Statistieken buurt Langeveen kern

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langeveen kern in de gemeente Tubbergen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Langeveen kern in de gemeente Tubbergen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Langeveen kern telt 760 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Langeveen kern.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Langeveen kern:

JaarAantal inwoners de buurt Langeveen kern% verschil
20237600%
2022760-1,94%
2021775-1,27%
20207851,95%
20197701,32%
20187600%
20177601,33%
2016750-1,32%
2015760-1,30%
20147700,65%
2013765geen data

De bevolking van de buurt Langeveen kern is met 5 inwoners afgenomen van 765 inwoners in 2013 tot 760 inwoners in 2023 (dat is een afname van 0,65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,06%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tubbergen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Langeveen kern:

In 2013 waren er 765 inwoners in de buurt Langeveen kern. In 2016 is het aantal gedaald tot 750 inwoners. Dit is een daling van 15 (-1,96%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -10 (-1,32%). Het aantal van 750 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 785 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 35 (4,67%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 15 (1,95%). Het aantal van 785 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 waren er 760 inwoners in de buurt Langeveen kern.

Over de buurt Langeveen kern

Buurt Langeveen kern heeft afgerond een totale oppervlakte van 104 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 105 adressen per km2. Er wonen 295 huishoudens in de buurt Langeveen kern. Postcode 7679 is de meest voorkomende postcode in de buurt Langeveen kern. De buurt Langeveen kern ligt binnen Langeveen in de gemeente Tubbergen. De volgende streken vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Langeveen kern: Mandjesberg en Noordelijk Drieschichterveen.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Langeveen kern
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Langeveen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Langeveen kern, 2: Verspreide huizen Langeveen.

Woningkenmerken
Er zijn 298 woningen in de buurt Langeveen kern.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tubbergen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Langeveen kern was €368.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Langeveen kern.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Langeveen kern:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Langeveen kern% verschil
2023€368.00013%
2022€327.00014%
2021€288.0005,9%
2020€272.0005%
2019€259.0008,4%
2018€239.0005,3%
2017€227.0002,71%
2016€221.0000,45%
2015€220.000-2,65%
2014€226.000-4,64%
2013€237.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Langeveen kern is met €131.000 gegroeid van €237.000 in 2013 tot €368.000 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.100 (4,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tubbergen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Langeveen kern is €368.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 298 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Tubbergen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 20 buurten (blauw). De buurt Langeveen kern wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Langeveen kern: er zijn 153 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Langeveen kern.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 331 totaal in de buurt Langeveen kern

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Langeveen kern telt in totaal 331 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. 90% van de adressen in buurt Langeveen kern ligt binnen de bebouwde kom en 10% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tubbergen
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Langeveen kern zijn er 314 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Langeveen kern.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 76 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Langeveen kern. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Langeveen kern

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Langeveen kern. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Langeveen kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tubbergen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Langeveen kern


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Langeveen kern per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Langeveen kern:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237203010
20227203010
20217353010
20207453010
2019735269
2018725269
20177203010
20167103010
2015725269
20147322810
20137272810

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Langeveen kern als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europese landen: 3,95% en herkomst uit landen buiten Europa: 1,32% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 3,66% en herkomst van buiten Europa: 1,31%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tubbergen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Langeveen kern
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Langeveen kern in 2022 zijn Westers (35 inwoners) en Overig (5 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Langeveen kern: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Langeveen kern.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Langeveen kern. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tubbergen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tubbergen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Langeveen kern.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Langeveen kern:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement3.4801.500
Tussenwoning2.5801.090
Hoekwoning2.7201.280
Twee onder één kap woning2.9601.320
Vrijstaande woning3.7301.660
Huurwoning2.5101.340
Eigen woning3.5001.500

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Langeveen kern zijn C (110 adressen) en B (58 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Langeveen kern. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Langeveen kern: 110 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tubbergen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Langeveen kern voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Langeveen kern voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Langeveen kern
Bevolking533731
Adressen2.055105
Autos265447

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Langeveen kern ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 0 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Langeveen kern. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Langeveen kern vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Zaal Waaijer in Langeveen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Zaal Waaijer in Langeveen is uitgebracht. Stembureau Zaal Waaijer in Langeveen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Langeveen kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Zaal Waaijer in Langeveen bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de buurt Langeveen kern stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 39 stembureaus in de gemeente Tubbergen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tubbergen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tubbergen.

Stembureaus Tubbergen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Langeveen kern.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tubbergen: Langeveen kern is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Langeveen kern is €25.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.200. Buurt Langeveen kern telt 600 inkomensontvangers op 760 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de buurt Langeveen kern heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tubbergen.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (70 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Langeveen kern (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Langeveen kern voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Langeveen kern zijn in totaal 70 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Langeveen kern. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Langeveen kern
Er zijn 10 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Langeveen kern op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 10 elektrische auto’s in de buurt Langeveen kern. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Langeveen kern die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 524 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Langeveen kern in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Langeveen kern geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 995 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Langeveen kern (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 490 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Langeveen kern in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Langeveen kern geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Langeveen kern. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 9 misdrijven in de buurt Langeveen kern geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Langeveen kern, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Langeveen kern zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 112 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Langeveen kern 9 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Langeveen kern in 2023 zijn Ongevallen (weg) (3 delicten) en Overige vermogensdelicten (1 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2023 geregistreerd zijn in de buurt Langeveen kern.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Langeveen kern geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Langeveen kern met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Langeveen kern over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tubbergen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 3,95 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Langeveen kern.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Langeveen kern. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Langeveen kern.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Langeveen kern genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Langeveen kern.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Langeveen kern.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Langeveen kern ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Langeveen kern per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Langeveen kern geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Langeveen kern. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Langeveen kern is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Langeveen kern.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Langeveen kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal70Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca15Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening15Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners760Aantal2023
Mannen390Aantal2023
Vrouwen365Aantal2023
0 tot 15 jaar115Aantal2023
15 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 45 jaar155Aantal2023
45 tot 65 jaar240Aantal2023
65 jaar of ouder150Aantal2023
Ongehuwd345Aantal2023
Gehuwd325Aantal2023
Gescheiden45Aantal2023
Verweduwd40Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid731Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag160Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog90Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura20Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten50Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.510Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel44Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel176Aantal2024
Adressen met definitief energielabel111Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+2Aantal2024
Energielabels A41Aantal2024
Energielabels B58Aantal2024
Energielabels C110Aantal2024
Energielabels D24Aantal2024
Energielabels E9Aantal2024
Energielabels F30Aantal2024
Energielabels G13Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker17%percentage2022
Overmatige drinker11%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht56%percentage2022
Ernstig overgewicht19%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2022
Lopen naar school of werk10%percentage2022
Fietsen naar school of werk28%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam28%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren2%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk39%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht50%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal295Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens70Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen90Aantal2023
Huishoudens met kinderen135Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€279x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO40Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW0Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW130Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland720Aantal2023
Herkomst buiten Nederland40Aantal2023
Herkomst Europa30Aantal2023
Herkomst buiten Europa10Aantal2023
Geboren in Nederland720Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa20Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa5Aantal2023
Autochtoon720Aantal2022
Westers totaal35Aantal2022
Niet-westers totaal5Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers5Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting2Aantal2023
Verkeersovertredingen3Aantal2023
Vernieling0Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven9Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand6,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand11,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand32,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand27Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand13,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand9Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU01830400Code2023
RegionaamLangeveen kernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode01830400Code2023
Oppervlakte totaal104Aantal hectaren2023
Oppervlakte land104Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid105Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal331Aantal2024
Adressen met postcode329Aantal2024
Adressen met woonfunctie314Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie6Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie3Aantal2024
Adressen met industriefunctie15Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie4Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4Aantal2024
Verblijfsobjecten331Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres322Aantal2024
Adressen met pand331Aantal2024
Percelen met adres297Aantal2024
Adressen met perceel331Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom298Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom33Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom284Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom30Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195022Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197053Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198076Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199056Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200033Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201034Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202021Aantal2024
Panden met adres 2020 en later20Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19257Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195023Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197056Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198076Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199057Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200033Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201035Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202021Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later21Aantal2024
Postcodegebied7679TD-7679WHNaam2024
Meest voorkomende postcode7679Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade0Aantal2022
Verkeersongevallen totaal0Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal465Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine355Aantal2023
Personenautos - overige brandstof110Aantal2023
Personenautos per huishouden1,58Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte447Aantal2023
Motorfietsen50Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad298Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€368.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning94%Percentage2023
Percentage meergezinswoning6%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen79%Percentage2023
Huurwoningen totaal21%Percentage2023
In bezit woningcorporatie12%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement18Aantal2024
Tussen of geschakelde woning35Aantal2024
Hoekwoning36Aantal2024
Tweeonder1kap72Aantal2024
Vrijstaande woning153Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.17Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tubbergen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Langeveen kern: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Langeveen kern
Tabel met 332 adressen in de buurt Langeveen kern.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Langeveen kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tubbergen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Balkenbeltsweg77679TDLangeveen2
Bruinehaarsweg2 t/m 867679TH t/m 7679TJLangeveen40
Dennenhof2 t/m 197679WDLangeveen7
Drieschicht--Langeveen0
Dwarsstraat2 t/m 67679TVLangeveen3
Hardenbergerweg186 t/m 2957679VH t/m 7679VMLangeveen60
Hartmanstraat1 t/m 267679TTLangeveen20
Heidehof1 t/m 97679WELangeveen7
Heppenweg1 t/m 257679TGLangeveen14
Hof van Plegt1 t/m 207679WGLangeveen21
Iemenboersweg1 t/m 247679TMLangeveen13
Kerklaan2 t/m 77679VGLangeveen5
Knooperf de Veldboer1 t/m 167679WHLangeveen10
Langehaarsweg207679VZLangeveen1
Lindenstraat1 t/m 47679VXLangeveen4
Lunterhof2 t/m 167679TXLangeveen8
Mandjesberg2 t/m 157679TN t/m 7679TPLangeveen11
Molenbergstraat3 t/m 307679TR t/m 7679TSLangeveen21
Monnikenberg7 t/m 327679TZLangeveen20
Pastoor Hoflandstraat2 t/m 167679VWLangeveen8
Steenstraat1 t/m 277679TN t/m 7679TPLangeveen26
Vasserdijk70 t/m 757679VR t/m 7679VSLangeveen3
Veldboersweg1 t/m 47679TLLangeveen3
Weuststraat1 t/m 377679WB t/m 7679WCLangeveen25

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 24 openbare ruimtes en 332 adressen in de buurt Langeveen kern. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Tubbergen
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Langeveen kern. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Langeveen kern ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek7679330
WoonkernLangeveen299
WoonplaatsLangeveen333
WijkLangeveen333
GemeenteTubbergen333
ProvincieOverijssel333
WaterschapWaterschap Vechtstromen333
LandNederland333

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Langeveen kern ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Langeveen kern dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Langeveen kern ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Langeveen kern en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven