Statistieken buurt Latenstein

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Latenstein in de gemeente Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Latenstein in de gemeente Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Latenstein telt 2.855 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Latenstein.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Latenstein:

JaarAantal inwoners de buurt Latenstein% verschil
20232.8551,78%
20222.8054,28%
20212.6903,66%
20202.5951,37%
20192.560-0,19%
20182.565-0,39%
20172.575-1,72%
20162.6200,38%
20152.610-0,76%
20142.6300,38%
20132.620geen data

De bevolking van de buurt Latenstein is met 235 personen gegroeid van 2.620 personen in 2013 tot 2.855 personen in 2023 (dat is een stijging van 9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 24 personen (0,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Latenstein:

In 2013 waren er 2.620 inwoners in de buurt Latenstein. In 2019 is het aantal gedaald tot 2.560 personen. Dit is een daling van 60 (-2,29%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -5 (-0,19%). Het aantal van 2.560 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 2.855 personen. De stijging ten opzichte van 2019 is 295 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 50 (1,78%). Het aantal van 2.855 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Latenstein

Buurt Latenstein heeft afgerond een totale oppervlakte van 204 hectare, waarvan 145 land en 59 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.596 adressen per km2. Er wonen 1.250 huishoudens in de buurt Latenstein. Postcode 4005 is de meest voorkomende postcode in de buurt Latenstein. De buurt Latenstein ligt binnen Tiel kern in de gemeente Tiel. De volgende parken vallen binnen de buurt Latenstein: Vijverberg en Koningspark.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Latenstein
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Tiel kern met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het Ooij, 2: De Lok, 3: Latenstein, 4: Santwijck, 5: Stationsbuurt ...Toon meer... Kaart van de wijk Tiel kern met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Het Ooij, 2: De Lok, 3: Latenstein, 4: Santwijck, 5: Stationsbuurt, 6: Binnenstad, 7: Burgemeesterswijk, 8: Sterrebos, 9: Tiel-West, 10: Hertogenwijk, 11: Wadenoijenlaan en omgeving ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 1.185 woningen in de buurt Latenstein.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tiel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Latenstein was €375.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Latenstein.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Latenstein:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Latenstein% verschil
2023€375.00024%
2022€302.00017%
2021€259.0001,57%
2020€255.0005,8%
2019€241.0007,6%
2018€224.0001,82%
2017€220.0001,85%
2016€216.0000,93%
2015€214.000-1,38%
2014€217.000-6,1%
2013€231.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Latenstein is met €144.000 toegenomen van €231.000 in 2013 tot €375.000 in 2023 (dat is een groei van 62%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.400 (5,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Latenstein met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tiel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Latenstein is €375.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 1.185 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Tiel (geel), 5 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Latenstein wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Latenstein: er zijn 513 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Latenstein.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.752 totaal in de buurt Latenstein

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Latenstein telt in totaal 1.752 adressen, met 1.730 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 14 ligplaatsen. 99% van de adressen in buurt Latenstein ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tiel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Latenstein zijn er 1.206 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Latenstein.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 388 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Latenstein. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Latenstein

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Latenstein. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Latenstein


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Latenstein


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Latenstein per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Latenstein:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.110230510
20222.115214476
20212.035204451
20201.945202448
20191.950190420
20181.990179396
20172.010176389
20162.070171379
20152.055172383
20142.104163363
20132.096163361

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Latenstein als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 74%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 6,2% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Latenstein
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Latenstein in 2022 zijn Turkije (270 inwoners) en Westers (265 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Latenstein: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Latenstein.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Latenstein. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Tiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Latenstein.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Latenstein:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.300640
Tussenwoning3.160880
Hoekwoning3.3501.030
Twee onder één kap woning3.4201.200
Vrijstaande woning4.6601.840
Huurwoning2.290840
Eigen woning3.150900

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Latenstein zijn A (520 adressen) en B (432 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Latenstein. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Latenstein: 520 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Latenstein voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Latenstein voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Latenstein
Bevolking5331.969
Adressen2.0551.596
Autos2651.228

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Latenstein ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 17 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Latenstein. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Latenstein vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Latenstein. Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Latenstein ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 17 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 bij het stembureau Stembureau Betuwe Sporthal in Tiel stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 36 stembureaus in de gemeente Tiel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tiel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel.

Stembureaus Tiel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Latenstein.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Tiel: Latenstein is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Latenstein is €31.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Buurt Latenstein telt 2.400 inkomensontvangers op 2.855 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de buurt Latenstein heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Tiel.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (370 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Latenstein (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Latenstein voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Latenstein zijn in totaal 370 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Latenstein. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Latenstein
Er zijn 91 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Latenstein op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 91 elektrische auto’s in de buurt Latenstein. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Latenstein die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.740 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Latenstein in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Latenstein geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.431 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Latenstein (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.852 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Latenstein in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Latenstein geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Latenstein. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 148 misdrijven in de buurt Latenstein geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Latenstein, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Latenstein zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.970 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Latenstein 148 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Latenstein in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (22 delicten) en Ongevallen (weg) (20 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Latenstein.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Latenstein geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Latenstein met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Latenstein over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 24,17 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Latenstein.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Latenstein. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Latenstein.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Latenstein genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Latenstein.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Latenstein.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Latenstein ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Latenstein per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd.

De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Bekijk alle definities uit de regionale gezondheidsmonitor.

Alcoholgebruik en roken
74% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Latenstein geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Latenstein. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Latenstein is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de gezondheidsdata voor meer dan 40 onderwerpen op de extra pagina over gezondheid in buurt Latenstein.

Meer gezondheidsdata
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Latenstein voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal370Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie55Aantal2023
G+I Handel en horeca100Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg45Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.855Aantal2023
Mannen1.445Aantal2023
Vrouwen1.405Aantal2023
0 tot 15 jaar400Aantal2023
15 tot 25 jaar355Aantal2023
25 tot 45 jaar730Aantal2023
45 tot 65 jaar845Aantal2023
65 jaar of ouder525Aantal2023
Ongehuwd1.285Aantal2023
Gehuwd1.265Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd120Aantal2023
Geboorte totaal30Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.969Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar950Aantal2022
Opleidingsniveau hoog560Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg15%Percentage2022
WMO cliënten120Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.160Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning900Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel436Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel564Aantal2024
Adressen met definitief energielabel752Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++66Aantal2024
Energielabels A++8Aantal2024
Energielabels A+36Aantal2024
Energielabels A520Aantal2024
Energielabels B432Aantal2024
Energielabels C36Aantal2024
Energielabels D25Aantal2024
Energielabels E30Aantal2024
Energielabels F81Aantal2024
Energielabels G82Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam33%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk23%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.250Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens385Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen405Aantal2023
Huishoudens met kinderen460Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,40%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€194x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW480Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.110Aantal2023
Herkomst buiten Nederland740Aantal2023
Herkomst Europa230Aantal2023
Herkomst buiten Europa510Aantal2023
Geboren in Nederland2.115Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa100Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa290Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa130Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa220Aantal2023
Autochtoon2.115Aantal2022
Westers totaal265Aantal2022
Niet-westers totaal425Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname25Aantal2022
Turkije270Aantal2022
Overig niet-westers80Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal69Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting15Aantal2023
Verkeersovertredingen35Aantal2023
Vernieling16Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven148Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand28,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02810009Code2023
RegionaamLatensteinNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02810009Code2023
Oppervlakte totaal204Aantal hectaren2023
Oppervlakte land145Aantal hectaren2023
Oppervlakte water59Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.596Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.752Aantal2024
Adressen met postcode1.749Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.206Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie274Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie30Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie2Aantal2024
Adressen met sportfunctie9Aantal2024
Adressen met winkelfunctie49Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie194Aantal2024
Verblijfsobjecten1.730Aantal2024
Ligplaatsen14Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres1.168Aantal2024
Adressen met pand1.730Aantal2024
Percelen met adres975Aantal2024
Adressen met perceel1.752Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.736Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom16Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.205Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190059Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192566Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195068Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197051Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198024Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199021Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000388Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201093Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020175Aantal2024
Panden met adres 2020 en later223Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190062Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192570Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195077Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197071Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198029Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199023Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000401Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010446Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020176Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later375Aantal2024
Postcodegebied4001LZ-4005VGNaam2024
Meest voorkomende postcode4005Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal17Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.780Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.185Aantal2023
Personenautos - overige brandstof590Aantal2023
Personenautos per huishouden1,42Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.228Aantal2023
Motorfietsen120Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.185Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€375.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning70%Percentage2023
Percentage meergezinswoning30%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen85%Percentage2023
Huurwoningen totaal14%Percentage2023
In bezit woningcorporatie4%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200046%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200054%Percentage2023
Appartement361Aantal2024
Tussen of geschakelde woning513Aantal2024
Hoekwoning171Aantal2024
Tweeonder1kap78Aantal2024
Vrijstaande woning83Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.524Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Latenstein: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Latenstein
Tabel met 1.752 adressen in de buurt Latenstein.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Latenstein. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tiel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Annie Foorestraat3 t/m 604005MJTiel23
Betuwestraat10 t/m 444005ARTiel18
Binnenheuvelpark--Tiel0
Binnenhoek2 t/m 424005CBTiel23
Bruynisstraat1 t/m 304005GPTiel30
Buitenbulkweg1 t/m 144005LATiel98
Bulkweg1 t/m 74005LBTiel7
C. de Kleijnstraat18 t/m 604005MN t/m 4005MPTiel27
De Branderij1 t/m 34005GBTiel2
De Kranshof1 t/m 3044005DC t/m 4005DETiel159
De Perserij1 t/m 1174005GJ t/m 4005GZTiel71
De Spoelerij1 t/m 414005GKTiel32
Echteldsedijk2 t/m 504005MATiel21
Fabriekslaantje1 t/m 694005MC t/m 4005MDTiel35
Fuutstraat1 t/m 174005GTTiel14
G.J. Petersstraat18 t/m 604005MK t/m 4005MLTiel27
Gijsbert Stoutweg1 t/m 134005LETiel13
Gouvernestraat1 t/m 564005GR t/m 4005GSTiel53
Groene Krib--Tiel0
Grote Ronduit1 t/m 484005HCTiel40
Grotebrugse Grintweg4 t/m 2364005AA t/m 4005APTiel91
Haven2 t/m 284001LZTiel14
J.W. Nieuwenhuysestraat25 t/m 334005MRTiel5
Kanaalstraat1 t/m 194005EMTiel10
Kleine Ronduit1 t/m 414005HETiel30
Latensteinse Middenweg1 t/m 454005EJTiel27
Latensteinse Rondweg1 t/m 214005EHTiel219
Latensteinseweg1 t/m 214005EGTiel28
Lijsterstraat1 t/m 364005EETiel25
Lutterveldsedwarsweg1 t/m 44005LCTiel9
Lutterveldweg1 t/m 224005LDTiel33
Matzkaplein1 t/m 114005GGTiel6
Medelsestraat574005VBTiel7
Melvill van Carnbeestraat2 t/m 284005CATiel14
Nachtegaallaan1 t/m 1414005EA t/m 4005EDTiel110
Nieuwe Havendijk24005MGTiel1
Oude Medelsestraat2 t/m 844005EK t/m 4005ELTiel49
Panelenweg1 t/m 414005LJTiel33
Park het Groene Hart--Tiel0
Polderweg1 t/m 164005GATiel15
Poort van Santwyck--Tiel0
Reigerstraat1 t/m 234005GVTiel22
Schullenhofstraat2 t/m 1064005JATiel53
Twaalf Apostelen2 t/m 704005GM t/m 4005GNTiel61
Verlengde Spoorstraat2 t/m 44005LGTiel2
Vijverlaan1 t/m 664005HA t/m 4005HBTiel49
Wethouder Schootslaan2 t/m 44005VGTiel4
Wielewaallaan4 t/m 814005EZTiel50
Wulpstraat6 t/m 384005GXTiel17
Zwaluwstraat3 t/m 724005EN t/m 4005EPTiel21
de Horde1 t/m 424005HDTiel33
de Steenenpaal1 t/m 194005HGTiel14
de Vlonder1 t/m 124005LHTiel7

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 53 openbare ruimtes en 1.752 adressen in de buurt Latenstein. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Tiel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Latenstein. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Latenstein ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek400114
Postcode numeriek40051735
WoonkernTiel1736
WoonplaatsTiel1756
WijkTiel kern1756
GemeenteTiel1756
ProvincieGelderland1756
WaterschapWaterschap Rivierenland1756
LandNederland1756

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Latenstein ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Latenstein dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Latenstein ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Latenstein en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven