Statistieken buurt Maaswijk-Noordwest

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Maaswijk-Noordwest telt 950 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maaswijk-Noordwest.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maaswijk-Noordwest:

JaarAantal inwoners de buurt Maaswijk-Noordwest% verschil
20239502,70%
2022925-2,63%
2021950-2,06%
20209700%
2019970-1,52%
20189850,51%
20179800,51%
20169752,63%
20159500%
2014950-1,55%
2013965geen data

De bevolking van de buurt Maaswijk-Noordwest is met 15 personen gedaald van 965 personen in 2013 tot 950 personen in 2023 (dat is een daling van 1,55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -2 persoon (-0,14%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Nissewaard.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest:

In 2013 waren er 965 inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest. In 2018 is het aantal gestegen tot 985 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 20 (2,07%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2017) is 5 (0,51%). Het aantal van 985 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 925 personen. Dit is een daling van 60 (-6,1%) ten opzichte van 2018, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -25 (-2,63%). Het aantal van 925 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 950 inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest.

Over de buurt Maaswijk-Noordwest

Buurt Maaswijk-Noordwest heeft afgerond een totale oppervlakte van 18 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.737 adressen per km2. Er wonen 530 huishoudens in de buurt Maaswijk-Noordwest. Postcode 3207 is de meest voorkomende postcode in de buurt Maaswijk-Noordwest. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Nissewaard.

De gemeente Nissewaard (gemeentecode GM1930) is in 2015 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bernisse en Spijkenisse. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Nissewaard overgegaan. De gegevens van de buurt Maaswijk-Noordwest voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Maaswijk-Noordwest
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Maaswijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Maaswijktuinen, 2: Maaswijk-Noordoost, 3: Maaswijk-Noordwest, 4: Maaswijk-Zuidwest, 5: Maaswijk-Zuidoost, 6: Park Welgelegen.

Woningkenmerken
Er zijn 537 woningen in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nissewaard in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Maaswijk-Noordwest was €241.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maaswijk-Noordwest:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Maaswijk-Noordwest% verschil
2023€241.00015%
2022€209.0008,9%
2021€192.0005,5%
2020€182.0009,6%
2019€166.0005,7%
2018€157.0005,4%
2017€149.0002,05%
2016€146.0000,69%
2015€145.000-2,03%
2014€148.000-3,90%
2013€154.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Maaswijk-Noordwest is met €87.000 gestegen van €154.000 in 2013 tot €241.000 in 2023 (dat is een toename van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €8.700 (4,72%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Nissewaard.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Maaswijk-Noordwest is €241.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 33% en er zijn 537 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Nissewaard (geel), 7 woonplaatsen (groen), wijk Maaswijk (oranje) en 4 buurten (blauw). De buurt Maaswijk-Noordwest wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Maaswijk-Noordwest: er zijn 431 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Maaswijk-Noordwest.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 551 totaal in de buurt Maaswijk-Noordwest

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Maaswijk-Noordwest telt in totaal 551 adressen, met 545 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Maaswijk-Noordwest liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nissewaard
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Maaswijk-Noordwest zijn er 537 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Maaswijk-Noordwest.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 541 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Maaswijk-Noordwest

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Maaswijk-Noordwest. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Maaswijk-Noordwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nissewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Maaswijk-Noordwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Maaswijk-Noordwest per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Maaswijk-Noordwest:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202366075210
202266070195
202171063177
202073562173
201973562173
201876059166
201774562173
201675558162
201576050140
201477047133
201378248135

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 4,97% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nissewaard naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Maaswijk-Noordwest
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Maaswijk-Noordwest in 2022 zijn Westers (105 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Maaswijk-Noordwest: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Maaswijk-Noordwest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nissewaard. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Maaswijk-Noordwest zijn C (433 adressen) en B (79 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Maaswijk-Noordwest. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Maaswijk-Noordwest: 433 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 5 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Maaswijk-Noordwest. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Maaswijk-Noordwest vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Maaswijk-Noordwest.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Maaswijk-Noordwest voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Maaswijk-Noordwest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Wijkcentrum Maaswijk in Spijkenisse

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Wijkcentrum Maaswijk in Spijkenisse is uitgebracht. Stembureau Wijkcentrum Maaswijk in Spijkenisse was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Maaswijk-Noordwest. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nissewaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Wijkcentrum Maaswijk in Spijkenisse bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 21 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Maaswijk-Noordwest stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 92 stembureaus in de gemeente Nissewaard en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Maaswijk-Noordwest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Maaswijk (Maaswijk-Noordwest is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Maaswijk is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Maaswijk-Noordwest is €23.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.700. Buurt Maaswijk-Noordwest telt 800 inkomensontvangers op 950 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11% procent van de huishoudens in buurt Maaswijk-Noordwest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Maaswijk (Maaswijk-Noordwest is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Maaswijk is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (55 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Maaswijk-Noordwest zijn in totaal 55 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Maaswijk-Noordwest. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Maaswijk-Noordwest
Er zijn 23 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Maaswijk-Noordwest op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in de buurt Maaswijk-Noordwest. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Maaswijk-Noordwest die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 684 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Maaswijk-Noordwest in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Maaswijk-Noordwest geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 851 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Maaswijk-Noordwest (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 657 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Maaswijk-Noordwest in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Maaswijk-Noordwest geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Maaswijk-Noordwest. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 28 misdrijven in de buurt Maaswijk-Noordwest geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Maaswijk-Noordwest, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Maaswijk-Noordwest zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 358 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 29 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Maaswijk-Noordwest 28 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Maaswijk-Noordwest in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (5 delicten) en Onder invloed (weg) (4 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Maaswijk-Noordwest.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er geen misdrijven in de buurt Maaswijk-Noordwest geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Maaswijk-Noordwest met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Maaswijk-Noordwest over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,58 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Maaswijk-Noordwest.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Maaswijk-Noordwest. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Maaswijk-Noordwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
69% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Maaswijk-Noordwest heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
72% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
40% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Maaswijk-Noordwest heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Maaswijk-Noordwest voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Maaswijk-Noordwest heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
16% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Maaswijk-Noordwest doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Maaswijk-Noordwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Maaswijk-Noordwest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal55Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie15Aantal2023
G+I Handel en horeca5Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg15Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners950Aantal2023
Mannen390Aantal2023
Vrouwen560Aantal2023
0 tot 15 jaar110Aantal2023
15 tot 25 jaar80Aantal2023
25 tot 45 jaar180Aantal2023
45 tot 65 jaar265Aantal2023
65 jaar of ouder310Aantal2023
Ongehuwd370Aantal2023
Gehuwd305Aantal2023
Gescheiden185Aantal2023
Verweduwd85Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.278Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag320Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog60Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg19%Percentage2022
WMO cliënten160Aantal2022
WMO cliënten relatief173Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning780Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel10Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel34Aantal2024
Adressen met definitief energielabel507Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+0Aantal2024
Energielabels A29Aantal2024
Energielabels B79Aantal2024
Energielabels C433Aantal2024
Energielabels D0Aantal2024
Energielabels E0Aantal2024
Energielabels F0Aantal2024
Energielabels G0Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn59%percentage2020
Drinker68%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht34%percentage2020
Overgewicht64%percentage2020
Ernstig overgewicht25%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn35%percentage2020
Wekelijkse sporters32%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk22%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam57%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2020
Emotioneel eenzaam37%percentage2020
Sociaal eenzaam38%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven84%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen44%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2020
Gehoorbeperking8%percentage2020
Gezichtsbeperking9%percentage2020
Mobiliteitsbeperking21%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen28%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie52%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie10%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal530Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens265Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen135Aantal2023
Huishoudens met kinderen125Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie53%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen52%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen8%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar25%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen67%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen3,60%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum20%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum28%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO70Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW290Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland660Aantal2023
Herkomst buiten Nederland285Aantal2023
Herkomst Europa75Aantal2023
Herkomst buiten Europa210Aantal2023
Geboren in Nederland665Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa100Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa40Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa115Aantal2023
Autochtoon660Aantal2022
Westers totaal105Aantal2022
Niet-westers totaal160Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven3Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting3Aantal2023
Verkeersovertredingen11Aantal2023
Vernieling5Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven28Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km76Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand17,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand23,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand15,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19301502Code2023
RegionaamMaaswijk-NoordwestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode19301502Code2023
Oppervlakte totaal18Aantal hectaren2023
Oppervlakte land18Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.737Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal551Aantal2024
Adressen met postcode549Aantal2024
Adressen met woonfunctie537Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie2Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie0Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie0Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie0Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2Aantal2024
Verblijfsobjecten545Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres543Aantal2024
Adressen met pand545Aantal2024
Percelen met adres292Aantal2024
Adressen met perceel551Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom551Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom537Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19700Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19800Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990541Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20100Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20200Aantal2024
Panden met adres 2020 en later0Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19700Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19800Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990542Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20100Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later0Aantal2024
Postcodegebied3207EA-3207TJNaam2024
Meest voorkomende postcode3207Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2022
Verkeersongevallen totaal5Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal390Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine350Aantal2023
Personenautos - overige brandstof35Aantal2023
Personenautos per huishouden0,74Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.167Aantal2023
Motorfietsen25Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad537Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€241.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning100%Percentage2023
Percentage meergezinswoning0%Percentage2023
Percentage bewoond99%Percentage2023
Percentage onbewoond1%Percentage2023
Koopwoningen13%Percentage2023
Huurwoningen totaal87%Percentage2023
In bezit woningcorporatie86%Percentage2023
In bezit overige verhuurders0%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2023
Appartement0Aantal2024
Tussen of geschakelde woning431Aantal2024
Hoekwoning106Aantal2024
Tweeonder1kap0Aantal2024
Vrijstaande woning0Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Maaswijk-Noordwest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Maaswijk-Noordwest
Tabel met 551 adressen in de buurt Maaswijk-Noordwest.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Maaswijk-Noordwest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nissewaard.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aletta Jacobsstraat2 t/m 943207EBSpijkenisse48
Anna Reijnvaanpad1 t/m 223207EHSpijkenisse22
Anna Storm-van der Chijsstraat1 t/m 223207TBSpijkenisse22
Annie Mankes-Zernikestraat1 t/m 223207TDSpijkenisse22
Antonia Korvezeepad1 t/m 223207TCSpijkenisse22
Catharina van Tussenbroekstraat1 t/m 143207ELSpijkenisse11
Clara Visserstraat1 t/m 213207THSpijkenisse17
Cornelia de Langestraat1 t/m 233207ECSpijkenisse23
Françoise le Poolestraat1 t/m 203207EGSpijkenisse19
Gesina van der Molenstraat1 t/m 553207TGSpijkenisse28
Hélène Mercierstraat1 t/m 443207EDSpijkenisse40
Jeltje de Bosch Kemperstraat1 t/m 573207EASpijkenisse29
Johanna Westerdijkstraat1 t/m 223207TJSpijkenisse22
Lau Mazirelstraat1 t/m 233207TESpijkenisse23
Liesbeth Tilanusstraat1 t/m 193207EKSpijkenisse18
Margaretha Plaisierstraat1 t/m 453207EESpijkenisse23
Maria Rutgers-Hoitsemastraat1 t/m 613207EJSpijkenisse35
Mary Zeldenrust-Noordanusstraat1 t/m 443207EMSpijkenisse44
Wilhelmina Bladergroenstraat1 t/m 1183207TASpijkenisse83

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 19 openbare ruimtes en 551 adressen in de buurt Maaswijk-Noordwest. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Nissewaard
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Maaswijk-Noordwest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Maaswijk-Noordwest ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek3207549
WoonkernSpijkenisse551
WoonplaatsSpijkenisse551
WijkMaaswijk551
GemeenteNissewaard551
ProvincieZuid-Holland551
WaterschapWaterschap Hollandse Delta551
LandNederland551

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Maaswijk-Noordwest ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Maaswijk-Noordwest dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Maaswijk-Noordwest ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Maaswijk-Noordwest en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven