Statistieken buurt Laan van Meerweijde en omgeving

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in de gemeente Koggenland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in de gemeente Koggenland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Laan van Meerweijde en omgeving telt 1.080 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving:

JaarAantal inwoners de buurt Laan van Meerweijde en omgeving% verschil
20231.0800,93%
20221.0701,90%
20211.050-0,47%
20201.0554,46%
20191.0100,40%
20181.006-0,20%
20171.008-0,30%
20161.0110%
20151.011-0,69%
20141.0181,80%
20131.000geen data

Het aantal inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving is met 80 inwoners gegroeid van 1.000 inwoners in 2013 tot 1.080 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,78%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Koggenland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving:

In 2013 waren er 1.000 inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Het aantal van 1.000 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.080 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 80 (8%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 10 (0,93%). Het aantal van 1.080 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Laan van Meerweijde en omgeving

Buurt Laan van Meerweijde en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 16 hectare, waarvan 15 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 681 adressen per km2. Er wonen 330 huishoudens in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Postcode 1713 is de meest voorkomende postcode in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. De buurt Laan van Meerweijde en omgeving ligt binnen Obdam in de gemeente Koggenland.

De gegevens van de buurt Laan van Meerweijde en omgeving voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Laan van Meerweijde en omgeving
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Obdam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Berkmeerdijk, 2: Weerestraat en omgeving, 3: Handelskade en omgeving, 4: Klipper en omgeving, 5: Dorpsstraat en omgeving ...Toon meer... Kaart van de wijk Obdam met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Berkmeerdijk, 2: Weerestraat en omgeving, 3: Handelskade en omgeving, 4: Klipper en omgeving, 5: Dorpsstraat en omgeving, 6: Obdam Verspreide huizen West, 7: Dokter Lohmanstraat en omgeving, 8: Reigerlaan Obdam en omgeving, 9: Nijenburglaan en omgeving, 10: Duinweid en omgeving, 11: Laan van Meerweijde en omgeving, 12: Obdam Verspreide huizen Oost, 13: Bedrijventerrein Braken ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 361 woningen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Koggenland in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving was €403.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Laan van Meerweijde en omgeving% verschil
2023€403.00013%
2022€358.00011%
2021€323.0008,4%
2020€298.0006,4%
2019€280.00023%
2018€228.0003,17%
2017€221.0003,27%
2016€214.0000,47%
2015€213.000-1,84%
2014€217.000-7,7%
2013€235.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving is met €168.000 toegenomen van €235.000 in 2013 tot €403.000 in 2023 (dat is een toename van 71%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.800 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Koggenland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving is €403.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 7% en er zijn 361 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Koggenland (geel), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 58 buurten (blauw). De buurt Laan van Meerweijde en omgeving wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving: er zijn 141 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 362 totaal in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Laan van Meerweijde en omgeving telt in totaal 362 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Laan van Meerweijde en omgeving liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Koggenland
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Laan van Meerweijde en omgeving zijn er 361 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 195 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Koggenland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20239653080
20229752669
20219602565
20209652565
20199302258
20189252259
20179302156
20169382053
20159411951
20149511849
20139341848

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 2,79% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 1,80% en herkomst van buiten Europa: 4,80%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Koggenland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Laan van Meerweijde en omgeving
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in 2022 zijn Westers (40 inwoners) en Overig (40 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Koggenland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Koggenland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.820490
Tussenwoning2.970680
Hoekwoning3.270770
Twee onder één kap woning3.340860
Vrijstaande woning4.5001.240
Huurwoning2.080560
Eigen woning3.390820

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving zijn A (352 adressen) en B (6 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving: 352 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Koggenland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Laan van Meerweijde en omgeving voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Laan van Meerweijde en omgeving voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Laan van Meerweijde en omgeving
Bevolking5337.200
Adressen2.055681
Autos2652.833

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Laan van Meerweijde en omgeving vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Buitendienst Obdam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Buitendienst Obdam is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Stembureau Buitendienst Obdam is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Laan van Meerweijde en omgeving ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Buitendienst Obdam bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 14 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Buitendienst Obdam stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 54 stembureaus in de gemeente Koggenland en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Koggenland. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Koggenland.

Stembureaus Koggenland

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Laan van Meerweijde en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Obdam (Laan van Meerweijde en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Obdam is geel.)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Buurt Laan van Meerweijde en omgeving telt 700 inkomensontvangers op 1.080 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Koggenland.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (85 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Laan van Meerweijde en omgeving zijn in totaal 85 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving
Er zijn 12 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 12 elektrische auto’s in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 386 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 567 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 374 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 10 misdrijven in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Laan van Meerweijde en omgeving zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 140 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 20 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving 10 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (3 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 8 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 is er één misdrijf in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Laan van Meerweijde en omgeving met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Koggenland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal85Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed10Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.080Aantal2023
Mannen545Aantal2023
Vrouwen530Aantal2023
0 tot 15 jaar325Aantal2023
15 tot 25 jaar130Aantal2023
25 tot 45 jaar330Aantal2023
45 tot 65 jaar215Aantal2023
65 jaar of ouder80Aantal2023
Ongehuwd655Aantal2023
Gehuwd365Aantal2023
Gescheiden35Aantal2023
Verweduwd15Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal0Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid7.200Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag210Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog210Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg5,5%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief23Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning820Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel0Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel109Aantal2024
Adressen met definitief energielabel253Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+4Aantal2024
Energielabels A352Aantal2024
Energielabels B6Aantal2024
Energielabels C0Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn31%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht53%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters62%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam22%percentage2022
Sociaal eenzaam27%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen24%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking4%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen8%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal330Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens55Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen60Aantal2023
Huishoudens met kinderen215Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen15%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen41%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen1,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,20%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€267x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW80Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland965Aantal2023
Herkomst buiten Nederland110Aantal2023
Herkomst Europa30Aantal2023
Herkomst buiten Europa80Aantal2023
Geboren in Nederland965Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa35Aantal2023
Autochtoon975Aantal2022
Westers totaal40Aantal2022
Niet-westers totaal55Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers40Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal5Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen0Aantal2023
Vernieling1Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven10Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand12,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand11,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand0Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU15980110Code2023
RegionaamLaan van Meerweijde en omgevingNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode15980110Code2023
Oppervlakte totaal16Aantal hectaren2023
Oppervlakte land15Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid681Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal362Aantal2024
Adressen met postcode362Aantal2024
Adressen met woonfunctie361Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie0Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie0Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie0Aantal2024
Verblijfsobjecten362Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres304Aantal2024
Adressen met pand362Aantal2024
Percelen met adres264Aantal2024
Adressen met perceel362Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom362Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom361Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19900Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20000Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010195Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020109Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19900Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20000Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010212Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020150Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied1713CB-1713CZNaam2024
Meest voorkomende postcode1713Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal425Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine370Aantal2023
Personenautos - overige brandstof55Aantal2023
Personenautos per huishouden1,29Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.833Aantal2023
Motorfietsen30Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad361Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€403.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen73%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders2%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20000%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2023
Appartement63Aantal2024
Tussen of geschakelde woning141Aantal2024
Hoekwoning44Aantal2024
Tweeonder1kap76Aantal2024
Vrijstaande woning37Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Koggenland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Laan van Meerweijde en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving
Tabel met 362 adressen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Koggenland.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Beekvliet1 t/m 21713CGObdam2
Buitenrust1 t/m 201713CVObdam20
Damvecht1 t/m 101713CTObdam10
Driemond1 t/m 101713CLObdam10
Groenhoven1 t/m 181713CZObdam17
Laan van Meerweijde4 t/m 601713CDObdam31
Meerestein1 t/m 151713CKObdam8
Middeloo1 t/m 481713CNObdam48
Nieuwburg1 t/m 81713CRObdam8
Poelenburg2 t/m 661713CPObdam33
Sinneveld1 t/m 91713CJObdam9
Torenburg1 t/m 491713CMObdam25
Tulpenburgh1 t/m 1271713CCObdam88
Vogelenzang1 t/m 121713CXObdam12
Vredehof11713CEObdam1
Waterland1 t/m 131713CBObdam7
Watervliet1 t/m 121713CSObdam12
Welgelegen1 t/m 71713CHObdam6
Zwaansvliet1 t/m 161713CWObdam15

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 362 adressen in de buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Koggenland
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Laan van Meerweijde en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Laan van Meerweijde en omgeving ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1713362
WoonkernObdam362
WoonplaatsObdam362
WijkObdam362
GemeenteKoggenland362
ProvincieNoord-Holland362
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier362
LandNederland362

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Laan van Meerweijde en omgeving ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Laan van Meerweijde en omgeving dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Laan van Meerweijde en omgeving ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Laan van Meerweijde en omgeving en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven