Statistieken buurt Kruidenwijk Noordoost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kruidenwijk Noordoost in de gemeente Almere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Kruidenwijk Noordoost in de gemeente Almere. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Kruidenwijk Noordoost telt 1.815 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kruidenwijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kruidenwijk Noordoost:

JaarAantal inwoners de buurt Kruidenwijk Noordoost% verschil
20231.815-2,42%
20221.860-0,11%
20211.862-0,32%
20201.8680,32%
20191.8620,11%
20181.8600,38%
20171.853-0,05%
20161.854-1,07%
20151.874-0,79%
20141.889-0,63%
20131.901geen data

Het aantal inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost is met 86 personen afgenomen van 1.901 personen in 2013 tot 1.815 personen in 2023 (dat is een afname van 4,52%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -9 personen (-0,46%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Almere.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost:

In 2013 waren er 1.901 inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Het aantal van 1.901 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 1.815 personen. Dit is een daling van 86 (-4,52%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -45 (-2,42%). Het aantal van 1.815 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Kruidenwijk Noordoost

Buurt Kruidenwijk Noordoost heeft afgerond een totale oppervlakte van 26 hectare, waarvan 25 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.798 adressen per km2. Er wonen 805 huishoudens in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Postcode 1314 is de meest voorkomende postcode in de buurt Kruidenwijk Noordoost. De buurt Kruidenwijk Noordoost ligt binnen Kruidenwijk in de gemeente Almere.

De gegevens van de buurt Kruidenwijk Noordoost voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kruidenwijk Noordoost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Kruidenwijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rie Mastenbroeksportpark, 2: Bedrijventerrein Frezersplaats, 3: Kruidenwijk Noord- midden, 4: Kruidenwijk Noordwest, 5: Kruidenwijk Noordoost, 6: Kruidenwijk Midden-west, 7: Kruidenwijk Midden-oost, 8: Kruidenwijk Zuid, 9: Koningin Beatrixpark.

Woningkenmerken
Er zijn 790 woningen in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Almere in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Kruidenwijk Noordoost was €302.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Kruidenwijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kruidenwijk Noordoost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Kruidenwijk Noordoost% verschil
2023€302.00018%
2022€256.0006,7%
2021€240.0009,6%
2020€219.00013%
2019€194.00013%
2018€171.0005,6%
2017€162.0002,53%
2016€158.0001,94%
2015€155.0000,65%
2014€154.000-4,35%
2013€161.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Kruidenwijk Noordoost is met €141.000 gestegen van €161.000 in 2013 tot €302.000 in 2023 (dat is een stijging van 88%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.100 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Almere.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Kruidenwijk Noordoost is €302.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 790 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Almere (geel), wijk Kruidenwijk (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Kruidenwijk Noordoost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Kruidenwijk Noordoost: er zijn 525 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 826 totaal in de buurt Kruidenwijk Noordoost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Kruidenwijk Noordoost telt in totaal 826 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Kruidenwijk Noordoost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Almere
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Kruidenwijk Noordoost zijn er 790 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Kruidenwijk Noordoost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 740 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Kruidenwijk Noordoost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Kruidenwijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Almere bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Kruidenwijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Kruidenwijk Noordoost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Kruidenwijk Noordoost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023860145815
2022900145815
2021935138776
2020952136763
2019980129726
2018998125703
20171.008122684
20161.026118664
20151.036120673
20141.053119670
20131.060120675

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 47%, herkomst uit Europese landen: 8% en herkomst uit landen buiten Europa: 45% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 57%, herkomst uit Europa: 6,5% en herkomst van buiten Europa: 36%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Almere naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Kruidenwijk Noordoost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Kruidenwijk Noordoost in 2022 zijn Overig (335 inwoners) en Suriname (210 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Kruidenwijk Noordoost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Almere:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Almere. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Kruidenwijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Kruidenwijk Noordoost:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.6500
Tussenwoning2.6200
Hoekwoning2.7900
Twee onder één kap woning2.9200
Vrijstaande woning4.2900
Huurwoning2.1700
Eigen woning2.8500

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Kruidenwijk Noordoost zijn C (420 adressen) en B (208 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Kruidenwijk Noordoost: 420 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Almere bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kruidenwijk Noordoost voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Kruidenwijk Noordoost voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Kruidenwijk Noordoost
Bevolking5337.260
Adressen2.0551.798
Autos2652.780

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Kruidenwijk Noordoost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Kruidenwijk Noordoost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau School Digitalis in Almere

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 in Stembureau School Digitalis in Almere is uitgebracht. Stembureau School Digitalis in Almere was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Kruidenwijk Noordoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau School Digitalis in Almere bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 in de buurt Kruidenwijk Noordoost stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 177 stembureaus in de gemeente Almere en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Almere. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Almere.

Stembureaus Almere

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Kruidenwijk Noordoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Kruidenwijk (Kruidenwijk Noordoost is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Kruidenwijk is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Kruidenwijk Noordoost is €25.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.100. Buurt Kruidenwijk Noordoost telt 1.500 inkomensontvangers op 1.815 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de buurt Kruidenwijk Noordoost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Almere.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Kruidenwijk Noordoost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Kruidenwijk Noordoost voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Kruidenwijk Noordoost zijn in totaal 155 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Kruidenwijk Noordoost
Er zijn 18 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Kruidenwijk Noordoost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 18 elektrische auto’s in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Kruidenwijk Noordoost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 602 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Kruidenwijk Noordoost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kruidenwijk Noordoost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 808 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Kruidenwijk Noordoost (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 599 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Kruidenwijk Noordoost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Kruidenwijk Noordoost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 48 misdrijven in de buurt Kruidenwijk Noordoost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Kruidenwijk Noordoost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Kruidenwijk Noordoost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.056 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Kruidenwijk Noordoost 48 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Kruidenwijk Noordoost in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten) en Horizontale fraude (8 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Kruidenwijk Noordoost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Kruidenwijk Noordoost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Kruidenwijk Noordoost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Kruidenwijk Noordoost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Almere.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,82 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Kruidenwijk Noordoost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Kruidenwijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
63% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Kruidenwijk Noordoost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Kruidenwijk Noordoost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Kruidenwijk Noordoost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Kruidenwijk Noordoost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Kruidenwijk Noordoost.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kruidenwijk Noordoost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal155Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie25Aantal2023
G+I Handel en horeca20Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.815Aantal2023
Mannen910Aantal2023
Vrouwen900Aantal2023
0 tot 15 jaar290Aantal2023
15 tot 25 jaar245Aantal2023
25 tot 45 jaar475Aantal2023
45 tot 65 jaar515Aantal2023
65 jaar of ouder290Aantal2023
Ongehuwd910Aantal2023
Gehuwd675Aantal2023
Gescheiden175Aantal2023
Verweduwd55Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.260Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag490Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar660Aantal2022
Opleidingsniveau hoog300Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,2%Percentage2022
WMO cliënten145Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.920Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2022
Adressen zonder energielabel18Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel310Aantal2024
Adressen met definitief energielabel498Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+25Aantal2024
Energielabels A153Aantal2024
Energielabels B208Aantal2024
Energielabels C420Aantal2024
Energielabels D1Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn53%percentage2022
Drinker69%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht42%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2022
Lopen naar school of werk24%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2022
Emotioneel eenzaam36%percentage2022
Sociaal eenzaam43%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun9%percentage2022
Vrijwilligerswerk17%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen37%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten28%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht23%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht44%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal805Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens280Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen210Aantal2023
Huishoudens met kinderen315Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen8,3%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€62x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW230Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland860Aantal2023
Herkomst buiten Nederland960Aantal2023
Herkomst Europa145Aantal2023
Herkomst buiten Europa815Aantal2023
Geboren in Nederland860Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa340Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa90Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa470Aantal2023
Autochtoon900Aantal2022
Westers totaal185Aantal2022
Niet-westers totaal775Aantal2022
Marokko130Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname210Aantal2022
Turkije40Aantal2022
Overig niet-westers335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal16Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting9Aantal2023
Verkeersovertredingen9Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven3Aantal2023
Totaal misdrijven48Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km77Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00342603Code2023
RegionaamKruidenwijk NoordoostNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00342603Code2023
Oppervlakte totaal26Aantal hectaren2023
Oppervlakte land25Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.798Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal826Aantal2024
Adressen met postcode826Aantal2024
Adressen met woonfunctie790Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie1Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie29Aantal2024
Verblijfsobjecten826Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres748Aantal2024
Adressen met pand825Aantal2024
Percelen met adres505Aantal2024
Adressen met perceel826Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom826Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom790Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990740Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990817Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20105Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1314KZ-1314SXNaam2024
Meest voorkomende postcode1314Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3Aantal2022
Verkeersongevallen totaal3Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal695Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine560Aantal2023
Personenautos - overige brandstof135Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.780Aantal2023
Motorfietsen60Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad790Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€302.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen54%Percentage2023
Huurwoningen totaal46%Percentage2023
In bezit woningcorporatie44%Percentage2023
In bezit overige verhuurders3%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200099%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2023
Appartement98Aantal2024
Tussen of geschakelde woning525Aantal2024
Hoekwoning167Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.36Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Almere. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Kruidenwijk Noordoost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Kruidenwijk Noordoost
Tabel met 826 adressen in de buurt Kruidenwijk Noordoost.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kruidenwijk Noordoost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Almere.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerklaverstraat2 t/m 181314PZAlmere9
Bekermosstraat2 t/m 161314MCAlmere14
Bergklaverbrug--Almere0
Bladmosstraat2 t/m 161314MJAlmere8
Dadelklaverstraat2 t/m 681314PX t/m 1314SVAlmere37
Distelbrug--Almere0
Distelweg1 t/m 1211314KZ t/m 1314LZAlmere83
Driedistelstraat1 t/m 211314LMAlmere11
Goudmospad1 t/m 181314MKAlmere10
Hopklaverstraat2 t/m 421314SXAlmere21
Klaverweg1 t/m 981314PN t/m 1314PVAlmere83
Kleine Klaverstraat1 t/m 341314PG t/m 1314PHAlmere34
Krulmosstraat2 t/m 281314MEAlmere14
Leermosstraat1 t/m 621314MS t/m 1314MTAlmere42
Mariadistelstraat1 t/m 301314LR t/m 1314LSAlmere26
Melkdistelstraat1 t/m 361314LH t/m 1314LJAlmere33
Moesdistelstraat1 t/m 511314LN t/m 1314LPAlmere44
Mosweg1 t/m 531314MAAlmere25
Muurmosstraat2 t/m 161314MLAlmere8
Parelmosstraat1 t/m 361314MN t/m 1314MRAlmere22
Rode Klaverstraat1 t/m 111314PJAlmere6
Roestmosstraat--Almere0
Rolklaverpad1 t/m 501314PD t/m 1314PEAlmere48
Schijfmospad1 t/m 321314MGAlmere24
Schildmospad2 t/m 181314MBAlmere9
Schotelmospad1 t/m 321314MDAlmere25
Sikkelklaverpad1 t/m 61314PAAlmere6
Speerdistelstraat1 t/m 221314LK t/m 1314LLAlmere20
Sterremospad1 t/m 321314MV t/m 1314MXAlmere32
Takmospad2 t/m 161314MHAlmere8
Veenmospad2 t/m 161314MPAlmere8
Witte Klaverstraat1 t/m 301314PB t/m 1314PCAlmere30
Zeedistelstraat2 t/m 221314LTAlmere11
Zilvermosstraat1 t/m 1051314SN t/m 1314SRAlmere75

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 34 openbare ruimtes en 826 adressen in de buurt Kruidenwijk Noordoost. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Almere
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Kruidenwijk Noordoost. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Kruidenwijk Noordoost ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1314826
WoonkernAlmere-Stad826
WoonplaatsAlmere829
WijkKruidenwijk829
GemeenteAlmere829
ProvincieFlevoland829
WaterschapWaterschap Zuiderzeeland829
LandNederland829

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Kruidenwijk Noordoost ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Kruidenwijk Noordoost dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Kruidenwijk Noordoost ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Kruidenwijk Noordoost en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven