023
Verkeersovertredingen13Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven13Aantal2023
Totaal misdrijven104Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand30,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand12,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand10,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand20,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand37,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand41,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand13,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand110,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand14,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand14,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand32,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07151301Code2023
RegionaamKern Sas van GentNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07151301Code2023
Oppervlakte totaal228Aantal hectaren2023
Oppervlakte land198Aantal hectaren2023
Oppervlakte water30Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid568Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.297Aantal2024
Adressen met postcode2.066Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.964Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie31Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie26Aantal2024
Adressen met industriefunctie26Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie23Aantal2024
Adressen met logiesfunctie13Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie5Aantal2024
Adressen met winkelfunctie47Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie249Aantal2024
Verblijfsobjecten2.296Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.916Aantal2024
Adressen met pand2.287Aantal2024
Percelen met adres1.621Aantal2024
Adressen met perceel2.297Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.296Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.964Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190077Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925143Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950370Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970857Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980213Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199049Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200088Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201055Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202020Aantal2024
Panden met adres 2020 en later41Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190087Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925152Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950380Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970950Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980330Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990105Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200088Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201065Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202062Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later65Aantal2024
Postcodegebied4551AA-4551VZNaam2024
Meest voorkomende postcode4551Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2022
Verkeersongevallen totaal13Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.785Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.565Aantal2023
Personenautos - overige brandstof220Aantal2023
Personenautos per huishouden0,99Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte902Aantal2023
Motorfietsen140Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.921Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€180.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal36%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200095%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2023
Appartement267Aantal2024
Tussen of geschakelde woning695Aantal2024
Hoekwoning382Aantal2024
Tweeonder1kap319Aantal2024
Vrijstaande woning301Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.332Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kern Sas van Gent: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kern Sas van Gent
Tabel met 2.297 adressen in de buurt Kern Sas van Gent.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kern Sas van Gent. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Terneuzen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achterom--Sas van Gent0
Alexanderstraat1 t/m 74551GMSas van Gent4
Amaliastraat1 t/m 234551HPSas van Gent21
Ambachtsplantsoen1 t/m 124551HGSas van Gent26
Annoijstraat1 t/m 124551TBSas van Gent10
Arsenaalstraat--Sas van Gent0
Assenedestraat1 t/m 44551VLSas van Gent4
Baggaertstraat1 t/m 24551SX t/m 4551SZSas van Gent6
Bailleulstraat2 t/m 164551STSas van Gent6
Baljuwstraat1 t/m 364551TGSas van Gent42
Baudeloostraat1 t/m 44551VNSas van Gent4
Beneluxstraat1 t/m 1614551TH t/m 4551TPSas van Gent125
Beukenstraat1 t/m 144551EDSas van Gent14
Bolwerk1 t/m 744551AG t/m 4551AHSas van Gent56
Brandspuitstraat5 t/m 74551BHSas van Gent2
Buitenweg1 t/m 274551AASas van Gent14
Burg Hoefnagelsstraat1 t/m 724551HE t/m 4551HJSas van Gent73
Burgemeester Dusarduijnstraat1 t/m 74551SVSas van Gent7
Burgemeester Wautersstraat1 t/m 194551GWSas van Gent16
Burgemeester den Boerstraat1 t/m 164551SWSas van Gent13
Calandstraat1 t/m 304551AT t/m 4551AVSas van Gent27
Canadalaan1 t/m 614551AK t/m 4551ALSas van Gent54
Chartreusenstraat1 t/m 34551VSSas van Gent2
Coehoornstraat1 t/m 224551HWSas van Gent29
De Wintstraat--Sas van Gent0
Dijkstraat2 t/m 164551APSas van Gent12
Eikenstraat2 t/m 204551EBSas van Gent9
Europalaan1 t/m 754551VA t/m 4551VDSas van Gent76
Firensstraat3 t/m 224551GZSas van Gent19
Flankstraat1 t/m 194551ARSas van Gent13
Frederik Hendrikplantsoen1 t/m 134551HRSas van Gent12
Frisostraat1 t/m 124551GKSas van Gent9
Generaliteitsstraat1 t/m 74551EXSas van Gent11
Gentsestraat1 t/m 144551CCSas van Gent10
Gillisstraat1 t/m 24551TASas van Gent2
Glacisstraat1 t/m 84551AMSas van Gent5
Grootmajoorstraat1 t/m 164551BESas van Gent21
Heerlijkheidsstraat1 t/m 124551VHSas van Gent11
Hendrikstraat1 t/m 84551GPSas van Gent7
Hollandiastraat1 t/m 124551AESas van Gent13
Hummelstraat1 t/m 54551TCSas van Gent3
Inundatiestraat1 t/m 34551VESas van Gent2
Irenestraat124551GNSas van Gent1
Ivoystraat1 t/m 524551HL t/m 4551HNSas van Gent39
Joost Hamerlinckstraat3 t/m 124551HCSas van Gent10
Joostenstraat1 t/m 104551TESas van Gent10
Julianapark1 t/m 164551DWSas van Gent13
Julianastraat1 t/m 544551GG t/m 4551GJSas van Gent44
Keizer Karelplein2 t/m 304551CJSas van Gent15
Kennedystraat1 t/m 254551TWSas van Gent21
Kerkhoflaan2 t/m 124551AZSas van Gent10
Kleine Markt1 t/m 104551BGSas van Gent8
Kloosterlaan1 t/m 944551BA t/m 4551BCSas van Gent80
Landdijk2 t/m 104551LWSas van Gent24
Leepstraat1 t/m 164551HDSas van Gent11
Lepoutreweg1 t/m 44551DXSas van Gent3
Lieve Vrouwestraat1 t/m 34551VRSas van Gent2
Malotauxstraat2 t/m 224551GXSas van Gent11
Marijkestraat--Sas van Gent0
Markt3 t/m 274551BKSas van Gent36
Mauritsstraat2 t/m 44551GRSas van Gent3
Nassaustraat1 t/m 194551ACSas van Gent16
Nico Uyt den Bogaardstraat1 t/m 174551ECSas van Gent16
Nieuwe Bosstraat1 t/m 34551VPSas van Gent2
Nijverheidsstraat1 t/m 74551LASas van Gent2
Noordstraat3 t/m 154551BJSas van Gent12
Noordweststraat1 t/m 134551CASas van Gent8
Oostdam1 t/m 534551CHSas van Gent22
Oostkade10 t/m 344551CL t/m 4551CMSas van Gent26
Oostpoortweg--Sas van Gent0
Ooststraat1 t/m 124551CBSas van Gent7
Oranjestraat1 t/m 214551ABSas van Gent13
Oude Sluis--Sas van Gent0
Paardenvest2 t/m 114551EZSas van Gent9
Papegeulestraat1 t/m 164551HZSas van Gent14
Parklaan1 t/m 54551EWSas van Gent5
Paul Krügersdreef1 t/m 324551AJSas van Gent16
Paus Joannesstraat1 t/m 244551TZSas van Gent14
Plataanstraat2 t/m 294551EASas van Gent16
Poeldijk1 t/m 304551GT t/m 4551GVSas van Gent30
Poelstraat1 t/m 394551BP t/m 4551BRSas van Gent39
Pottenbakkerstraat1 t/m 74551CRSas van Gent4
Prinsenkade6 t/m 294551CNSas van Gent23
Rapenburg1 t/m 274551TRSas van Gent14
Ravelijn1 t/m 194551ANSas van Gent18
Rijsenburg1 t/m 904551HS t/m 4551HTSas van Gent77
Rozemarijnplein--Sas van Gent0
Rozenlaan1 t/m 34551ETSas van Gent3
Schoolstraat14551BMSas van Gent1
Schulpenpad2 t/m 434551EE t/m 4551EGSas van Gent90
Sint Albertstraat1 t/m 124551VJSas van Gent10
Sint Pietersstraat1 t/m 44551VMSas van Gent4
Sportkade5 t/m 84551CPSas van Gent3
Statenstraat1 t/m 744551VV t/m 4551VZSas van Gent106
Stationsplein2 t/m 104551BSSas van Gent5
Stationsstraat1 t/m 614551EK t/m 4551EMSas van Gent50
Stevensstraat1 t/m 234551CKSas van Gent12
Stuartstraat2 t/m 64551HXSas van Gent3
Suikerdijk19 t/m 214551BTSas van Gent2
Suikerplein14551ALSas van Gent1
Tiendstraat1 t/m 114551VKSas van Gent10
Tramstraat1 t/m 254551EH t/m 4551EJSas van Gent24
Tulpstraat1 t/m 24551EVSas van Gent2
Vassystraat1 t/m 214551HVSas van Gent14
Veerweg--Sas van Gent0
Vier Ambachtenstraat1 t/m 624551HA t/m 4551HBSas van Gent71
Vlaanderenplein1 t/m 54551DZSas van Gent5
Vredestraat1 t/m 434551AW t/m 4551AXSas van Gent44
Vrijstraat4 t/m 214551HKSas van Gent17
Wackenestraat1 t/m 34551VTSas van Gent2
Walstraat1 t/m 214551ESSas van Gent19
Watermolenstraat1 t/m 94551ASSas van Gent8
Westdam1 t/m 1044551GA t/m 4551GESas van Gent90
Westkade44 t/m 1154551BV t/m 4551LASas van Gent55
Westsluis1 t/m 94551BDSas van Gent7
Wilhelminalaan1 t/m 474551EPSas van Gent25
Wilhelminaplein14551ENSas van Gent1
Zeelandiastraat1 t/m 194551ADSas van Gent16
Zijkanaal E--Sas van Gent0
Zijkanaal G--Sas van Gent0
Zijkanaal H--Sas van Gent0
Zuidstraat3 t/m 164551BLSas van Gent15
Zusterstraat1 t/m 34551ERSas van Gent2
Zwembadstraat1 t/m 34551CSSas van Gent2
van Milstraat1 t/m 134551TDSas van Gent8
van Puyveldestraat2 t/m 124551VGSas van Gent6
’t Hoge Sas1 t/m 234551TSSas van Gent18
’t Lage Sas2 t/m 244551TVSas van Gent12

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 128 openbare ruimtes en 2.297 adressen in de buurt Kern Sas van Gent. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Terneuzen
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kern Sas van Gent. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kern Sas van Gent ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek45512066
WoonkernSas van Gent2296
WoonplaatsSas van Gent2308
WijkKern Sas van Gent2308
GemeenteTerneuzen2308
ProvincieZeeland2308
WaterschapWaterschap Scheldestromen2308
LandNederland2308

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kern Sas van Gent ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kern Sas van Gent dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kern Sas van Gent ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kern Sas van Gent en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven