Statistieken buurt Noordgeest

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noordgeest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Noordgeest. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Noordgeest telt 3.625 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noordgeest.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noordgeest:

JaarAantal inwoners de buurt Noordgeest% verschil
20233.6251,26%
20223.5800%
20213.5800,28%
20203.570-1,24%
20193.615-0,41%
20183.630-0,82%
20173.660-1,08%
20163.700-1,33%
20153.750-0,66%
20143.7750,13%
20133.770geen data

De bevolking van de buurt Noordgeest is met 145 personen afgenomen van 3.770 personen in 2013 tot 3.625 personen in 2023 (dat is een kleine afname van 3,85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -14 personen (-0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Noordgeest:

In 2013 telde de buurt Noordgeest 3.770 inwoners. In 2014 is het aantal gestegen tot 3.775 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5 (0,13%). Het aantal van 3.775 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2020 is het aantal gedaald tot 3.570 personen. Dit is een daling van 205 (-5,4%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -45 (-1,24%). Het aantal van 3.570 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 waren er 3.625 inwoners in de buurt Noordgeest.

Over de buurt Noordgeest

Buurt Noordgeest heeft afgerond een totale oppervlakte van 89 hectare, waarvan 87 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.540 adressen per km2. Er wonen 1.560 huishoudens in de buurt Noordgeest. Postcode 4614 is de meest voorkomende postcode in de buurt Noordgeest. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Bergen op Zoom.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Noordgeest
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bergen op Zoom-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Noordgeest, 2: Meilust Noord, 3: Meilust Zuid, 4: Tuinwijk.

Woningkenmerken
Er zijn 1.507 woningen in de buurt Noordgeest.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bergen op Zoom in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Noordgeest was €302.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Noordgeest.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noordgeest:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Noordgeest% verschil
2023€302.00014%
2022€265.0008,2%
2021€245.0007,5%
2020€228.0005,1%
2019€217.0005,3%
2018€206.0005,1%
2017€196.0000%
2016€196.0002,08%
2015€192.000-3,03%
2014€198.000-1,98%
2013€202.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Noordgeest is met €100.000 gestegen van €202.000 in 2013 tot €302.000 in 2023 (dat is een stijging van 50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.000 (4,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bergen op Zoom.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Noordgeest is €302.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 1.507 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Bergen op Zoom (geel), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 35 buurten (blauw). De buurt Noordgeest wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Noordgeest: er zijn 741 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Noordgeest.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.785 totaal in de buurt Noordgeest

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Noordgeest telt in totaal 1.785 adressen, met 1.754 verblijfsobjecten en 31 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Noordgeest liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Bergen op Zoom
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Noordgeest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Noordgeest. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de buurt Noordgeest

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Noordgeest. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Noordgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bergen op Zoom bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Noordgeest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Noordgeest per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Noordgeest:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20232.730265640
20222.745245590
20212.780234566
20202.790228552
20192.830230555
20182.855227548
20172.890225545
20162.940223537
20152.980225545
20143.020221534
20133.016221533

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Noordgeest als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 7,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 18% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europa: 5,9% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bergen op Zoom naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Noordgeest
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Noordgeest in 2022 zijn Westers (360 inwoners) en Overig (180 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Noordgeest: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Noordgeest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Noordgeest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bergen op Zoom:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bergen op Zoom. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Noordgeest zijn C (820 adressen) en B (313 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Noordgeest. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Noordgeest: 820 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 18 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Noordgeest. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Noordgeest vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Noordgeest.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Noordgeest voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Noordgeest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau De Emmauskerk in Bergen op Zoom

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau De Emmauskerk in Bergen op Zoom is uitgebracht. Stembureau De Emmauskerk in Bergen op Zoom was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Noordgeest. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau De Emmauskerk in Bergen op Zoom bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Noordgeest stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 86 stembureaus in de gemeente Bergen op Zoom en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bergen op Zoom. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bergen op Zoom.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Noordgeest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Noordgeest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Noordgeest is €28.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Buurt Noordgeest telt 2.900 inkomensontvangers op 3.625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,9% procent van de huishoudens in buurt Noordgeest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Bergen op Zoom: Noordgeest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (260 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Noordgeest (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Noordgeest zijn in totaal 260 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 260 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 255 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Noordgeest. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Noordgeest
Er zijn 44 elektrische auto’s in april 2024 in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Noordgeest op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 44 elektrische auto’s in de buurt Noordgeest. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Noordgeest die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.709 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Noordgeest in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Noordgeest geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.222 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Noordgeest (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.681 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Noordgeest in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Noordgeest geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Noordgeest. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 91 misdrijven in de buurt Noordgeest geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Noordgeest, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Noordgeest zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.445 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Noordgeest 91 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Noordgeest in 2023 zijn Horizontale fraude (24 delicten) en Overige vermogensdelicten (16 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Noordgeest.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 11 misdrijven in de buurt Noordgeest geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Noordgeest met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Noordgeest over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,83 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Noordgeest.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Noordgeest. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Noordgeest.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Noordgeest genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Noordgeest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Noordgeest.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Noordgeest. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Noordgeest geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Noordgeest heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Noordgeest voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Noordgeest heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Noordgeest heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Noordgeest heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Noordgeest voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Noordgeest heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Noordgeest doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Noordgeest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Noordgeest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Noordgeest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal260Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie45Aantal2023
G+I Handel en horeca35Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening50Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.625Aantal2023
Mannen1.795Aantal2023
Vrouwen1.830Aantal2023
0 tot 15 jaar600Aantal2023
15 tot 25 jaar390Aantal2023
25 tot 45 jaar940Aantal2023
45 tot 65 jaar1.070Aantal2023
65 jaar of ouder625Aantal2023
Ongehuwd1.665Aantal2023
Gehuwd1.545Aantal2023
Gescheiden310Aantal2023
Verweduwd105Aantal2023
Geboorte totaal35Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal10Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.167Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.380Aantal2022
Opleidingsniveau hoog660Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura145Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2022
WMO cliënten245Aantal2022
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.080Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.490Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.020Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel279Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel556Aantal2024
Adressen met definitief energielabel950Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++0Aantal2024
Energielabels A++0Aantal2024
Energielabels A+1Aantal2024
Energielabels A218Aantal2024
Energielabels B313Aantal2024
Energielabels C820Aantal2024
Energielabels D35Aantal2024
Energielabels E8Aantal2024
Energielabels F27Aantal2024
Energielabels G84Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid77%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.560Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens445Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen505Aantal2023
Huishoudens met kinderen605Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers2.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€131x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW530Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland2.730Aantal2023
Herkomst buiten Nederland905Aantal2023
Herkomst Europa265Aantal2023
Herkomst buiten Europa640Aantal2023
Geboren in Nederland2.725Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa120Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa325Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa140Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa315Aantal2023
Autochtoon2.745Aantal2022
Westers totaal360Aantal2022
Niet-westers totaal475Aantal2022
Marokko140Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije100Aantal2022
Overig niet-westers180Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting27Aantal2023
Verkeersovertredingen10Aantal2023
Vernieling11Aantal2023
Overige misdrijven2Aantal2023
Totaal misdrijven91Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km71Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km41Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand41,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07480103Code2023
RegionaamNoordgeestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07480103Code2023
Oppervlakte totaal89Aantal hectaren2023
Oppervlakte land87Aantal hectaren2023
Oppervlakte water2Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.540Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.785Aantal2024
Adressen met postcode1.565Aantal2024
Adressen met woonfunctie1.508Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie9Aantal2024
Adressen met industriefunctie2Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie5Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie3Aantal2024
Adressen met sportfunctie1Aantal2024
Adressen met winkelfunctie5Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie227Aantal2024
Verblijfsobjecten1.754Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen31Aantal2024
Panden met adres1.619Aantal2024
Adressen met pand1.752Aantal2024
Percelen met adres1.242Aantal2024
Adressen met perceel1.785Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.785Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.508Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19004Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192536Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195087Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197032Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.328Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200081Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201035Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20207Aantal2024
Panden met adres 2020 en later2Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19004Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192536Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195087Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197040Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19807Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.447Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200087Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201035Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20207Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2Aantal2024
Postcodegebied4612PD-4614RHNaam2024
Meest voorkomende postcode4614Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode59%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2022
Verkeersongevallen totaal18Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.825Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine1.505Aantal2023
Personenautos - overige brandstof325Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.098Aantal2023
Motorfietsen155Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.507Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€302.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning87%Percentage2023
Percentage meergezinswoning13%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders4%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200098%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2023
Appartement199Aantal2024
Tussen of geschakelde woning741Aantal2024
Hoekwoning283Aantal2024
Tweeonder1kap110Aantal2024
Vrijstaande woning175Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.246Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bergen op Zoom. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Noordgeest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Noordgeest
Tabel met 1.785 adressen in de buurt Noordgeest.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Noordgeest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bergen op Zoom.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Akkerhoef1 t/m 464613GR t/m 4613GSBergen op Zoom40
Akkerplein--Bergen op Zoom0
Andorrapad1 t/m 394614JGBergen op Zoom30
Bastiaansblok1 t/m 514613GA t/m 4613GBBergen op Zoom70
Bastiaanspad--Bergen op Zoom0
Beneluxpad1 t/m 304614KGBergen op Zoom20
Bovengroenewoudseweg1 t/m 654613RABergen op Zoom64
Broersblok1 t/m 494613GTBergen op Zoom32
Burgemeester Wittelaan1004614GRBergen op Zoom1
Corsica--Bergen op Zoom0
De Gele Zandberg2 t/m 124614LCBergen op Zoom7
Denemarkenstraat1 t/m 854614JV t/m 4614JWBergen op Zoom64
Doornehaag1 t/m 254613GKBergen op Zoom18
Duitslandstraat1 t/m 674614KD t/m 4614KEBergen op Zoom50
Emmausplein--Bergen op Zoom0
Estland--Bergen op Zoom0
Europaplein1 t/m 224614KV t/m 4614KWBergen op Zoom22
Finlandpad1 t/m 164614JHBergen op Zoom10
Frankrijkstraat2 t/m 294614KA t/m 4614KBBergen op Zoom25
Grensweg8 t/m 164614RHBergen op Zoom6
Griekenlandstraat1 t/m 434614KXBergen op Zoom22
Groenewoudseweg2 t/m 604613BH t/m 4613BKBergen op Zoom46
Groenlandstraat1 t/m 354614LE t/m 4614LGBergen op Zoom31
Groenplaats1 t/m 534613GPBergen op Zoom41
Halsterseweg102 t/m 1974613AL t/m 4613BBBergen op Zoom103
Hoefijzer1 t/m 774613GW t/m 4613GZBergen op Zoom76
Hongarijeplein--Bergen op Zoom0
IJslandpad1 t/m 154614JPBergen op Zoom13
Ierlandstraat1 t/m 164614KN t/m 4614KSBergen op Zoom10
Italiëplein1 t/m 124614KJ t/m 4614KKBergen op Zoom12
Jutland1 t/m 10-Bergen op Zoom10
Kleine Melanen--Bergen op Zoom0
Kleine Melanen1 t/m 114614RGBergen op Zoom11
Koepel1 t/m 304613BMBergen op Zoom11
Koperen Doos1 t/m 244613GC t/m 4613GDBergen op Zoom23
Korenberg24 t/m 1354614GWBergen op Zoom115
Kreta--Bergen op Zoom0
Kriekebos1 t/m 674614JJ t/m 4614JKBergen op Zoom50
Kwartierslaan4 t/m 454613GH t/m 4613GJBergen op Zoom27
Kwartierspad--Bergen op Zoom0
Letland--Bergen op Zoom0
Liechtensteinpad1 t/m 114614JZBergen op Zoom6
Litouwen--Bergen op Zoom0
Malta--Bergen op Zoom0
Melanendreef6 t/m 1984614GK t/m 4614GLBergen op Zoom193
Melanenplein--Bergen op Zoom0
Monacopad1 t/m 234614JEBergen op Zoom12
Noordbrug--Bergen op Zoom0
Noordgeest7 t/m 774614KTBergen op Zoom58
Noordplaats14614KZBergen op Zoom1
Noorwegenpad2 t/m 324614JSBergen op Zoom16
Oostenrijkstraat1 t/m 454614KC t/m 4614KHBergen op Zoom45
Oude Koepel9 t/m 114613BXBergen op Zoom3
Pomonalaan454613ESBergen op Zoom1
Portugalstraat2 t/m 284614JM t/m 4614JNBergen op Zoom36
Prebendepad27 t/m 654614JXBergen op Zoom20
Randweg-West14612PDBergen op Zoom2
Rijsselbergen1 t/m 1264613GE t/m 4613REBergen op Zoom120
Rijsselpad--Bergen op Zoom0
Rijsselplein--Bergen op Zoom0
Roemeniëplein--Bergen op Zoom0
San Marinopad1 t/m 344614JC t/m 4614JDBergen op Zoom29
Scandinaviëstraat1 t/m 284614JRBergen op Zoom20
Schotlandstraat22 t/m 444614KP t/m 4614KRBergen op Zoom15
Spanjestraat1 t/m 364614JA t/m 4614JBBergen op Zoom32
Staakberg1 t/m 124613BLBergen op Zoom14
Steenovenweg3 t/m 164614LA t/m 4614LBBergen op Zoom6
Turfland2 t/m 254614JLBergen op Zoom17
Welle1 t/m 524613GL t/m 4613GMBergen op Zoom45
Zwedenpad1 t/m 194614JTBergen op Zoom10
Zwitserlandstraat1 t/m 394614KL t/m 4614KMBergen op Zoom24

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 71 openbare ruimtes en 1.785 adressen in de buurt Noordgeest. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2024.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Noordgeest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Noordgeest ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek46121
Postcode numeriek4613644
Postcode numeriek4614920
WoonkernBergen op Zoom1785
WoonplaatsBergen op Zoom1802
WijkBergen op Zoom-Noord1802
GemeenteBergen op Zoom1802
ProvincieNoord-Brabant1802
WaterschapWaterschap Brabantse Delta1785
LandNederland1802

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Noordgeest ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Noordgeest dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Noordgeest ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Noordgeest en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven