Statistieken buurt Meilust Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Meilust Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Meilust Zuid. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Meilust Zuid telt 2.210 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meilust Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meilust Zuid:

JaarAantal inwoners de buurt Meilust Zuid% verschil
20232.210-2,00%
20222.255-0,22%
20212.2600,22%
20202.255-0,44%
20192.2651,80%
20182.2250,23%
20172.220-1,55%
20162.2551,35%
20152.2250,68%
20142.2100%
20132.210geen data

In 2023 waren er 2.210 personen in de buurt Meilust Zuid. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Meilust Zuid:

In 2013 waren er 2.210 inwoners in de buurt Meilust Zuid. Het aantal inwoners blijft 2.210 tot en met 2014. In 2019 is het aantal gestegen tot 2.265 personen. De stijging ten opzichte van 2014 is 55 (2,49%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2018) is 40 (1,80%). Het aantal van 2.265 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 2.210 personen. Dit is een daling van 55 (-2,43%) ten opzichte van 2019, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -45 (-2,00%). Het aantal van 2.210 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de buurt Meilust Zuid

Buurt Meilust Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 87 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.923 adressen per km2. Er wonen 1.025 huishoudens in de buurt Meilust Zuid. Postcode 4614 is de meest voorkomende postcode in de buurt Meilust Zuid. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Bergen op Zoom.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Meilust Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bergen op Zoom-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordgeest, 2: Meilust Noord, 3: Meilust Zuid, 4: Tuinwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 1.002 woningen in de buurt Meilust Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen op Zoom in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Meilust Zuid was €307.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Meilust Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meilust Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Meilust Zuid% verschil
2023€307.00012%
2022€273.0007,1%
2021€255.0005,4%
2020€242.0006,1%
2019€228.0009,1%
2018€209.0003,47%
2017€202.0000%
2016€202.0001,00%
2015€200.000-0,99%
2014€202.000-3,81%
2013€210.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Meilust Zuid is met €97.000 toegenomen van €210.000 in 2013 tot €307.000 in 2023 (dat is een toename van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.700 (3,98%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Meilust Zuid is €307.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 1.002 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Bergen op Zoom (geel), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De buurt Meilust Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Meilust Zuid: er zijn 374 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Meilust Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.538 totaal in de buurt Meilust Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Meilust Zuid telt in totaal 1.538 adressen, met 1.509 verblijfsobjecten en 29 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Meilust Zuid liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Bergen op Zoom
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Meilust Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Meilust Zuid. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Meilust Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Meilust Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Meilust Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergen op Zoom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Meilust Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Meilust Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Meilust Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.710155350
20221.790143322
20211.805140315
20201.840127288
20191.845129291
20181.820124281
20171.820123277
20161.860121274
20151.845117263
20141.834115261
20131.856109245

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Meilust Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 7% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,93% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergen op Zoom naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Meilust Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Meilust Zuid in 2022 zijn Westers (195 inwoners) en Overig (105 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Meilust Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Meilust Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Meilust Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergen op Zoom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen op Zoom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Meilust Zuid zijn C (285 adressen) en B (164 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Meilust Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Meilust Zuid: 285 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Meilust Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Meilust Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Meilust Zuid.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Meilust Zuid voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Meilust Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau ’t Hoefke in Bergen op Zoom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau ’t Hoefke in Bergen op Zoom is uitgebracht. Stembureau ’t Hoefke in Bergen op Zoom was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Meilust Zuid. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau ’t Hoefke in Bergen op Zoom bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 20 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Meilust Zuid stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 86 stembureaus in de gemeente Bergen op Zoom en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Meilust Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Meilust Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Meilust Zuid is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Meilust Zuid telt 1.800 inkomensontvangers op 2.210 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,90% procent van de huishoudens in buurt Meilust Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Meilust Zuid is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (295 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Meilust Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Meilust Zuid zijn in totaal 295 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 295 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 300 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Meilust Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Meilust Zuid
Er zijn 32 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Meilust Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 32 elektrische auto’s in de buurt Meilust Zuid. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Meilust Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.221 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Meilust Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Meilust Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.593 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Meilust Zuid (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.226 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Meilust Zuid in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Meilust Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Meilust Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 100 misdrijven in de buurt Meilust Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Meilust Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Meilust Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.188 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Meilust Zuid 100 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Meilust Zuid in 2023 zijn Horizontale fraude (16 delicten) en Overige vermogensdelicten (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Meilust Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 13 misdrijven in de buurt Meilust Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Meilust Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Meilust Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,19 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Meilust Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Meilust Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Meilust Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Meilust Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Meilust Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Meilust Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Meilust Zuid. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Meilust Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Meilust Zuid heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Meilust Zuid voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Meilust Zuid heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Meilust Zuid heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Meilust Zuid heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Meilust Zuid voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Meilust Zuid heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Meilust Zuid doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Meilust Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Meilust Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Meilust Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal295Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca55Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening60Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg70Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.210Aantal2023
Mannen1.125Aantal2023
Vrouwen1.085Aantal2023
0 tot 15 jaar335Aantal2023
15 tot 25 jaar220Aantal2023
25 tot 45 jaar530Aantal2023
45 tot 65 jaar600Aantal2023
65 jaar of ouder525Aantal2023
Ongehuwd980Aantal2023
Gehuwd955Aantal2023
Gescheiden160Aantal2023
Verweduwd120Aantal2023
Geboorte totaal15Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.540Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag370Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar800Aantal2022
Opleidingsniveau hoog490Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg17%Percentage2022
WMO cliënten180Aantal2022
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.860Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel526Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel451Aantal2024
Adressen met definitief energielabel561Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++1Aantal2024
Energielabels A+3Aantal2024
Energielabels A112Aantal2024
Energielabels B164Aantal2024
Energielabels C285Aantal2024
Energielabels D98Aantal2024
Energielabels E95Aantal2024
Energielabels F119Aantal2024
Energielabels G130Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.025Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens345Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen365Aantal2023
Huishoudens met kinderen315Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€223x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO90Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW480Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.710Aantal2023
Herkomst buiten Nederland505Aantal2023
Herkomst Europa155Aantal2023
Herkomst buiten Europa350Aantal2023
Geboren in Nederland1.705Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa75Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa170Aantal2023
Autochtoon1.790Aantal2022
Westers totaal195Aantal2022
Niet-westers totaal270Aantal2022
Marokko75Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije70Aantal2022
Overig niet-westers105Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal38Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting18Aantal2023
Verkeersovertredingen17Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven100Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km55Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand40,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07480100Code2023
RegionaamMeilust ZuidNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07480100Code2023
Oppervlakte totaal87Aantal hectaren2023
Oppervlakte land87Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.923Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.538Aantal2024
Adressen met postcode1.117Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.004Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie10Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie47Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie11Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie17Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie429Aantal2024
Verblijfsobjecten1.509Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen29Aantal2024
Panden met adres1.238Aantal2024
Adressen met pand1.505Aantal2024
Percelen met adres992Aantal2024
Adressen met perceel1.538Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.535Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.004Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192540Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950203Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970526Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980289Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199035Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200022Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20109Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203Aantal2024
Panden met adres 2020 en later110Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192549Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950204Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970753Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980299Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199039Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200026Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201021Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20203Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later110Aantal2024
Postcodegebied4614AA-4614XVNaam2024
Meest voorkomende postcode4614Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade16Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.215Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine975Aantal2023
Personenautos - overige brandstof240Aantal2023
Personenautos per huishouden1,19Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.397Aantal2023
Motorfietsen80Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.002Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€307.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen75%Percentage2023
Huurwoningen totaal25%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement206Aantal2024
Tussen of geschakelde woning374Aantal2024
Hoekwoning190Aantal2024
Tweeonder1kap107Aantal2024
Vrijstaande woning127Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.505Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Meilust Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Meilust Zuid
Tabel met 1.537 adressen in de buurt Meilust Zuid.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Meilust Zuid. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bergen op Zoom.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Bachstraat2 t/m 644614AW t/m 4614AXBergen op Zoom41
Bartokstraat2 t/m 184614VHBergen op Zoom9
Bastionveld--Bergen op Zoom0
Bastionweg24 t/m 424614RMBergen op Zoom4
Beethovenlaan5 t/m 104614AJBergen op Zoom4
Berliozstraat2 t/m 644614AT t/m 4614AVBergen op Zoom41
Bommesee--Bergen op Zoom0
Bouwmanlaan3 t/m 164614AHBergen op Zoom12
Buitenvest16 t/m 964614AB t/m 4614ADBergen op Zoom49
Celebesstraat2 t/m 74614AABergen op Zoom6
Chopinstraat1 t/m 94614BVBergen op Zoom12
De Linie1 t/m 464614RKBergen op Zoom36
Diepenbrocklaan1 t/m 284614BL t/m 4614BMBergen op Zoom47
Dixieland1 t/m 124614XM t/m 4614XNBergen op Zoom12
Dostalstraat1 t/m 294614VP t/m 4614VRBergen op Zoom29
Duke Ellingtonerf1 t/m 164614XK t/m 4614XLBergen op Zoom13
Garagebaantje--Bergen op Zoom0
Glenn Millerstraat1 t/m 434614XP t/m 4614XRBergen op Zoom80
Glinkaplaats--Bergen op Zoom0
Glinkastraat1 t/m 174614VJBergen op Zoom25
Gounodstraat2 t/m 164614BPBergen op Zoom8
Gretrystraat1 t/m 694614VEBergen op Zoom11
Griegstraat3 t/m 214614BNBergen op Zoom10
Jazzpad1-Bergen op Zoom12
Kalmanstraat1 t/m 194614VLBergen op Zoom18
Lassuslaan--Bergen op Zoom0
Locatellilaan34614BHBergen op Zoom1
Louis Armstrongerf1 t/m 504614XS t/m 4614XVBergen op Zoom56
Mahlerstraat2 t/m 644614AR t/m 4614ASBergen op Zoom41
Marconilaan-Noord52 t/m 584614HBBergen op Zoom6
Massenetlaan1 t/m 134614BRBergen op Zoom7
Meilustpad--Bergen op Zoom0
Mozartlaan1 t/m 474614AC t/m 4614AMBergen op Zoom42
Noordzijde Zoom67 t/m 814614AE t/m 4614AGBergen op Zoom16
Oude Moerstraatsebaan2 t/m 1304614RP t/m 4614RSBergen op Zoom47
Oude Zoompad--Bergen op Zoom0
Palestrinastraat1 t/m 474614BD t/m 4614BGBergen op Zoom49
Pergolesilaan4 t/m 104614VVBergen op Zoom4
Peter Benoitstraat2 t/m 644614BA t/m 4614BCBergen op Zoom68
Pijperstraat--Bergen op Zoom0
Potlodenlaan1 t/m 44614REBergen op Zoom115
Randweg-Noord10 t/m 124614RTBergen op Zoom3
Ravelstraat3 t/m 1704614XA t/m 4614XJBergen op Zoom92
Regerstraat1 t/m 214614VMBergen op Zoom11
Richard Holstraat1 t/m 224614VNBergen op Zoom48
Rossinilaan1 t/m 134614BWBergen op Zoom18
Sibeliusstraat1 t/m 604614VA t/m 4614VDBergen op Zoom58
Sportpark Meilust--Bergen op Zoom0
Strausslaan2 t/m 644614AN t/m 4614APBergen op Zoom41
Sweelinckstraat1 t/m 304614BS t/m 4614BTBergen op Zoom51
Tinelstraat14 t/m 18-Bergen op Zoom3
Van der Glasstraat2 t/m 204614VKBergen op Zoom18
Verdistraat1 t/m 264614BJ t/m 4614BKBergen op Zoom27
Vivaldistraat24614VTBergen op Zoom1
Wagnerstraat1 t/m 194614AKBergen op Zoom12
Weberlaan1 t/m 204614VSBergen op Zoom18
Zandstraat2 t/m 2474614CA t/m 4614CNBergen op Zoom205

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 57 openbare ruimtes en 1.537 adressen in de buurt Meilust Zuid. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Meilust Zuid. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Meilust Zuid ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek46141116
WoonkernBergen op Zoom1534
WoonplaatsBergen op Zoom1546
WijkBergen op Zoom-Noord1546
GemeenteBergen op Zoom1546
ProvincieNoord-Brabant1546
WaterschapWaterschap Brabantse Delta1537
LandNederland1546

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Meilust Zuid ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Meilust Zuid dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Meilust Zuid ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Meilust Zuid en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven