Statistieken buurt Limbrichterveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Limbrichterveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Limbrichterveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Limbrichterveld telt 5.580 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Limbrichterveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Limbrichterveld:

JaarAantal inwoners de buurt Limbrichterveld% verschil
20235.5800,09%
20225.5752,58%
20215.435-3,03%
20205.605-1,92%
20195.715-0,87%
20185.765-1,79%
20175.8700%
20165.8700,26%
20155.8551,21%
20145.7851,22%
20135.715geen data

Het aantal inwoners in de buurt Limbrichterveld is met 135 inwoners afgenomen van 5.715 inwoners in 2013 tot 5.580 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 2,36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 inwoners (-0,23%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Limbrichterveld:

In 2013 waren er 5.715 inwoners in de buurt Limbrichterveld. In 2016 is het aantal gestegen tot 5.870 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 155 (2,71%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2015) is 15 (0,26%). Het aantal inwoners blijft 5.870 tot en met 2017. In 2021 is het aantal gedaald tot 5.435 inwoners. Dit is een daling van 435 (-7,4%) ten opzichte van 2017, ten opzichte van het vorige jaar (2020) is het verschil -170 (-3,03%). Het aantal van 5.435 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de buurt Limbrichterveld 5.580 inwoners.

Over de buurt Limbrichterveld

Buurt Limbrichterveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 158 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.581 adressen per km2. Er wonen 2.600 huishoudens in de buurt Limbrichterveld. Postcode 6135 is de meest voorkomende postcode in de buurt Limbrichterveld. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Sittard-Geleen. De volgende parken vallen binnen de buurt Limbrichterveld: Eisenhowerpark en Hof van Onthaasting.

De naam Limbrichterveld wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Limbrichterveld. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Limbrichterveld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Limbrichterveld met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Limbrichterveld, 2: Industrieterrein Bergerweg-Rosengarten.

Woningkenmerken
Er zijn 2.724 woningen in de buurt Limbrichterveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Sittard-Geleen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Limbrichterveld was €246.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Limbrichterveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Limbrichterveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Limbrichterveld% verschil
2023€246.00018%
2022€209.0008,3%
2021€193.00012%
2020€172.0005,5%
2019€163.0007,2%
2018€152.0002,01%
2017€149.0003,47%
2016€144.0002,86%
2015€140.000-4,11%
2014€146.000-5,8%
2013€155.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Limbrichterveld is met €91.000 toegenomen van €155.000 in 2013 tot €246.000 in 2023 (dat is een stijging van 59%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.100 (4,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Sittard-Geleen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Limbrichterveld is €246.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 2.724 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Sittard-Geleen (geel), 13 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 33 buurten (blauw). De buurt Limbrichterveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Limbrichterveld: er zijn 1.105 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Limbrichterveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.095 totaal in de buurt Limbrichterveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Limbrichterveld telt in totaal 3.095 adressen, met 3.083 verblijfsobjecten en 12 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Limbrichterveld liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Sittard-Geleen
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Limbrichterveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Limbrichterveld. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Limbrichterveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Limbrichterveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Limbrichterveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Sittard-Geleen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Limbrichterveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Limbrichterveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Limbrichterveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.060665855
20224.165617793
20214.085591759
20204.240597768
20194.265634816
20184.295643827
20174.385650835
20164.375654841
20154.365652838
20144.339632814
20134.286625804

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Limbrichterveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Sittard-Geleen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Limbrichterveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Limbrichterveld in 2022 zijn Westers (820 inwoners) en Overig (425 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Limbrichterveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Limbrichterveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Limbrichterveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Sittard-Geleen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Sittard-Geleen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Limbrichterveld zijn A (1.074 adressen) en B (534 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Limbrichterveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Limbrichterveld: 1.074 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 29 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Limbrichterveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Limbrichterveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Limbrichterveld.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Limbrichterveld voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Limbrichterveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Limbrichterveld

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Limbrichterveld. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Limbrichterveld. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Limbrichterveld.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 90 stembureaus in de gemeente Sittard-Geleen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Sittard-Geleen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Sittard-Geleen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Limbrichterveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard-Geleen: Limbrichterveld is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Limbrichterveld is €29.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Buurt Limbrichterveld telt 4.400 inkomensontvangers op 5.580 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,9% procent van de huishoudens in buurt Limbrichterveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Sittard-Geleen: Limbrichterveld is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (415 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Limbrichterveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Limbrichterveld zijn in totaal 415 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 415 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 410 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Limbrichterveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Limbrichterveld
Er zijn 676 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Limbrichterveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 676 elektrische auto’s in de buurt Limbrichterveld. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Limbrichterveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.176 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Limbrichterveld in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Limbrichterveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.840 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Limbrichterveld (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.196 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Limbrichterveld in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Limbrichterveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Limbrichterveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 249 misdrijven in de buurt Limbrichterveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Limbrichterveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Limbrichterveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.515 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Limbrichterveld 249 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Limbrichterveld in 2023 zijn Horizontale fraude (37 delicten) en Ongevallen (weg) (36 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Limbrichterveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 17 misdrijven in de buurt Limbrichterveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Limbrichterveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Limbrichterveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Limbrichterveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Limbrichterveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Limbrichterveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Limbrichterveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Limbrichterveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Limbrichterveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Limbrichterveld. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Limbrichterveld geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Limbrichterveld heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Limbrichterveld voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
77% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Limbrichterveld heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
37% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Limbrichterveld heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Limbrichterveld heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
55% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Limbrichterveld voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Limbrichterveld heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
18% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Limbrichterveld doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Limbrichterveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Limbrichterveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Limbrichterveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal415Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening105Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.580Aantal2023
Mannen2.735Aantal2023
Vrouwen2.845Aantal2023
0 tot 15 jaar795Aantal2023
15 tot 25 jaar640Aantal2023
25 tot 45 jaar1.355Aantal2023
45 tot 65 jaar1.570Aantal2023
65 jaar of ouder1.220Aantal2023
Ongehuwd2.660Aantal2023
Gehuwd1.920Aantal2023
Gescheiden630Aantal2023
Verweduwd370Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal105Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.532Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.130Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.350Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura175Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten620Aantal2022
WMO cliënten relatief111Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal440Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning360Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning90Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning450Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning420Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming52%Percentage2022
Adressen zonder energielabel323Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel929Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.843Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++2Aantal2024
Energielabels A++58Aantal2024
Energielabels A+87Aantal2024
Energielabels A1.074Aantal2024
Energielabels B534Aantal2024
Energielabels C355Aantal2024
Energielabels D287Aantal2024
Energielabels E267Aantal2024
Energielabels F69Aantal2024
Energielabels G39Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven86%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)24%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)23%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen38%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen20%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.600Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.020Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen745Aantal2023
Huishoudens met kinderen835Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers90%Percentage2022
Percentage zelfstandigen10%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,1%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€65x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO420Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.120Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.060Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.520Aantal2023
Herkomst Europa665Aantal2023
Herkomst buiten Europa855Aantal2023
Geboren in Nederland4.065Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa405Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa385Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa260Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa470Aantal2023
Autochtoon4.165Aantal2022
Westers totaal820Aantal2022
Niet-westers totaal590Aantal2022
Marokko100Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers425Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal84Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting39Aantal2023
Verkeersovertredingen50Aantal2023
Vernieling35Aantal2023
Overige misdrijven15Aantal2023
Totaal misdrijven249Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km88Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU18830001Code2023
RegionaamLimbrichterveldNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode18830001Code2023
Oppervlakte totaal158Aantal hectaren2023
Oppervlakte land158Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.581Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.095Aantal2024
Adressen met postcode2.817Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.725Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie12Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie7Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie15Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie17Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie289Aantal2024
Verblijfsobjecten3.083Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen12Aantal2024
Panden met adres1.795Aantal2024
Adressen met pand3.083Aantal2024
Percelen met adres1.438Aantal2024
Adressen met perceel3.095Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom3.095Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.725Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192520Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195083Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970341Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980355Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199014Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000236Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010670Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202071Aantal2024
Panden met adres 2020 en later4Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190010Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192532Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195084Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.130Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980451Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199014Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000239Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010980Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202085Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later58Aantal2024
Postcodegebied6135AA-6136AJNaam2024
Meest voorkomende postcode6135Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade24Aantal2022
Verkeersongevallen totaal29Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.665Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.305Aantal2023
Personenautos - overige brandstof360Aantal2023
Personenautos per huishouden1,02Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.687Aantal2023
Motorfietsen190Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.724Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€246.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning59%Percentage2023
Percentage meergezinswoning41%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen51%Percentage2023
Huurwoningen totaal49%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders17%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200055%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200045%Percentage2023
Appartement1.105Aantal2024
Tussen of geschakelde woning881Aantal2024
Hoekwoning353Aantal2024
Tweeonder1kap233Aantal2024
Vrijstaande woning153Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.358Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Sittard-Geleen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Limbrichterveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Limbrichterveld
Tabel met 3.095 adressen in de buurt Limbrichterveld.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Limbrichterveld. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sittard-Geleen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerstraat1 t/m 366135GN t/m 6135GPSittard31
Alemannenstraat1 t/m 196135HMSittard13
Andersonstraat1 t/m 396135JESittard53
Batavenstraat1 t/m 256135HDSittard13
Biddlestraat1 t/m 286135JGSittard28
Bradleystraat1 t/m 366135CV t/m 6135CWSittard32
Brauningerstraat1 t/m 246135JWSittard29
Catullusstraat1 t/m 226135HXSittard20
Cavaleriestraat1 t/m 2486135JMSittard172
Cicerostraat1 t/m 366135HTSittard30
Crerarstraat1 t/m 236135CASittard31
De Manekoul--Sittard0
De Tunnel--Sittard0
Dempseystraat1 t/m 2386135CE t/m 6135CMSittard134
Deversstraat1 t/m 276135JHSittard23
Donatusplein1 t/m 266135JVSittard26
Eburonenstraat1 t/m 216135HHSittard11
Eisenhowerpark--Sittard0
Eisenhowerstraat1 t/m 7286135AA t/m 6135BNSittard800
Eksterstraat1 t/m 156135EKSittard15
Fazantstraat1 t/m 336135EESittard21
Frankenlaan1 t/m 856135HNSittard67
Friezenstraat1 t/m 306135HJSittard23
Geallieerdenstraat1 t/m 576135BVSittard57
Geerweg2 t/m 116135KB t/m 6135KCSittard10
Germanenstraat1 t/m 166135HCSittard9
Gotenstraat1 t/m 396135HLSittard31
Goudvinkstraat1 t/m 166135EVSittard16
Harmonstraat1 t/m 176135BXSittard13
Havikstraat1 t/m 166135EDSittard15
Heberlinstraat--Sittard0
Henschenveldweg--Sittard0
Hodgesstraat1 t/m 206135CSSittard20
Hoogveld2 t/m 46135HBSittard2
Hoogveldlaan1 t/m 676135JDSittard76
Horatiuslaan1 t/m 646135HWSittard45
Hulsestraat1 t/m 386135JKSittard20
Huntstraat1 t/m 386135CPSittard17
IJsvogelstraat1 t/m 156135EMSittard15
Juvenalispad--Sittard0
Keizer Augustusstraat1 t/m 356135JTSittard29
Keltenstraat1 t/m 176135HPSittard27
Klaverstraat1 t/m 176135GRSittard17
Kleitzweg--Sittard0
Koekoekstraat1 t/m 236135EGSittard12
Koolmeesstraat1 t/m 216135EHSittard11
Korenstraat1 t/m 556135GK t/m 6135GMSittard53
Korhoenstraat2 t/m 246135ETSittard12
Libertypark16135JNSittard1
Limbrichterweg2 t/m 816135GD t/m 6135GJSittard88
Liviusstraat1 t/m 346135HVSittard34
Lupinestraat1 t/m 186135GSSittard18
Lynestraat2 t/m 406135EB t/m 6135ECSittard20
Manekoulsweg1 t/m 126135HASittard12
Marshallstraat1 t/m 446135CB t/m 6135CCSittard35
Montgomerystraat2 t/m 266135BWSittard17
Ovidiusstraat1 t/m 206135JCSittard19
Patchstraat2 t/m 326135CX t/m 6135CZSittard32
Pattonstraat1 t/m 196135CRSittard12
Persiuspad1 t/m 216135JRSittard19
Petroniuspad--Sittard0
Plautuspad1 t/m 56135JSSittard5
Pliniushof2 t/m 66135HZSittard3
Reigerstraat1 t/m 576135EP t/m 6135ESSittard94
Ridgewaystraat1 t/m 296135EASittard26
Rijksweg Noord301 t/m 4506136AC t/m 6136AJSittard3
Romeinse Weg1 t/m 596135JASittard53
Roodborststraat1 t/m 166135EWSittard16
Saksenstraat1 t/m 76135HESittard4
Senecalaan1 t/m 376135HSSittard35
Simpsonstraat1 t/m 206135CTSittard20
Smithlaan1 t/m 1516135JJ t/m 6135JLSittard191
Spechtstraat1 t/m 166135EJSittard16
Steenuilstraat1 t/m 166135EXSittard16
Sunikerstraat1 t/m 76135HKSittard7
Tacitusstraat1 t/m 176135HRSittard21
Tessmanstraat1 t/m 616135JPSittard46
Tungristraat2 t/m 186135HGSittard9
Tunnelstraat1 t/m 956135BP t/m 6135BSSittard46
Tweede Rijksbrug--Sittard0
Ubiërsplein--Sittard0
Valkstraat1 t/m 756135GA t/m 6135GCSittard46
Vergiliusstraat1 t/m 186135JBSittard15
Vitruviusplein--Sittard0
Whitestraat1 t/m 56135CNSittard5
Wielewaalstraat1 t/m 176135ENSittard15
Zwaanstraat1 t/m 186135ELSittard17

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 87 openbare ruimtes en 3.095 adressen in de buurt Limbrichterveld. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Limbrichterveld. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Limbrichterveld ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek61352814
Postcode numeriek61363
WoonkernSittard3092
WoonplaatsSittard3106
WijkLimbrichterveld3106
GemeenteSittard-Geleen3106
ProvincieLimburg3106
WaterschapWaterschap Limburg3095
LandNederland3106

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Limbrichterveld ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Limbrichterveld dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Limbrichterveld ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Limbrichterveld en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven